Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞĂ DE CARACTERIZARE A CLASEI DE ELEVI

Unitatea de învăţământ:.Colegiul Economic Ion Ghica Targoviste


Clasa: IX A

I. Informaţii generale

1.Număr de elevi: 26 din care:


2.Structura clasei de elevi:
Nr. Numele şi prenumele Numele şi prenumele Profesia părinţilor
crt. elevului părinţilor
Mama Tatăl Mama Tatăl
1 ALEXANDRU Rodica Sorin Stelian casnică manager
LG
ŞTEFAN CRISTIAN
2 ANGHELESCU Gabriela Nicolae casnică Conducător
G auto
ANA MARIA GABRIELA
3 ANTON Zâna Ion Muncitor agricultor
DV necalificat
ALEXANDRA
4 BÎLEA Sorina Valentin Administrator Administrator
CM firmă firmă
LUCA CRISTIAN
5 CODREANU Florentina Silviu Adrian Cadru medical Comisar garda
BA financiară
COSMIN ALEXANDRU
6 COSTANZO Ofelia Toma Dorian Grefier laborant
S Margareta
ISABELLA JOANA
7 DINCĂ Alexandra Ioan Administrator Pensionar
V firmă
GABRIEL CĂTĂLIN
8 DRAGOTĂ Niculina Dumitru casnică şofer
I
RAREŞ ANDREI
9 DUMITRESCU Mirela Adrian economist pensionar
II
MIHAELA GEORGIANA
10 GAGIU Valentina Marian Casnică Muncitor
C
PETRUŢA ANTONIA
11 GÂLMĂ Gabriela Dorin Revizor de Acar CFR
ID ACE
RĂZVAN ALEXANDRU
12 ILINCA Melania Ion Grefier Inginer
M
IOAN TUDOREL
13 IONICĂ Ioana Florian contabilă Inginer
E constructor
GEORGE ŞTEFAN
14 ISTRATE Ileana Adrian Administrator Adminstrator
I firmă firmă
ELENA-BIANCA
15 JECULESCU Gheorghiţa Alexandru Casnică Şomer
VG
ŞTEFAN CRISTIAN
16 MINCIUNĂ Cristina Elena Dragoş casnică Agriculor
E
ANDREI NICOLAE
17 MORARU Elvira Nicolae economist inginer
G
AMALIA ŞTEFANIA
18 NIŢOIU Florica Constantin Operator Operator
CO Georgian geolog calculator
ADRIAN ILIE
19 OPREA Elena Nicolae Referent azil Muncitor civil
RV
ALBERTO GEORGIAN
20 PARGHEL Maria Ion Şomer pensionar
M
CRISTIANA SORINA
21 PETRESCU Carmen Gabriel Manager Inginer
A
RĂZVAN MIHAI
22 PÎRVU Irina Marin Gestionar Administrator
I firmă
IONUŢ CĂTĂLIN
23 PLOEŞTEANU Georgeta Viorel Educatoare Mecanic auto
VM
ERIC IULIAN
24 SĂNDULESCU Iuliana Mihai Educator
SE
AMALIA VERA
25 SOROIU Atena Gabriela Tudor Administrator Consilier
D firmă primărie
ALEXANDRU DANIEL
26 STANCIU Georgeta Gheorghe Casier Adminstrator
C contabil firmă
ALEXANDRU IONUȚ
3.Starea generală de sănătate a elevilor (cazuri speciale, menţiuni) bună.
4.Mediile generale ale clasei în anii şcolari anteriori:

Nr. Anul şcolar Media


crt.
1
2
3
5.Elevi cu aptitudini deosebite în anumite domenii:
Nr. Numele şi Aptitudini
crt. prenumele
Sportive Artistico- Matematice Tehnice Muzicale Lingvistice Alte aptitudini
elevului
plastice
x x X X x VOLUNTARIAT
1 ALEXANDRU
LG
ŞTEFAN CRISTIAN
x X x x X TEATRU
2 ANGHELESCU
G
ANA MARIA
GABRIELA
X x X
3 ANTON
DV
ALEXANDRA
X x x X FIRME DE
4 BÎLEA EXERCITIU
CM
LUCA CRISTIAN
x X X x FIRME DE
5 CODREANU EXERCITIU
BA
COSMIN
ALEXANDRU
x X X x X TEATRU
6 COSTANZO
S
ISABELLA JOANA
x X X X
7 DINCĂ
V
GABRIEL CĂTĂLIN
8 DRAGOTĂ
x X x X x Teatru
I
RAREŞ ANDREI
X X X X TEATRU
9 DUMITRESCU
II
MIHAELA
GEORGIANA
X X VOLUNTARIAT
10 GAGIU
C
PETRUŢA
ANTONIA
x X X x x OLIMPIADA
11 GÂLMĂ INTERDISCIPLINARA
ID
RĂZVAN
ALEXANDRU
X x X
12 ILINCA
M
IOAN TUDOREL
X X x TEATRU
13 IONICĂ
E
GEORGE ŞTEFAN
x X x X VOLUNTARIAT
14 ISTRATE
I
ELENA-BIANCA
x X X x
15 JECULESCU
VG
ŞTEFAN CRISTIAN
X X X
16 MINCIUNĂ
E
ANDREI NICOLAE
x X X X FIRME DE
17 MORARU EXERCITIU
G
AMALIA
ŞTEFANIA
X X x
18 NIŢOIU
CO
ADRIAN ILIE
X X X X
19 OPREA
RV
ALBERTO
GEORGIAN
X x X x FIRME DE
20 PARGHEL EXERCITIU
M
CRISTIANA
SORINA
X x X x FIRME DE
21 PETRESCU EXERCITIU
A
RĂZVAN MIHAI
x X X x X x TEATRU
22 PÎRVU
I
IONUŢ CĂTĂLIN
23 PLOEŞTEANU
x X x x X Dans
VM
ERIC IULIAN
x X x X x Dans de societate
24 SĂNDULESCU
SE
AMALIA VERA
X X VOLUNTARIAT
25 SOROIU
D
ALEXANDRU
DANIEL
x x x x x x Teatru
26 STANCIU
C
ALEXANDRU
IONUȚ
6.Elevi cu diferite tipuri de probleme:
a) probleme sociale: trei burse sociale
b) probleme de comportament/disciplină: absenteim la unii elevi
c) cerinţe educative speciale: nu este cazul
d) insucces/abandon şcolar: nu este cazul
e) alte cazuri:

II.Dinamica grupului – vizează informaţii despre: gradul de coeziune a


grupului, leaderi formali şi informali, subgrupuri dominante, distribuirea
sarcinilor/responsabilităţiilor în grup etc.
Grupul de elevi este dinamic, sudat.Desfăşoară activităţi centrate pe elev
în funcţie de stilurile de învăţare: auditiv, vizual, practic. Îşi aleg leaderi
d grup pentru prezentarea activităţii desfăşurate.Elevii relaţionează foarte
bine între ei şi cu profesorii. Lucrează în echipă asumându-şi
responsabilităţi în grup.

III.Specificul clasei ca microgrup – cuprinde informaţii despre:


sintalitatea colectivului de elevi, tipuri de atitudini manifestate de elevi ca
urmare a influenţelor exercitate de grup: conformism, autonomie,
respingerea/acceptarea noilor veniţi şi a influenţelor externe,
disponibilitate de afiliere la grup, disponibilitatea de a acţiona pentru
grup etc.
Colectivul clasei manifestă o atitudine pozitivă faţă de învăţătură. Sunt
buni colegi, acţionează pentru grup, acceptă noii colegi, se sprijină între
ei.
IV.Concluzii, recomandări, strategii viitoare de acţiune:
Ca acţiuni viitoare pregătirea pentru examenele de sfârşit de ciclu în vederea
obţinerii unor rezultate foarte bune.
Învăţător/profesor diriginte: .Tanislav Cristina