Sunteți pe pagina 1din 1

Furnizor: MMB - CENTRUL DE EVENIMENTE Cumparator: POPA NICOLAE CATALIN

Nr. registru com.: AGORA


C.I.F.: RO15711931 Nr. registru com.: ZC 446774
Capital social: .00 lei C.I.F.: 1930118360010
Adresa: Iasi, Stefan cel Mare nr 16; SOSEAUA
NICOLINA NR.115 BIS, jud. Iasi
FACTURA Adresa: Tulcea, TULCEA STR LIBERTATII
NR 95, jud. Tulcea,
IBAN: RO08BTRLRONCRT0470682701 Serie: MMB38
Banca: Banca Transilvania Iasi Nr.: 38100141 IBAN:
Telefon:
Data: 12.03.2020 Banca:
Email: office@centrul-agora.ro
centrul-agora.ro

Nr. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cant. Pret unitar Valoarea T.V.A.
crt. (fara TVA) % Valoare
0 1 2 3 4 5 (3 x 4) 6 7
1 AVANS EVENIMENT buc 20.000 95.24 1904.76 5.00 95.24

AVANS CURS FESTIV TEOLOGIE 4 IULIE 2020


NUMERAR
Factura valabila fara Total
semnatura si stampila Date privind expeditia 1904.76 95.24
POPA NICOLAE CATALIN
Numele delegatului ............................................... din care:
conform Legii 227/2015
privind Codul Fiscal, art. Buletinul / cartea de identitate accize X
319, alineat 29 ZC nr. ................
seria ........ 446774 eliberat() .....................
SPCLEP
1930118360010
C.N.P. .................................................................. Semnatura Total de plata
Mijloc de transport ............................................... de primire (col. 5 + col. 7)
nr. ........................................................................
BOGDAN Expedierea s-a facut in prezenta noastra la 2000.00
12.03.2020
data de: ........................... 15:35
ora .............................
Semnaturile .........................................................
Document generat cu aplicatia GrandChef-Restaurant - www.grandchef.ro Total pozitii factura: 1 Pagina 1 din 1