Sunteți pe pagina 1din 2

Structură fișă de lectură

1. Introducere: Date despre autor și operă (an apariție, limba în


care a fost prima oară publicată, titlul original)
2. Titlul: comentăm din ce este format titlul, ce semnificație are
acesta, de ce credem că autorul a ales acest titlu, ce alt titlu mai
potrivit am găsit, relația titlu-text.
3. Tema și viziunea despre lume a autorului => precizăm tema,
raportând-o la câteva scene semnificative(pot fi mai multe teme)
4. Structură și compoziție: nr capitelor+ numele acestora(au o
semnificație anume), nucleu narativ reprezintă șirul
întâmplărilor, relații de simetrie sau opoziții-> fapte, structuri
opuses au recurente(care se repetă), conflictul exterior(între
personaje) sau interior (între propriile gânduri: dorința de a avea
putere/ bani vs. împlinirea iubirii), indici spațio-temporali,
referința pentu un anumit limbaj(dezvoltat, colocvial, poetic,
înalt, simplist, elevat)
5. Perspectiva narativă: cum narează naratorul(exemple), persoana
1 subiectiv/homodiegetic->narator personaj, persoana 3
obiectiv/heterodiegetic.
6. Încadrarea în genul literar:gen epic, liric, dramatic->
| |
v v
Text narativ poezie lirică
Text literar sau nonliterar specia: basm, nuvelă, roman
7. Rezumatul
8. Caracterizarea unui personaj: directă: realizată de narrator sau
personaje sau autocaracterizare, indiectă: realizată prin limbaj,
acțiuni, gânduri, vestimentație-prin nume
9. Paralela cu un film: asemănări, deosebiri, artificii
cinematografice:unghiul din care se filmează, procedeu de film,
cromatica folosită.
10.Opinia personală+ concluzia
 mi-a plăcut/ nu mi-a plăcut+argumente
 trăiri/emoții transmise
 mesajul
 paralele-de ce ne-a amintit, alte texte, filme, muzică.
11. Citate preferate