Sunteți pe pagina 1din 3

Judeţul Tulcea este situat în în sud-estul României,

în partea central-nordică a Dobrogei,


la gurile Dunării,
cu ieşire la Marea Neagră (în E),
la graniţa cu Republica Moldova şi Ucraina (în N),
Vecini: județul Galaţi (NV), județul Brăila (V) şi județul Constanţa (S)
Reședința județului este municipiul Tulcea.

Cele mai vechi urme de locuire din zona orașului datează de acum circa 5–6000 de
ani.
Teritoriul județului Tulcea a aparținut din 1420 până în 1878 Imperiului Otoman. În
1878, odată cu recunoașterea internațională a independenței României, Tulcea a
devenit parte a statului român.

Pe teritoriul judeţului se află punctul extrem estic al României, la Sulina.

Suprafaţa totală este de 8499 kmp, ocupând locul 4 pe ţară, după jud. Timiş, Suceava
şi Caraş-Severin.
Din suprafaţa totală a judeţului, 3446 kmp reprezintă suprafaţa zonelor umede
constituită din Delta Dunării şi Complexul Lagunar Razim Sinoie.

Principalele forme de relief sunt Munții Măcinului și Delta Dunării.


Munții Măcinului sunt cea mai veche formațiune geologică de pe teritoriul României.
Delta Dunării, care ocupă aproximativ 50.000 hectare, adică peste 40 % din suprafaţa
judeţului, a fost declarată rezervație a biosferei în 1990. Delta Dunării se poate
identifica cu un muzeu viu diversificat al florei și faunei.
Flora Deltei însumează în prezent 1615 specii: stuf, papură, ciulini de baltă, nuferi,
plop, stejar, alun, și altele.
Fauna Deltei cuprinde 3491 specii.
Păsările sunt foarte variate: pelicanul, egreta, lopătarul, bufnița mare, vulturul codalb,
cormoranul, lebăda, cocorul, etc.
Dintre mamifere se dinting: vidra, nurca, hermina, pisica salbatică, lupul, câinele enot,
iepurele.
Dintre reptile, găsim aici diverse specii de șerpi și broaște țestoase.
Peștii sunt variați: crap, somn, știucă, șalău, biban, etc.

Dunărea ce formează hotar natural la vest şi nord este principala cale de transport în
judeţ. Ea are trei braţe principale, Chilia la nord, Sfântu Gheorghe la sud şi Sulina la
mijloc.
Braţele Chilia şi Sfântu Gheorghe permit numai transportul fuvial,
iar braţul Sulina asigură transportul maritim până în porturile Galaţi şi Brăila.
În 1990 Delta Dunării a fost declarată rezervaţie naturală, sub protecţia UNESCO
pentru diversitatea florei şi faunei sale
Aici pot fi întâlnite: păduri de sălcii, stuful, trestia,apoi plante specifice zonelor umede,
specii de de animale, păsări, insecte, reptile şi aproximativ 160 de specii de peşte). O
parte din acestea constitue resurse locale. Rezervaţia biosferei Delta Dunării este în
patrimoniul UNESCO.

Judeţul are cea mai mică densitate, 29 locuitori/kmp, faţă de media pe ţară de 91
locuitori/kmp, acest lucru datorându-se suprafeţei mari acoperită de ape.
Pe teritoriul judeţului convieţuiesc în armonie, de secole, circa 17 etnii:
- Români
- Ruși și lipoveni
- Ucrainieni
- Greci
- Turci
- Tătari
- etc

Din punct de vedere economic, județul Tulcea este caracterizat de agricultură în


special. Aici oamenii se ocupă în mare parte cu pescuitul și cu viticultura. Pe teritoriul
județului Tulcea se găsesc multe podgorii binecunoscute, precum podgoriile Babadag
și Niculițel.
Datorită climei temperat-continetală cu influențe sub-mediteraneene, cu vânturi
puternice în tot cursul anului, județul Tulcea cuprinde zone întinse cu mori eoliene.
Industria cea mai dezvoltată a județului o reprezintă cea navală, neferoasă și
metalurgică.

Atracții turistice în județul Tulcea:


Rezervația Biosferei Delta Dunării este cel mai cunoscut obiectiv turistic din județ și
printre cele mai cunoscute din Europa, datorită peisajelor sale spectaculoase și a
biodiversității sale.

Parcul Național Munții Măcinului cuprinde cei mai vechi munți din țara noastră, fiind
formați în urmă cu 300-400 milioane de ani. Deși au o înălțime foarte mică, maximul
fiind de 467 m, aceștia impresionează prin vechimea și formele sale.

Cetatea Aegyssus (EGISUS) se află în partea de est a orașului Tulcea. Cetatea are
origini celtice și se crede că a fost construită în secolul al IV-lea î.Hr. Prima atestare
datează din secolul al XVII-lea, fiind descrisă ca o cetate cu șapte turnuri, aflată pe
malul Dunării, care controlează traficul fluvial spre și dinspre Dunăre.

Orașul Sulina reprezintă cel mai estic punct al țării noastre, locul în care Dunărea se
varsă în Marea Neagră. Portul Sulina este port atât la Dunăre, cât și la Marea Neagră.

Cetatea Enisala este singura cetate medievală din Dobrogea. Aceasta a fost ridicată
la sfârșitul secolului al XIII-lea, de către puterile comerciale bizantine, apoi de cele
genoveze, și a avut rol militar.