Sunteți pe pagina 1din 3

Paratrasnete - PDA\Produse\DT Controler

Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare


DAT Controler

Paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare (PDA), DAT CONTROLER PLUS, model (M), cu un timp de avans
la amorsare (Δt) şi care determină o rază de protecţie de (R) metri, pentru un nivel de protecţie (N).
Izolarea între armături mai mare de 95% în condiţii de ploaie.

Dotat cu un triplu protector al sistemului de izolare, un acumulator de încărcare electrostatică în mai


multe etape, un generator electronic de impulsuri ascendente şi un eclator.

Fabricat din oţel inoxidabil AISI 316 cu o greutate totală de maximum 5 kg, o lungime utilă totală de
minimum 1078 mm, fără sursă de alimentare.

Caracteristici:

 circuit electronic emiţător de impulsuri de înaltă tensiune şi generator de lideri ascendenţi.


Limită de funcţionare mai mică de 50 kV/m. Închis ermetic în corpul central al
paratrăsnetului şi protejat contra descărcărilor electrice prin montaj în cutie Faraday;
 amorsare, conform Anexei C a normelor UNE 21 186/96, NF C 17-102/95.Triplu protector al
sistemului de izolare, NOREIN, care garantează caracteristicile sistemului în condiţii de
ploaie. Certificat de izolare emis de Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia din
Madrid(Ministerul Industriilor);
 acumulator de încărcări electrostatice în mai multe etape, cu un singur vârf de descărcare
cu scopul de a evita dispersarea ineficientă a încărcăturii;
 fabricat integral din oţel inoxidabil AISI-316 (fără aluminiu pentru a evita formarea de
perechi galvanice şi coroziunea)
 Câmp electric ambiental ca unică sursă de alimentare externă. Total autonom şi fără
mentenanţă

Raze de protecţie DAT CONTROLER PLUS:

Raza de protecţie
NIVELUL h(m) DC+10 DC+15 DC+30
Raza de protecţie a unui PDA, Rp,
depinde de nivelul de protecţie
2 17 20 28 calculat, de lungimea suplimentară
3 26 31 43 determinată de avansul amorsării şi
4 34 41 57
5 43 51 71
IV
6 45 52 72
8 47 54 73
10 49 56 75
12 51 58 76

2 15 18 25
3 23 27 38
4 30 36 50
5 38 45 63
III
6 39 46 64
8 41 47 65
10 42 49 66
12 44 50 67

2 12 15 22
3 19 22 32
4 25 30 43
5 31 37 54
II de înălţimea sa de instalare h.
6 32 38 55
8 33 39 56
10 35 40 57  ΔL este lungimea
12 36 41 57 suplimentară determinată
de avansul ΔT al PDA şi se
I 2 10 13 19 calculează cu relaţia:
3 16 19 29 ΔL = v(m/µs) x ΔT(µs)
4 21 26 38  ΔT este avansul de
5 26 32 48 amorsare, dat de
6 27 32 48 producător, caracteristic
tipului de PDA
 v [m/µs] - viteza de
propagare a liderului
ascendent şi descendent (în
calcule se poate adopta
valoarea medie v=1m/µs;
experimental s-a constatat
că v=0,9÷1,1m/µs)
 înălţimea de instalare h
reprezintă înălţimea vârfului
PDA în raport cu planul
8 27 33 49 orizontal care trece prin
10 28 34 49 virful elementului de
12 29 34 49 construcţie, considerat de
protejat

Raza de protecţie se calculează cu


relaţia:
R =[h(2R - h) + ΔL(2R + ΔL)]½
p pentru h > 5m

unde R reprezinta raza sferei fictive,


pentru nivelurile de protectie
conforme cu Normativul românesc I
20-2000:

 20 m - pentru nivelul întărit de protecţie (I)


 30 m - pentru nivelul întărit de protecţie (II)
 45 m - pentru nivelul normal de protecţie (III)
 60 m - pentru nivelul normal de protecţie (IV).

Pentru h ≤ 5 m, Rp este determinata cu ajutorul unor abace.


Teste certificate de laboratoare independente şi norme aplicate:

 TEST de evaluare a unui PDA, care pune în evidenţă timpul de avans la amorsare,
conform Anexei C a normelor UNE 21 186/96, NF C 17-102/95.
 TEST de funcţionare în condiţii de ploaie, care demonstrează că izolarea între armături
este mai mare de 95%, conform normei UNE 21 308/89. Clic aici pentru vizualizare
 Certificat de rază de protecţie pentru fiecare model şi nivel.
 Certificat de timp de avans de amorsare, obţinut în laboratoare oficiale acreditate, în
conformitate cu normele UNE 21 186 şi NF C 17-102, Anexa C "Test de evaluare a unui
PDA" (Paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare), demonstrând valoarea în microsecunde.
 Certificat de funcţionare efectivă după suportarea unor curenţi de trasnet, unda 10/350
microsecunde, curent de vârf mai mare de 100 kA. Energia specifică superioară valorii de
2.5 MJ/Ohmi.
 LCOE - Laboratorul Centralei Oficiale de Electrotehnică - Ministerul Industriei şi Energiei
(Madrid).
 SEDIVER - Laboratorul de Înaltă Tensiune de la Bazet (Franta).
 Facultatea de Fizica a Universitattii din Valencia (Spania).
 Institutul de Tehnologii Electrice - Universitatea Politehnica din Valencia (Spania).
 AIMME - Institutul Tehnologic Metalo-Mecanic (Valencia - Spania).
 EDF - Electricitate Franţa. Laboratoarele din Les Renardieres (France).
 BET - Laboratorul de Înaltă Tensiune din Blizschutz & EMV Technologiezentrum (Germania).

Funcţionare:

Formarea unui trăsnet are loc ca urmare a creşterii câmpului electric peste o valoare critică.
Această energie naturală este acumulată de dispozitivul de amorsare al paratrăsnetului care astfel
rămâne în situaţie de pre-control.

Pe măsură ce descărcarea se apropie, are loc o creştere bruscă şi intensă de câmp electric, ceea ce
generează o zonă de risc de impact. Dacă această zonă se găseşte în zona de protecţie a
paratrăsnetului, variaţia bruscă a câmpului electric declanşează simultan sistemul de control al
paratrăsnetului care, sincronizat cu apropierea fulgerului, furnizează o cale de descărcare sigură şi
controlată spre pământ. Câmpul electric al mediului este unica sursă de alimentare. Funcţionarea sa
poate fi verificată în orice moment.
1. Paratrăsnetul DAT CONTROLER în condiţii normale.
2. La un anumit nivel al câmpului electric, este activat emiţătorul de impulsuri care produce
ionizarea.
3. Se formează leaderul ascendent şi în acelaşi timp, emiţătorul este deconectat.
4. Dispozitivul intern este protejat de influenta distructiva a curentului foarte mare, datorita
designului carcasei exterioare, care se comporta ca o cutie Faraday. Trasnetul este captat
de virf, trece prin armatura exterioara a paratrăsnetului, prin eclatorul format de sistemul
patentat "NOREIN" si se scurge la pamint prin electrodul central.

Intocmit,

Ing. SARPE FLORIN