Sunteți pe pagina 1din 3

ARTICOL REVISTA “ARS

DIDACTICA”

TEMA: „Formarea continuă și competențele profesorului în sceolul XXI”


„PROIECT ROSE- Elevii LTIA Fetești la Târgul de joburi ”

Profesor Șerban Ecaterina, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fetești

ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în


învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.
Acesta este finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, va fi implementat de către Ministerul
Educației Naționale și Cercetării Științifice pe o perioadă de  7 ani, între 2015 și 2022.
Proiectul este structurat în trei componente, primele două fiind concepute pentru a aborda
aspecte de natură academică şi socială care conduc la performanţa scăzută a elevilor în
învăţământul secundar superior, precum şi în primii ani din învăţământul terţiar.
A treia componentă include atât managementul de proiect, monitorizarea şi evaluarea
impactului acestuia, cât și activitatea de evaluare a intervenţiilor existente, care abordează
constrângerile financiare ale elevilor din învăţământul secundar superior provenind din grupuri
dezavantajate. care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar
și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. Acest lucru reiese chiar
din titlul subproiectului “BAC-ul….un succes! ”
Elevii claselor a XII-a de la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fetești au avut
ocazia ca în luna aprilie să viziteze orașul reședință de județ, Slobozia şi să vadă ce joburi sunt
disponibile pentru domeniul în care se pregătesc, la bursa locurilor de muncă.
Activitatea extrașcolară din cadrul proiectului ROSE- „Elevii LTIA Fetești la Târgul de
joburi” s-a desfăşurat în data de 12 aprilie 2019, la Centrul Cultural Ionel Perlea.Agenția
Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița a mai organizat un eveniment asemănător,
în luna octombrie a anului 2018, eveniment la care au fost invitați și așteptați toți absovenții
promoției 2018, care au dorit să îți găsească un loc de muncă adecvat studiilor și pregătirii
profesionale a acestora, dar și agenții economici care dispuneau de locuri de muncă vacante
pentruaceștia.
Cei 15 elevi din grupul țintă al proiectului ROSE, însoţiţi de coordonatorul proiectului,
profesor Șerban Ecaterina au participat pentru prima dată, în cadrul acestui proiect, la o bursă a
locurilor de muncă/târgul de joburi și au luat contact direct cu ceea ce presupune o prospectare a
ofertelor de locuri de muncă, au observat ce anume caută recrutorii firmelor prezente la bursa.
În cadrul târgului de joburi au fost prezentate mai multe locuri de muncă, condițiilede lucru
concrete, disponibile, oferte prezentate de peste 25 de angajatori. Astfel, elevii participanți la
târgul de joburi au fost puși în situația de avedea cum se recrutează forța de muncă, cum se face
prezentarea ofertelor de muncă de către potențialii angajatori, cum te prezinți la un interviu de
angajare.
Viitorii absolvenți, tineri și idealiști, fără experiență, care își vor finaliza curând studiile, au
urmărit modalitatea prin care se realizează cererea și oferta de locuri de muncă, au avut
posibilitatea de a depune CV-uri pentru locurile de muncă pe care ar dori să le ocupe.
Directorul executiv al AJOFM Ialomița, Georgian Mocănescu, împreună cu specialiști în
comunicare au realizat o pregătire a elevilor printr-un atelier de lucru, pentru a fi bine pregătiți la
interviurile de angajare și cum să fructifice posibilitățile ce apar la standurile târgului de joburi.
Printre rezultatele așteptate ale ROSE se numără şi reducerea ratei de abandon în clasele
terminale şi creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat, rezultate care se pliază la
cele din Planul de Acţiune al Şcolii al Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară Fetești .

Bibliografie:

1. https://obiectiv.net/ialomita-bursa-locurilor-de-munca-pentru-absolventi/
2. www.cicnet.ro
3. posturi.gov.ro>judetul>ialomita