Sunteți pe pagina 1din 8

Şcoala Gimnazială Nr.

7 Botoşani
Propunător: profesor pentru învăţământul primar, Cristina SURDU
Clasa: a II-a
Disciplina: Comunicare în limba română

Test de evaluare finală


Conţinutul testului

Citeşte textul:
Bătrâna și vasul
O bătrână căra zilnic de la un izvor două vase cu apă atârnate de o cobiliţă. Unul
dintre vase era bun, iar celălalt era crăpat. Vasul crăpat nu ajungea niciodată acasă cu toată
cantitatea de apă pentru că o pierdea mereu pe drum. Era tare mâhnit din cauza aceasta, pe
când celălalt era mândru de realizările lui.
Într-o zi n-a mai rezistat şi i-a spus femeii:
- Îmi este tare ruşine că din cauza crăpăturii se scurge o parte din apă pe drum!
Femeia a zâmbit şi i-a spus:
- Ai observat că pe partea ta a drumului sunt flori, însă pe cealaltă nu? Asta pentru că
am ştiut defectul tău şi am plantat seminţe de flori pe partea ta a drumului. În fiecare zi, în
timp ce ne întoarcem de la izvor, tu le uzi. De doi ani culeg aceste flori şi decorez masa cu
ele. Dacă nu ai fi fost aşa, n-ar mai exista aceste frumuseţi care împrospătează casa.

Rezolvă următoarele cerinţe!

1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:

 Femeia atârna vasele de o …

a) creangă b) cobiliţă c) funie d) mână

 Femeia a plantat seminţe de …

a) floarea soarelui b) dovleac c) flori d) ridiche

 Cobiliţă înseamnă…

a) floare b) lemn încovoiat c) codiţe d) umeri

 Apa picura prin…

1
a) spărtură b) cobiliţă c) floare d) casă

2. Răspunde în scris la întrebările:


a) Ce căra zilnic femeia de la izvor ?
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b) De ce era supărat unul dintre vase ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
c) Ce au crescut pe marginea drumului ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Scrie cuvinte cu înţeles asemănător pentru următoarele cuvinte:

culege = __________________

observă = __________________

cară = __________________

atârnă = __________________
4. Scrie cuvinte cu înţeles opus pentru cuvintele de mai jos:

bătrână = __________________
mândru = ___________________
frumoase = ___________________
mâhnit = ___________________

5. Subliniază vocalele din propoziția:


B ă t r â n a a z â m b i t.

6. Priveşte imaginea alăturată!

2
Scrie patru enunţuri folosind semnele de punctuație: punctul, virgula, semnul întrebării,
semnul exclamării.

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

7. Imaginează-ţi că bătrâna ţi-a trimis şi ţie un bucheţel de flori dintre cele crescute pe
marginea drumului.. Scrie un bilet prin care să îi mulțumești.

__________________

__________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________

3
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Clasa a II-a
Test de evaluare finală

Competențe specifice:

1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat


1.3 Identificarea sunetelor şi silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în enunţuri rostite cu claritate
2.1 Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare
3.1 Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut
3.2 Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul
cunoscut
4.1 Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare
4.2 Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază

Obiective operaţionale:
O1: să identifice informaţii din textul citit, încercuind varianta corectă;
O2: să formuleze răspunsuri la întrebări legate de mesajul textului citit;
O3: să scrie cuvinte cu acelaşi înţeles pentru cuvintele din text;
O4: să scrie cuvinte cu înţeles opus pentru cuvintele din text;
O5: să identifică vocalele dintr-un enunț dat, subliniindu-le;.
O6: să alcătuiască corect enunţuri după o imagine dată, folosind semnele de punctuaţie
indicate şi respectând regulile de scriere ortoepică şi ortografică.
O7: să scrie un bilet, respectând toate cerintele specifice; dată, formulă de adresare, conţinut,
semnătură.

4
Descriptori de performanţă

Compe Itemul Calificativul obţinut


tenţa Foarte bine Bine Suficient
1.2/ Identifică Identifică informaţiile Identifică informaţiile Identifică
3.1 informaţiile din text, din text, încercuind litera din text, încercuind informaţiile din text,
încercuind litera corespunzătoare litera corespunzătoare încercuind litera
corespunzătoare răspunsului corect: 4 răspunsului corect: 3 corespunzătoare
răspunsului corect situaţii situaţii răspunsului corect: 2
situaţii
3.2 Formulează Formulează corect Formulează cu mici Formulează cu erori
răspunsuri la răspunsul la întrebările a, erori răspunsul la răspunsul la
întrebări legate de b, c. întrebările a, b, sau a, întrebările a sau b
mesajul textului citit. c sau b, c. sau c.
1.3 Scrie cuvinte cu Identifică sinonimele Identifică sinonimele Identifică sinonimele
acelaşi înţeles pentru pentru pentru trei cuvinte. a două cuvinte.
cuvintele din text. toate cele patru cuvinte.
1.3 Scrie cuvinte cu Identifică antonimele Identifică antonimele Identifică antonimele
înţeles opus pentru pentru pentru trei cuvinte. pentru două cuvinte.
cuvintele din text. toate cele patru cuvinte.
4.1 Identifică vocalele Identifică 5 – 6 vocale Identifică 3 – 4 vocale Identifică 1 – 2
dintr-un enunț dat. vocale
2.1/ 4.2 Alcătuieşte corect Alcătuieşte corect şi Alcătuieşte corect şi Alcătuieşte corect o
enunţuri după o logic trei propoziţii pe logic două – trei propoziţie pe baza
imagine dată, baza imaginii date, propoziţii pe baza imaginii date,
folosind semnele de scriindu-le corect. imaginii date, scriindu-o cu greşeli.
punctuaţie indicate şi scriindu-le cu mici
respectând regulile greşeli.
de scriere ortoepică
şi ortografică.
4.2 Scrie un bilet de Respectă toate cerintele Respectă partial Respectă partial
mulţumire. de scriere a unui bilet cerintele de scriere a cerintele si are
unui bilet greseli de scriere

5
BAREM DE APRECIERE A TESTULUI

Numărul itemului și nivelul rezolvării CALIFICATIVUL


(corect/incorect,integral/parțial) TESTULUI
Rezolvă integral și corect 7 itemi (FB) / Rezolvă integral și FOARTE BINE
corect 5-6itemi (FB) și 1 item parțial corect (B)
Rezolvă integral și corect 3-4 itemi și 3-4 itemi parțial corect BINE
Rezolvă integral și corect 2-3 itemi, 3-4 parțial corect (S)/ SUFICIENT
Rezolvă integral și corect 2-3 itemi, 2 itemi parțial corect, 1-2
item incorect

REALIZAREA OBIECTIVELOR

Nr. O. 1 O. 2 O.3 O.4 O.5 O.6 O.7


obiectiv

APRECIEREA CALIFICATIVELOR
Calificativ Foarte bine Bine Suficient Insuficient
Nr. elevi

6
ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR
MATRICEA ITEM-ELEV

Nr. Itemul I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 Calificativ
crt.
Numele și prenumele
1
2
3
4
5
..
..

TOTAL ITEMI
REALIZAȚI

7
INTERPRETAREA REZULTATELOR

Concluzii în urma aplicării testului Măsuri propuse

Surse utilizate:

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-
/Comunicare%20in%20limba%20romana/EDP2/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-
a/Comunicare%20in%20limba%20romana/EDP/

Text adaptat după https://www.google.com/search?q=Bătrâna+și+vasul

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2014-12/01-
Limba%20si%20literatura%20romana_clasele%20a%20III-a%20-%20a%20IV-a.pdf

Sursă imagine ataşată textului: https://jurnalspiritual.eu/povestire-cu-talc-batrana-si-vasul/

S-ar putea să vă placă și