Sunteți pe pagina 1din 2

SCHEMA LOGICĂ A LICITAȚIILOR

Managementul Responsabil Departamentul Departamentul Departamentul


Managementul de proiect achiziții de achiziții de achiziții de achiziții
STRATEGIE OBIECTIVE -Bunuri PLANUL ANUAL REFERATE DE PROCEDEUL LISTĂ DE
LISTA -Servicii DE ACHIZIȚII NECESITATE DE ACHIZIȚIE TIPURI DE
-Lucrari PRIVIND LICITAȚII
IN VALOAREA AFERENTE
ACHIZIȚIILOR FIECĂRUI B,S,L

L: Deviz General
Se face saunu se face Bi = Ci
Si = Ci ESTIMARE B: Oferte de pe piață
Li = Ci
S: Oferte/Indicii
OUT
PLANIFICAREA P.A.A. ANUNȚ DE CAIET DE ANUNȚ DE FIȘA DE INVITAȚIE LICITAȚIE CUMPĂRARE CAIETE SARCINI
ACHIZIȚIILOR INTENȚIE SARCINI LICITAȚIE DATE
PE ANUL ÎN CURS
Se contestă

S CONSULTANT -Necesiate
SPECIFICAȚIA
PLANUL DE TEHNICĂ DESCRIERE - Nevoi
PUBLIC TEHNOLOGIE B PROIECT - Resurse
ACTIVITĂȚI (Responsabil
DIN tehnic) PRESĂ/MASS-MEDIA STANDARDE
CARACTERISTICI L
PROIECT PROIECT
TEHNICE
FOAIA DE
NORME
DATE/LICITAȚIE
-INTENȚIE
INSTITUȚIE PUBLICĂ
PLANIFICAREA - PROIECT DETALIU
INSTITUȚIE CAPITAL MAJORITAR
FINANCIARĂ - OBIECTIVE CONDIȚII GENERALE CONTRACT DE STAT
- ESTIMĂRI INSTITUȚIE CONTROLATĂ DE
- DATĂ ESTIMATĂ BENEFICIAR
DE CE? STAT
PENTRU LICITAȚIE -TIP ACHIZIȚIE
CONDIȚII SPECIALE CONTRACT INSTITUȚIE MANAGERIATĂ DE
- PROCEDURĂ STAT
- DATA OFERTARE/DEPUNERE
SCURTEZ DURATA GARANȚIA DE BUGETUL ACHIZIȚII/B,S,L,>50%
- OBIECTUL/S,B,L
DE LICITAȚIE PARTICIPARE LA ASIGURĂRI DIN FONDURI PUBLICE:
- ESTIMARE
LICITAȚIE - SOLUȚIONARE A CONTESTAȚILOR EUROPENE SAU LOCALE
- CRITERII
ANUNȚ PIAȚA - CONDIȚII FINANCIARE C.A./GARANȚII
ORGANIZARE/MANAGEMENT/CALITATE/ISO - EXPERIENȚA REFERATE PENTRU STABILIREA
Se contestă - CV (M.P. – OPERAȚIONAL) CRITERIILOR DE EVALUARE
Se contestă - RESURSE FINANCIARE
COMPANII-OFERTANȚI
- RECOMANDĂRILE
PLANUL DE CONTRACTE ȘI OFERTE
APROBAT DE CA
generală
SPECIFICAȚIILE experiență specifică
dotări COMPETENȚE

LEGENDĂ

PROBLEME ELIMINATORII
LICITAȚIE CUMPĂRARE CAIETE SARCINI

PREGĂTIRE A OFERTEI

CV
PREGĂTIRE ADMINISTRATIVĂ COMPETENȚĂ TEHNICĂ
DESCRIERE
SPECIFICAȚII METODOLOGICĂ

PUBLICĂ PRIMIREA/DEPUNEREA
NUMIRE
OFERTELOR COMISIA DE LICITAȚII

DESCHIDEREA
OFERTELOR
CLASIFICĂRI
RESPINȘI/ADMIȘI

CRITERII EVALUARE TEHNICĂ

Pt: 80p
CLASIFICĂRI PUNCTAJ TEHNIC
Pt: 80p

PF=( Val min/Val of )x100


OFERTĂ FINANCIARĂ DESCHISĂ
Val min = Pf = 100

CRITERII

PT = Pt x a + Pf x b Calitate a
VALOARE FINANCIARĂ MINIMĂ TEHNICO-ECONOMIC a + b = 100
Bugetul b
60 lei
70 lei
a1 = 30% x 80 p = 24 a2 = 24
b1 = 70% x 60 lei = 42 66p 73p
b2 = 49
RAPORTUL COMISIEI
Se contestă a1 = 60% x 80 p = 48 a2 = 48
72p 76p
b1 = 40% x 60 lei = 24 b2 = 28

ANUNȚUL CÂȘTIGĂTOR

PERIOADA DE CONTESTAȚII

INVITAȚIA LA CONTRACTARE PUBLICAT CÂȘTIGĂTORUL

10% GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

SEMNAREA CONTRACTULUI

ANUNȚ SEMNARE INTRĂ ÎN VIGOARE

ARHIVEAZĂ

LEGENDĂ

PROBLEME ELIMINATORII