Sunteți pe pagina 1din 5

INSTALAȚII

DE
AER COMPRIMAT

CE REPREZINTA ACEASTA TEHNOLOGIE?

Prin definitie, aerul comprimat reprezinta un gaz sau o combinatie de gaze


care au fost supuse compresiei, mai exact care se afla la o presiune mai mare decat cea
a aerului atmosferic. Statisticile sustin faptul ca la nivel european, un procent de peste
10% din consumul energetic industrial se utilizeaza pentru a produce aer comprimat,
destinat retelelor si diverselor instalatii. Specialistii din acest domeniu garanteaza
faptul ca aceasta sursa de energie este una regenerabila, curata si accesibila din punct
de vedere al costurilor.
Tehnologia aerului comprimat este o modalitate de a stoca energia generată la un
moment dat pentru a o folosi intr-un alt moment. Aerul comprimat stocat astfel este o
sursă de energie auxiliară pentru deservirea diverselor activități care implică consum
de energie in domeniul industrial, procese de producție si servicii.
Avantajul considerabil, ce nu poate fi ignorat, este cel legat de costurile aferente
utilizarii instalatiilor de aer comprimat. Reducerea cheltuielilor energetice poate fi
obtinuta intr-un procent chiar mai ridicat de 30%, daca se folosesc scule si unelte pe
baza de aer comprimat in detrimentul celor hidraulice sau electrice.
Numeroasele aplicatii, atat de nivel micro, cat si de nivel macro, impun ca
rețelele de aer sa poată furniza aerul comprimat la o anumita presiune si in cantitatea
potrivita. Inevitabil, aerul sau gazele comprimate vor contine un anume procentaj de
apa, ce poate influenta functionalitatea.
Acest parametru trebuie obligatoriu avut in vedere atunci cand se concepe orice
tip de instalatie pe aer comprimat.
Condensul reprezintă un aspect ce trebuie cu siguranta eliminat din ecuatie.
Uscarea constituie un alt element ce trebuie avut in vedere pentru o functionare
optima a retelelor si instalatiilor de aer comprimat.
Filtrarea aerului este de asemenea foarte importanta, intrucat particulele straine,
de orice tip, pot bloca sau reduce randamentul instalatiilor de aer comprimat.
Principalele avantaje ale utilizarii aerului comprimat în procesele de producție sunt:
este disponibil în cantități nelimitate
nu condensează, este neinflamabil, nu este exploziv, nu este toxic, nepoluant
este relativ ușor de produs și de transportat prin rețele
poate fi stocat în cantități apreciabile
pericolul de accidentare este redus
întreținerea instalațiilor pneumatice este ușoară.
Instalaţii pentru transportul şi comprimarea gazelor naturale
Instalaţiile pentru transport şi comprimarea gazelor sunt importante mai ales în
rafinarii, unde se folosesc cantitati mari de gaze
Transportul gazelor prin conducte se realizeaza cu ajutorul pompelor pentru gaze.
Deasemenea prelucrarea gazelor în diferite procese tehnologice în industria chimică, se
face în general la presiuni ridicate faţă de presiunea atmosferică.
Transportul gazelor implică anumite particularităţi faţă de cel al lichidelor, legate
în special de proprietatea gazelor de a fi compresibile, ca reacţie secundară apărând
degajarea de căldură. Construirea şi funcţionarea utilajelor şi instalaţiilor din industria
chimică se leagă nemijlocit de aspectele tehnico-economice ale proceselor de fabricaţie.
Din acest motiv, cresterea eficienţei economice a industriei chimice este condiţionată de
imbunatăţirea permanentă a performanţelor constructive funcţionale ale utilajelor şi
instalaţiilor.
Utilajele şi instalaţiile trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii fundamentale:
rezistenţa mecanică, siguranţă maximă de funcţionare, capacitate optimă de producţie în
condiţiile asigurării tuturor indicatorilor de calitate a produsului finit.
Transportul gazelor prin conducte se realizează cu ajutorul pompelor pentru gaze.
În acest proiect vom studia transportul şi comprimarea gazelor în diferite procese tehnice
din industria chimică cu ajtorul ventilatorului centrifugal, determinand astfel viteza de
curgere a gazelor prin conducte şi determinarea relatiei dintre debitul de aer transportat
şi turatia motorului.
Aceste instalaţii de transport şi comprimare a agazelor se pot grupa într-un numar
relativ strans de tipuri fundamentale, corespunzator operaţiilor unitare şi starii de
agregare a materialelor prelucrate.
Pe structura acestor tipuri fundamentale, diverse variante constructive, întalnite
azi în industria chimică au acelaşi rol funcţional, dar se disting prin unele particularităţi
generate de caracterul specific al procesului tehnologic şi al materiei prime prelucrate
1. Separarea particulelor solide şi lichide din gazele naturale
În procesul de extracţie a gazelor naturale din zăcământ, gazele antreneaza
impurităţi lichide (apa sărata, fractii grele continute în gaz); atât fractiile grele cat şi
vaporii de apa continuti în gaze, în anumite conditii de temperatura şi presiune,
condenseaza generand depuneri lichide în conducte. Aceste lichide trebuie să se retina
înainte de introducerea gazelor în conductele de transport deoarece:
- Depunerile de apa depuse în flesele conductelor obtureaza partial sau total
sectiunea acestora ceea ce conduce la pierderi de presiune;
- Formarea criohidratilor;
- Prezenta lichidelor în conductele de transport afecteaza grav măsurarea gazelor
prin indiferent ce medoda deoarece aceste medote sunt proiectate pentru a măsură gazele
nu gaze cu impurităţi;
- Aceste lichide impreuna cu compuşii acizi din gaze, chiar dacă sunt în cantitati
mici, genereaza acizi agresivi care duc la corodarea interioara a conductelor de transport;
- Puterea calorica a gazelor la utilizatori în prezenta apei, scade foarte mult
deoarece o parte din puterea calorica se consuma în procesul arderii tocmai pentru a se
evapora apa;
- Prezenta lichidelor libere deregleaza foarte mult procesele de chimizare sau
alteprocese tehnologice în care se utilizeaza gazele naturale;
- Staţiile de uscare, staţiile de compresoare, staţiile de reglare măsurare pot fi
amenintate de prezenta lichidelor libere.
Cel mai raspandit mijloc de retinere a impurităţilor lichide din gazele naturale este
separatorul mecanic construit în nenumarate variante, perfectionat încontinuu şi totuşi cu
eficienta limitata faţă de cerintele crescande impuse gazelor.
Din literatura de specialitate şi din practica exploatarii conductelor magistrale de
transport gaze naturale rezulta urmatoarele:
- Separarea şi tratarea gazelor trebuie realizata în campurile de extracţie înaintea
introducerii gazelor în conductele de transport;
- Conductele magistrale de transport gaze şi instalaţiile tehnologice aferente
acestora trebuie dotate cu separatoare din urmatoarele motive:
- Pentru a compensa unele deficiențe de separare şi tratare a gazelor naturale în
activitatea de extracţie. 2.2 Instalaţii locale de aer comprimat
Instalaţiile locale de aer comprimat pot fi:
- mobile: compresorul refuleaza aerul printr-un furtun de cauciuc cu insertie
metalica,
direct la punctele de lucru;
- semifixe: compresorul, fix sau mobil, refuleaza aerul într-un rezervor tampon, din care
sunt alimentate punctele de lucru, prin racorduri flexibile sau conducte metalice;
- fixe: compresorul, rezervorul tampon si racordurile (de regula metalice) sunt fixe.
Rolul rezervorului-tampon este de a acumula (înmagazina) aerul comprimat la
presiunea
necesara si de a asigura debitul necesar, care este variabil în timp, la punctele de
utilizare, tinând seama de simultaneitatea în functionarea acestora.
Rezervoarele-tampon se monteaza, de regula, în aer liber. O parte din vaporii de
apa din aerul comprimat în rezervoare condenseaza si se colecteaza la partea inferioara a
acestuia, de unde se evacueaza printr-un robinet de purjare. Pentru a asigura evacuarea
condensului si în timpul iernii, pe conducta de purjare se prevede o rezistenta electrica
de încalzire.
Pe conducta de refulare a compresorului se monteaza o clapeta de retinere, care
are rolul de a evita întoarcerea aerului comprimat din rezervorul-tampon în rezervor în
perioadele când acestea nu functioneaza. Pentru distributia aerului comprimat la diferite
presiuni de utilizare, se revad reductoare (regulatoare) de presiune montate pe
conductele de distributie si clapetele de retinere.
Cele mai utilizate în instalatiile pentru constructii sunt compresoarele fixe si
mobile, cu debite mici si medii, fabricate în tara, cât si numeroase firme din strainatate.
În instalatiile tehnologice din industrie se folosesc compresoarele fixe cu debite mari si
foarte mari.
Compresoarele mobile sunt prevazute cu un rezervor cilindric orizontal, care are,
cu precadere, rolul de amortizare a socurilor de presiune, datorate debitarii pulsatorii a
aerului comprimat. De aceea, el are dimensiuni reduse si, de regula, constituie sasiul pe
care se monteaza compresorul. În general, agregatul electro-compresor este echipat cu:
• racitor final cu supapa de retinere încorporata;
• regulator de presiune electropneumatic, care comanda oprirea si pornirea
compresorului
la atingerea, în recipient, a presiunii initial reglate;
• contactor automat pentru pornirea motorului electric si protectia acestuia în cazul
suprasolicitarilor;
• supapa de siguranta montata a recipientului de aer care protejeaza agregatul în cazul
suprapresiunii din recipient.
Compresorul este antrenat de un motor electric prin intermediul a doua curele
trapezoidale.