Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere pentru `nscrierea la ora de Religie

Curtt e a Coo n stt itt u]ioo n al\\ a Roo mânn iee i a dee c is (Dee c izia n r. 669/22 014)
c \ partt icc iparee a la o ra dee Ree ligiee see facc e n umai `nn baza unn e i c e ree ri scc risee
a e lee vului majoo r, a p\\ rinn t e lui sau a t utt o ree lui e lee vului minn o r.

Completeaz\, pentru copilul t\u,


cererea de `nscriere la ora de Religie
pân\ la 6 martie 2015!

Ascult\ vocea copilului t\u!


Cererea-ttip se poate g\si la [coal\
sau se poate desc\rca de pe site-uul
www.patriarhia.ro.
Multiplic\ o cerere [i ofer-oo prietenilor t\i care au copii!