Sunteți pe pagina 1din 3

Diferențieri economice regionale

În America este concentrată mai mult de jumătate din rețeaua


feroviară și rutieră mondială, precum și din traficul aerian internațional.
Există mari diferențieri regionale în ceea ce privește distribuția teritorială a
rețelei de căi de comunicație. America de Nord concentrează cea mai mare
parte (SUA se impune la nivel mondial), iar în America Latină este mai
dezvoltată în Brazilia, Mexic și Argentina. Uscatul american se remarcă prin
magistrale rutiere și feroviare transcontinentale, prin cea mai lungă cale
rutieră (Panamericana) și prin cel mai mare sistem de navigație interioară
de pe glob (Marile Lacuri-Sfântul Laurențiu).
A. America este un continent cu resurse naturale solice şi subsolice
bogate, variate, majoritatea uşor de exploatat, dar inegal răspândite.
Aceste aspecte se regăsesc într-o economie diversificată, dar cu mari
contraste între
America Anglo-Saxonă (cu industrie extractivăşi prelucrătoare moderne, o
agricultură mecanizată, diversificată şi cu randament ridicat) şi America
Latină (unde majoritatea materiilor prime exploatate sunt exportate, iar
agricultura de subzistenţă, rudimentară, coexistă cu agricultura de piaţă,
specializată, mecanizată, organizată ştiinţific şi direcţionată către export).
Resurse de subsol.
Resursele naturale de petrol și gaze naturale sunt concentrate în zona
Golfului Mexic, Alaska, Laguna Maracaibo.
Cărbunii sunt exploataţi în special în S.U.A. (al doilea producător, cu 1/5
din producţia mondială) şi Canada, care deţine 1/4 din producţia mondială.
Minereurile de fier din regiunea Marilor Lacuri şi sud-estul Braziliei au
favorizat dezvoltarea unei puternice industrii siderurgice (oţel şi fontă) şi
constructoare de maşini. Minereuri neferoase se exploatează din nord-estul
Americii de Sud, în Arhipelagul Antilelor (bauxită), Chile (cupru)