Sunteți pe pagina 1din 2

OPTOELECTRONICA LUCRĂRI DE LABORATOR

Aplicații cu LED-uri

1.Indicator de polaritate a sursei

Circuitul din figura 4.12 poate fi folosit ca indicator la sursele de tensine la care se
schimbă polaritatea, fiecare LED îndicând tensiunea de intrare care corespunde cu
polarizarea lui directă.

Fig.4.12. Circuit indicator de polaritate

Relațiile pentru dimensionarea circuitului sunt:


IF= IT-IR2
R2= VF/R2
R1=( VIN-VF)/ IT
Este de remarcat că în această conexiunile cele două LED-uri se protejează reciproc la
polarizare inversă.
Aplicație: Proiectați un circuit ca cel din figura 4.12.

2.Indicator de tensiune alternativă

Circuitul din figura 4.13 este un circuit simplu care are scopul de a da o tensiune de o
singură polaritate prin redresarea și filtrarea tensiunii alternative de la intrare.

Fig.4.13.Circuit indicator de tensiune alternativă


Aplicație: Explicați funcționarea circuitului din figura 4.13.

1
OPTOELECTRONICA LUCRĂRI DE LABORATOR
3.Indicator de conducție a unui tranzistor

Circuitele din figura 4.14.a) și b) sunt folosite pentru a indica starea de conducție și de
blocare a uni tranzistor bipolar.

a) b)

Fig.4.14. Circuite pentru indicarea stării de conducție a tranzistorului bipolar

Aplicație: Explicați funcționarea circuitelor din figura 4.14 a) și b) și calculați valoarea


rezistorului R pentru IF=20 mA și VCC=12V.