Sunteți pe pagina 1din 9

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Profesională Bordușani.

AN ȘCOLAR 2019 – 2020


PERIOADA ACTIVITĂȚII DE MONITORIZARE 2019-2020
CLASA: VII-a A.

PROFESOR: CONSTANTIN MARIUS-NICOLAE

DEFINITIVAT 2020
DISCIPLINA: Informatică și TIC
NUMĂR DE ELEVI: 18

RAPORT DE PROGRES ȘCOLAR LA NIVELUL CLASEI

Nr Crt Competență Generală Competență specifică evaluată Constatări


Aspecte pozitive identificate la Apecte de îmbunătățit
nivelul clasei prin identificate la nivelul clasei
monitorizarea prin monitorizarea
progresului elevilor progresului elevilor
1 Utilizarea responsabilă și Utilizarea eficientă și în condiții de
eficientă a tehnologiei siguranță a dispozitivelor de calcul
informației și comunicațiilor
2 Rezolvarea unor probleme Identificarea unor modalități
elementare prin metode algoritmice pentru rezolvarea unor
intuitive de prelucrare a situații din viața cotidiană, exprimate
informației în limbaj natural
3 Elaborarea creativă de Manifestarea creativă prin utilizarea
miniproiecte ce vizează unor aplicații simple de construire a
aspecte sociale, culturale și unor jocuri distractive
personale, respectând
creditarea informației și
drepturile de autor
4 Rezolvarea unor probleme Identificarea datelor cu care lucrează
elementare prin metode algoritmii în scopul utilizării acestora
intuitive de prelucrare a în prelucrări
informației
AN ȘCOLAR 2019 – 2020 NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC: CONSTANTIN MARIUS-NICOLAE
SEMESTRUL I. CLASA: VII-a A
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Profesională Bordușani DISCIPLINA: Informatică și TIC
NUMĂR DE ELEVI:

GRILĂ DE MONITORIZARE A PROGRESULUI ȘCOLAR LA NIVELUL CLASEI


Competențe specifice evaluate Număr de elevi care au înregistrat:
TOTAL
Progres Regres Rezultate constante

2,1 Identificarea unor modalități algoritmice pentru 4 7 7 18


rezolvarea unor situații din viața cotidiană,
exprimate în limbaj natural
2.2 Identificarea datelor cu care lucrează algoritmii 4 7 7 18
în scopul utilizării acestora în prelucrări
1.2 Utilizarea eficientă a unor componente 16 1 1 18
software
3.3 Manifestarea creativă prin utilizarea unor 16 1 1 18
aplicații simple de construire a unor jocuri
distractive
FIȘĂ DE PROGRES ȘCOLAR INDIVIDUAL

An școlar 2019 – 2020


Semestrul I
Disciplina: Informatică și TIC
Clasa: VII-a A
Numele și prenumele elevului: Ivanof Amelian

EVALUARE EVALUARE EVALUARE


Competențe 1 2 3 Rezultatul monitorizării progresului
specifice evaluate individual
21,
10,10,2 11,201
Data: 019 Data: 9 Data:

6,00- 7.00- 8,00- 9,00- 6,00- 7.00- 8,00- 9,00-


6,99 7.99 8,99 10,00 6,99 7.99 8,99 10,00 Progres Regres Rezultate

1.Identificarea unor X X X
modalități algoritmice
pentru rezolvarea
unor situații din viața
cotidiană, exprimate
în limbaj natural
2. Identificarea X X X
datelor cu care
lucrează algoritmii în
scopul utilizării
acestora în prelucrări
3. Utilizarea X X X
eficientă a unor
componente
software
4. Manifestarea X X X
creativă prin
utilizarea unor
aplicații simple de
construire a unor
jocuri distractive
FIȘĂ DE PROGRES ȘCOLAR INDIVIDUAL

An școlar 2019 – 2020


Semestrul I
Disciplina: Informatică și TIC
Clasa: VII-a A
Numele și prenumele elevului: Rotariu Marian

EVALUARE EVALUARE EVALUARE


Competențe 1 2 3 Rezultatul monitorizării progresului
specifice evaluate individual
21,
10,10,2 11,201
Data: 019 Data: 9 Data:

6,00- 7.00- 8,00- 9,00- 6,00- 7.00- 8,00- 9,00-


6,99 7.99 8,99 10,00 6,99 7.99 8,99 10,00 Progres Regres Rezultate

1.Identificarea unor X X X
modalități algoritmice
pentru rezolvarea
unor situații din viața
cotidiană, exprimate
în limbaj natural

2. Identificarea X X X
datelor cu care
lucrează algoritmii în
scopul utilizării
acestora în prelucrări
3. Utilizarea X X X
eficientă a unor
componente
software
4. Manifestarea X X X
creativă prin
utilizarea unor
aplicații simple de
construire a unor
jocuri distractive
FIȘĂ DE PROGRES/REGRES ȘCOLAR INDIVIDUAL

An școlar 2019 – 2020


Semestrul I
Disciplina: Informatică și TIC
Clasa: VII-a A
Numele și prenumele elevului: Alexandru Aurelian

EVALUARE EVALUARE EVALUARE


Competențe 1 2 3 Rezultatul monitorizării progresului
specifice evaluate individual
21,
10,10,2 11,201
Data: 019 Data: 9 Data:

6,00- 7.00- 8,00- 9,00- 6,00- 7.00- 8,00- 9,00-


6,99 7.99 8,99 10,00 6,99 7.99 8,99 10,00 Progres Regres Rezultate

1.Identificarea unor X X X
modalități algoritmice
pentru rezolvarea
unor situații din viața
cotidiană, exprimate
în limbaj natural

2. Identificarea X X X
datelor cu care
lucrează algoritmii în
scopul utilizării
acestora în prelucrări
3. Utilizarea X X X
eficientă a unor
componente
software
4. Manifestarea X X X
creativă prin
utilizarea unor
aplicații simple de
construire a unor
jocuri distractive