Sunteți pe pagina 1din 2

Transporturile

SISTEME DE TRANSPORT
Europa dispune de cel mai diversificat, dens şi complementar sistem de transport de pe
Glob;

  reţeaua feroviară depă şeşte 360.000 km şi este electrificată în proporţie de 45 %


(locul 2 pe Glob, după America de Nord);
 prin Europa circulă cel mai rapid tren din lume, TGV (350 km/h) şi cel mai luxos
(Orient Expres);
 reţeaua rutieră depă şeşte 6,6 mil. km, fiind modernizată diferenţiat, de la vestul
spre estul continentului;
Europa ocupă locul al doilea pe Glob în privinţa lungimii reţelei de autostră zi, bine
reprezentată în Europa de Vest şi în curs de amenajare şi extindere în Europa Centrală şi de
Est;

 parcul de autoturisme depă şeşte 230 de milioane (locul al 2-lea după America) şi
peste 40 mil. autovehicule comerciale (locul al 3-lea după America şi Asia)
 magistralele feroviare şi rutiere se întretaie în mari noduri de transport
reprezentate de marile metropole;
  pentru eficientizarea fluxurilor de transport de mă rfuri şi persoane au fost stabilite
la nivelul continentului (mai puţin Rusia) nouă coridoare de transport paneuropene;
     ransporturile maritime (cu tradiţii încă din antichitate în bazinul mediteranean şi
ulterior în ţă rile atlantice) s-au revigorat după cel de-al doilea ră zboi mondial;

   în transportul maritim predomină mă rfurile debarcate (2/3 din total), iar ca
porturi mari sunt Rotterdam (locul al 2-lea pe Glob), Anvers/Antwerpen, Hamburg, Londra,
Le Havre, Marsilia, Barcelona, Constanţa;
  transporturile fluviale se realizează îndeosebi pe Rin (locul întâ i ca trafic şi
Duisburg, locul întâ i în lume ca port fluvial, cu peste 100 mil. tone/an), Dună re, Volga,
Tamisa, Elba etc.;
 reţeaua de canale, de peste 14.000 km (1/3 din reţeaua navigabilă internă , fă ră
Rusia), completează traficul fluvial;
     Transporturile aeriene europene deţin 10,3 % din transportul mondial de pasageri; 

 în Europa se află printre cele mai mari aeroporturi de pe Glob: Heathrow (Londra),
Frankfurt/Main, Charles de Gaulle (Paris), Schipool (Amsterdam), Şeremetievo (Moscova)
ş.a.;\
    ransporturile speciale sunt bine reprezentate în spaţiul european (inclusiv în
Româ nia) prin sistemul de conducte (mai ales pentru petrol şi gaze naturale), linii electrice
de înaltă tensiune, telecomunicaţii etc.;

România are un sistem de transport similar celui continental, incluzâ nd toate tipurile de


că i de comunicaţie şi mijloace de transport;
   deosebirile faţă de sistemul european de transport în ansamblu se referă la absenţă
unor secvenţe semnificative de autostră zi, caracterul învechit al infrastructurii feroviare
etc.;
    dominante, ca pondere, în sistemul de transport de mă rfuri şi că lă tori, ră mâ n
transportul feroviar şi rutier;
   principalul nod feroviar, rutier şi aerian este Bucureştiul, din care pornesc radiar
spre graniţe, 9 magistrale feroviare şi 10 rutiere;
   prin Româ nia trec trei coridoare de transport paneuropene (IV, VII şi IX), 5
magistrale feroviare de importanţă europeană şi patru magistrale rutiere (TEM, E 60, E 70
şi E 85);
   transportul fluvial se face pe Dună re, pe Bega şi pe Prut (în aval de Albiţa);
   transportul maritim este deservit de patru porturi: Constanţa (cel mai mare port la
Marea Neagră , cu un volum de peste 30 mil. tone/an), Mangalia, Nă vodari şi Sulina;
   transporturile aeriene sunt deservite de 17 aeroporturi, cel mai mare fiind
aeroportul internaţional „Henri Coandă ” (Bucureşti-Otopeni), cu peste 3 mil. pasageri pe
an, care face legă tura cu peste 50 de mari oraşe ale lumii;
    aeroporturi mixte (interne şi internaţionale) sunt „Aurel Vlaicu”(Bucureşti-
Bă neasa), „Mihail Kogă lniceanu” (Constanţa), Timişoara, Cluj-Napoca, Arad,