Sunteți pe pagina 1din 2

Nume ……………………………… Data ……………………..

Prenume ……………………………

Test / Limba şi literatura romȃnă / cls.III / U.T. “Din lumea reală ȋn lumea textului”

Vrabia și rândunelele
de Lev Tolstoi

Odată, stăteam în curtea casei și priveam cuibul rândunelelor de sub streașină. Chiar
atunci cele două rândunele își luaseră zborul de acolo, lăsând cuibul pustiu. În lipsa lor o vrabie
care ședea pe acoperiș zbură în toate părțile și sfârr - dispăru înlăuntrul lui; după care treabă
scoase capul afară și prinse a ciripi.
Nu mult după aceea, una din rândunele se întoarse la cuib. Vrând să intre înăuntru și dând
cu ochii de nepoftitul musafir, țipă speriată, zvâcni din aripioare și, pe-aici ți-e drumul! Vrabia
ciripea într-una, fără a se sinchisi.
Deodată, se ivi un stol de rândunele. Rând pe rând se roteau prin fața cuibului, cercând
parcă să-l vadă pe nepoftit și se depărtau iar. Vrabia nu se intimidă, sucea capul după ele și
ciripea de zor. Rândunelele veniră iar, acum zburând chiar spre cuib și făcându-și de lucru la el.
De fapt, iată ce ce făceau: fiecare rândunică aducea în cioc un strop de noroi și astupa cu el,
puțin câte puțin, intrarea în cuib. Era un du-te-vino necontenit. Rândunelele lipeau cu sârg
orificiul și acesta devenea din ce în ce mai strâmt.
La început se putea vedea capul și pieptul vrabiei, apoi numai capul, apoi numai ciocul,
apoi nu se mai văzu nimic. Rândunelele o zidiseră în cuib, se ridicară în văzduh și prinseră a se
roti vijelios în jurul casei.

I. Explorarea textului:
1. Titlul ………………………………..
Autorul ……………………….…….
Personajele ……………………………………………..….

2. Formulează ȋntrebări despre textul de mai sus:


Cine ……………………………………………………………………………………………………………......
Unde ……………………………………………………………………………………………………………….
De ce ……………………………………………………………………………………………………………….

3. Ordonează ideile principale, completȃnd numărul ȋn casetă:


O rȃndunică s-a ȋntors la cuib.
Rȃndunelele au zburat, lăsȃnd cuibul pustiu.
Rȃndunelele au zidit intrarea ȋn cuib.
O vrabie nepoftită a intrat ȋn cuibul rȃndunelelor.
II. Exerciții de vocabular:
1. Sinonime (cuvinte cu acelaşi ȋnțeles): 2. Antonime (cuvinte cu sens opus):
odată = …………………… afară ≠ ………………….………….
pustiu = …………………… se depărtau ≠ ………………………
plisc = ……………………. intrarea ≠ …………………………..
3. Omonime (cuvinte cu mai multe ȋnțelesuri):
Alcătuieşte enunțuri ȋn care cuvȃntul “ochi” să aibă ȋnțelesuri diferite.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
III. Scriere imaginativă:
 Ai fost ȋn vizită, cu colegii tăi, la
………………………………………………………………………… .
 Vei povesti, pe scurt, această ȋntȃmplare trăită.
 Vei utiliza cuvintele: Mai ȋntȃi ………...…
Apoi …………..……
Ȋn cele din urmă ……

…………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

S-ar putea să vă placă și