Sunteți pe pagina 1din 27

Denumirea proiectului:

PROIECTANT : EXTINDERE FERMA GAINI OUTOARE


S.C PIRAMID PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR:S.C. II LAPADAT VLADIMIR FLORIAN.


FAZA:AVIZ SECURITATE LA INCENDIU

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

1. GENERALITATI
Prezentul “Scenariu de securitate la incendiu” este elaborat in conformitate
cu:
 H.G.R. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari
care se supun avizarii/autorizarii privind securitatea la incendiu;
 Ordinul M.A.I. nr. 03/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
avizare si autorizare privind securitatea la incendii si protectia civila;
 Ordinul M.A.I. nr. 130/25 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei
privind elaborarea scenariilor de securitate la incendii;
 Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
 Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin
Ordinul M.A.I. nr. 163/29.03.2007;
 Normativ de siguranta la foc a constructiilor – P118/99;
 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a
incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efrctiei in cladiri – indicativ
I18/2-02
 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice in cladiri,
Indicativ I7/2011
 Normativ privind securitatea la incendiu aconstructiilor, Partea a-II-a –
Instalatii de stingere , Indicativ P118/2-2013
 Ghid de proiectare, executie si exploatare a centralelor termice mici,
indicative G.P. 051 – 2000.

1
 Ordinul Ministrului Economiei si Comertului nr. 5/2009 pentru aprobarea
“Normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor
de alimentare cu gaze naturale”;
 STAS 10.903/2-79 Determinarea sarcinii termice in constructii;
 STAS 1478/90 – Instalatii sanitare, alimentare cu apa la constructii civile si
industrial. Prescriptii fundamentale de proiectare;
Constructia pentru care se elaboreaza prezentul scenariu are destinatia de
“EXTINDERE FERMA GAINI OUTOARE ” pentru care s-a obtinut Certificatul
de Urbanism nr. din , eliberat de Primaria Comunei Samburesti.

2. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI

2.1. DATE DE IDENTIFICARE


2.1.1. Denumirea constructiei

EXTINDERE FERMA GAINI OUTOARE

2.1.2. Proprietar/Beneficiar

I.I. LAPADAT VLADIMIR FLORIAN

2.1.3. Adresa

Comuna Samburesti, sat Tonesti, str. Mare, nr.62, jud. Olt.

2.1.4. Vecinatati
 Nord: livada pruni
 Sud: moara pe terenul proprietate la distanta de 3 m, str. Mare
 Est: livada pruni
 Vest: Lapadat Marin

2.1.5. Telefon/Fax
Tel:

2.1.6. Profil de activitate:


Ferma productie oua.

2.1.7. Program de lucru


Permanent

2
2.2. DESTINATIA CONSTRUCTIEI
Ferma va avea ca profil de activitate producerea de oua pentru consum.
Halele se populeaza cu 9000-10.000 puicute de 16 saptamani (3000 pe
nivel), care sunt mentinute in productie pana la varsta de 77-80 saptamani
dupa care se sacrifica si se inlocuiesc, dupa dezinfectia halei cu o noua serie
9000-10.000 puicute.

2.3. CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA


2.3.1. Categoria de importanta a constructiei: in conformitate cu Regulamentul
privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, aprobat prin HG
nr.766/1977 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 352/10
decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate
cu metodologia specifica, categoria de importanta a constructiei este “C”
– normala.
2.3.2. Clasa de importanta a constructiei: in conformitate cu „Cod de proiectare
seismica, Partea a I-a, Prevederi de proiectare pentru cladiri, Indicativ P100-
1/2006” tabel 4.3., clasa de importanta a constructiei este „III” – cladire
cu grad moderat de risc de incendiu.

2.4. PARTICULARITATILE SPECIFICE


CONSTRUCTIEI/AMENAJARII
2.4.1. Principalele caracteristici ale constructiei:

2.4.1.1. Tipul constructiei


Cladire agricola – Ferma avicola

2.4.1.2. Suprafata construita hala


Sc = 427,41 mp.

2.4.1.3. Suprafata desfasurata hala


Sd = 1121,31 mp.
2.4.1.4. Suprafata construita moara
Sc = Sd=386,59 mp.

3
Total Sc = 814,00mp
Total Sd= 1507,90 mp

2.4.1.5. Regim de inaltime al constructiei


P+2 E – Hala
P- Moara

2.4.1.6. Inaltimea constructiei hala


H coama = 6,50 m
H strasina hala = 4,20 m
H strasina tarc= 2,05 m

2.4.1.7. Inaltimea constructiei moara


Hcoama = 10,65 m
Hcornise = 8,25 m

2.4.1.8. Volum
V spatiu analizat = 7436 mc.

2.4.1.9. Principalele destinatii ale incaperilor si spatiilor aferente analizei:

Hala

PARTER

- V.H.O. S= 2,52 mp
- DUS S=2,16 mp
- V.H.L. S=2,52 mp
- Hol S= 16,96mp
- Ambalare S= 14,63mp
- Receptie S= 5,84 mp
- Depozit amb S= 7,14 mp
- Casa scarii S= 11,00mp
- Necropsie S= 8.58mp
- Hol S= 15,68 mp
- Hala S= 67,89 mp

4
- Hala S= 341,61 mp
- Tarc S= 80,46 mp

ETAJ I

- Casa scarii S= 16,50mp


- Hala S= 125,55mp
- Hala S= 314,61mp

ETAJ II

- Casa scarii S= 16,50mp


- Hala S= 125,55mp
- Hala S= 314,61mp

Moara

- V.H.S. S= 5,36 mp
- DUS S=3,00 mp
- V.H.L. S=5,36 mp
- Circulatii S= 13,03mp
- Birou S= 13,03mp
- Circulatii S= 16,50mp
- Magazie soia S= 26,40 mp
- Premixturi S= 9,17mp
- Moara S= 39.02mp
- Magazie soia S= 16,10 mp
- Magazie soia S= 25,76 mp
- Produs finit S= 183,94 mp

5
2.4.1.10. Nr. Compartimente de incendiu
Ferma de gaini outoare are doua compartimente de incendiu :
Sd hala =1121,31 mp
Sd moara= 386,59 mp

2.4.1.11. Nr. Maxim de utilizatori


In incinta, la activitatea productiva vor lucra 3-4 persoane, la care se adauga
medicul veterinar si seful de ferma precum si personalul de paza.

2.4.1.12. Prezenta permanenta a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a


acestora
- Prezenta persoanelor: - permanenta, pe timpul programului de lucru;
- Capacitatea de autoevacuare: - obligatoriu persoane valide

2.4.1.13. Capacitatea de depozitare sau adapostire


- Hala are capacitati de depozitare la parter in suprafata de S= 7,14 mp.
- Hala nu are destinatii de adapostire.
- Moara are capacitati de depozitare in trei magazi de soia dupa cum
urmeaza:
 Magazie soia S= 26,40 mp
 Premixuri S= 9,17mp
 Moara S= 39.02mp
 Magazie soia S= 16,10 mp
 Magazie soia S= 25,76 mp
- Moara nu are destinatii de adapostire.

2.4.1.14. Caracteristicile proceselor tehnologice si cantitatile de substante


periculoase protrivit clasificarii din HG 804/25.07.2007 privind

6
controlul asupra pericolului de accident major, in care sunt implicate
substante periculoase
Procesul tehnologic pentru ferma de gaini consta in producerea de oua de
consum care se colecteaza din cuibare, se sorteaza si se depoziteaza in
incaperea speciala, de unde se livreaza la consumatori .

a. Instalatie de hranire:
Hranirea gainilor se realizeaza cu instalatii specifice pentru fiecare hala.
Pentru cele 3000 – 3500 puicute (si apoi gaini outoare) din fiecare hala,
se dispun 88 hranitoare tronconice, adica o hranitoare-tip pentru 40 de
pasari,in care furajele sunt distribuite printr-un sistem care extrage
furajele combinate dintr-un buncar (siloz)/ hala/etaj.
La parter hranitoarele vor fi dispuse pe doua linii de hranire , respectiv 44
hranitoare/linie.
Pentru etajul 1 si 2 exista cate o singura linie de cate 88 de
hranitoare/etaj.
In hala de gaini unde consumul zilnic este de 120g/cap de gaina furajata
necesita o cantitate de zilnica de cca 420 kg furaj/etaj (3500 x
0.120kg=420kg furaj).
Fiecare din cele 88 de vor fi asadar alimentate zilnic cu 4.7kg combinat.
(420:88=4.7kg furaj combinat/hranitor).
Se prevede un stoc de furaje combinate pentru 3 zile adica existenta unui
buncar cu capacitatea de 1,25 tone

b. Instalatia de adapare
Instalatia de adapare este compusa din 2 linii de adapare/etaj cu cca 219
picuratoare/ linie, insumand pe etaj 438 picuratoare, asigurand pe aceasta
cale accesul a o gaini la fiecare picurator .
Cele 2 linii de adapare sunt intercalate in hala cu liniile de hranire, asfel
ca, in orice pozitie s-ar afla pe platforma, o gaina se poate gasi la
maximum doi metri de ea o instalatie de hranire sau adapare.
Alimentarea cu apa se face printr-o conducata de aductiune metalica,
ingropata in pamant sub punctul de inghet.
Necesarul de apa al unui cap de gaina este ,de regula 1,5 ori cantitatea de
hrana,adica:120x1,5=180 ml/zi.

7
c. Pardoseala adapostului
Este construita din paturi de dormit si asternut permanent pe pardoseala.
Paturile trebuie confectionate din material plastic , fiind rezistente pentru
a suporta greutatea pasarilor si a personalului , confortabile pentru pasari
si usor de spalat si dezinfectat . Sunt ampalasate la o inaltime suficient de
mare pentru stratul de dejecti care se formeaza intr-un ciclu de productie.

Cuibarele pentru un numar de cca. 8 pasari.cuibar ,sau 420 pe hala , sunt


asezate pe 2 randuri spate in spate , pe lungimea halei.
Intre randurile de cuibare exista o banda colectoare de oua, care le
transporta la capul halei , pentru colectarea manuala sau mecanica, dupa
dorinta.
Intr-o hala de 3500 gaini se pot produce , in varf de ouat, cca.3000 de
oua.
Instalatia de recoltat oua poate fi actionata la ore fixe , in ideea ca peste
80% din oua se produc de dimineata, pana la ora 14 .

d.

In hala si in moara nu se depoziteaza substante periculoase clasificate


potrivit HGR nr 804/25.07.2007, publicate in M.O. nr. 539 din 08.08.2007, privind
controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substantele
periculoase si care ar duce la necesitatea notificarii si prezentarii politicii de
prevenire a accidentelor majore.

2.4.1.15. Numarul cailor de evacuare

PARTER:

8
- 4 usi exterioare de dimensiune 2.40 x 2.30 m
- 3 usi exteriaore de dimensiune 0.90 x 2.20 m *(necropsie, casa
scarii,VHO)
- 2 usi exterioare de dimensiune 1.40 x 2.20 m *(hol, hol)

- O scara interioara inchisa cu rampa de 1,00 m


- Doua usi in 2 canate cu latimea 1.80 m cu iesire pe terasa iar de aici pe
pasarela;

ETAJ 1:
- O scara interioara cu rampa de 1,00 m

MANSARDA
- O scara interioara cu cu rampa de 1,00 m

2.4.2. Precizari privind instalatiile utilitare aferente clacladirii

Au fost proiectate urmatoarele tipuri de instalatii


- Instalatii sanitare interioare
- Instalatii electrice
- Instalatii de stingerea incendiilor

- 2.4.2.1 Instalatii sanitare interioare

Alimentarea cu apa rece se va realiza prin distributie inferioara. Calculul


instalatiei de distributie a apei reci s-a facut in conformitate cu prevederile STAS
1478-90.

Distributia apei reci de consum s-a prevazut cu conducte de distributie si coloane


verticale din parter, care se vor executa din teava otel zincata, imbinate cu fitinguri
din fonta maleabila.

9
Apa calda se prepara cu ajutorul unui boiler montat in grupul sanitar.

Racordurile de la coloana la obiectele sanitare se realizeaza cu conducte tip Rauhis,


din polietilena reticulata, imbinate cu manson alunecator.

Conductele de canalizare si legaturile la obiectele sanitare se vor executa din tevi


de PVC pentru canalizare.

S-au prevazut armaturi de inchidere, golire si siguranta in conformitate cu normele


in vigoare si anume:

- Robineti de inchidere sferic, cu sectiunea de trecere totala, cu mufe si racord


olandez, Pn 10 bari, pe plecarile principale si pe coloane;

Pentru alimentarea cu apa a gainilor din cadrul halei , se vor monta in hala 3
rezervoare de apa din fibre de sticla cu un volum de 2 mc fiecare, amplasati in fata
fiecarui rind de custi, respectiv fiecare rezervor v-a alimenta cite un rind de custi.
Alimentarea cu apa a celor trei rezervoare se v-a face de la instalatia de
hidrofor prin intermediul retelei din incinta.
Pentru curátire, spalare si igienizare hald se vor monta 2 robinete simplu serviciu
cu furtun pe cele 2 laturi ale halei.

Caldirea se doteaza cu instalatii antiincendiu conform Normativului de Proiectare


si Executare a Constructiilor din Agricultura din punct de vedere al prevenirii
incendiilor P.D. 68-73 N.P.C.I.A. aprobat cu oridnul nr. 38/05.02.1973.
Hidrantii interiori – conform art. 05.17 nu sunt obligatorii pentru cladirile
agrozootehnice.
Hidranti exteriori – conform art. 05.03/05/01 se vor prevedea hidranti exteriori de
incedniu cu un debit de 5 l/sec.
Rezerva de apa conform art. 05.10. litera A, aliniatul 2 se va calcula pentru o
durata de stingere a incendiului de cel putin 2 ore. Prin urmare rezerva de apa va fi
urmatoarea de 36 mc realizata printr-o statie de pompe cu o pompa de 5l/ sec care
pompeaza apa intr-o retea cu diametrul DN 110 pe care se vor monta 2 hidranti
exteriori.
S-a prevazut iluminat de siguranta pentru marcarea caiilor de acces din obiectiv ,
iluminatul de evacuare la incendiu va fi constituit din luminoblocuri cu autonomia
de 1 h montate deasupra usilor de acces in hala de gaini.

Canalizarea apelor uzate menajere, a scurgerilor accidentale, a apelor


pluviale

10
Din cadrul cladirii se vor colecta urmatoarele tipuri de ape uzate:

a) Ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare;

b) Ape pluviale, conventional curate, colectate la nivelul acoperisului;

c) Ape uzate conventional curate provenite in mod accidental prin spargeri de


conducte sau din instalatiile de stins incendiu;

S-au adoptat urmatoarele solutii:

Conductele de refulare vor fi din teava PEHD si vor avea vana de inchidere si
clapeta unisens.

*Apele provenite din scurgerile accidentale de pe pardoseala, vor fi colectate cu


sifoane de pardoseala.

Pentru subsol, conductele sunt din PVC KG si se vor poza ingropate in radier.

- Pentru punctele de evacuare amplasate la nivelele supraterane

*Apele uzate menajere de la obiectele grupurilor sanitare, precum si sifoanele de


pardoseala vor fi colectate prin coloane de canalizare menajera si evacuate prin
curgere libera prin racorduri la canalizarea exterioara.

Conductele vor fi din tevi de PVC KG imbinate prin garnitura de cauciuc pentru
canalizare.

- Instalatia de canalizare pluviala

Apele meteorice de pe acoperis vor fi colectate prin jgheaburi tip ISOPAN sau
similar , iar apoi printr-un sistem de conducte si burlane sunt deversate in
conductele ingropate sub cota de inghet ale retelei exterioare de canalizare
pluviala.

Pe fata secundara burlanele sunt localizate in afara cladirii iar, pe fata principala
colectarea se face cu ajutorul unor conducte orizontale si verticale pozate pe tavan
si pe langa stalpi in interiorul cladirii.

2.4.2.2 Instalatii electrice


 Alimentarea cu energie electrica :

11
- Alimentarea cu medie tensiune se realizeaza din LEA 20KV aflata la circa
500m de amplasamentul fermei de productie.

- De la LEA se trece la LES prin intermediul unui stalp echipat cu separator


si descarcator, LES ajungand pana in postul trafo zidit, alipit pe lateral dreapta
halei de productie.

 Instalatii electrice interioare de iluminat, prize si forta :

Iluminatul va fi realizat prin intermediul unor linii de bara de curent


capsulata 3P+N+PE/40A IP55 .Sustinerea acestora se realizeaza prin intermediul
unor atarnari cu lant zincat din tavanul de beton al halei.

Inaltimea de montaj a barelor capsulate in zona de gaini este de 2.5 m, iar in


zona, barele vor fi montate incat corpurile de iluminat sa fie pozitionate deasupra
nivelului inferior al grinzii .

Alimentarea liniilor de bara capsulata se realizeaza cu cablu FG7OR


5x4mm2, pozat in canalizatia Carpaneto, din tabloul corespunzator fiecarei zone, de
sub intrerupatoare magnetotermice 4x20A cu protectie diferentiala de 0.03A .
Fazele L1 si L2 a barelor de curent sunt comandate prin intermediul a cate un releu
pas cu pas si a unui contactor care asigura posibilitatea intreruperii fazei dorite la
orice moment.

De la barele de curent capsulate se face alimentarea lampilor fluorescente


corespunzatoare iluminatului normal (se utilizeaza L1,L2,N si PE). Tot sub barele
de curent de iluminat sunt alimentate si lampile de siguranta cu acumulator Cd-
Ni(se utilizeaza L3 si N- linia L3 este protejata in tablou cu fuzibil).

Se vor monta in zona gaini, grupuri de prize cu intrerupator si fuzibili


pentru a asigura alimentarea echipamentelor auxiliare din aceste zone. Montarea se
face pe structura metalica cu care sunt protejati stalpii de sustinere verticali, la o
inaltime de 1.5m.

12
Iluminatul se realizeaza cu corpuri de iluminat etanse IP55 cu tuburi
fluorescente 1x58W cu lumina 840, dotate cu balast electronic, alimentate prin
intermediul barelor de curent capsulate de iluminat.

Obiectivul este compus din : ferma + moara, avand incaperi destinate pentru
productie oua gaini.

Instalatiile electrice de iluminat si priza se vor executa in tub PVC tip IPY
montat apparent pe pereti si conductor din cupru FY protejat in tub. Portiunea de
circuite de la dozele de derivatie la corpurile de iluminat, amplasate pe plafon, se
va executa in tub PVC tip IPY avand traseul apparent pe suprafata planseului
incaperii.

Tablourile electrice de iluminat si priza TLP1 se vor racorda prin


coloana electrica trifazata din tabloul general de distributie TDG al obiectivului.
Tabloul general de distributie se va alimenta din racordul propus a se realiza al
obiectivului.

S-au prevazut corpuri de iluminat fluorescente cu tuburi, amplasate pe


plafon, si corpuri de iluminat incandescente cu armatura etansa in grupurile
sanitare.

 Instalatii de protectie impotriva trasnetului :


- S-a prevazut instalatie de protectie de protectie contra trasnetului cu
nivelul de protectie NORMALA IV.
- Instalatia de protectie contra traseului se compune din urmatoarele
elemente legate intre ele:
- dispozitiv de captare
- conductor de coborare
- priza de pamant

 Instalatia de legare la pamant :

Legarea este folosita ca mijloc principal de protectie contra electrocutarilor


pentru utilaje si aparate fixe si mobile.

La instalatia de legare la pamant au fost racordate: toate partile metalice ale


tablourilor electrice si ale utilajelor, parti care in mod normal nu sunt sub tensiune,
dar care pot fi puse in mod accidental sub tensiune ca urmare a unui defect de
izolatie;

13
- tevi metalice de protectie ale conductoarelor electrice;
- console, constructii metalice de sustinere a cablurilor.

Conectarea la instalatia de legare la pamant s-a realizat cu ajutorul unui


conductor de Cu nud D95mm tras pe canalul port-cablu si deasupra barei capsulate
de forta, la care se leaga batiurile utilajelor si carcasele tablourilor.

3.RISCUL DE INCENDIU

3.1.IDENTIFICAREA CRITERIILOR DE EVALUARE A NIVELULUI


RISCULUI DE INCENDIU

3.1.1 Identificarea dupa destinatie si densitatea de srcina termica


Functie de densitatea de sarcina termica, riscul de incendiu dintr-un spatiu se
exprima prin :
o Categorie de pericol de incendiu *(A,B,C,D,E) pentru spatiile
de productie si depozitare ;
o Nivelul riscului de incendiu (mic,mijlociu,mare) pentru spatiile
cu destinatia de cladiri civile .
In cazul de ,fata, nivelul riscului de incendiu este definit prin categorie de pericol
de incendiu .
In interiorul halei de pasari se pot gasi cu aproximatie urmatoarele materiale
combustibile:
- Furajele ce se introduc pentru furajarea pasarilor (echivalent faina), in
cantitaite de cca.420kg ;

14
- 1000 kg PVC si 500 kg cauciuc (hranitoare,adapatori,benzi
transportoare,furtune garnituri, cabluri electrice).
SQ= 420x16.75 + 1000x21.8+500x41,85=7035 + 21800+20925= 49760MJ
Qs= SQ/ Su= 49760/1222,5=40.70Mj/mp.
Prin urmare, in conformitate cu tab.2.1.5 din normativul P118/99, ferma de gaini se
incadreaza in Categoria E pericol de incendiu .

3.1.2. Clasele de reactie la foc:


Clasele de reactie la foc si corelatia dintre acestea si clasele de
combustibilitate ale principalelor elemente de constructie ale investitiei proiectate
sunt stabilite prin ORDINUL comun nr. 1822/394 al MCT si MAI din 7 octombrie
2004, pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea
produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, dupa
cum urmeaza:

Hala :
 Stalpi ,grinzi si plansee din beton armat: clasa C0 de combustibilitate,
corespunzator clasei A1 de reactie la foc (Tabel 8 si Anexa 1);
 Panouri metalice termoizolante tip sandwich cu termoizolatie din spuna
poliuretanica , pentru pereti perimetrali si pentru invelitoarea acoperisului
: clasa C2 de combustibilitate, corespunzator clasei C de reactie la foc
(Tabel 8 si Anexa 1);
 Pardoseli din sapa de beton: clasa C0 de combustibilitate, corespunzator
clasei A1 de reactie la foc (tab. 8 si Anexa 1);
 Pardoseli din gresie : clasa C0 de combustibilitate , corespunzator clasei
A1_FL de reactie la foc (Tabel 8 si Anexa 1)

Moara :
 Stalpi ,grinzi si plansee din beton armat: clasa C0 de combustibilitate,
corespunzator clasei A1 de reactie la foc (Tabel 8 si Anexa 1);
 Panouri metalice termoizolante tip sandwich cu termoizolatie din spuna
poliuretanica , pentru invelitoarea acoperisului : clasa C2 de
combustibilitate, corespunzator clasei C de reactie la foc (Tabel 8 si
Anexa 1);

15
 Pereti din zidarie de caramida: clasa C0 de combustibilitate,
corespunzator clasei A1 de reactie la foc (tabel 8 si Anexa 1);
 Acoperis autoportant cu sarpanta din lemn ecarisat cu densiatea de peste
350 kg/mc si grosimea de peste 22 mm si invelitoare din tabla : clasa C3
de combustibilitate, corespunzator clasei D(s2,do) de reactie la foc
(anexa 2 Tabel 2-4 si Tabel 8) .

 Pardoseli din gresie : clasa C0 de combustibilitate , corespunzator clasei


A1_FL de reactie la foc (Tabel 8 si Anexa 1)

3.1.3. Surse potentiale de aprindere


Se pot manifesta urmatoarele surse de aprindere din cele clasificate la art.14
din ordinul M.I.R.A. nr. 210 din 21 mai 2007.
 Surse de aprindere de natura electrica, pentru instalatiile si echipamentele
electrice: scurtcircuit, aparate electrice defecte, scantei si arce electrice;
 Surse de aprindere cu flacara deschisa: sudura folosita la diferite interventii,
flacara de chibrit, tigara, lumanare;
 Surse de aprindere de natura termica: caldura degajata de aparate termice,
efectul termic al curentului electric.
 Surse de aprindere naturale : traznetul.

3.1.4. Imprejurari favorizante pentru producerea si dezvoltarea incendiului


Imprejurarile preliminare care pot determina si/sau favoriza initierea,
dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu, conform art. 15 din Ordinul M.I.R.A.
nr. 20 din 21 mai 2007, sunt:
 Instalatii si echipamente electrice, defecte ori improvizate;
 Receptori electrici lasati sub tensiune, nesupravegheati;
 Mijloacele de incalzire defecte, improvizate sau nesupravegheate;
 Fumatul in locuri cu pericol sau fara respectarea normelor;
 Sudarea sau alte lucrari cu foc deschis fara respectarea regulilor si masurilor
specifice de aparare impotriva incendiilor;
 Traznet si alte fenomene naturale;
 Nereguli organizatorice:
o Nedotarea cu mijloace de stingere a incendiilor (stingatoare) si
neinstruirea personalului asupra modului de manuire a acestora;
o Neasigurarea observarii si alertarii la timp a incendiilor;

16
o Nestabilirea masurilor de prevenire a incendiilor specifice activitatilor
desfasurate.

3.1.5. Timpul minim de aprindere si timpul de atingere a fazei de incendiu


generalizat
Nu exista prescriptii tehnice.

3.1.6. Dupa comportarea la foc a elementelor de constructie


Nu exista prescriptii tehnice.

3.1.7. Dupa caracteristicile de ardere a materialelor si substantelor utilizate


prelucrate ,manipulate sau depozitate.
Nu exista prescriptii tehnice.

CONCLUZIE

Avand in vedere cele precizate mai sus,nivelu riscului la incendiu a


constructiilor germei este de CATEGORIA E PERICOL DE INCENDIU.

3.2 MASURI PENTRU REDUCEREA RISCULUI DE INCENDIU


SI INCADRAREA IN NIVELUL PREVAZUT IN
REGLEMENTARILE TEHNICE
Nu este cazul, neincadrindu-se in prevederile art 10, alin (1) din
„Metodologia de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu”, iar pentru aceste
tipuri de cladiri nu au fost stabilite valori minime ale riscului de incendiu in care
trebuie sa se incadreze.
Actualizarea scenariilor de securitate la incendii si luarea masurilor
alternative pentru reducerea riscului de incendiu si incadrarea in nivelul prevazut in
reglementarile tehnice, se face numai atunci cind intervin modificari ale proiectului
sau destinatiei constructiei.
In exploatare se va urmari respectarea regulilor si masurilor de prevenire si
stingere a incendiilor specifice fiecarui loc de munca si se va asigura pastrarea
destinatiilor stabilite prin documentatia tehnica de proiectare si respectarea
incarcarii cu sarcina termica a incaperilor si spatiilor.

17
4. NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFORMANTA
PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU

4.1 STABILITATEA LA FOC

4.1.1 Stuctura de rezistenta a cladirii, combustibilitatae si rezistenta la


foc a principalelor elemente de constructie:

HALA

 Fundatii continue din beton armat;


 Stalpi din beton armat , sectiune 30 X 30 cm, clasa A1 de reactie la foc
corespunzator clasei C0 de combustibilitate, R120, GRF=II;
 Grinzi din beton armat cu acoperirea din beton de 2 cm , clasa A1 de reactie
la foc corespunzator clasei C0 de combustibilitate, R60 , GRF = I;
 plansee din beton armat cu grosimea de min.12 cm si grosimea stratului de
protectie al armaturii de min. 2 cm, clasa A1 de reactie la foc corespunzator
clasei C0 de combustibilitate, REI 120 , GRF= I;
 pereti interiori din zidarie de bca cu grosimea de 10cm, clasa A1 de reactie la
foc corespunzator clasei C0 de combustibilitate, REI 420, GRF = I;
 Panouri metalice termoizolante tip sandwich cu termoizolatie din spuna
poliuretanica , pentru pereti perimetrali si pentru invelitoarea acoperisului :
clasa C2 de combustibilitate, corespunzator clasei C de reactie la foc, EI
15 GRF=III
 Pardoseli din gresie : clasa C0 de combustibilitate , corespunzator clasei
A1_FL de reactie la foc

MOARA

 Fundatii continue din beton armat;


 Stalpi din beton armat , sectiune 30 X30 cm, clasa A1 de reactie la foc
corespunzator clasei C0 de combustibilitate, R120, GRF=II;
 Grinzi din beton armat cu acoperirea din beton de 2 cm , clasa A1 de reactie
la foc corespunzator clasei C0 de combustibilitate, R60 , GRF = I;

18
 plansee din beton armat cu grosimea de min.12 cm si grosimea stratului de
protectie al armaturii de min. 2 cm, clasa A1 de reactie la foc corespunzator
clasei C0 de combustibilitate, REI 120 , GRF= I;
 pereti exteriori si interiori din zidarie de bca cu grosimea de 30cm, clasa A1
de reactie la foc corespunzator clasei C0 de combustibilitate, REI 120, GRF
= I;

 Panouri metalice termoizolante tip sandwich cu termoizolatie din spuna


poliuretanica , pentru invelitoarea acoperisului : clasa C2 de
combustibilitate, corespunzator clasei C de reactie la foc
 Acoperis autoportant cu sarpanta din lemn ecarisat cu densiatea de peste
350 kg/mc si grosimea de peste 22 mm si invelitoare din tabla : clasa C3
de combustibilitate, corespunzator clasei D(s2,do) de reactie la foc
(anexa 2 Tabel 2-4 si Tabel 8) .
 Pardoseli din gresie : clasa C0 de combustibilitate , corespunzator clasei
A1_FL de reactie la foc

4.1.2. Gradul de rezistenta la foc

Avind in vedere rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie din


structura de rezistenta a investitiei, precizate la punctul 4.1.1., rezulta GRADUL
III DE REZISTENTA LA FOC al cladirii.
Se respecta prevederile tabelei 5.2.5 din P118/99 privind corelatia din aria
construita , gradul de rezistenta la foc si numarul de niveluri la cladirile civile.

4.2 LIMITAREA APARITIEI SI PROPAGAREA FOCULUI SI


FUMULUI IN INTERIORUL CONSTRUCTIEI

4.2.1 Compartimentarea antifoc

Nu exista compartimentari antifoc in cladirea analizata .

4.2.2 Masuri constructive pentru limitarea propagarii incendiului in


interiorul compartimentului de incendiu

19
-Peretii de compartimentare interioara intre spatiile de cazare au rezistenta la foc de
peste 7 ore;
-Peretii de inchidere a scarii interioare au peste 7 ore rezistenta la foc;
-Planseele sunt executate din beton armat si au 2 ore rezistenta la foc;
-Sarpanta acoperisului este protejata cu gips carton cu rezistenta la foc de 45
minute.

4.2.3 Sistemele de evacuare a fumului, si dupa caz, a gazelor fierbinti

Nu au fost prevazute, nefiind necesare.

4.2.4 Instalarea de bariere contra fumului

Nu au fost prevazute, nefiind necesare.

4.2.5 Masurile de protectie la foc pentru instalatiile de ventilare-


climatizare

Nu au fost prevazute, nefiind necesare.

4.2.6 Masuri constructive pentru fatade, pentru impiedicarea


propagarii focului la partile adiacente ale aceleiasi cladiri

Nu au fost luate masuri pentru impiedicarea propagarii incendiului la partile


adiacente ale cladirii deoarece in cldirea proiectata nu s-au creat situatii de parti
adiacente care sa corespunda cerintelor artr. 2.4.17 din normativul P118/99.

4.3. LIMITAREA PROPAGARII INCENDIULUI LA VECINATATI

4.3.1 Distantele de siguranta sau masurile alternative

Asa cum s-a precizat la punctul 2.1.4 din scenariu cladirea proiectata se
invecineaza cu :
 Nord: livada pruni
 Sud: moara pe terenul proprietate la distanta de 3 m, str. Mare
 Est: livada pruni
 Vest: Lapadat Marin

20
Dupa cum se observa , distantele de siguranta sunt respectate si prin urmare
nu sunt necesare masuri alternative.

4.2.3 Masuri constructive pentru limitarea propagarii incendiului pe


fatade si pe acoperis

Nu au fost luate , nefiind obligatorii.

4.3.3 Masuri de protectie activa

Au fost luate urmatoarele masuri de protectie activa:


-Instalatie de iluminat de securitate pentru evacuare;
-Instalatie de paratrasnet;

4.3 Evacuarea utilizatorilor

4.4.1 Caile de evacuare a persoanelor

a) Numarul de utilizatori ai cladirii :

Asa dupa cum s-a precizat pa pct. 2.4.1.9 din scenariu , la capacitatea maxima de
cazare in cladire se pot afla simultan cca. 3-4 persoane , din care:

f). Tipul scarilor de evacuare, forma si modul de dispunere a treptelor:

- Scara interioara deschisa, trepte drepte;

g). Alcatuire constructiva, separare, protectia golurilor la scara de


evacuare:

- Scara interioara realizata din beton armat;

h). Masuri pentru controlul fumului pe caile de evacuare

- Nu este cazul , scara deschisa;

i). Sens deschidere usi de evacuare:

21
- Usile de pe caile de evacuare vor avea sensul de dechidere spre exterior;

j). Geometria cailor de evacuare

- Toate usile de evacuare au latimea minima de 0,90 m si inaltimea de


2,10 m.

k). Iluminat de siguranta pentru evacuare in cladire:


- S-a prevazut iluminat de securitate pentru evacuare si contra panicii cu
corpuri de iluminat tip luminbloc cu autonomia in functionare de
respectiv 1 ora;

l). Dispozitive de siguranta la usile de evacuare:

- Nu este cazul

m). Timpul de siguranta a cailor de evacuare (degajamente, refugii):

- Nu este cazul, neavind astfel de amenajari.

n). Marcarea cailor de evacuare din cladire:

- In exploatare, caile de evacuare vor fi marcate cu indicatoare de culoare


verde;
4.4.2. Masuri pentru evacuarea persoanelor care nu se pot evacua
singure

Nu este cazul.

4.4.3. Asigurarea condiitilor de salvare a persoanelor , animalelor si


evacuarea bunurilor pe timpul interventiei.

Asa cum se precizeaza la art.04.03 lit c din Normativul de proiectare si


executare a constructiilor din agricultura din punct de vedere al prevenirii
incendiilor Indicativ P.D.68/73(NPCIA), numarul si latimea iesirilor pentru

22
evacuarea pasarilor nu se normeaza ,ele se stabilescu in raport cu cerintele
tehnologice.

4.5. SECURITATEA FORTELOR DE INTERVENTII

4.5.1 Amenajari pentru accesul fortelor de interventie in cladire si


incinta a autospecialelor

Accesul autospecialelor de stingere a incendiilor este asigurat prin DN


67B Dragasani – Pitesti , si Dc 703D , str. Mare
In interiorul cladirii accesul se realizeaza prin usile si scarile de acces
existente , neasigurandu-se accese speciale.

4.5.1 Caracteristicile tehnice si functionale ale acceselor carosabile si


ale cailor de interventie ale autospecialelor

a). Numar de accese:


- un acces din drum , intrare 10ml;

b). Dimensiuni/gabarite
- latime = 6 m;
- inaltime = nelimitat.

c). Traseu forte de interventie

Obiectivul se afla in raionul de baza al Detasamentului de pompieri


Dragasani care se deplaseaza pe traseul Dragasani, Poganu,Dobroteasa
Tonestri.

5. ECHIPAREA SI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE


APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR

5.1. INSTALATIE DE SEMNALIZARE A INCENDIILOR

Nu s-a prevazut , nefiind obligatorie*( I 18/2-02 art.4.2.1)

23
5.2 INSTALATII DE STINGERE CU HIDRANTI INTERIORI DE
INCENDIU

Hidrantii interiori – conform art. 05.17 nu sunt obligatorii pentru cladirile


agrozootehnice

5.3 RETEA DE APA CU HIDRANTI EXTERIORI DE INCENDIU

Hidranti exteriori – conform art. 05.01-05/03 se vor prevedea hidranti exteriori de


incedniu cu un debit de 5 l/sec.
Rezerva de apa conform art. 05.10. litera A, aliniatul 2 se va calcula pentru o
durata de stingere a incendiului de cel putin 2 ore.
Prin urmare rezerva de apa va fi urmatoarea de 36 mc realizata printr-o statie de
pompe cu o pompa de 5l/ sec care pompeaza apa intr-o retea cu diametrul DN 110
pe care se vor monta 2 hidranti exteriori.
Se vor asigura posibilitati *(racord) pentru alimentare cu apa a masinilor de
incendiu direct din rezervorul de apa.

5.4 DOTAREA CU MIJLOACE DE INTERVENTIE

Dotarea cladirii se executa in conformitate cu art. 5.10. din Normativul


P118/99 revenind un stingator la o suprafata desfasurata 200 mp din categoria D si
E , dar minim doua stingatoare pe nivel) , 10 stingatoare portative cu pulberi si
CO2 tip P6 (parter:2 in hala, si cate unul pe hol, etaj 1: 2 in hal si unul pe casa
scarii, etaj 1: 2 in hal si unul pe casa scarii)
Prin urmare , investitia se doteaza cu 10 stingatoare .

6. Conditii specifice pentru asigurarea interventiei

6.1 Surse de alimentare cu apa , substante de stingere si rezerve


asigurate

24
Ferma se va alimenta de la retaua de apa cominala si la putul interior
existent.
Substantele stingatoare speciale se pot asigura de catre echipajele de
interventie a pompierilor.

6.2. Pozitia racordurilor instalatiilor de utilitati

6.2.1 Alimentarea cu energie electrica

- Alimentarea cu medie tensiune se realizeaza din LEA 20KV aflata la circa


500m de amplasamentul fermei de productie.

- De la LEA se trece la LES prin intermediul unui stalp echipat cu separator


si descarcator, LES ajungand pana in postul trafo zidit, alipit pe lateral dreapta
halei de productie.

6.2.2 Alimentarea cu apa rece

Alimentarea cu apa se va face:


- printr-un racord PE Ø63 mm cuplat la un put forat in incinta, echipat cu
instalatie de hidrofor montata intr-un camin adiacent putului si instalatia de
utilizare apa potabila care se va executa din polipropilena de inalta densitate
PEHD-PE80-SDR17 pentru instalatia de utilizare interioara si din polipropilena
RANDOM PPR pentru instalatia de utilizare interioara.
- de la reteua comunala existenta.

6.2.2 Alimentarea cu gaze naturale

Ferma nu este alimentata cu gaze naturale.

6.3. SERVICIUL PRIVAT PENTRU SITUATII DE URGENTA

Societatea nu va infinta serviciu privat pentru situatii de urgenta deoarece,


conform legislatiei in vigoare , nu este obligatoriu acest lucru la unitatea in
cauza.

25
Interventia in caz de incendiu se va asigura de fortele de interventie din
cadrul Detasamentului de pompieri Dragasani din cadrul ISU RM VALCEA.

6.4. ZONE,INCAPERI, SPATII IN CARE SE GASESC SUBSTANTE SI


MATERIALE PERICULOASE

In afara celor prezentate ferma nu cuprinde spatii in care se gasesc materiale


periculoase si pentru care sa fie necesare produse de stingere si echipamente
speciale.

7. MASURI TEHNICO ORGANIZATORICE

 Prezentul scenariu de siguranta la foc se va include in


documentatia tehnica de executie a constructiei si se pastreaza
de catre investitor pe toata durata de existenta a acesteia.

 Masurile cuprinse in scenariu confera investitiei nivelul de


siguranta in caz de incendiu impus de cerintele reglementarilor
privind apararea impotriva incendiilor in vigoare.

 In conformitate cu ordinul M.A.I nr. 3/2011 , la punerea in


functiune a investitiei se va solicita la ISU OLT autorizarea
acesteia din punct de vedere al securitatii la incendiu ,
cuprinzand ca este interzisa functionarea investitiei fara
autorizatia respectiva; documentele necesare obtinerii
autorizatiei sunt precizate la articolul 12 din ordin.

 Pe baza acelorasi documente , eliberarea autorizatiei , se poate


realiza si in termen de 6 luni de la data intocmirii procesului
verbal de receptie a lucrarii , situatie care nu exclude
raspunderea contraventionalapentru functionarea fara
autorizatie.

26
 Solicitarea autorizarii peste termenul 6 luni de la intocmirea
procesului verbal de receptie a lucrarii , se poate face numai
dupa realizarea expertizei tehnice privind securitatea la
incendiu;

 Pentru asigurarea interventiei in caz de incendiu , in


conformitate cu NG 163/2007, la punerea in functiune a
investitiei se va intocmi Planul de interventie pentru situatii de
urgenta , un exemplar distribuindu-se pompierilor militari.

De asemenea ,se vor intocmi celelalte documente de autoritate


stipulate la art. 17 ,18 si 20 (dupa caz) din normele generale.

 Orice modificari aduse documentatiei, prin care nu se mai


respecta prezentul scenariu se vor aduce la cunostinta
proiectantului si verificatorului de proiect la exigenta „C”
pentru a se adopta solutiile corespunzatoare, in caz contrar
acestia fiind exonerati de orice raspundere.

Intocmit

Arh. Dascalu M.

27