Sunteți pe pagina 1din 5

Exerciții și aplicații – Disciplina Marketing educațional

1. Realizați piramida lui Maslow pentru un produs sau serviciu (serviciu educațional
etc.)

2. Identificați modul în care se aplică funcțiile marketingului și măsura în care sunt


respectate principiile marketingului într-o companie sau organizație din România.

Funcţiile marketingului
- investigarea pieţei funcţie premisă
- adaptarea continuă a firmei la schimbările cerinţelor şi ale mediului pieţei pe care acţionează
- satisfacerea superioară a nevoilor de consum
- maximizarea eficienţei economice (profitului)

Principiile marketingului
- Principiul inovaţiei
- Principiul eficienţei economice
- Principiul evitării efectelor nocive
- Principiul protecţiei consumatorului
- Principiul educării şi informării consumatorului
- Principiul libertăţii consumatorului şi producătorului
- Principiul satisfacerii nevoilor de bază ale tuturor oamenilor

3. Realizați analiza SWOT, identificând punctele forte, punctele slabe, oportunitățile și


amenințările pentru instituție de învățământ din România sau din străinătate.
4. Răspundeți la următoarele întrebări:
a. Menţionaţi ce informaţii consideraţi că ar trebui să ofere universităţile şi facultăţile pentru
atragerea candidaţilor?
2. Considerați că informaţiile evidenţiate până acum oferă o imagine clară pentru cei interesaţi
asupra nivelului calitativ şi performanţelor unei facultăţi sau unei specializări? Dacă nu, ce
sugeraţi că ar trebui să facă o facultate pentru a-şi evidenţia calitatea şi performanţele?
3. Identificați sursele de informare pe care le-aţi utilizat pentru alegerea specializării dvs de
master și a facultății unde se desfășoară.
4. Care au fost factorii decisivi în alegerea universităţii/facultăţii/specializării de master?
5. Identificați cele mai eficiente metode de a atrage noi studenţi
6.
5. Pornind de la schema procesului de achiziționare a unui produs, explicați etapele
procesului decizional de cumpărare a unui produs la alegere (poate fi vorba de un produs
generic sau de un produs educațional, soft etc.)

1. RECUNOASTEREA NEVOII

2. CERCETAREA DE INFORMAŢII

3. EVALUAREA OPŢIUNILOR
POSIBILE

4. DECIZIA DE CUMPĂRARE

5. EVALUARE POST-VANZARE

5. Explicați cum se realizează segmentarea pieței consumatorilor de servicii


educaționale, plecând de la criteriile de segmentare propuse de Philip Kotler.

Categorii Criteriul Subcategorii (segmente):


de criterii
Criterii Regiune
geografice
Mărimea
oraşului
Densitate Urban, rural.
Criterii Vârstă Sub 6 ani, 6-12 ani, 13-18 ani, 19-24 ani,
demografice 25-34 ani, 35-49 ani, 50-64 ani, peste 65 ani.
Sex Masculin, feminin.
Mărimea 1-2, 3-4, 5 şi peste.
Stadiul din Tânăr singur; tânăr căsătorit fără copii,
ciclul de viaţă tânăr căsătorit cu copii sub 6 ani, tânăr
al familiei căsătorit cu copii de 6 ani şi peste 6 ani,
matur căsătorit fără copii sub 18 ani, matur
singur, bătrân căsătorit, fără copii sub 18
Stare civilă Necăsătorit, căsătorit, divorţat, concubin,
văduv.
Venitul lunar

Educaţie 9 clase şi mai puţin, liceu, facultate, studii


postuniversitare.
Religie Ortodox, catolic, altă religie.
Naţionalitate Român, sârb, german, bulgar, altele.
Criterii Clasa socială Clasă superioară, clasă mijlocie,
psihografice clasă muncitoare.
Personalitate Agresiv, ambiţios, extravertit,
introvertit, impulsiv, autoritar, etc.
Stil de viaţă Valorile apreciate: munca, timpul liber, etc.
Modul de folosire a timpului: sport, film,
Criterii Ocazia de Obişnuită, specială.
comportamentale Avantaje Calitate; preţ, servicii conexe, comoditate,
ale (beneficii) prestigiu.
consumatorului Statutul Non utilizator, fost utilizator, potenţial
utilizatorului utilizator, utilizator pentru prima oară...
Rata de Uşoară, medie, ridicată.
Fidelitatea Zero, medie, puternică, absolută.
Familiaritatea Inconştient de existenţa produsului,
cu marca conştient de existenţa produsului, informat,
produsului interesat, dornic, cu intenţia de a cumpăra.
Atitudinea faţă Entuziastă, pozitivă, indiferentă, negativă,
de produs ostilă.

7. Realizați un plan de marketing pentru o organizație școlară la alegere, urmărind pașii


următori:

1) Analiza situației existente


2) Stabilirea obiectivelor de marketing
3) Identificarea corectă a publicului-țintă
4) Identificarea poziției dorite pe piață
5)Mixul de marketing (strategii privind produsul/serviciile educaționale, preț/taxa de
școlarizare, plasarea acestuia/acestora și politica de pesonal)
6) Evaluarea planului de marketing
7) Elaborarea bugetului planului
8) Implementarea planului de marketing
6.