Sunteți pe pagina 1din 1

Doamnă Directoare,

Subsemnatul, Popescu Ion, învăţător la Şcoala


Gimnazială Nr.2 Târgul Frumos, judeţul Iaşi, vă
rog să binevoiţi a-mi aproba eliberarea unei
adeverinţe de salariat al acestei instituţii.
Menţionez că adeverinţa îmi este necesară la
obţinerea permisului de intrare la Sala de lectură
a Serviciului Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale.

Târgul Frumos, Ion Popescu


04.10.2014

Doamnei Directoare a Şcolii Gimnaziale Nr.2


Târgul Frumos, judeţul Iaşi