Sunteți pe pagina 1din 1

COMERŢUL

■ Comerţul interior reprezintă o formă foarte vizibilă şi generalizată de servicii. Comerţul interior
al ţărilor depinde foarte mult de nivelul lor de dezvoltare.
Schimburile de produse sunt realizate între persoane, grupuri de persoane, firme, localităţi,
regiuni (toate situate în interiorul aceleiaşi ţări), cu scopul principal de a satisface anumite cerinţe
de existenţă a oamenilor.
Totalitatea acestor activităţi formează piaţa internă şi poate avea un character organizat (prin
practicarea ei după anumite reguli şi în anumite perimetre special amenajate), semiorganizat sau
neorganizat.
■ Comerţul exterior presupune schimbul de bunuri între diferite ţări sau grupe de ţări.
Ponderea şi locul fiecărei ţări în comerţul mondial arată foarte clar locul pe care
acestea îl ocupă în diviziunea internaţională a muncii. Este semnificativă ponderea principalelor
ţări atât în ansamblul activităţilor de comerţ (export şi import), cât şi a exporturilor, luate separat
Ponderea ţării noastre în comerţul mondial (0,18%) este inferioară celei pe care o avea în urma
cu 2-3 decenii (0,60%), dar asem n toare ă ă unor ţări de aceleaşi dimensiuni.
■ Comerţul electronic reprezintă desfăşurarea unor activităţi de servicii prin intermediul
Internetului. El reprezintă o adevărată schimbare calitativă a comerţului deoarece se realizează
prin mijlocirea sistemelor informatice. Se află actualmente, îndeosebi în ţările dezvoltate, într-o
accentuată dezvoltare.
■ O formă specială a sistemului de servicii îl reprezintă fluxurile de capital sub formă
instituţionalizată (între ţări, organisme financiare şi ţări, între organisme financiare din diferite