Sunteți pe pagina 1din 30

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020


Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din
comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: Creșterea calității vieții prin măsuri de sprijin socio-economice a Comunității
marginalizate Țolici, Comuna Petricani – Neamț, Contract POCU/20/4.2/103049

Anexa 3

PLAN AFACERI

1. Date generale
NUME&PRENUME Petrariu P. Dima-Gabriel
:
Sat Tolici, com. Petricani, jud. Neamt, str. Paraului, nr. 360
ADRESĂ:

CNP: CNP: 1960714271707

DATE DE
CONTACT:
0747631518
Telefon:
petrariuanda28@gmail.com
Email:

Acționariat: Petrariu P. Dima-Gabriel-50% din capital social


Petrariu P Anda- 50% din capital social;
* pentru fiecare societate în care aplicantul este acționar se vor prezenta următoarele
informaţii: denumire, CUI, procentul din acțiuni deținut.
1

2. Documente care se vor depune la dosarul participantului


Page

 CI
 Cazier fiscal
 Cazier judiciar
 CV în format EuroPass
 Adeverință emisă de către Furnizorul Activitatii de consiliere antreprenorală
individuală si/sau de Furnizorul cursurilor de antreprenoriat în cadrul
proiectului
 Anexa 2 Declarație eligibilitate

3. Descrierea întreprinderii care va fi înființată


În acest capitol descrieți în detaliu firma, menționand următoarele:
 Forma juridică de constituire a întreprinderii care va fi înființată (orientativ);
Societate cu raspundere limitata
 Obiectul de activitate - codul CAEN principal pentru care se aplică: Fabricarea
painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie 1071.
 Sediul principal și/sau punctele de lucru: Sediu Sat Tolici, Com Petricani, jud Neamt,
Regiunea Nord- Est
 Structura acționariatului în cadrul viitoarei întreprinderii și procentul părților sociale
(dacă este cazul):
 Petrariu P. Dima-Gabriel-50% din capital social
 Petrariu P Anda- 50% din capital social;

Forma juridică de constituire a întreprinderii care va fi înființată (orientativ);


• Societate cu raspundere limitata – S.C. Patiseria DiAnda S.R.L.

Sediu principal: Sat Tolici, Com Petricani, jud Neamt, Regiunea Nord- Est

• Punctul de productie va fi localizat in zona centrala a satului, pe teren propriu suprafata de


2
Page

1000 mp.
• Constructia va avea o suprafata de 100 mp (L= 12 m, l= 8 m) cu o deschidere de minim 17
m.
• Spatiul amenajat pentru patiserie-cofetarie urmareste urmatorul plan: numar optim de cai de
acces pentru clienti, personal si marfa, toalete atat pentru salariati, cat si pentru clienti, spatii
de aprovizionare, spatii de depozitare; spatiul pentru amplasarea utilajelor si spatiul pentru
eliminarea deseurilor.

4. Descrierea proiectului/Planul de afaceri

Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de producţie/servicii;


dezvoltarea portofoliului de produse/servicii; modernizarea/retehnologizarea) şi
care sunt principalele activităţi necesare pentru realizarea acestuia. Se va detalia
activitatea aferentă codului CAEN pentru care vă înscrieți în Concurs, factorii pe
care îi consideraţi relevanţi pentru afacerea dvs. (ex: localizare, auto-evaluarea
tehnologiei pe care o veţi utiliza, experienţa anterioară a întreprinzătorului etc.).
Se va preciza modul în care întreprinderea îşi utilizează resursele de muncă,
materiale şi băneşti pentru realizarea obiectivelor propuse.
- viziunea întreprinderii, reprezentarea a ceea ce se doreşte a fi
organizaţia în viitor;
- identificarea misiunii întreprinderii;

Proiectul consta in infiintarea unei unei patiserii- cofetarii care va functiona conform descrierilor cod
CAEN 1071: Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie Aceasta
clasa include: -fabricarea produselor proaspete de brutarie: -paine si alte specialitati de paine (chifle)
-produse de patiserie, prajituri, placinte, clatite, tarte, vafe, paine prajita etc. Aceasta clasa exclude:
-fabricarea produselor de panificatie uscate, 1072 -fabricarea pastelor fainoase, 1073 -coacerea
produselor de brutarie pentru consumul imediat, diviziunea 56.
Resurse puse la dispozitie pentru implementarea planului de afacere:
3
Page
Unitatea de alimentatie se va infiinta intr-un spatiu pus la dispozitie de Solicitant intr-o zona centrala
a satului. Constructia va avea o suprafata de 100 mp (L= 12 m, l= 8 m) cu o deschidere de minim 17
mp. De asemenea activitatile desfasurate initial in cadrul intreprinderii vor fi asigurate de cei doo
actionari.

Viziunea intreprinderii

Patiseria DiAnda SRL va fabrica si comercializa produse de patiserie-cofetarie de calitate superioara


la preturi competitive, asigurandu-le astfel clientilor nostri o gama variata de sortimente.
Produsele pe care le vom pune la dispozitia consumatorilor vor fi de o calitate superioara si se vor
folosi ingrediente naturale.

Viziunea intreprinderii sa devenim unul dintre principalii furnizori de produse de patiserie- cofetarie
la nivell Sat Tolici, Com Petricani si respectarea cerintelor/ preferintelor clientilo.

Activitatea antreprenoriala urmareste dezvoltarea durabila socio-economica si cresterea calitatii


vietii familiale si a comunitatii rurale Tolici prin: asigurarea veniturilor stabile, crearea unor locuri
de munca, asigurarea produselor finite de patiserie si cofetarie cu produse naturale si de calitate.

Intreprinderea va construi si consolida retele de colaborare cu parteneri de incredere astfel incat


profitabilitatea sa fie in continua crestere.

Misiunea intreprinderii
Misiunea afacerii urmareste in primul rand sa raspunda cerintelor clientilor, o piata neacoperita
in prezent prin oferirea de produse de patiserie si cofetarie de calitate la preturi competitive si
accesibile.
4

Strategia întreprinderii în ceea ce privește administrarea afacerii și asigurarea funcționării


Page

optime, în corelare cu specificul serviciilor oferite:


− strategia și obiectivele pe termen scurt, mediu și lung – planul de dezvoltare pentru o
perioada de până la 36 luni. Se vor descrie obiectivele în mod realist.

− identificare și descriere riscuri care pot aparea în activitatea ce face obiectul finanțării prin
schema de ajutor de minimis și planul de măsuri de gestionare a riscurilor.

Firma urmareste sa adopte o strategie de crestere prin intermediul careia sa realizeze o


dezvoltare a activitatii economice, care sa conduca la cresterea activelor, a profitului sau
combinatii a acestora.

Directiile de actiune urmarite sunt dezvoltarea interna prin tehnologizare si crearea unui
portofoliu de clienti.

Strategia firmei va fi permanent adoptata la realitatile existente pe piata si va urmari oferirea de


avantaje competitive fata de concurenta in privinta calitatii produselor oferite si tarifelor
practicate.

Strategia de baza a firmei este o strategie ce vizeaza dezvoltarea pe orizontala – prin


satisfacerea unei cererii pe piata, respectiv in Sat Tolici, Com Petricani in prezent nu exista nici
o patiserie, deci pentru necesitatile comunitatii, acestia se deplaseaza pana in Oras Tg Neamt
sau intr-un stat vecin.

Obiectivul general:

Prezenta afacere este realizata in scopul infiintarii in satul Tolici a unei brutarii- cofetarii care sa
vina in intampinarea nevoilor populatiei din zona rurala, avand in vedere ca in prezent nu exista
o intreprindere care sa asigure produse specifice de patiserie- cofetarie.

Obiectivul principal de activitate este obtinerea de produse de patiserie si cofetarie pe baza de


materii prime naturale.
Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea sectorului productiv prin infiintarea unui
unitati de alimentatie respective Patiserie- cofetariecare va fi dotata cu echipamente modern de
ultima tehnologie, care sa ofere satisfactie consumatorilor sis a raspunda cerintelor de pe piata,
cu rol important in dezvoltarea economica locala si regionala
5

Obiective pe termen mediu si scurt:


Page
• Infiintarea unei patiserii-cofetarii populare in judetul Neamt in care accentul va fi pus pe
calitatea, originalitatea si diversificarea gamei de sortimente in functie de cerintele pietei;

• Se urmareste crearea si consolidarea unei afaceri profitabile prin obtinerea unui profit
remarcabil inca din primele luni de activitate astfel incat recuperarea investitiilor sa fie
posibila intr-un interval de maxim 2 ani.

• Cresterea cifrei de afacere cu cel putin 10% in urmatorii 2 ani dupa realizarea investitiei;

• Angajarea a 2 persoane in vederea desfasurarii activitatii economice a intreprinderii.

• Îmbunătăţirea imaginii firmei prin desfăşurarea unei puternice activităţi promoţionale dar si
prin oferirea unor produse superior calitative, utilizand ingrediente naturale.

• Extinderea afacerii prin furnizarea comenzilor mari pentru evenimentele organizate in satul
Tolici si comunitatile invecinate inca din primele 6 luni (torturi de nunti, botezuri, candybar,
babyshwer, etc.,).

Obiectivele pe termen lung:

• Dezvoltarea unui portofoliu de clienti multumiti si extinderea pietei de desfacere;

• Cresterea si dezvoltarea continua a pietei de desfacere astfel incat profitabilitatea societatii sa


creasca constant. Pentru indeplinirea acestui obiectiv vor fi implementate urmatoarele
actiuni:

- semnarea de colaborari lunare cu distribuitori si magazinele din satele si comunitatile


limitrofe;

- promovare zilnica (mass-media, flyere si afise amplasate strategic in zonele


populate/online);

- participarea lunara la targuri si organizarea de degustari in spatiile comerciale de pe


raza judetului Neamt;

- participarea activa actiunile caritabile organizate in judetul Neamt astfel incat


6
Page

businesul sa devina cunoscut ca fiind un actor social si economic al comunitatii


judetului Neamt;
• Pe termen lung, se urmareste extinderea afacerii si implicit infiintarea mai multe locuri de
munca astfel incat sa fie anual sa fie integrate pe piata muncii persoane din satul Tolici
(minim 1 persoana/an)

• Planul antreprenorial urmareste ca angajatii sa beneficieze de formare profesionala continua


prin participarea la seminarii/workshopuri/cursuri/ateliere de specialitate organizate in acest
domeniu de activitate o data pe an;

Riscuri ce pot aparea in desfasurarea activitatii:


- Fluctuatie de persoanal ( angajatii pleaca in stainatate) acest risc poate fi
combatut prin calificarea celor doi actionari ai firmei care pot prelua oricand din atributiile
angajatilor.
- Calamitati naturale care pot fi combatute prin asigurarea cladirii si a
echipamentelor achizitionate;
- Deteriorarea sau defectarea unui echipament achizitionat. Acest risc poate
aparea in orice moment al desfasurarii activitatii. Firma va putea face fata cererilor clientilor
prin utilizarea unui echipament complementar.
- Modificari legislative care pot influienta activitatea economica. Acest risc
poate fi combatut prin asigurarea unor resurse materiale care sa poata fi utilizate in
desfasurarea activitatii intreprinderii.
- Persisabilitatea alimentelor si posibilitatea de perderi de produse finite
(expirarea produselor ianinte de a fi comercializate); Aceste riscuri pot fi
combatute prin calcularea exacta a cantitatii materialelor prime si analiza
amanuntita a cererii.

5. Descrierea activităților proiectului, rezultate și indicatori

Activităţi necesare implementarii proiectului ex.:


7

-asigurarea spaţiului productiv/comercial prin închiriere, elaborare proiecte tehnice necesare;


Page
-amenajare spaţiu; achiziţionarea de utilaje, echipament, mobilier; obţinere avize, acorduri,
autorizaţii necesare implementării proiectului;
-recrutare/selecţie/angajare personal suplimentar necesar; instruire personal;
-acţiuni de promovare a produselor/serviciilor;
-aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea condiţiilor
tehnico-economice, sanitare etc

A1. Amenajarea spatiului de desfasurare a activitatii:

Amenajarea spatiului de defasurare a activitatii va fi in conformitate cu standardele europene in


vigoare si vizeaza amenajarea urmatoarelor:
- numar optim de cai de acces pentru clienti, personal si marfa;
- toalete atat pentru salariati, cat si pentru clienti;
- spatii de aprovizionare;
- spatii de depozitare;
- spatii pentru amplasarea utilajelor;
- spatiul pentru eliminarea deseurilor.
Pentru infiintarea societatii S.C. Patiseria DiAnda S.R.L. vom avea nevoie de urmatoarele
autorizatii:
- autorizatia de functionare din punct de vedere sanitar-veterinar;
- autorizatia sanitara de functionare;
- autorizatia de mediu;
- autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii;
- autorizatia de functionare din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor.

A2. Realizarea achizitiilor. Vor fi achizitionate urmatoarele echipamente:


Valoare Euro cf Echivalent lei
Nr crtDenumire oferta fara TVA TVA Total
Cuptor pentru patiserie cu 4 si 6
3,800.00
1 tavi; 18,240.00 3,465.60 21,705.60
2 Dedurizator 8 l; 70.00 336.00 63.84 399.84
8
Page

Dospitor, capacitate 12 tavi; 1,500.00


3 7,200.00 1,368.00 8,568.00
Abatitor, capacitate 5 cuve; 2,000.00
4 9,600.00 1,824.00 11,424.00
5 Dulap congelare; 1,100.00 5,280.00 1,003.20 6,283.20
6   Dulap frigorific; 900.00 4,320.00 820.80 5,140.80
7 Masina de gatit pe gaz; 650.00 3,120.00 592.80 3,712.80

Spalator pentru vase utilat


1,400.00
complet cu lavoar, baterie, etc
8 6,720.00 1,276.80 7,996.80
9 Masa din inox; 220.00 1,056.00 200.64 1,256.64

Malaxor pentru aluat dur; 1,350.00


10 6,480.00 1,231.20 7,711.20
11 Mixer planetar; 1,900.00 9,120.00 1,732.80 10,852.80
12 Carucior pentru tavi; 300.00 1,440.00 273.60 1,713.60
13 Raft cromat cu 4 polite; 90.00 432.00 82.08 514.08
14 Pubela cu inox; 150.00 720.00 136.80 856.80
15 Cantar de verificare; 300.00 1,440.00 273.60 1,713.60
  Total   75,504.00 14,345.76 89,849.76

A3. Activitati de marketing si promovare

In scopul actiunii de promovare a activitatii societatii si a produselor finite, intreprinzatorii au


dezvoltat o serie de activitati si au ca obiectiv urmatoarele:

1. Promovare masiva:
• Promovare online prin crearea urmatoarelor:
- site web (descrierea patiseriei-cofetariei, prezentarea produselor, oferta de preturi, program,
contact, preluare comenzi);
- pagina de Facebook (promovare si preluare comenzi);
9

- cont de Instagram (promovare si preluare comenzi);


Page

• Promovare prin mijloace clasice:


- flyere cu promotii atractive;
- afise amplasate strategic in zonele populate din zonele limitrofe;
- amplasarea afiselor in spatiile aglomerate cu o concentrare mare de persoane, potentiali
cumparatori din Jud Neamt.
Nr Denumire produs Cantitate Pret unitar Total cu TVA
crt
1 Site web 1 3000 3.000
2 Flayere 1000 0.5 500
3 Afise 20 5 100
Total 3.600 lei

 Personalul echipei va participa lunar la targuri organizate in zona judetului Neamt si va


prezenta oferta de produse. Clientii vor avea posibilitatea sa guste din preparatele noastre.

2. Crearea unui ambient placut si fidelizarea clientilor


• Managementul intreprinderii doreste activitatea de promovare cea mai puternica sa fie
recomandarea clientilor satisfacuti de calitatea si diversitatea produselor noastre si de
profesionalismul echipei.
• Echipa manageriala va opta pentru un ambient cald, modern, prietenos si atractiv pentru
clientii nostri.
• Zilnic, clientii vor fi intampinati cu mesaje motivationale tiparite si bomboane.
• Ambalarea produselor se va face cu hartie rezistenta la grasime tip ziar
• Zilnic vom opta pentru muzica ambientala si relaxanta

A4. Angajarea personalului conform specificatiilor din cadrul proiectului.


Prin proiect vor fi infiintate 2 noi locuri de munca:
- 1 patiser-cofetar (in curs de formare profesionala).
- 1 agent de curatenie
10

▪ Angajarea personalului se va face cu atentie pentru a corespunde profilului patiseriei noastre.


Page

Selectarea acestora se va face prin depunerea CV-ului la sediul unitatii.


▪ Programul de recrutare si verificare a personalului se va derula conform precizarilor planului
operational. Personalul va fi angajat cu carte de munca la program de 8h.
▪ Remunerarea se face prin salariul fix si se vor acorda prime cu ocazia anumitor evenimente
deosebite.
▪ Angajatii intreprinderii sunt persoane recrutate din satul Tolici, cu varsta cuprinsa intre 18-55
ani.

Organizarea si coordonarea afacerii se realizeaza de administratorul societatii si asociatul


acesteia. O parte din atributiile lor sunt urmatoarele:
- responsabil activitatea productiva a societatii;
- studiaza piata si defineste produsul;
- analizeaza costurile si stabileste preturile;
- mentinerea legaturii clientii, furnizorii si partenerii societatii;
- monitorizarea activitatii personalului;
- asigurarea activitatii de promovare;
- asigurarea activitatii de distributie a marfii;
- implementarea si controlul de marketing;
- semnarea unui contract de colaborare cu un contabil;

Nume Prenume Postul Nivel specializare


ocupat
1 Petrariu Administ Liceu
Dima-Gabriel rator
2 Petrariu Anda Asociat Studii superioare in curs
3 Petrariu Ana- Patiser- Calificare profesionala
Estera cofetar in curs
4 Petrariu Agent
Niculina curatenie
11

A5. Aprovizionarea cu materii prime si materiale necesare desfasurarii activitatii


intreprinderii.
Page
 Antreprenorii in activitate de aprovizionare cu materii prime naturale, vor urmari semnarea
contractelor pe termen lung cu furnizorii si distribuitorii din zona judetului Neamt.
 Stocul de produse necesar pentru asigurarea ritmicitatii comercializarii preparatelor va trebui
sa acopere activitatea de prepararea pentru cel putin 10 zile.
 Materiile prime de care vom avea nevoie pentru procesarea produselor vor fi: produse de
morarit (faina alba si integrala), lactate (lapte, unt, margarina, branza), zahar, miere, siropuri
si dulceturi, mirodenii, nuci, vanilie, drojdie, praf de copt, etc.
 Materiile prime vor fi achizitionate de la producatorii si furnizorii locali autohtoni.
 Realizarea procesului tehnologic si obtinerea de produse finite , respectiv: produse dulci/
sarate de patiserie si prajituri/ torturi.

A.6. Asigurarea conditiilor tehnic-economice si sanitare


 Managementul organizational opteaza pentru incheierea unei polite de asigurare impotriva
incendiilor precum si instalarea unui sistem de alarma si a unor camere de supraveghere.
 Obiectivul activitatii societatii este asigurarea conditiilor de igiena corepunzatoare la cel mai
inalt standard astfel incat activitatea noastra sa fie remarcata prin calitate si accentul pus pe
bunastarea consumatorului.
 Managementul doreste un control strict al costurilor si asigurarea unui cash-flow stabil, astfel
incat sa poata reactiona la evenimentele neprevazute care ar putea afecta activitatea firmei.

Rezultate si indicatorii proiectului:

Rezultate Indicatori
Infiintarea unui noi activitati independente O intreprindere sprijinita
Dotarea intreprinderii cu echipamente 15 echipamente achizitionate si mobilier specific
tehnologice si mobilier specific in valoare de activitatii economice
89,849.76 lei
12

Crearea de noi locuri de munca 2 noi locuri de munca realizatecu norma inteaga
pentru comunitatea Tolici.
Page

Cresterea economica prin dezvoltarea productiei COD CAEN – sector productie


Realizarea de investirii din capital propriu Cofinantare in valoare de....

6. Prezentare produs/serviciu - obiectul finanțării prin schema de minimis


În această secțiune se va descrie care va fi produsul/serviciul ce face obiectul finanțării prin
schema de minimis propus în proiect.
În descrierea produsului/serviciului se va ține cont de furnizarea următoarelor informații:
- în cazul produselor finite prezentaţi pe scurt o descriere fizică, caracteristici tehnice,
performanţe, utilităţi, căror nevoi răspund, etc.
- în cazul serviciilor, descrieţi trăsăturile caracteristice ale acestora, în aşa fel încât să se
înţeleagă la ce servesc serviciile prestate de dvs.
- în cazul comerţului, precizaţi grupele de produse ce le veţi vinde şi aria de valorificare,
dacă vânzarea este cu amănuntul sau cu ridicata şi dacă veţi furniza servicii specifice (post
vânzare, transport, garanţie, reparaţii etc).

Prin intermediul patiseriei- cofetariei realizate in cadrul proiectului vom realiza produse specifice
folosind materii prime de calitate , fara amelioratori si indulcitori artificiali. Se urmareste realizarea
de produse cat mai naturale, folosind ingrediente bio.
 Categoriile de produse pe care Patiseria DiAnda le va produce sunt urmatoarele:
- produse de prost (crestere productie in perioada posturilor);
- produse traditionale de cofetarie (amandine, eclere, cremsnit, torturi, etc., );
- produse pentru evenimente (nunti, botezuri, babyshower, candubar, etc., );
- produse vegane si vegetariene la cerere;

Tipuri specifice de produse pe care le vom produce zilnic:

Nr. Denumire produs finit Specificatii tehnice Cantitate


aproximata/zi
1 Strudel cu 80 gr, din faina alba cu 000 150
13

mere/visine/branza dulce
Page

2 Croisant cu ciocolata 100 gr din faina alba, si 30gr 100


ciocolata nutela
3 Placinta cu branza si 150 gr din faina alba sau integrala 100
stafide/ branza sarata cu 30% branza
4 Cozonac 500 gr din faina alba cu 30% nuca 50
si 5% rahat sau stafide
5 Gogosi cu 80 gr din faina alba cu 20% 100
dulceata/ciocolata dulceata/ ciocolata
6 Clatite cu 80 gr din faina alba cu 20% 100
ciocolata/dulceata ciocolata/dulceata
7 Eclere cu 150 gr din faina alba si ulei de 100
vanilie/ciocolata/fistic floarea soarelui cu crema de
vanilie / ciocolata sau fistic 90%
8 Fursecuri Din faina alba sau faina integrala 5 kg
cu cuicolata 5%
9 Negrese Din faina alba sau integrala cu 3 kg
fructe sau ciocolata in procent de
20%
10 Amandine 150 gr din faina alba, cacao cu 100 zi
glazura de ciocolata 15%
11 Cheesecake Din faina alba cu ciocolata 90% si 2 kg
oua obtinute bio ( de casa)
12 Tort Din faina alba , crema de vanilie 10 kg/saptamana
sau fructe, u fructe sau ciocolata in
functie de preferintele clientilor

Conform studiilor realizate reiese ca produsele pe care le vom produce si distribui prezinta interes
pentru populatia satului Tolici si a intregii comune Petricani pentru ca in comuna nu exista nicio
patiserie, iar locuitorii sunt nevoiti sa mearga pentru achizitionarea acestora in orasul Targu Neamt.

7. Piața
Se va descrie piața pe care urmează să activeze întreprinderea prin produsele și serviciile sale
14

(după caz):
Page

 aria geografică de acoperire a produsului/ serviciului


 clienți potențiali: în funcție de piața de desfășurare (intern, extern), volumul vânzărilor,
produse/ grupe de produse
 analiza stadiului actual al pieței – nevoi și tendințe
 analiza principalelor modalități de distribuție a produselor/serviciilor pe piață
 previzionarea creșterii pieței, prognoza cererii
 definirea potențialelor segmente ale pieței produsului/serviciului dvs.
 concurența: principalii concurenți, ponderea lor pe piață
 analiza SWOT: punctele tari și punctele slabe ale produsului/serviciului dvs. comparativ
cu cel al competitorilor (direcți și indirecți)

Aria geografica de acoperire


 Activitatea antreprenoriala a societatii noastre va urmari sa intampine nevoile consumatorilor
din regiunea de nord-est a tarii.
 Pentru inceput, in ceea ce priveste distribuirea produselor finite accentul va fi pus pe
populatia comunitatii locale (sat Tolici) Com Petricani, si a localitatilor invecinate ( jud.
Neamt).

Potentiali clienti ai produselor fabricate de intreprinderea S.C. Patiseria DiAnda S.R.L. :


 Societati comerciale
 Hypermarket-uri, magazine de desfacere, restaurante, alte patiserii/cofetarii din jud
Neamt.
 Persoane fizice
 Institutii publice (scoli, biserci, etc.,), institutii private si ong-uri de pe raza judetului
Neamt
 Linie proprie de distributie (in orasul Targu neamt si satul Tolici).
15

 Desi produsele de patiserie-cofetarie se adreseaza unei baze de clienti destul de


Page

numeroase si de eterogene, principalii consumatori ai produselor de patiserie raman


elevii si studentii. Astfel, ne propunem sa colaboram cu magazinele din zonele scolilor
din comuna Petricani si ale judetului Neamt.
 Intreprinzatorii vizeaza ca odata cu infiintarea acestei patiserii-cofetarii, sa stabileasca o
retea de parteneriat cu Directia Generala de Asistenta Sociala a comunei Petricani astfel
incat o familie defavorizata din satul Tolici sa beneficieze o data pe saptamana de o
donatie de produse de patiserie preparate in cadrul unitatii noastre.

Studiul actual al pietei, nevoi si tendinte


Conform studiului realizat de revista economica Capital, painea nu mai aduce suficiente venituri
procesarilor din domeniul panificatiei, in ciuda multitudinii de specialitati existente pe piata.
Astfel, companiile din domeniu s-au axat pe piata produselor de patiserie-cofetarie, care a ajuns
astfel sa se dubleze in ultimii 5 ani. Tendintele din acest domeniu vizeaza in special utilizarea
de ingrediente de calitate, obtinute ecologic, si gatirea alimentelor prin utilizarea preponderenta
a cuptoarelor faara prejeli in uleiuri. Astef tendinta este de mancare sanatoasa.
Viorel Marin, presedintele Asociatiei Nationale a Industriilor de Morarit declara
urmatoarele: „Multi incearca sa intre pe piata de patiserie pentru ca in timp ce cu painea se
pierd bani, cu patiseria castiga. In acest fel, chiar daca firmele mari si-au pastrat o parte
insemnata de afaceri pentru productia de paine, pentru ca au linii dezvoltate pe acest sector,
partea de patiserie a depasit 50% din cifra de afaceri pe toata piata de panificatie. In acest
domeniu valoarea adaugata e foarte importanta. In timp ce painea este multa si ieftina,
produsele de patiserie-cofetarie s-a dublat”.
Astfel:
 Pe raza comunei Petricani nu exista nicio patiserie/cofetarie, iar populatia comunitatiilor
este nevoita sa se deplaseze pana in orasul Targu Neamt pentru achizitia produselor de
patiserie/cofetarie.
 Societatea noastra se va asigura ca nevoile alimentare ale populatiei satului Tolici si
zonelor limitrofe sa fie satisfacute.
16

 Populatia satului Tolici este o populatie tanara, iar in sezonul de vara au loc anual cel
Page

putin 10 nunti. Majoritatea celor care organizeaza nunti apeleaza la serviciile patiseriilor
din judetele invecinate. Pentru afacerea noastra, organizarea acsestor evenimente
reprezinta o oportunitate de crestere a afacerii si profitabilitatii.
 Conform studiilor de piata realizate, interesul principal al populatiei este axat pe calitatea
produselor in raport cu preturile acestora, iar societatea noastra se va asigura ca piata de
consum va fi multumita (chestionare, feedback-uri din partea consumatorilor, etc.,).
 Conform studiului de piata, anual creste numarul persoanelor care doresc sa consume
prajituri din produse naturale;
 Studiul de piata Daedalus arata ca in ultima perioada consumul produselor de cofetarie a
crescut. Romanii au inceput sa iasa mai mult in locuri in care sa pot sa socializeze si sa
savureze o prajitura gustoasa din produse naturale;
 Politica egalitatii de gen si emanciparea femeii fac ca acestea sa petreaca aceleasi ore la
locul de munca ca si barbatul iar acest aspect limiteaza timpul pe care acesta il petrece in
bucatarie. Acest lucru va duce la achizitionarea produselor gata preparate astfel incat ele
sa isi poata surprinde familia intr-un mod placu.

Modalitati de distributie a produselor:


 vom opta atata pentru distributia directa ( in cadrul patiseriei- cofetariei) si indirecta a
marfii;
 Comert en-detail;
 Comenzi online si livrari la domiciliu;
Previzionarea cresterii pietii/ prognoza cererii
Facand un studiu de piata la nivelul Satului Tolici, in prezent natalitatea este in continua crestere,
inclusiv datorita specificului acestei comunitatii, persoane in special de religie Penticostala. Aceasta
comunitate pune accentul pe protejarea si interesele copiilor. Din acest considerent consideram ca
piata va fi in continua crestere si dezvoltare, iar prognoza cererii pentru acest tip de produse este in
crestere avand in vedere ca in mare parte clientii indirecti ai produselor sunt copii.
17
Page
Potențialelor segmente ale pieței produsului
Piata produsului se adreseaza in special consumatorilor de astfel de produse. Avand in vedere
ca vorbim de alimente inclusiv de baza , respectiv produse de patiserie cofetarie , pe masa
fiecarie familii din Sat Tolici se vor putea gasi produsele oferite de catre intreprinderea noastra.
In acest sens , piata produsului este formata atat de persoanele adulte ( clienti si consumatori
directi) cat si de copii ( consumatori directi clienti indirecti deoarece plata produselor o fac
parintii).

Concurenta
Dat fiind faptul ca amplasarea geografica are o importanta determinanta, concurenta se limiteaza la
societatile localizate in imediata vecinatate. Astfel, pe raza comunei Petricani, pana in prezent, nu
exista nicio patiserie-cofetarie care sa asigure locuitorilor produsele finite din acest domeniu. Astfel,
consideram ca concurenta este foarte limitata.
Principalii concurenti ai patiseriei-cofetariei nostre sunt in orasul Tg. Neamt. Acesta se afla la o
distanta de aproximativ 15 km. Un posibil concurent al societatii noastre ar putea fi patiseria Ioana,
cu adresa: Bulevardul Stefan cel Mare, Bl. 1, Targu Neamt.

Analiza SWOT
 Puncte tari:
- gama variata de produse
- inexistenta unei patiserii-cofetarii in comuna Petricani;
- conditii igienice deosebite in care se desfasoara procesul tehnologic;
- tehnologie de calitate superioara;
- spatiu cu amprenta creativa, moderna, inovatoare si ambient prietenos;
- cursuri de formare si calificare profesionala;
- detinerea lotului de teren pe care urmeaza sa fie construita unitatea de productie;
- locatia favorabila;
18

-
Page
 Puncte slabe:
- Lipsa experientei in domeniu;
- Mediul birocratic si fiscal nefavorabil;
- Inexistenta unei retele de distributie la nivel national;

 Amenintari:
- Alte firme concurente;
- Fluctuatii personale;
- Cresterea costului materiilor prime;
- Aparitia altor producatori.

 Oportunitati:
- Accesarea programului de finantare;
- Reducerea taxelor si impozitelor;
- Consultanta specializata;
- Extinderea cererii pentru produse de patiserie-coferie;
- Inexistenta unei patiserii-cofetarii in zona .

8. Strategia de marketing
În această secțiune din proiect se va descrie strategia de abordare/introducere a produselor și
serviciilor pe piață și de asemenea se va evidenția strategia de marketing pentru promovarea
produselor și serviciilor respective și modalitățile de punere în practică a acesteia. Principalele

aspecte care se vor prezenta vizează:

 Poziționarea pe piață a produsului/ serviciului, caracteristici care îl diferențiază de


competitori
 Strategia de vânzări: căi de abordare a clienților; modalități de comunicare etc.
19

 Politica de preț, legătura dintre politica de preț și caracteristicile produsului/serviciului și


tendințele pieței
Page

 Promovarea produsului/ serviciului


 Distribuția produsului/ serviciului.

Caracteristici definitorii ale serviciilor si produselor intreprinderii

Produsele pe care afacerea noastra le furnizeaza sunt produse de cea mai buna calitate, cu
design modern si atragator, iar materiile prime pe care le vom folosi sunt naturale.
Ceea ce diferentiaza sortimentele noastre de cele ale potentialilor producatori este gama variata
de sortimente si flexibilitatea noastra in raport cu cererea consumatorului si piata de desfacere.
Un alt aspect care ne diferentiaza de posibilii competitori existenti pe piata este folosirea
echipamentelor profesionale, moderne si de cea mai buna calitate.
Serviciile oferite de intreprinderea noastra vor avea la baza comunicarea deschisa cu clientul,
respectul reciproc si atitudinea proactiva.
Personalul beneficiaza de consiliere astfel incat sa fie respectata etica profesionala, valoarea
umana, bunastarea clientului si spiritul civic.
Intreaga activitate antreprenoriala isi va concentra atentia astfel incat sa fie o permanenta
diferentiere in ceea ce priveste sortimentele si calitatea produselor fata de ceilalti competitori.

Strategia de vânzări: căi de abordare a clienților; modalități de comunicare etc.

Echipa manageriala va opta pentru urmatoarele strategii de vanzare si comunicare:

- Produsele vor fi aranjate in vitrina astfel incat clientul sa poata vedea toate produsele;

- Vom opta pentru un ambalaj atractiv pentru copii;

- Ambalajele folosite vor fi din materiale reciclabile;

- Invitarea trecatorilor sa deguste un anumit tip de produs saptamanal;

- Intocmirea unui calendar cu zilele in care se urmareste cresterea vanzarilor (14 februarie, 1 si
20

8 martie, 1 iunie, 1 mai, etc.,) prin oferte promotionale si personalizate;


Page

- Crearea unei povesti pentru fiecare prajitura;


- Vor fi organizate evenimente in care vor participa persoane influente si vor degusta din

produsele noastresi ulterior ne vor promova produsele;

- Vom opta pentru un loggo creativ si interesant care sa ne reprezinte;

- Vom intocmi o harta astfel incat locatia noastra sa poata fiidentificata usor;

- Vom posta saptamanal retete de torturi si prajituri si sfaturi pe blogul intreprinderii;

- In perioada sarbatorilor vom adapta programul cerintelor peitei;

- Vom participa la targuri si evenimente organizate in zona judetului Neamt;

- Vom adapta produse in functie de sezon si evenimente (ex: vara vom produce tarte de

zmeura cu inghetata, iarna vom opta pentru tarte din gutui si mere, de Paste vom produce

pasca ).

Echipa manageriala va urmari ca relatia de comunicare sa fie una deschisa si eficienta pentru

ambele parti in procesul de incheiere a contractelor de colaborare.

O alta strategie de vanzare presupune diversificarea constanta sortimentelor


• Pentru cresterea vanzarilor si castigarea increderii consumatorilor, antreprenorii vor
opta pentru diversificarea bussinesului prin vanzarea si de alte produse (covrigi, mini-pizza,
lipii cu branza si marar, lipii cu masline, etc). Astfel, lunar un nou produs de patiserie/cofetarie
va fi lansat in cadrul laboratorului nostru.

Politica de preț, legătura dintre politica de preț și caracteristicile produsului/serviciului și


tendințele pieței
21
Page
- Echipa manageriala va opta pentru raportul direct si proportional dintre calitatea
produselor si pretul acestora de comercializare.
- Politica de pret este aceea de oferi produse la un pret mediu fara a comporimite calitatea
produselor.
- Preturile practicate de catre patiseria-cofetaria noastra o vor incadra in categoria medie.
Astfel, in functie de tipul si cantitatea produsului, pretul va vosta intre 2.5 lei si 50 lei
kg.
Ca si politica de pret se vor realiza oferte promotionale
• Zilnic intre orele 18– 20 produsele vor avea o reducere de 10%.
• In zilele de weekend, la 3 produse de patiserie cumparate, clientul va primi o briosa de
ciocolata sau vanilie la alegere.
• In weekend, la cumpararea a cel putin 3 kilograme de prajituri/tort, clientul va avea o
reducere de 5 % din pretul initial.
• In perioada sarbatorilor de iarna, clientii vor rimi un cozonac la achizitionarea a cel putin 9
cozonaci.
• Comenzile de torturi si prajituri pentru evenimente vor fi personalizate in functie de
preferintele clientilor, iar la comenzile mai mari de 15 kg, acestia vor primi 2 kg de fursecuri.
• La semnarea contractelor cu partenerii pentru un interval de cel putin 12 luni, acestia vor
avea o reducere in functie de cerere.

Promovarea produselor
Scopul promovarii produselor oferite de firma noastra este acela de a ne face cunoscuti la un
nivel cat mai mare astfel incat sa creasca numarul de clienti si implicit veniturile.

Ca si strategii de promovare, vom opta pentru urmatoarelor:


- organizarea de evenimente in care consumatorii vor putea socializa si degusta produse gratuit;
- vom imparti flyere si pliante cu oferte promotionale si de produs si avantajele de care vor
22

beneficia cumparand produse din cadrul pasiseriei noastre.


Page
- vom incheia un contract cu presa din judetul Neamt (tv, radio, ziar) prin care serviciile si
noutatile aparute in cadrul firmei si va fi prezentata zilnic o reteta/anecdota/istorioara selectate
de antreprenorii firmei.

- vom realiza un site web in care sa fie produsele si serviciile firmei prezentate, vom crea un
blog, o pagina de Facebook si un cont de Instagram unde vor fi promovate masiv serviciile si
ofertele noastre, retete si sfaturi alimentare, promotiile in desfasurare.

Distributia produselor
 Distributia directa si indirecta a produselor unitatii noastre;
 distributia en-detail a produselor de patiserie/cofetarie;
 distributia produselor sa fie uniforma la nivelul intregului judet.

9. Planul financiar. Proiecții financiare


 vor fi incluse informaţii cu privire la capitalul necesar finanțării planului de afaceri  se va
prezenta modul de finanțare a activității firmei (finanțare din schema de ajutor de minimis,
fonduri proprii, etc.).
 În planul de afaceri trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii
acesteia în desfăşurarea activităţilor pentru care se accesează finanţarea. Cheltuielile efectuate
de către operatorul economic trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/subactivităților
care sunt necesare desfăşurării sau promovării activităţilor codului CAEN, pentru care se
solicită finanţare, așa cum sunt detaliate activitatile codului CAEN în “Clasificarea
activităţilor din economia naţională- CAEN Rev 2“.
 Bugetul proiectului
 se vor detalia investiţiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului si activităţile firmei
pentru care sunt necesare fiecare dintre acestea.
 se va prezenta sumar fluxul activității pentru care se solicită finanțare şi principalele utilaje şi
echipamente utilizate.
23

 se va descrie succint rolul și importanța elementelor de cost pentru care solicitați finanțare.
Page
Avand in vedere domeniul de activitate pentru care se solicita finantare si fluxul activitatii
pentru realizare produse de patisserie echipamentele si bunurile care vor fi achizitionate vor
asigura in proportie de peste 90% desfasurarea activitatii economice conform cod CAEN 1071.
Astfel pentru a putea realiza si oferi clientilor prousele descrise anterior este necesara
achizitionarea urmatoarelor echipamente si bunuri care sa ofere avantaj comtetitiv pe piata.
Rolul si importanta elementelor de cost sunt evidentiate prin atasarea de oferte
de pret ca urmare a studiului efectuat in etapa de elaborare a planului de afacere. Costul poate
fi definit ca fiind totalitatea cheltuielilor determinate pentru prestarea serviciilor. La estimarea
valorilor din buget s-a luat in considerare posibilele fluctuatii de pret in functie de
imbunatatirile tehnologice ale echipamentelor sau de crestere a cursului valutar, astfel incat in
functie de ofertele primite, am luat in considerare pretul mediu practicat pe piata de profil.
Pentru desfasurarea activitatii economice au fost identificate urmatoarele elemente de
cost:
Dotarea cu echipamente tehnologice specifice in valoare totala de 89,849.76 lei cu TVA

Total cu
Nr crt Denumire Lei fara TVA TVA TVA
Cuptor pentru patiserie cu 4 si 6 tavi;
1 18,240.00 3,465.60 21,705.60
2 Dedurizator 8 l; 336.00 63.84 399.84
Dospitor, capacitate 12 tavi;
3 7,200.00 1,368.00 8,568.00
Abatitor, capacitate 5 cuve;
4 9,600.00 1,824.00 11,424.00
5 Dulap congelare; 5,280.00 1,003.20 6,283.20
6   Dulap frigorific; 4,320.00 820.80 5,140.80
7 Masina de gatit pe gaz; 3,120.00 592.80 3,712.80
Spalator pentru vase utilat complet cu lavoar,
baterie, etc
8 6,720.00 1,276.80 7,996.80
9 Masa din inox; 1,056.00 200.64 1,256.64
Malaxor pentru aluat dur;
10 6,480.00 1,231.20 7,711.20
11 Mixer planetar; 9,120.00 1,732.80 10,852.80
12 Carucior pentru tavi; 1,440.00 273.60 1,713.60
13 Raft cromat cu 4 polite; 432.00 82.08 514.08
24

14 Pubela cu inox; 720.00 136.80 856.80


15 Cantar de verificare; 1,440.00 273.60 1,713.60
Page

  Total 75,504.00 14,345.76 89,849.76


Cheltuieli de promovare si publicitate prin realizarea de afise, flyere, creare site web in valoare
de 3.600 lei
Nr Denumire produs Cantitate Pret unitar Total cu TVA
crt
1 Site web 1 3000 3.000
2 Flayere 1000 0.5 500
3 Afise 20 5 100
Total 3.600 lei

Cheltuieli cu personalul:

Nr angajati Salar Brut+ Nr luni Total cheltuieli cu


contributii CAM personalul
2 2128 6 12762

In cadrul proiectului vor fi infiintate 2 noi locuri de munca :


contributi Angajato
Brut Net total contrib i CAM r
2080 1263 2127 864 47 817

In total valoarea finantari solicitate este de 111.500 lei.


Cheltuielile cu plata angajatilor vor fi asigurate din activitatea economica desfasurata de catre
intreprindere.
Toate cheltuielile ocazionate de desfasurarea procesului de productie reprezinta costul de
productie al intreprinderii. Aceasta categorie este obtinuta in urma executarii unui anumit
volum de produse si pune in evidenta gradul de eficienta a folosirii mijloacelor fixe.

- costuri variabile: energie electrica, materii prime, cheltuieli promovare, altele


Suma lei Total lei
Energie electrica 400 lei/luna 2800 lei/luna
Materii prime 2000 lei/luna
Cheltuieli promovare 100 lei/luna
25

Altele 300lei/luna
Page
Total cheltuieli lunare – cheltuieli anuale
Total cheltuieli lunare Total cheltuieli anuale
5600 lei 67.200 lei

Calculul rentabilitatii
Fluxul de clienti: in primul an se estimeaza lux de clienti de 50 clienti zilnic, afacerea urmand sa
creasca cu 25% clienti pe an si sa ajunga in al doilea an la 75 de clienti zilnic, iar in al treilea an sa
ajunga la 100 clienti zilnic.
Presupunand ca un client cumpara in medie produse de 8 lei, patiseria avand in medie 50 clienti pe
zi, rezulta urmatoarele venituri:

Pe zi............................400 lei
Pe luna........................1200 lei
Pe an............................14.400 lei

10. Justificarea necesității finanțării poiectului


În această secțiune din proiect se vor prezenta beneficiile aduse de finanţare şi care este valaoarea
adăugată pe care finanţarea o aduce în plus faţă de situaţia deja existentă; de ce este necesară
finanţarea.
26
Page
Implementarea acestui proiect de investitii va avea urmatoarele efecte, atat la nivelul intreprinderii,
cat si la nivelul regiunii, din punct de vedere socio-economic:
- cresterea si modernizarea capacitatii de productie;
- cresterea capacitatii societatii de realizare de produse/ servicii diferite si inovative cu un
nivel calitativ superior;
- cresterea flexibilitatii societatii la noile tendinte ale pietei;
- ameliorarea randamentului muncii in productie si diminuarea decalajului fata de media
europeana;
- reducerea poluarii asupra mediului inconjurator;
- favorizarea aparitiei si dezvoltarii de firme locale ca urmare a efectelor de multiplicare si
antrenare ale proiectului;
- consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiei produselor de patiserie in
Romania;
- cresterea gradului de atractivitate a regiunii Nord-Est si cresterea unui mediu favorabil
dezvoltarii firmelor;
- crearea si mentinereaa cel putin doua noi locuri de munca.

27
Page
Anexa 4
„Creșterea calității vieții prin măsuri de sprijin socio-economice a Comunității
marginalizate Țolici,
Comuna Petricani – Neamț” POCU/20/4.2./ 103049
Buget plan de afaceri - model orientativ
Cheltuieli
Contribuție TVA aferentă
eligibile,
Nr. Denumirea capitolelor şi fără TOTAL
proprie TVA TVA TOTAL
crt. subcapitolelor TVA ELIGIBIL
  deductibil
  nedeductibilă
ă
col.
col. 2 col. 3 col. 4 col. 5 col. 6 col. 7 col. 8
1
Cheltuieli cu salariile
1 12762 0,00 0,00 0,00 0,00 12762
personalului nou-angajat
Cheltuieli cu achiziția de
active fixe corporale
(altele decât terenuri și
imobile), obiecte de
inventar, materii prime și
2 materiale, inclusiv   75504 14345.76   89849.76 89849.76
materiale consumabile,
alte cheltuieli pentru
investiţii necesare
funcţionării
întreprinderilor
Cuptor pentru patiserie
2.1   18,240.00 3465.6   21,705.60 21,705.60
cu 4 si 6 tavi;
2.2 Dedurizator 8 l;   336.00 63.84   399.84 399.84
Dospitor, capacitate 12
2.3   7,200.00 1368   8,568.00 8,568.00
tavi;
Abatitor, capacitate 5
2.4   9,600.00 1824   11,424.00 11,424.00
cuve;
2.5 Dulap congelare;   5,280.00 1003.2   6,283.20 6,283.20
2.6   Dulap frigorific;   4,320.00 820.8   5,140.80 5,140.80
2.7 Masina de gatit pe gaz;   3,120.00 592.8   3,712.80 3,712.80
Spalator pentru vase
2.8 utilat complet cu lavoar,   6,720.00 1276.8   7,996.80 7,996.80
baterie, etc
2.9 Masa din inox;   1,056.00 200.64   1,256.64 1,256.64
28

Malaxor pentru aluat


2.1   6,480.00 1231.2   7,711.20 7,711.20
dur;
Page

2.1 Mixer planetar;   9,120.00 1732.8   10,852.80 10,852.80


1
2.1
Carucior pentru tavi;   1,440.00 273.6   1,713.60 1,713.60
2
2.1
Raft cromat cu 4 polite;   432.00 82.08   514.08 514.08
3
2.1
Pubela cu inox;   720.00 136.8   856.80 856.80
4
2.1
Cantar de verificare;   1,440.00 273.6   1,713.60 1,713.60
5
Cheltuieli cu închirierea
de sedii (inclusiv
depozite), spații pentru
desfășurarea diverselor
3         0,00 0,00
activițăți ale
întreprinderii,
echipamente, vehicule,
diverse bunuri
Utilităţi aferente
7 funcţionării 2,000.00       0,00 2,000.00
întreprinderilor
Cheltuieli de informare şi
publicitate aferente
14   3,025.00 575.00   3,025.00 3,025.00
funcţionării
întreprinderilor
Alte cheltuieli aferente
15 funcţionării 1,500.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,500.00
întreprinderilor
T
  16,262.00 0,00 14,920.76 0,00 92,874.76 109,136.76
OTAL GENERAL
    Valoare  
Valoarea totală a
I. 109,136.76    
proiectului, din care:
Valoarea eligibilă a
I.a. proiectului (inclusiv TVA 92,874.76    
nedeductibilă*)
Valoarea neeligibilă a
proiectului (TVA
I.b. 0.00    
deductibilă aferentă
cheltuielilor eligibile)
Contribuţia proprie a
II. 16,262.00    
solicitantului
Finanţare
III. nerambursabilă 92,874.76  
solicitată**)

*) Cheltuiala de TVA nedeductibilă este eligibilă


29

**) Ajutorul financiar nerambursabil aferent fiecărui plan de afaceri va fi în cuantum de maxim 111.500 RON
Page

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020
Anexa 5
Proiecții financiare
  CASH-FLOW
 
Nr. crt. Explicaţii / lună
AN 2019 AN 2020 AN 2021
I Sold iniţial disponibil (casă şi bancă)   7,128.00 121,920.00
A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4) 116,336.76 151200 201600
1 din vânzări 7,200.00 151200 201600
2 din credite primite      
3 alte intrări de numerar (aport propriu, etc.) 16,262.00    
4 Alocaţie Financiară nerambursabilă 92,874.76    
  Total disponibil (I+A) 116,336.76 151200 201600
B Utilizari numerar din exploatare 28,262.00 42,024.00 44,024.00
Cheltuieli cu materii prime şi materiale
1 12,000.00 13000 15000
consumabile aferente activităţii desfaşurate
2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) 12,762.00 25524 25524
3 Chirii      
4 Utilităţi 2,000.00 2,000.00 2,000.00
8 Alte cheltuieli 1,500.00 1,500.00 1,500.00
 
C Cheltuieli pentru investiţii 109,136.76
(Valoarea totală a proiectului)
Plăţi/încasări pentru impozite şi
E 72.00
taxe (1-2+3)
1 Plăţi TVA
2 Rambursări TVA
3 Impozit pe profit/cifră de afaceri 72.00 1512 2016
F Dividende 0.00
Total utilizări numerar
G 109,208.76 43,536.00 46,040.00
(B+C+D+E+F)
H Flux net de lichidităţi (A-G) 7,128.00 114,792.00 277,480.00
II Sold final disponibil (I+H) 7,128.00 121,920.00 399,400.00
30
Page

S-ar putea să vă placă și