Sunteți pe pagina 1din 16

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL” FĂT-FRUMOS ”CRIVĂȚ”

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ


”ÎN JURUL BRADULUI DE CRĂCIUN”
(DLC + DOS)

Prof. înv. Preșc.:


Puică Nicoleta

1
PROIECT DE ACTIVITATE
Data: 18.12.2018
Grupa ”Ștrumfilor” – Nivelul II
Prof.inv. preșcolar-Puică Nicoleta
Tema anuală: CUM ESTE, A FOST ȘI VA FI AICI PE PĂMÂNT?
Tema săptămânii: “VINE, VINE MOȘ CRĂCIUN!”
Tema zilei: “ÎN JURUL BRADULUI DE CRĂCIUN”
Forma de realizare:DLC+DOS- ACTIVITATE INTEGRATĂ
Domenii de activitate:ADP+ALA1+ADE(DLC+DOS) +ALA2
Forma de organizare: FRONTAL, INDIVIDUAL, PE GRUPE
Mijloace de realizare: POVESTIREA EDUCATOAREI / CONFECȚIONARE
Tipul activității: DOBÂNDIRE DE CUNOȘTINȚE/FORMARE DE PRICEPERI ȘI DEPRINDERI
Durata: 1 ZI
Locul de desfăşurare: SALA DE GRUPĂ

SCOPUL:
Dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a datinilor și obiceiurilor de iarnă,dezvoltarea deprinderii de a audia cu atenție povestirea
educatoarei și de a desprinde mesajul transmis de aceasta,formarea și dezvoltarea de priceperi și deprinderi de lucru însușite în realizarea unei
lucrări practice.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ
1.Intâlnirea de dimineață
2. Rutine
3.Tranziții

ALA 1: a.) Bibliotecă: „Crenguța de brad” exercițiu grafic-linia oblică (fișă de lucru)
b.) Joc de masă: „Găsește și potrivește!” (puzzle)
c.) Construcţii: „Pădurea de brazi” (lego)

ALA 2:
a.) "Hora bradului” – cântece și colinde specifice sărbătorilor de iarnă

2
ADE: ”În jurul bradului de Crăciun” (DLC + DOS) : Povestirea educatoarei ”Povestea Pomului de Crăciun” adaptare
după Victor Eftimiu / Confecționare podoabe pentru bradul de Crăciun”)

STRATEGII DIDACTICE
METODE ŞI PROCEDEE:povestirea, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, exerciţiul dirijat, expunerea,
povestirea, problematizarea, descoperirea, tehnica ”Mâna oarbă”, observaţia, turul galeriei,munca independentă,în grup,
jocul.
MATERIAL DIDACTIC: creion,culori,fișe de lucru, jetoane de diferite culori, cuburi lego, plic, cartea de poveşti,
planșe cu scene din poveste, bradul artificial, globuri din hârtie,steluțe din hârtie, beteală din hârtie colorată, carton colorat
de diferite culori,hârtie creponată hârtie glasată, lipici.

RUTINE: “Micul dejun”-deprinderi de igiena si de comportare specifice.

TRANZIȚII: ,,Suntem pitici, suntem uriași!”- moment de înviorare

BIBLIOGRAFIE:
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 2008
 G. Berbeceanu, E. Ilie, C. Lazăr, L. Lazăr, C. Moţ – Ghid orientativ pentru aplicarea curriculumului în învăţământul
preşcolar 3-6/7 ani, 2008
 G. Dumitru, M. Modoran, M. Moroianu, E. Simiciuc, C. Novac, J. Bangă, I. Ionescu – Metodica activităţilor
instructiv-educative în învăţământul preprimar, vol. II, Ed. Didactica Nova, Craiova, 2008
 Aplicaţii ale metodei proiectelor – ghid pentru educatoare, Ed. CDPress, 2008
 Cartea educatoarei

3
SCENARIUL ZILEI
Activitatea zilei debutează cu ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ.
Copiii sunt aşezaţi în semicerc pentru a putea stabili fiecare un contact vizual cu toţi membrii grupei. Educatoarea pentru a constitui un
model de comportament, zâmbeşte, îi priveşte, transmite căldură şi încurajare prin toate formele de comunicare – verbală şi nonverbală.
Educatoarea rosteşte următoarele versuri:

1. SALUTUL Dimineaţa a sosit


Toţi copiii au venit
În cerc să ne adunăm
Cu toţii să salutăm:
-Bună dimineaţa, dragi pitici,
Mă bucur că sunteţi aici,
A-nceput o nouă zi
Bună dimineaţa, copii!
Copiii răspund la salutul educatoarei, prezentându-se fiecare celorlalți colegi.

2. PREZENȚA:
După ce ne-am adunat
Și frumos ne-am salutat
Colegii ne-am întâlnit
Oare cine n-a venit?

3. GIMNASTICA DE ÎNVIORARE Și-am văzut o bunicuță


Uite așa mergea ,

4
Și-o fetiță cam micuță
Tare se grăbea,
Frățiorul ei mai mare
Iute alerga,
O pisică somnoroasă
Așa se-ntindea (miau, miau),
Calul meu e cal isteț,
Tropa, tropa, trop,
Eu sunt mândru călăreț,
Tropa, tropa,trop,
Băieții sunt fotbaliști,
Minge, minge, sus.
4. CALENDARUL NATURII

5. NOUTATEA ZILEI- constă în prezentarea elementului surpriză: un brad pe care educatoarea l-a găsit în ușa grădiniței, pe rămurelele
căruia se află un plic în care este o scrisoare de la Moş Crăciun prin intermediul căreia,Moșul îi roagă pe toți copiii din Grupa Fluturașilor să
împodobească cât mai frumos brăduțul supărat, așteptând cu nerăbdare să ajungă și la ei cu multe daruri .

Are loc o scurtă discuție despre sărbătorile care se apropie.


-Ce sărbătoare se apropie?
-Ce sărbătorim noi de Crăciun? (nasterea lui Isus Hristos, sosirea lui Moș Crăciun).
-Cum ne pregătim pentru această sărbătoare? (învățăm colinde, împodobim bradul).

Împreună cu copiii voi vizita centrele de interes şi vom descrie materialele pe care le vom utiliza. La centrul “Bibliotecă” vom realiza
crenguța de brad unind linia punctată. La centrul “Joc de masă” vom realiza un puzzle prin care vom sorta jetoane și vom întregi braduții. La
centrul “Construcţii” vom construi o pădure de brazi din cuburi lego. Fiecare copil îşi va alege singur centrul de interes unde doreşte să lucreze.
În timpul activităţii pe centre de interes voi supraveghea activitatea desfăşurată în fiecare centru dându-le explicaţiile necesare copiilor.
După ce sarcinile de lucru au fost îndeplinite, invit copiii să viziteze fiecare centru pentru a observa ce s-a realizat şi apoi copiii vor face
ordine la centrele la care au lucrat.

RUTINĂ: “Știu să folosesc șervețelul la masă!”


,,Fluturașul însetat”-exersarea unor deprinderi de igienă.

TRANZIȚIE:

5
1. Folosesc un moment de înviorare:
-brațe scurte, brațe lungi;
-suntem pitici, suntem uriași;
-sărim ca iezii.

2.Cântecul ,,Moș Crăciun”.

Copiii revin în sala de grupă care va fi pregătită pentru activitățile pe domenii experiențiale (DLC și DOS) și se așează pe scaunele in
semicerc. Prin elementul surpriză – un plic atârnat în rămurelele unui brad în care se află cărticica cu ”Povestea Pomului de Crăciun” și planșele
cu scene din poveste – se va realiza captarea atenției pentru activitatea DLC. Voi lectura povestea, iar apoi voi prezenta imagini pe care copiii le
vor comenta.
Pe cântecul ”Moș Crăciun” se va face tranziția spre grupele de măsuțe unde copiii vor trebui să lipească podoabe pentru pomul de iarnă.
Prin tehnica ”Mâna oarbă” copiii vor fi împărțiți în trei grupe și fiecare copil se va așeza la grupul de măsuțe căruia îi corespunde jetonul
extras din săculeț. Voi purta o scurtă discuție cu copiii despre materialele cu care vom lucra, realizându-se astfel intuirea materialului. Înainte de
începerea lucrului se vor executa mișcări pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii. După exercițiile de încălzire a mușchilor mici ai mâinii voi
trece pe la fiecare grupă și voi explica modul de realizare al sarcinilor:
- grupa globulețelor: va avea ca sarcină de lucru decorarea globulețelor pentru pomul de Crăciun prin lipirea bucăților de hârtie
glasată ;
- grupa steluțelor: va avea ca sarcină de lucru decorarea steluțelor pentru pomul de Crăciun prin mototolirea și lipirea hârtiei
creponate;
- grupa clopoțeilor: va avea ca sarcină de lucru confecționarea ghirlandelor pentru pomul de Crăciun prin lipirea hârtiei colorate .
În timpul lucrului voi asigura climatul favorabil pentru munca în echipă și pentru stimularea creativității prin oferirea libertății de
manifestare în decorarea podoabelor și prin audierea de colinde. Ornamentele realizate vor fi așezate în pomul de Crăciun, iar apoi copiii vor
forma o horă în jurul bradului.Voi face aprecieri generale asupra lucrurilor desfăşurate în această zi la grădiniţă. Voi oferi copiilor recompense.

Urmează ALA 2 ”Hora bradului” – intonarea unor cântece și colinde de Crăciun.

6
PROIECT DE ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENŢIALE (DLC + DOS)

Data: 18.12.2018
Prof.inv. preșcolar-Puica Nicoleta
Tema anuală: CUM ESTE, A FOST ȘI VA FI AICI PE PĂMÂNT?
Tema săptămânii: “VINE, VINE MOȘ CRĂCIUN!”
Tema zilei: “ÎN JURUL BRADULUI DE CRĂCIUN”
Domenii de activitate: DLC+DOS- ACTIVITATE INTEGRATĂ
Forma de organizare: FRONTAL, INDIVIDUAL, PE GRUPE
Mijloace de realizare: POVESTIREA EDUCATOAREI / CONFECȚIONARE
Tipul activității: DOBÂNDIRE DE CUNOȘTINȚE/FORMARE DE PRICEPERI ȘI DEPRINDERI
Locul de desfăşurare: SALA DE GRUPĂ

SCOPUL:
Dezvoltarea deprinderii de a audia cu atenție povestirea educatoarei și de a desprinde mesajul transmis de aceasta, formarea și dezvoltarea de
priceperi și deprinderi de lucru însușite în realizarea unei lucrări practice.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
DLC

Pe parcursul și la sfârșitul activității, preșcolarii vor fi capabili:

O1-Să rețină titlul poveștii prezentate, obiectivul va fi realizat dacă toți copiii vor reține titlul poveștii;
O2-Să urmărească cu atenție firul narativ al textului concomitent cu vizualizarea imaginilor, obiectivul fiind realizat dacă toți copiii vor
recunoaște cel puțin 2 dintre momentele prezentate în imagini, fără ajutorul educatoarei;
O3-Să povestească cu ajutorul imaginilor și al întrebărilor principalele momente ale povestirii, obiectivul fiind realizat dacă toți copiii vor
povesti cu ajutorul educatoarei cel puțin un moment al povestirii;

7
O4-Să-și îmbogățească vocabularul cu expresii și cuvinte noi: ,,luceafăr”, ,,crivăț”, ,,nămeți”, obiectivul fiind realizat dacă toți copiii vor folosi
cel puțin unul din cele trei cuvinte noi.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: DOS

Pe parcursul și la sfârșitul activității, copiii vor fi capabili:

O1-Să denumească materialul existent pe măsuțe, obiectivul va fi realizat dacă toți copiii vor denumi materialul lipici, hârtie creponată, globulețe
și steluțe din hârtie colorată;
O2-Să decoreze podoabele pentru bradul de Crăciun utilizând tehnicile de lipire, obiectivul se consideră atins dacă toți copiii ajută la decorarea
podoabelor pentru bradul de Crăciun, respectând tehnicile de lipire învățate ;
O3-Să coopereze, lucrând în echipă pentru realizarea temei propuse, obiectivul se consideră atins dacă toți copiii solicită la nevoie ajutor din
partea unui coleg sau din partea educatoarei.

STRATEGIA DIDACTICĂ

Metode și procede: povestirea, conversația, explicația, conversația euristică, observația, demonstraţia, exerciţiul,
exerciţiul dirijat, expunerea, problematizarea, descoperirea, tehnica ”Mâna oarbă”, turul galeriei,munca independentă,în
grup, jocul.
Materale didactice: un plic,cartea de poveşti, planșe cu scene din poveste, bradul artificial, globuri din hârtie ,steluțe din
hârtie, beteală din hârtie colorată, carton colorat de diferite culori,hârtie creponată,hârtie glasată, lipici, CD-player.

BIBLIOGRAFIE:
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 2008
 G. Berbeceanu, E. Ilie, C. Lazăr, L. Lazăr, C. Moţ – Ghid orientativ pentru aplicarea curriculumului în învăţământul
preşcolar 3-6/7 ani, 2008
 G. Dumitru, M. Modoran, M. Moroianu, E. Simiciuc, C. Novac, J. Bangă, I. Ionescu – Metodica activităţilor
instructiv-educative în învăţământul preprimar, vol. II, Ed. Didactica Nova, Craiova, 2008
 Aplicaţii ale metodei proiectelor – ghid pentru educatoare, Ed. CDPress, 2008

8
Etapele activității Conţinutul ştiinţific al activităţii Strategii Evaluare
didactice
1. Moment organizatoric Crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a activităţii:
- aerisirea sălii de grupă
- amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţii
- pregătirea materialului didactic necesar activităţii
Invit copiii să se aşeze pe scaunele in semicerc.
2. Captarea atenţiei
Prin elementul surpriză – un brăduț pe care l-a găsit educatoarea la ușa
grădiniței în rămurelele căruia se află un plic cu o cărticică cu ”Povestea Conversaţia
Pomului de Crăciun” și planșele cu scene din poveste dar si o scrisoare de la euristică
Mos Craciun prin intermediul căreia Moșul ne roagă să împodobim brăduțul
– se va realiza captarea atenției.

3.Anunţarea temei și a obiectivelor „Astăzi o să vă citesc o poveste din care veţi afla cum a apărut Bradul de
Crăciun. Povestea se numeşte chiar „Povestea Pomului de Crăciun” și este
scrisă de Victor Eftimiu.

Voi expune textul prelucrat al poveștii. Pentru o mai bună înţelegere şi Expunerea
4.Dirijarea învăţării receptare voi ţine seama de:
- vocea şi tonul trebuie să fie potrivite cu importanţa faptelor
povestite;
- voi folosi o mimică şi gesturi expresive, iar cuvintele necunoscute
le voi explica o dată cu expunerea textului, alăturând un sinonim
sau o sintagmă lămuritoare „luceafăr”, „crivăț”, „moșneag”, Explicaţia
„nămeți”.
- schimbarea ritmului vorbirii, rostirea mai clară sau mai grăbită a
cuvintelor în funcţie de momentul povestirii.
Momentele principale ale povestirii sunt:
1. Brăduleţul creşte în pădurea deasă, alături de ceilalţi brazi mari.
2. Brăduleţul hotărăşte că ar fi bine dacă ar trăi sus pe stâncă, să fie
lângă stele.

9
3. Brăduleţul îl îmbie pe Iepure să stea cu el.
4. Iepuraşul îl părăseşte pe brad pentru că nu găseşte mâncare prin
apropiere.
5. Şi veveriţa care se opreşte puţin lângă brad îl părăseşte până la urmă.
6. Moş Crăciun, care vine în zbor din slava cerului se opreşte la brăduţ.
7.Moş Crăciun ia brăduţul să-l ducă în casa unor oameni care-l
împodobesc pentru copiii lor, cu păpuşi şi iepuraşi de turtă dulce.
8.Brăduleţul este fericit alături de copiii care cântă în jurul lui.
Copiii urmăresc firul povestirii concomitent privind imaginile expuse.
La sfârşitul povestirii discut cu copiii punând întrebări referitoare la conţinut,
pe baza ideilor principale .
„Unde creștea brădulețul?” Conversația de
„Ce s-a hotărât să facă într-o zi?” verificare
„Dar de ce nu-i plăcea Brădulețului în vârf de munte?”
„Cine s-a oprit într-o zi lângă Brăduleț?”
”De ce nu a vrut Iepurașul să mai rămână cu Brăduletul?”
”Cine a mai venit apoi la Brăduleț?”
”De ce nu a vrut veverița să rămână cu Brădulețul?”
”Cine a venit în zbor din înaltul cerului și s-a oprit la Brăduleț?”
”Unde l-a dus Moș Crăciun pe Brăduleț?”
”De ce era fericit Brăduleț când a ajuns în casa copiilor?”
5.Obţinerea performanţei ”Și pentru că voi sunteți niște copii cuminți și ascultători, Moș Crăciun l-a
adus și la noi pe Brăduleț ca să-l împodobim, să-l înveselim și să fim
prietenii lui!”
Prin cântecelul „ Moș Crăciun” se va face tranziția spre grupele de măsuțe
unde copiii vor trebui să lipeasca podoabe pentru pomul de iarnă.
Prin tehnica ”Mâna oarbă” copiii vor fi împărțiți în trei grupe și fiecare copil
se va așeza la grupul de măsuțe căruia îi corespunde jetonul extras din
săculeț. . Explicația,demo
Voi purta o scurtă discuție cu copiii despre materialele cu care vom lucra, nstrația
realizându-se astfel intuirea materialului.
„Pe măsuţe v-am pregătit materialul cu care vom confecţiona podoabele
pentru bradul de Crăciun: hârtie colorată, hârtie creponată,hârtie glasată,
lipici, globulețe și steluțe din hârtie.”

10
- grupa clopoțeilor: va avea ca sarcină de lucru realizarea
ghirlandelor pentru pomul de Crăciun din hârtie colorată utilizând
tehnica lipirii ;
- grupa globulețelor: va avea ca sarcină de lucru decorarea
globulețelor pentru pomul de Crăciun prin lipirea bucăților de
hârtie glasată; Explicaţia
- grupa steluțelor: va avea ca sarcină de lucru decorarea steluțelor
pentru pomul de Crăciun prin mototolirea si lipirea hârtiei
creponate;
Execut împreună cu copiii exerciţiile pentru încălzirea muşchilor mici ai
mâinii. Prin îndemnul “Spor la treabă!” se trece la activitatea propriu-zisă. Pe
tot parcursul activităţii voi urmări îndeaproape modul de executare al lucrării
(sugestii, explicaţii suplimentare, corectarea poziţiei la masa de lucru)
În timpul lucrului asigur climatul favorabil muncii independente și stimulării
creativității prin oferirea libertății de manifestare în decorarea podoabelor
pentru pomul de iarnă .
6. Evaluarea performanţelor Când lucrările sunt gata, fiecare copil va aduce podoabele realizate şi
împreună cu copiii voi împodobi bradul de Crăciun.
Voi analiza împreună cu copiii toate lucrările. Se vor face aprecieri în Exerciţiul
7.Încheierea activității funcţie de criteriile: acurateţe şi lipire corectă apoi le voi acorda recompense.
Exerciţiul dirijat

Activitatea zilei se încheie cu ALA2- ,,Hora bradului”- se va forma o horă în jurul bradului; vom dansa și vom intona cântece și colinde specifice
sărbătorilor de iarnă.
Obiective operaționale:
Pe parcursul și la sfârsitul activității, copiii vor fi capabili:
O1- Să interpreteze cântecelele și colindele respectând tonul, linia melodică și versurile, exprimându-se tare, clar și concis.

11
ANEXE

12
Povestea Pomului de Crăciun
de Victor Eftimiu
(adaptare)

Micuț cum era, Brăduleț se simțea înăbușit, strivit de brazii bătrâni și înalți, la umbra cărora
creștea. Ar fi vrut să fie stăpân pe el însuși, liber, undeva, într-o împărăție fermecată.
Într-o bună zi, își luă inima în dinți și porni din poale spre creastă.
Tot urcând, Brăduleț ajunse la jumătatea muntelui, acolo unde se sfârșea pământul și începea
stânca. Mai sus de-acolo n-ar fi putut sui. Acum creștea singur-singurel, la câțiva pași mai sus de
marginea pădurii.
Se mai împrietenea el, Brăduleț, cu câte un cerb, cu o căprioară, cu un lup sau cu un mistreț, dar
animalele nu stăteau prea mult pe stânca fără izvoare; se întorceau și se pierdeau în răcoarea pădurii.
Treceau zile și zile să mai vadă copăcelul vreun animal.
Câte un vultur se mai rotea pe cer, dar era prea sus și prea departe.
Tot își închipuia bietul brad că, urcând mereu și crescând mare, se va desprinde de pământ și va
călători în țara luceferilor.
Zilele de iarnă erau când senine, liniștite, luminoase în zăpada proaspătă căzută, când acoperite
de fumul crivățului, care purta nămeți din munte-n munte și răsturna copacii bătrâni și putrezi.
”Oare voi îmbătrâni și eu, mă vor trânti vânturile la marginea codrului? Eu sunt mai sus decât
frații mei din pădure, sunt singur și fără sprijin. Dar n-am să mă sfârșesc. Nu se poate!” se gândea
Brăduleț.
Brăduțului îi era tare urât în singurătate. Nici oamenii, nici sălbăticiuni nu se încumetau să urce
atât de sus. Ce-ar fi căutat acolo, în acele pustiuri de piatră?
Într-o zi, un iepure speriat de niște vânători din vale o luă la fugă înspăimântat și, ca să scape de
ei, țâșni într-o goană nebună și ajunse lângă Brăduleț, ascunzându-se sub ramurile lui cele mai de jos.
- Bine-ai venit, iepurașule! ... Stai cu mine să ne facem prieteni și să mai schimbăm câte o
vorbă!
- Bucuros, îi răspunse Urechilă. Și rămase acolo. Stătu el ce stătu și-l apucă foamea.
- Brăduțule, mie mi-ar plăcea să stau cu tine, dar mi-e cam foame. N-ai cumva vreo varză pe
aici pe-aproape, să mi-o dai s-o ronțăi?
- N-am, iepurașule dragă! ... Cum o să crească verze pe muntele ăsta?...Aici nu crește nimic!
- Nici măcar o gură de apă? ... zise Urechilă.
- Nu e nici un izvor pe-aici pe-aproape, iepurașule dragă!
- Dar tu cum îți potolești setea, Brădișorule?

13
- Din bunătatea ploilor și-a zăpezilor ce mi se topesc pe ramuri și le adun la rădăcină!
- Eu sunt iepure și n-am rădăcini s-adun zăpezi în ele! Mi se rupe inima, dar n-am încotro ...
Trebuie să plec! Te las cu bine!
- Să ne vedem cu bine! zise Brădulețul.
Și iepurașul dete lăbuța cu fiecare ramură a Brădulețului și dus a fost și n-a mai venit! Nu după
multă vreme, iată o veveriță, rătăcită și ea pe unde nu prea umblă veverițele.
- Bine-ai venit, surată Coadă-Lungă-Săltăreață! Mai stai puțin și cu mine!
- Bucuroasă, îi răspunse Coadă-Lungă-Săltăreață. Dar aș vrea să știu: ceva ghindă, nuci ori
alune ai în scorbură sau prin ramuri?
- Nici prin ramuri, nici în scorbură nu țin așa ceva! răspunse oftând Brăduleț.
- Atunci rămâi sănătos, flăcăule! zise veverița și o zbughi cât ai clipi din ochi spre poala
muntelui, sărind din brad în brad. Noaptea, brădulețul se ruga și de stele să vină până la el măcar două-
trei ... stelelor nu le trebuie nici apă, nici varză, nici nuci, nici alune.
- Suntem prea departe, Brăduțule! Ca să ajungem la tine ne-ar trebui o veșnicie!
- Nu se va îndura nimeni de mine, niciodată, să-mi țină tovărășie; ofta și suspina pomișorul
crescut în munte. Ba da! S-a-ndurat de el un moșneag care venea în zbor din înaltul cerului, Moș
Crăciun. Trecând pe lângă Brăduleț, îi auzi suspinele și se opri.
- Ce-i cu tine, băiete, de ce oftezi?
- Sunt singur, nici iepurașii, nici veverițele, nici stelele nu au vrut să-mi țină de urât în
pustietatea asta.
- Dar cu copiii n-ai vrea să te joci?
- M-aș juca, dar copiii sunt departe-departe, nu pot ajunge până aici, sus în munte, și încă pe
vreme de iarnă. Și în sinea lui, Moș Crăciun își zicea: ”Pomulețul acesta nu e la fel ca alții! Ramurile
lui, de culoarea argintului, luminează de parcă ar fi făcute din bucățele de stele. Nu e făcut să stea în
bătaia soarelui și în vântul puternic de munte, sărăcuțul. Mai bine ar sta cu copiii oamenilor la un loc să
umple odaia și să facă din ea o sărbătoare. Ar fi păcat să-l las să piară aici, singur-singurel, fără să-i
vadă și alții frumusețea”.
Brăduleț era tare bucuros, pricepând gândurile moșneagului!
”Te pomenești că m-o lua de aici și m-o duce cu el!” gândi fericit Brădulețul.
Și ceea ce-și dori Brădulețul se împlini. Moș Crăciun îl urcă pe umeri și coborî cu el pe pământ.
... Era o zi de iarnă cu ninsoare și multă zăpadă.
- Moșule, nu ai vrea să ne dai nouă brădulețul acesta? îl întrebară pe Moș Crăciun niște
oameni...
- Ca să-l puneți pe foc?

14
- Nuuuu! Dimpotrivă! au spus oamenii. Vrem să-l împodobim cu jucării, cu lumânărele, cu
nuci și cu lanțuri de hârtie, cu mingi, cu păpuși, cu iepurași de turtă dulce, cu ursuleți de pluș, să se
bucure copilașii noștri, să bată din palme, să cânte și să se joace, să aducem veselie și voie bună
fetițelor și băiețașilor noștri, să ne veselim și noi cu ei odată. Haide, Moșule, îndură-te și dăruiește-ne
pomulețul acesta, că avem copii cuminți și ascultători.
Moș Crăciun le-a dăruit brăduțul și visul copăcelului din munți se împlinise.
N-a mai fost singur. Brăduțul se înfrățea acum cu copiii și se bucura laolaltă în calda căsuță,
departe de urletele lupilor și de vântul puternic al muntelui..
Și, de atunci, în fiecare sfârșit de an, de Crăciun, a început să se aprindă pe la mai toate casele
pomul de iarnă, greu de-atâtea daruri, cu sute și sute de lumini, plin de steluțe lucitoare.

15
Dragi copii,

Știu că sunteți nerăbdători să sosesc la voi cu darurile pe care vi le doriți. Pentru că am multe
scrisori de citit și cadouri de pregătit, am o rugăminte la voi. Brăduțul pe care vi l-am trimis este foarte
trist pentru că nu are podoabe și nu va putea să decoreze nici o casă de sărbători.
Vă rog să mă ajutați să înveselim brăduțul pentru că la sfârșitul activității de astăzi veți avea o
surpriză.

16