Sunteți pe pagina 1din 2

OPTOELECTRONICA LUCRĂRI DE LABORATOR

A. Efectul curentului de preîncălzire

1. Conectați circuitul ca în figura 5.7. Rețineți că circuitul este conectat direct la sursa de
tensiune de +12V.
2. Măsurați tensiunea VR5 de pe rezistorul R5 și calculați curentul de preîncălzire IH.
Curentul de preîncălzire IH= VR5/R5=.....................

Fig.5.7.Măsurarea supracurentului (cu preîncălzire)

3. Așteptați câteva secunde și verificați dacă lampa este rece.


4. Pentru a obține o imagine bună, ajustați osciloscopul astfel:
- Axa Y la 0,1V/cm.
- Baza de timp la 0,5 sec/div.
NOTĂ:
Din cauza limitărilor osciloscopului, supracurentul va fi măsurat indirect, prin măsurarea
tensiunii pe rezistorul R6(1Ω).
5. Poziționați fascicolul mai jos de centrul ecranului.
6. Scurtcircuitați rezistorul R5 în timp ce observați forma de undă pe ecranul osciloscopului.
Acesta determină pe osciloscop efectul unei mici preîncălziri asupra supracurentului, în
comparație cu curentul nominal.
NOTĂ:
Forma de undă se compune din două părți:
a. Partea tranzitorie
b. Partea staționară
Așteptați câteva secunde și verificați ca lampa să fie rece. Repetați pasul 23.

1
OPTOELECTRONICA LUCRĂRI DE LABORATOR

7. Desenați modelul afișat în figura 5.8.


Supracurentul(mA)

t(s)
Fig.5.8. Supracurentul afișat( cu preîncălzire)

t(s)