Sunteți pe pagina 1din 1

Planul de şcolarizare pentru formarea iniţială a maiştrilor militari în activitate,

pentru anul şcolar 2017-2018

Învăţământ postliceal – maiştri militari


Nr. Instituţia de Număr de locuri
Profilul /arma/ specialitatea militară
crt. învăţământ militar pt. M.Ap.N.
Armament şi instalaţii de lansare 6
Aparatură artileristică, sisteme de conducere a
focului, stabilizatoare
5
Tancuri 7
Geniu 6
Auto 52
Construcţii 8
Şcoala Militară de Tehnică de comunicaţii 52
Maiştri Militari şi Administrare sisteme/reţele de
1.
Subofiţeri a Forţelor comunicaţii/informatică
15
Terestre „Basarab I”
Operare şi mentenanţă echipamente informatice 15
Administrare securitate sisteme/retele de
comunicatii/informatică
12
Operare şi mentenanţă echipamente de
comunicaţii
20
Echipamente de operare chimică, bacteriologică,
radiologică şi nucleară CBRN
8
Intendenţă 10
Total Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor
216
Terestre „Basarab I”
Aeronave si motoare de
aviatie
22
Aviaţie –
Armament, rachete, muniţii
maistru mecanic
de aviaţie şi sisteme de 15
lansare
Electromecanică şi
Şcoala Militară de
Aviaţie – automatizare de bord de 15
Maiştri Militari şi
maistru aviaţie
2. Subofiţeri a Forţelor
electronist Radioelectronică de bord de
Aeriene
aviaţie
15
„Traian Vuia”
Radiolocaţie –
maistru Radiolocaţie 17
electronist
Rachete şi
Rachete şi artilerie
artilerie
antiaeriană
16
antiaeriană
Total Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor
100
Aeriene „Traian Vuia”
Artilerie navală şi antiaeriană 10
Timonier şi tehnică de
navigaţie navală
13
Şcoala Militară de Arme sub apă 11
Maiştri Militari a Comunicaţii navale şi
3. Marină 10
Forţelor Navale observare semnalizare
„Amiral I. Murgescu” Radiolocaţie navală 11
Motoare şi maşini navale 30
Motoare şi instalaţii electrice
navale
10
Total Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale
95
„Amiral I. Murgescu”
TOTAL învăţământ postliceal pentru formarea maiştrilor *
411
militari
*
25% din numărul total de locuri pentru formarea maiştrilor militari va fi rezervat
absolvenţilor colegiilor naţionale militare declaraţi „neadmis” la studiile universitare
militare de licenţă