Sunteți pe pagina 1din 2

Cerințe față de referate și prezentări

Referatul

1. Volumul 10 pagini.
2. Structura: pagina de titlu, cuprins, conținut – 6-8 pagini, Concluzii 1
pagină, Bibliografie.
3. În cuprins, nu mai puțin de trei capitole.
4. Bibliografia – nu mai puțin de 10 surse.
5. Cerințe de redactare – caractere Times New Roman, dimensiuni 12,
interval 1.5, distribuit pe toată suprafața paginii. Denumirile vor fi puse
la mijloc și se permit caractere de dimensiuni mai mari.
6. Pagina de titlu, conform Anexei 1.

Prezentarea

1. Timp maxim de prezentare 10 min, numărul slaidelor adaptat timpului.


2. Numărul maxim de rânduri pe slaid 7-9, dimensiunile caracterelor 36.
3. Se vor expune doar cele mai importante idei, celelalte se comentează și
se expun oral.
4. Pagina de titlu conform Anexei 1.
5. Ultimele 3 slaide vor fi: concluzii; Bibliografie și Mulțumire.
Anexa 1
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"

FACULTATEA DE STOMATOLOGIE

Catedra de Management și psihologie

REFERAT

CARIA DENTARĂ
CA PROBLEMĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Pregătit de: nume, prenume


Anul, grupa

Globa Nina,
MMSP, asistent universitar

Chișinău, 2020