Sunteți pe pagina 1din 5

Conf. univ. dr.

Cosmin Prodea

Didactica educație fizice și sportive

Anul II semestrul II

Construiți un număr de 3 exerciții pentru fiecare verigă după modelul din tabelul de mai jos.

Nivelul este de CLASA A VI-a - 25 de elevi

Locul de desfășurare este curtea școlii cu teren de handbal cu dimensiunea de 40X20 metri

 În cadrul verigilor pentru dezvoltarea calităților motrice (4 și 6), trebuie să faceți câte

3 exerciții pentru fiecare calitate în parte.

 La veriga numărul 5 - alegeți o singură deprindere motrică de bază/utilitar-aplicativă sau specifică unei ramuri de sport.

 Pentru rubrica de Conținut fiecare mijloc de acţionare trebuie nominalizat clar (ex. „alergare cu genunchii sus”, „alergare cu
joc de gleznă”, etc.), evitând nominalizarea grupelor ‘grupelor’ de sisteme (ex. „exerciţii de alergare”, „exerciţii de front şi
formaţii”, etc.)

 Dozarea - se precizează varianta funcţională pentru fiecare element din rubrica „Conţinut” și se recomandă exprimarea cu
unităţi de referinţă cum ar fi lungime (L), lăţime (l), diagonală (D) și/sau descrierea pe timpi sau/și numărul de repetări.
Conf. univ. dr. Cosmin Prodea

Durată totală
Denumirea verigii/
Conținut/ mijloacele Dozare Formații de lucru alocată celor 3
numărul
mijloace folosite

1.Alinierea colectivului de elevi și salutul 30” În linie pe un singur rând


1. Organizarea
2.Verificarea stării de sănătate a elevilor 30” Cerc 3’
colectivului de elevi
3.Verificarea prezenței 1’ Semicerc

2. Pregătirea 1.Mers pe vârfuri și pe călcâie 2 tur În coloană câte unul


organismului pentru
2.Alergare în tempo lent , uniform 2 tur În coloană câte doi 6’
efort
3.Alergare cu genunchii sus 2 tur În coloană câte doi

1.Stând depărtat, mâinile la ceafă, aplecarea capului 2x6 În coloană de gimnastică


înainte cu arcuire în șah

2.Stând cu picioarele depărtate, aplecarea și răsucirea 2x6 În formație de 5 coloane


trunchiului spre stânga cu ridicarea brațelor lateral; se pe 5 rânduri
3. Influențarea selectivă 5’
execută și pe partea opusă
a aparatului locomotor

3.Stănd, mâinile pe șolduri, ridicarea genunchiului 2x6 În coloană de gimnastică


înainte alternativ

4. Dezvoltarea/educarea A. Viteza 1.Alergare pe linie 10 m În linie pe un rând


calității motrice viteza dreaptă în tempo uniform
Conf. univ. dr. Cosmin Prodea

2.Alergare accelerată 15 m În două șiruri sub formă de 5’


concurs

3.Alergare în tempo 15 m În linie câte doi


moderat

B. Îndemânarea 1.Pase în doi cu mingea 2x10 Față în fată cu 5 m distanță


și/sau îndemânarea de handbal între ei

2.Dribling cu două mingi 2x6 m În două coloană


concomitent 10’

3.Jocul de mișcare: 2x Împărțiți în două grupe și


”mingea prin tunel” așezat în coloană de câte
unul

1.Sărituri cu desprindere pe ambele picioare 1 tură Câte doi pe marginea


terenului
5. Învățarea, 2.Transportul unui executant de către altul sub formă 10m Câte 5 perechi pe jumătate
consolidarea, de joc (roaba) de teren 5’
perfecționarea și
verificarea deprinderilor
3.Dribling cu mingea de handbal cu aruncare la poartă 2x Împărțiți pe 2 coloane
și priceperilor motrice
din poziție fundamentală

6. Dezvoltarea/educarea A. Forța 1.Flotări 2x10 Semicerc


calității motrice forța
și/sau rezistența
Conf. univ. dr. Cosmin Prodea

2.Deplasare prin sărituri 2x6m Cinci coloane de câte cinci


succesive pe ambele elevi
picioare

3.Semigenuflexiuni 2x10 Cerc

11’
B. Rezistența 1.Alergare în tempo 10-15-20-25m În coloană de câte cinci
moderat, crescând treptat
distanța

2.Alergare pe 2x În formație de 5 coloane


intervale(20-40m)

3.Un traseu aplicativ- 2x Unul după altul


utilitar cu pauze mici
între repetări

1.Alergare ușoară 1 tură Fiecare în tempoul lui

7. Liniștirea 2.Mers cu mișcări de respirație 45” În formație de 5 coloane 5’


organismului după efort
3.Exerciții de stretching(din poziția stând aplecarea 2’ Semicerc
trunchiului înainte cu brațele întinse lângă cap)

 Fiecare student va întocmi materialul în mod individual;

 Acest referat va face parte din evaluarea finală (componentă a examenului)


Conf. univ. dr. Cosmin Prodea

 În funcție de calitatea fiecărui material notarea se va face cu valori între 0 și 1,5 puncte

 Materialul se încarcă pe platforma prodea.ro la secțiunea încarcă referate

- în câmpul „Numele de Familie (ex. Popescu)” se va trece: Numele Prenumele studentului/studentei

- în câmpul „Prenumele (ex. Adrian)” se va trece: EV.finala 1

- după aceea se alege disciplina corespunzătoare

Termen de predare a materialului este 30 aprilie 2020