Sunteți pe pagina 1din 2

AFECTARILE EXTRA-ARTICULARE in PR– apar de obicei la bolnavii cu

titru mare de FR, complement seric scazut, CIC in concentraţie crescută, crioglobuline şi
factori antinucleari prezenţi.

1. Nodulii reumatoizi – cea mai frecventa manifestare articulara – apar la 20-35%


din pacientii cu PR. Cel mai des sunt localizati pe suprafetele de extensie sau în
vecinătatea articulaţiilor afectate, dar pot avea şi alte localizări: laringe, sclera, cord,
plămâni, pleură, rinichi şi, foarte rar – leptomeninge sau corpi vertebrali.
2. Vasculita (determinată de inflamaţia vaselor din diferite teritorii) apare mai
frecvent la barbaţi, în cazurile cu titru mare de FR, în formele severe, erozive, ce asociază
şi alte manifestări extra-articulare. Se poate exprima prin: ulceraţii cutanate, arterită
distală cu eroziuni, ulceraţii sau chiar gangrene, purpură palpabilă, neuropatie periferică
(vasculită de vasa nervorum), arterite viscerale (cardiac, pulmonar, digestive, renal,
hepatic etc.)
3. Afectare pulmonară – manifestată prin:
- pleurezie, în care lichidul pleural are următoarele caracteristici: e exudat,
glucoza e în cantitate scăzută (10-50mg/dl), proteine crescute (peste 4g/dl), celularitate
bogată cu predominanţa mononuclearelor, LDH crescut, complement scăzut, FR prezenţi.
- fibroza interstiţială – se datorează unei reactivităţi crescute a celulelor
mezenchimale sau poate fi secundară tratamentului cu MTX.
- noduli pulmonari unici sau multipli
- pneumotorax
- arterită de vase pulmonare cu dezvoltarea hipertensiunii pulmonare
- obstrucţie respiratorie înaltă prin afectarea articulaţiilor cricoaritenoidiene
4. Afectarea cardiacă se poate manifesta prin:
- pericardită cu lichid pericardic ce prezintă aceleaşi caracteristici cu cel pleural
(tamponada sau pericardita constrictivă sunt extreme de rare)
- miocardita – cu tulburari de ritm sau de conducere
- endocardită – consecinţa localizării nodulilor reumatoizi la nivelul valvelor şi
poate genera stenoze sau insuficienţe, mai ales de valvă aortică
- vasculita
In plus, PR este un factor de risc pentru ateroscleroză.
5. Afectarea renală se poate produce prin vasculită, prezenţa nodulilor reumatoizi
la nivelul parenchimului renal, apariţia amiloidozei şi mai ales ca urmare a tratamentului
(AINS, saruri de Au, D-penicillamina, ciclosporina)
6. Afectarea neurologică se poate produce prin vasculită de vasa nervorum
(polinevrite sensitive/ motorii), prin procese compressive (sindrom de canal carpian,
compresie medulară ca urmare a subluxaţiei atlanto-axiale) sau prin infiltrarea
meningelui.
7. Afectarea oculară: irită, iridociclită, episclerită, sclerită, scleromalacia
perforans (ce apare ca urmare a localizării unui nodul reumatoid sub scleră, cu perforarea
acesteia şi hernierea nodulului în afara globului ocular). Afectarea oculară poate fi si
consecinţa tratamentului cu hidroxiclorochină.
8. Afectarea digestivă – cel mai frecvent ca urmare a terapiei cu AINS si
cortizonice
9. Sd. Felty– PR cu splenomegalie şi neutropenie
10. Afectare osoasă: osteopenie juxtaarticulară, eroziuni subcondrale marginale
sau focale, precum şi osteoporoza generalizată
11. Afectare musculară: atrofie, miozită inflamatorie nespecifică.