Sunteți pe pagina 1din 2

EVALUARE

„Micul meu univers”

1. Dictare.
2. Citește, apoi scrie cuvintele despărțite în silabe: gutuie, barcă, ogradă, nuiele, știri, gâște.

3. Scrie cuvinte alintate: fată – fetiță

măgar iepure

măr soră

mamă vară

4. a) Scrie cuvintele cu sens opus: b) Scrie cuvintele cu sens asemănător:

gras - __________________________ punte = ________________________

bucurie - _______________________ basm = _________________________

ușor - __________________________ veselă = _________________________

5. Scrie propoziții în care să folosești cuvintele:

șoricel
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

bilet
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Gabriela
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

6. Descoperă proverbele:

strică, Graba, treaba


parte, are, are, Cine, carte

la, se, cunoaște, nevoie, Prietenul

7. Citește textul și rezolvă cerințele:

Orașul lui Bucur

Era odată un cioban. El se numea Bucur. Acesta căuta locuri cu iarbă pentru oi.

Bucur a ales un loc pe malul unui râu. Întâi a construit o stână. Apoi a clădit o biserică mică.

Oamenii au ridicat aici un sat. Acesta a devenit, cu timpul, un oraș. Numele acestui oraș este București.

- De ce se numește așa?
- Numele orașului București vine de la ciobanul Bucur.

a) Ce meserie avea Bucur?


...............................................................................................................................................................

b) Unde este situat orașul București?


.....................................................................................................................................................
c) Scrie, din text, trei cuvinte care au o
silabă: .....................................................................................................................................................
d) Câte alineate are textul „Orașul lui Bucur”?
.....................................................................................................................................................
e) Scrie, din text, un cuvânt care are patru silabe: ....................................................................
f) Câte propoziții are alineatul numărul
trei? .....................................................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și