Sunteți pe pagina 1din 1

Furnizor: BBK GUARD SECURITY ESCORT SRL Cumparator: ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 2

CIF: 31032150
Sediul: Str. Soltuzului, Nr. 51, Nr. Reg Comertului:
Bucuresti, Sector 2 CIF: 4266235
Cont: RO75 RZBR 0000 0600 1906 4587 Sediul : STRADA ZIDURI MOSI NR. 4
Banca: RAIFFEISEN BANK Sector 2, Bucuresti
Cont: RO92TREZ7025069XXX018949
Banca: TREZORERIE SECTOR 2 Cont: RO39TREZ24G700400200109X
Banca: TREZORERIE SECTOR 2

ANEXA

05.03.2020

Nr. Crt. Denumirea produselor sau a serviciilor UM Cantitate Pret unitar Valoare TVA
SERVICII PAZA LUNA FEBRUARIE 2020
CONFORM CONTRACT NR. 175/27.01.2020
24H*29 ZILE
1 POST OBOR HALA TERMINAL ORE 788 19 14972 2844.68
3 POST DOBROIESTI ORE 696 19 13224 2512.56
4 POST COMPLEX DELFINULUI ORE 696 19 13224 2512.56
5 POST PIATA DE FLORI COLENTINA NR. 6 A ORE 696 19 13224 2512.56
6 POST PIATA DIN STR. CERNAUTI NR. 29 A ORE 696 19 13224 2512.56
0
0
0

TOTAL, din care: 67868 12894.92


accize

Semnatura de
primire 80762.92