Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

Data: 02.VI.2016
Clasa: a III – a C.
Școala Gimnazială Baia Sprie
Prof. înv. primar Balint Klara Bianca
Unitatea tematică: Vara
Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
Disciplina: Matematică
Subiectul lecției:Ordinea efectuării operațiilor
Tipul activității: sistematizarea cunoştinţelor

COMPETENŢE SPECIFICE:
2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 10 000 şi de împărţiri folosind tabla înmulțirii, respectiv tabla împărțirii
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu raţionamente simple
5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 10 000

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: - să opereze cu terminologia specifică operaţiilor matematice;
O2: - să rezolve expresii matematice ce conţin sau nu paranteze şi operaţiile învăţate;
O3: - să rezolve probleme cu cele patru operații;
O4: - să alcătuiască probleme după exercițiu dat.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee :
 conversaţia,
 exerciţiul,
 explicaţia,
 problematizarea,
 metoda cadranelor.
Mijloace de învățământ :
 planşe,
 fişe de lucru.
Forme de organizare :
 frontal,
 individual.

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:

- M. Ed. C.T. Programe şcolare pentru clasa a III-a ,


Bucureşti, nr. 5003 /02.12.2014;
- Dumitru D. Pârâială, Viorica Pârâială, Claudia Balan, Anica Vasilache, Teodora Tanasă, 2007 - „Activităţi în completarea programului din ciclul
primar”, Editura Euristica, Iaşi;
-Neagu Mihaela, Mocanu Mioara, 2007 - ,, Metodica predării matematicii la ciclul primar”, Editura Polirom, Iaşi
- prof. Florentina Stăncioiu Jipa, 2006 - „Metodica predării matematicii în învăţământul primar”, Ed. Fundaţia Humanitas
-Anicuța Todea, Anca Veronica Tăut, Adina Achim , Elena Lăpușan, 2016-Caiet de aplicații la matematică, Editura Sinapsis ,Cluj- Napoca
Desfășurarea lecției
Ob STRATEGII DIDACTICE
CONŢINUTUL Metode şi Mijloace de Forme de
ETAPELE EVALUARE
INSTRUCTIV-EDUCATIV procedee învăţă- organi-
LECŢIEI
mânt zare
1.Moment Asigur condiţiile optime pentru buna desfăşurare a lecţiei
organizatoric

Voi verifica tema pentru acasă, atât calitativ cât şi


2. Verificarea cantitativ, prin sondaj. Numesc elevi pentru citirea temei, iar
cunoştinţelor O1 ceilalţi verifică sau se corectează.
Verifică terminologia specifică operaţiilor de înmulţire şi
împărţire.
Observarea
- Cum se numesc numerele care se înmulțesc? conversaţia
frontal comportamentului
- Cum se numește rezultatul înmulțirii?
elevilor
- Cum se numesc termenii împărțirii?
individual
- Cum se numește rezultatul împărțirii? exerciţiul
- Care este ordinea de efectuare a operațiilor într-un exercițiu
în care avem adunări și scăderi? Dar unde avem toate cele
patru operații?
- Care este ordinea efectuării operaților dacă într-un exercițiu
avem paranteze rotunde?
Plicul cu surprize
3.Captarea O2 72 x 8 = conversaţia scrisoare Frontal
atenţiei 21: 3 + 22x13= Observarea
Elevul care rezolvă cel mai repede exerciţiile, va deschide exercițiul individual comportamentului
plicul pentru a afla surpriza. elevilor
(tema lecţiei noi)
Azi, la ora de matematică, vom efectua exerciţii cu mai multe frontal
4.Anunţarea operaţii, respectând ordinea efectuării lor, vom rezolva şi vom explicaţia Observarea
temei şi a compune probleme . comportamentului
obiectivelor Se scrie data şi titlul la tablă, iar elevii vor scrie în caiete. elevilor
Capacitatea de a
5. Dirijarea O1 -Se rezolvă la tablă o serie de exerciţii. (ANEXA 1) exerciţiul cunoaște termeni
învățării - Se rezolvă pe tablă o problemă. ( ANEXA 2 ) matematici și de a
O2 rezolva exerciții
Tata a plantat 16 rânduri a câte 18 puieţi de brad şi 15 problematiz frontal respectând ordinea
rânduri a câte 17 puieţi de molid. area fişele elevilor efectuării
Câţi puieţi a plantat tata în total? operaților.
O3 Scrieţi rezolvarea şi printr-un exerciţiu.

6.Obținerea O4 - Elevii sunt solicitați să compună o problemă după următorul metoda individual Capacitatea de a
performanței exercițiu într-un cadran. ( ANEXA 3 grupa 1) cadranelor rezolva probleme.
- Elevii sunt solicitați să rezolve exercițiile de pe fișă. ( ANEXA
3 grupa 2) fișe de lucru
7. Evaluarea O4 - Elevii sunt solicitați să compună probleme după următoarele problematiz individual Capacitatea de a
cunoștințelor exerciții.( ANEXA 4) area fișe de lucru compune și a
rezolva exerciții .

8. Încheierea -Se fac aprecieri generale şi individuale cu privire la conversația frontal


activității răspunsurile şi comportamentul elevilor în timpul activităţii.
Tema pentru acasă.
ANEXA 1
Fișă de lucru

Rezolvați exercițiile:
1 . Aflaţi numerele de 17 ori mai mari decât: 14; 49; 263; 28 si 335.

2 . Ştiind că deîmpărţitul este 32 şi împărţitorul 4, aflaţi câtul.

3. Scrieţi semnul de relaţie potrivit <,>,= între perechile de produse:


a) 135 X 43___ 24 X 124;

b) 215 X 32___ 147 X 23.

4. Rezolvați respectând ordinea operațiilor:

(121-3) X 5= 21:3+5=

16x 2+(123x4+5)+3=……
Anexa 2

Tata a plantat 16 rânduri a câte 18 puieţi de brad şi 15 rânduri a câte 10 puieţi de molid.
Câţi puieţi a plantat tata în total?

Rezolvare :

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Răspuns……………………..
1. 9980 - 133 + 12 = 2.Compune problema.

3. Întrebarea problemei. 4. Rezolvare.

Anexa 3

Anexa 3
1. Calculați:

2x2= 10:2= 5x2= 30:6=


3x3= 30:10= 3x3= 8:8=
4x1= 25:5= 7x10= 9:1=

2.Calculați respectând ordinea efectuării operaților:

23+14+35=

125+51-33=

2x5x1=

3x2:1=

Anexa 4
Alcătuiți probleme după exercțiile date:
6295 - 19 - 15 =
17 + 34 + 22 + 5 =

S-ar putea să vă placă și