Sunteți pe pagina 1din 39

1.Care dintre următoarele cauze poate conduce la hiperlipemie?

a.lipsa factorilor lipotropi din rație; b.hipotiroidismul;


c.diabetul zaharat; d.stresul.

2.Hipotiroidismul acționează în sensul inducerii hiperhidratării extracelulare hipertone, prin amplificarea:


a.natremiei; b.glicemiei;
c.nivelului proteoglicanilor; d.lipidemiei.

3.Hiponatremia, absolută sau relativă, conduce la:


a.deshidratare celulară; b.deshidratare interstițială;
c.diminuarea presiunii hidrostatice interstițiale;
d.variantele b și c.

4.Hiperhidratarea extracelulară hipertonă se instituie în următoarele condiții:


a.hipertiroidism; b.diabet zaharat;
c.hipercorticism; d.variantele a și c.

5.Hipotonia extracelulară se instituie în următoarele condiții:


a.abuz de diuretice; b.deshidratare;
c.aport hidric redus; d.variantele b și c.

6.Infiltrarea LDL în stratul subendotelial al arterelor induce:


a.ateromatoza; b.ateroscleroza;
c.formarea de ateroame; d.variantele a și c.

7.Hipernatremia absolută poate fi instituită în următoarele condiții:


a.deshidratare; b.diabet insipid.
c.aport hidric redus; d.hiperaldosteronism.

8.Pneumonia ab ingestis poate fi o complicație a:


a.disfagiei bucale; b.disfagiei faringiene;
c.disfagiei esofagiene; d.variantele a și c.

9.Indigestiile ruminale meteorizante pot fi:


a.spumoase; b.putride;
c.gazoase; d.variantele a și c.

10.Printre manifestările dispepsiilor hipostenice se numără:


a.hiposperistaltism; b.fermentații;
c.inhibarea peristaltismului intestinal; d.hiperaciditate și gastrită.

11.Formarea crotinelor dure, de dimensiuni mici, pe parcursul derulării constripației, este cauzată de:
a.absorbției crescute a apei; b.hipoperistaltismului intestinal;
c.hipersecreției intestinale; d.variantele a și b.

12.Diminuarea descărcării bilei, de la nivelul ficatului, conduce la:


a.icter; b.maldigestie generală;
c.malabsorbție generală; d.peristaltism crescut.

13.Care dintre următoarele cauze, consecutive leziunilor hepatice și insuficienței acestui organ, concură la generarea
ascitei?
a.amplificarea nivelului sanguin al enzimelor hepatice. b.hipertensiune portală;
c.scăderea proteinemiei; d.variantele b și c.
14.Care dintre următoarele cauze poate conduce la hipoglicemie?
a.exces de insulină; b.simpaticotonie;
c.afecțiuni hepatice; d.variantele a și c.

15.Care dintre următoarele disproteinemii parțiale conduce la edem carențial?


a.afibrinogenia; b.hipergamaglobulinemia;
c.hipoalbuminemia; d.deficit imunologic neonatal.

16.Care dintre următoarele lipoproteine au efect aterogen?


a.VLDL; b.LDL;
c.HDL; d.variantele a și b.

17.Hipernatremia relativă poate fi instituită în următoarele condiții:


a.insuficiență renală; b.aport salin crescut;
c.deshidratare; d.hiperaldosteronism.

18.Deshidratarea extracelulară normotonă este indusă în următoarele circumstanțe:


a.insuficiență hepatică; b.inflamații;
c.plasmoragii; d.variantele a și b.

19.Insuficiența renală acționează în sensul inducerii hiperhidratării extracelulare hipertone, prin amplificarea:
a.natremiei; b.glicemiei;
c.nivelului proteoglicanilor; d.lipidemiei.

20.Hiperhidratarea extracelulară normotonă este indusă în următoarele circumstanțe:


a.hemoragii; b.variantele a și c;
c.plasmoragii; d.insuficiență cardiacă.

21.Care dintre următoarele cauze conduce la deficit imunologic neonatal?


a.defect congenital; b.colostru insuficient;
c.infecții; d.carențe.

22.Care dintre următoarele implicații nu sunt caracteristice Insuficienței pancreatice exocrine?


a.maldigestie; b.malabsorbție;
c.diaree; d.ninciuna.

23.Tulburările de deglutiție pot fi induse de afecțiunile inflamatorii ale:


a.laringelui; b.buzelor;
c.dinților; d.variantele a și c.

24.Meteorismul ruminal gazos se poate institui în condițiile furajării cu:


a.furaje luxuriante, conținând saponione și substanțe pectice;
b.plante tinere din familia leguminoaselor;
c.obstrucții intestinale; d.variantele a și b.

25.Hiperperistaltismul intestinal poate fi cauzat de:


a.corpuri străine; b.aderențe peritoneale;
c.uremie. d.tumori compresive.

26.Ileusul spastic intră în categoria:


a.constipațiilor; b.ocluziilor intestinale;
c.inflamațiilor ileonului; d.sindroamelor hiperperistaltice.

27.Care dintre următoarele manifestări nu este caracteristică icterului hepatic?


a.prurit; b.fecale decolorate;
c.amplificarea nivelului sanguin al bilirubinei conjugate; d.pigmentarea pielii.
28.Care dintre următoarele cauze nu se înscrie între cele capabile să genereze diabetul zaharat?
a.deficit de insulină; b.parasimpaticotonie;
c.obezitatea; d.exces de catecolamine.

29.Care dintre următoarele condiții induc cetoză, prin lipoliză intensă, depășirea capacității de metabolizare a acetil
coenzimei A (rezerve glucidice intacte) și formarea consecutivă a corpilor cetonici?
a.afecțiuni hepatice; b.diabet zaharat;
c.dismicrobism ruminal; d.exces de siloz.

30.Care dintre următoarele cauze conduce la hipoalbuminemia?


a.defect congenital; b.infecții;
c.carențe; d.colostru insuficient.

31.Care dintre următoarele condiții poate conduce către hipercolesterolemie?


a.inaniția; b. aport alimentar crescut;
c.hipotiroidismul; d.variantele a și c.

32.Hipernatremia relativă se complică, în final, cu:


a.șoc hipovolemic; b.hipersecreție de ADH;
c.retenție hidrică; d.variantele a și c.

33.Care dintre următoarele lipoproteine au efect aterogen?


a.VLDL; b.LDL;
c.HDL; d.variantele a și b.

34.Care dintre următoarele implicații nu sunt caracteristice Insuficienței pancreatice exocrine?


a.maldigestie; b.malabsorbție;
c.diaree; d.ninciuna.

35.Icterul hepatic poate fi indus în condițiile:


a.paraziți intraglobulari; b.hepatită;
c.litiază biliară; d.toxice hemolitice.

36.Diareea de tip inflamator alergic se instituie prin mecanism:


a.malabsorbtiv; b.hipersecretor;
c.vasculo-exudativ. d.variantele a și b.

37.Lipoliza intensă, specifică diabetului zaharat, conduce la:


a.cetonemie; b.uricemie;
c.hipolipemie; d.alcaloză metabolică.

38.Centrul sațietății din hipotalamusul ventro-medial este stimulat de:


a.hiposecreția de STH; b.maldigestie și malabsorbție;
c.hipersecreția de parathormon; d.hipertiroidism.

39.Generarea indigestiilor ruminale biochimice simple, cauzate de furaje cu potențial acidifiant, se produce în
condițiile:
a.furajării abundente cu fibroase; b.administrării de furaje mucegăite;
c.administrării în rație a ureei și azotaților; d.administrării de furaje mărunțite excesiv.

40.Parezia prestomacurilor intră în categoria:


a.indigestiilor ruminale biochimice simple; b.indigestiilor ruminale putride;
c.indigestiilor ruminale motorii; d.indigestiilor ruminale meteorizante.
41.Printre manifestările dispepsiilor hipostenice se numără:
a.hiposperistaltism; b.fermentații;
c.inhibarea peristaltismului intestinal; d.hiperaciditate și gastrită.

42.Care dintre următoarele manifestări este caracteristică ocluziei intestinale?


a.defecare rară; b.crotine dure;
c.sistarea defecării; d.crotine de dimensiuni mici.

43.Amplificarea descărcării bilei, de la nivelul ficatului, este indusă în condițiile:


a.cirozei; b.congestiei hepatice;
c.litiazei biliare; d.variantele a și c.

44.Care dintre următoarele manifestări nu se manifestă consecutiv alterării funcției metabolice a ficatului?
a.amplificarea proteinemiei; b.scăderea factorilor plasmatici ai coagulării sângelui;
c.creșterea nivelului sanguin al acidului uric; d.creșterea amoniemiei.

45.Care dintre următoarele simptome este caracteristică diabetului zaharat?


a.adipsie; b.polifagie;
c.oligurie; d.polipnee.

46.Care dintre următoarele condiții induc cetoză, prin imposibilitatea metabolizării complete a acetil coenzimei A
(urmare a scăderii rezervelor glucidice) și formarea consecutivă a corpilor cetonici?
a.afecțiuni hepatice; b.diabet zaharat;
c.deshidratare; d.exces de siloz.
pag 53
47.Hipoalbuminemia se integrează în grupul:
a.dipsroteinemiilor totale; b.disproteinemiilor parțiale;
c.hiperprotenemiilor; d.hipoproteinemiilor.

48.Care dintre următoarele condiții nu pot conduce la manifestarea hipolipidozelor?


a.subnutriția; b.maldigestia și malabsorbția;
c.afecțiunile cronice; d.hiperglicemia.

49.Care dintre următoarele lipoproteine are rolul de a transporta trigliceridele și colesterolul din țesuturi, către ficat?
a.VLDL; b.LDL;
c.HDL; pg 64 d.HDH.

50.Hiperhidratarea extracelulară hipertonă se instituie în următoarele condiții:


a.insuficiență renală; b.hipercorticism;
c.hipertiroidism; d.variantele a și c.

51.Hipernatremia absolută poate fi instituită în următoarele condiții:


a.deshidratare; b.diabet insipid;
c.aport hidric redus; d.insuficiență renală.

52.Care dintre următoarele consecințe nu este indusă de ateroscleroza consecutivă hipercolesterolemiei?


a.hipertensiunea arterială; b.hemoragii;
c.tromboză; pg 66 d.variantele a și b.

53.Care dintre următorii factori inhibă absorbția intestinală a calciului?


a.parathormonul; b.calcitonina;
c.vitamina D; d.hormonii estrogeni.
54.Care dintre următoarele condiții conduc la sindromul denumit tetania puerperală?
a.deficitul de calciu; b.hipovitaminoza D;
c.hiperparatiroidismul; d.hipocalcitoninemia.

55.Care dintre următoarele conjuncturi induce hipovitaminoza A, prin afectarea absorbției digestive a vitaminei A și
carotenilor?
a.dismicrobism intestinal; b.enterite;
c.deficit de bilă; d.variantele b și c.

56.Scăderea umplerii distolice determină:


a.diminuarea forței de contracție a inimii; b.diminuarea volum bătăii;
c.tahicardie; d.variantele a, b și c.

57.Blocul atrio-ventricular de gradul I se manifestă prin:


a.stoparea ocazională a tranzitului influxului cardiac prin nodulul atrio-ventricular;
b.stoparea definitivă a tranzitului influxului cardiac prin nodulul atrio-ventricular;
c.scăderea vitezei influxului cardiac prin nodulul atrio-ventricular;
d.diminuarea ritmului sinusal.

58.Care dintre următoarele condiții nu induc complexe ventriculare premature?


a.pancreatită; b.hepatită;
c.volvulus; d.miocardită.

59.Care dintre următoarele implicații nu este indusă de diminuarea forței de contracție a inimii?
a.creșterea presiunii arteriale; b.diminuarea minut-volumului cardiac;
c.stază venoasă; d.scăderea întoarcerii venoase.

60.Care dintre următoarele cauze poate induce astmul bronșic?


a.intoxicații. b.obstrucții acute;
c.spasm neuro-reflex; d.simpaticotonia.

61.Atelectazia pulmonară presupune:


a.amplificarea lumenului alveolelor pulmonare;
b.diminuarea elasticității parenchimului pulmonar;
c.diminuarea lumenului alveolelor pulmonare;
d.atrofia pereților alveolari.

62.Care dintre următoarele condiții patologice nu conduce la afectarea funcției lubrefiante a pleurei?
a.pneumotoraxul; b.pleurita;
c.aderențele pleurale; d.variantele b și c.

63.Care dintre următoarele condiții nu poate conduce la manifestarea hipoxiei ischemice?


a.asfixie acută; b.insuficiența cardiacă;
c.pneumoniile; d.edem pulmonar.

64.Care dintre următoarele condiții patologice conduce la instalarea insuficienței renale, prin mecanism prerenal?
a.glomerulonefrita; b.insuficiență cardiacă stângă;
c.pielonefrita; d.litiaza urinară.

65.Care dintre următoarele evenimente participă la patogenia litiazei urinare?


a.inflamații locale; b.pH optim;
c.diminuarea fluxului urinar; d.variantele a, b și c.

66.Insuficiența mitrală are următoarele consecințe:


a.congestii; b.dilatație cardiacă stângă;
c.edeme; d.insuficiențe organice.
67.Care dintre următoarele manifestări nu este caracteristică hipovitaminozei E?
a.degenerescențe;
b.hipercheratinizarea epiteliilor;
c.leziuni ale membranelor celulare prin oxidarea lipoproteinelor constitutive;
d.niciuna.

68.Care dintre următoarele consecințe nu este indusă de vitamina D?


a.stimularea absorbției intestinale a calciului;
b.stimularea reabsorbției renale a calciului;
c.hipocalcemie; d.depunerea calciului în oase.

69.Care dintre următoarele manifestări nu sunt caracteristice hipomagneziemiei?


a.amplificarea excitabilității neuromusculare; b.pareze;
c.tetanii; d.variantele a și c.

70.Care dintre următoarele manifestări nu este caracteristică hipovitaminozei A?


a.deficit de roropsină; b.hipercheratinizarea epiteliilor;
c.stoparea creșterii corporale; d.niciuna.

71.Mărirea atriului stâng se manifestă pe ECG prin:


a.mărirea complexului QRS; b.mărirea undei S;
c.unda P înaltă și ascuțită; d.unda P bifidă.

72.Cum este relevat pe ECG blocul atrio-ventricular de gradul III?


a.disociație atrio-ventriculară;
b.lipsa ocazională a undei P și a complexului QRS consecutiv;
c.alungirea intervalului PR; d.lipsa ocazională a complexelor QRS.

73.Care dintre următoarele manifestări nu este caracteristică fibrilației atriale?


a.compatibilitate cu viața; b.unde F (250-350/min);
c.tromboză; d.tulburări hemodinamice.

74.Care dintre următoarele condiții conduc la instituirea hipertensiunii arteriale primare?


a.insuficiența renală; b.simpaticotonia;
c.feocromocitomul; d.variantele a și c.

75.Care dintre următoarele efecte ale pneumoniilor, conduce la manifestarea amplificării duratei ciclului respirator?
b.deficit de oxigenare; c.diminuarea suprafeței membranei respiratorii;
d.diminuarea numărului de capilare pulmonare;
d.variantele a și b.

76.Care dintre următoarele condiții patologice nu conduce la instituirea atelectaziei pulmonare de tip obstructiv?
a.lastmul bronșic; b.variantele a și d;
c.pneumotorax; d.bronșita.

77.Dispneea inspiratorie se întâlnește în condițiile:


a.afecțiunilor pulmonare inflamatorii; b.emfizemului pulmonar;
c.obstrucțiilor căilor respiratorii; d.hipoxiei grave.

78.Care dintre următoarele condiții poate conduce la manifestarea hipoxiei histotoxice?


a.anemia; b.intoxicația cu cianuri;
b.intoxicația cu nitrați; c.insuficiența cardiacă.
79.Care dintre următoarele consecințe nu se datorează obstrucțiilor tubulare, condiție indusă pe parcursul reacțiilor
inflamatorii, cu localizare renală?
a.creșterea presiunii hidrostatice a urinii din capsula Bowman;
b.scăderea numărului de glomeruli renali funcționali;
c.diminuarea fluxului de urină prin structurile tubulare ale nefronilor;
d.variantele a și c.

80.Care dintre următoarele cristale concretizează în urina alcalină?


a.struvitul; b.oxalatul de calciu;
c.cistina; d.acidul uric.

81.Care dintre următoarele evenimente se manifestă în urma derulării unui complex joncțional?
a.derularea unei perioade de repaus prelungit;
b.deplasarea influxului cardiac simultan către atrii și ventricule;
c.pierderea unui stimul sinusal;
d.deplasarea influxului cardiac pe un traseu relativ normal.

82.Care dintre următoarele conjuncturi nu poate conduce la hipovitaminoză K?


a.intoxicații cu cumarine; b.malabsorbție;
c.adăpost întunecat; d.dismicrobism intestinal.

83.Care dintre următoarele condiții nu poate conduce la hipercalcemie?


a.hipocalcitoninemie; b.hiperparatiroidism;
c.hipervitaminoza D; d.niciuna.

84.Carența în cupru se manifestă prin:


a.anemie; b.hepatoză;
c.tulburări nervoase; d.variantele a și c.

85.Care dintre următoarele manifestări nu este caracteristică hipovitaminozei D?


a.decalcificarea oaselor;
b.hipercheratinizarea epiteliilor;
c.leziuni ale membranelor celulare prin oxidarea lipoproteinelor constitutive;
d.variantele b și c.

86.Care dintre următoarele condiții nu poate conduce la instalarea bradicardiei sinusale?


a.ortosimpaticotonie; b.uremie;
c.hipotiroidism; d.hipotermie.

87.Cum este relevat pe ECG complexul ventricular prematur?


a.complex QRS cu aspect anormal; b.lipsa ocazională a undei P;
c.lipsa undei T și perioadă de repaus prelungit;
d.variantele a, b și c. dubii
88.Insuficiența valvulei pulmonare are următoarele consecințe:
a.congestie pulmonară; b.dilatație cardiacă dreaptă;
c.edem pulmonar; d.variantele a și c.

89.Printre alte consecințe, faringitele implică:


a.strănut; b.disfagie;
c.jetaj; d.variantele a și c.

90.Edemul pulmonar se manifestă prin:


a.acumularea de lichid în lumenul alveolar; b.acumularea de lichid în interstițiul pulmonar;
c.acumularea de lichid în lumenul căilor respiratorii;
d.variantele a și b.
91.Care dintre următoarele condiții patologice nu conduce la instituirea atelectaziei pulmonare de tip compresiv?
a.obezitatea; b.variantele a și c;
c.pneumotorax; d.bronșita.

92.Dispneile periodice se întâlnesc în condițiile:


a.variantele b și d; b.intoxicațiilor cu amoniac, hidrogen sulfurat etc.;
c.obstrucțiilor căilor respiratorii; d.hipoxiei grave.

93.Care dintre următoarele consecințe este urmarea retenției electroliților, manifestare consecutivă insuficienței
renale?
a.aritmii cardiace; b.hipertensiune arterială;
c.hipotermie; d.tulburări nervoase.

94.Care dintre următoarele manifestări este caracteristică sindromului nefritic?


a.oligurie; b.diminuarea presiunii oncotice a sângelui;
c.hipoalbuminemie; d.poliurie.

95.Care dintre următoarele cristale concretizează în urina alcalină?


a.oxalatul de calciu; b.cistina;
c.acidul uric; d.fosfatul de calciu.

96.Care dintre următoarele implicații și manifestări nu este caracteristică fibrilației atriale?


a.compatibilitate cu viața; b.tromboză;
c.unde f (350-600/min); d.tulburări hemodinamice. toate sunt pt fibrilatia A

97.Care dintre următoarele sindroame nu se manifestă în condițiile hipovitaminozei E?


a.rahitismul; b.miodistrofia;
c.encefalomalacia; d.variantele b și c.

98.Care dintre următoarele circumstanțe conduc la hiperpotasemie?


a.hiperaldosteronism; b.vomă și diaree;
c.insuficiență renală; d.variantele a și b.

99.Care dintre următoarele condiții patologice nu este caracterizată de hipocalcemie?


a.osteoporoza; b.rahitismul;
c.osteomalacia; d.variantele a și c.

100.Peroza este un sindrom cauzat de:


a.carența în fier; b.carența în cupru;
c.carența în zinc; d.carena în mangan.

101.Care dintre următoarele manifestări nu este caracteristică hipervitaminozei D?


a.osificarea țesuturilor moi; b.variantele a și d;
c.tetania; d.hipercalcemia.

102.Blocurile cardiace se manifestă prin:


a.scăderea vitezei influxului cardiac; b.stoparea definitivă a influxului cardiac;
c.stoparea temporară a influxului cardiac; d.variantele a, b și c.

103.Cum este relevat pe ECG complexul joncțional?


a.complex QRS cu aspect anormal; b.undă P cu orientare negativă;
c.lipsa undei T și perioadă de repaus prelungit; d.variantele a și c.
104.Stenoza valvulei pulmonare are următoarele consecințe:
a.congestie pulmonară; b.edem pulmonar;
c.variantele a și b; d.dilatație cardiacă dreaptă.

105.Printre alte consecințe, laringitele implică:


a.disfagie; b.tuse;
c.jetaj; d.variantele a și b.

106.Care dintre următoarele consecințe nu este indusă în condițiile edemului pulmonar?


a.dispnee; b.creșterea duratei ciclului respirator;
c.febră; d.jetaj.

107.Care dintre următoarele condiții patologice conduce la afectarea vidului pleural?


a.pneumotoraxul; b.pleurita;
c.aderențele pleurale; d.variantele a, b și c.

108.Ce tip de dispnee periodică este caracterizată de perioade de respirație normală, întrerupte de perioade de apnee,
de 5-30 de secunde?
a.respirația Cheyne-Stokes; b.respirația Biot;
c.respirația Kussmaul; d.respirația Virchow.

109.Care dintre următoarele consecințe este urmarea retenției hidrice, manifestare consecutivă insuficienței renale?
a.aritmii cardiace; b.hipertensiune arterială;
c.hipotermie; d.tulburări nervoase.

110.pH-ul crescut al urinei indică:


a.intoxicația cu nitrați; b.prezența în urină a bacteriilor ureazo-pozitive;
c.alcaloză metabolică; d.insuficiență hepatică.

111.Care dintre următoarele consecințe nu se datorează litiazei urinare?


a.compresiuni pe parenchimul renal (hidronefroză); b.retrodifuzia filtratului glomerular;
c.infecții locale; d.poliurie.

112.Care dintre următoarele blocuri cardiace nu intră în categoria blocurilor cardiace fiziologice?
a.blocul unidirecțional, la nivelul NAV;
b.viteza de deplasare a influxului cardiac prin NAV;
c.blocul sino-atrial; d.blocul AV gr. I și II, la cal.

113.Care dintre următoarele condiții nu poate conduce la instalarea bradicardiei sinusale?


a.hipertermie; b.uremie;
c.hipotiroidism; d.vagotonie.

114.Cum este relevat pe ECG blocul de ramură dreaptă?


a.disociație atrio-ventriculară; b.complex QRS larg;
c.alungirea intervalului PR; d.undă S adâncă și largă.

115.Care dintre următoarele condiții patologice conduce la diminuarea lumenului căilor respiratorii afectate?
a.bronșita; b.bronșiectazia;
c.faringita; d.variantele a și c.

116.Care dintre următoarele cauze poate induce astmul bronșic?


a.intoxicații. b.obstrucții acute;
c.simpaticotonia; d.hipersensibilizarea.
117.Care dintre următoarele condiții poate conduce la manifestarea hipoxiei ischemice?
a.asfixie acută; b.pneumonii;
c.insuficiență cardiacă; d.edem pulmonar.

118.Care dintre următorii factori stimulează absorbția intestinală a calciului?


a.parathormonul; b.calcitonina;
c.vitamina D; d.variantele a și b.

119.Care dintre următoarele condiții patologice nu este caracterizată de hipocalcemie?


a.rahitismul; b.osteofibroza;
c.osteomalacia; d.variantele a și c.

120.Care dintre următoarele condiții conduc la sindromul denumit tetania puerperală?


a.deficitul de calciu; b.hipovitaminoza D;
c.hiperparatiroidismul; d.hipocalcitoninemia.

121.Carența în fier se manifestă prin:


a.anemie hipocromă; b.anemie hipercromă;
c.anemie normocromă; d.anemie macrocitară. microcitara
122.Care dintre următoarele conjuncturi nu poate conduce la hipovitaminoză D?
a.insuficiență renală; b.malabsorbție;
c.adăpost întunecat; d.niciuna.

123.Care dintre următoarele manifestări nu este caracteristică hipovitaminozei E?


a.degenerescențe; b.hiperpermeabilizare endotelială;
c.leziuni ale membranelor celulare prin oxidarea lipoproteinelor constitutive;
d.niciuna.

124.Care dintre următoarele manifestări este caracteristică sindromului nefrotic?


a.oligurie; b.diminuarea presiunii oncotice a sângelui;
c.azotemie; d.retenție hidro-salină.

125.Blocul atrio-ventricular de gradul II se manifestă prin:


a.stoparea ocazională a tranzitului influxului cardiac prin nodulul atrio-ventricular;
b.stoparea definitivă a tranzitului influxului cardiac prin nodulul atrio-ventricular;
c.scăderea vitezei influxului cardiac prin nodulul atrio-ventricular;
d.diminuarea ritmului sinusal.

126.Insuficiența mitrală are următoarele consecințe:


a.congestii; b.dilatație cardiacă stângă;
c.edeme; d.insuficiențe organice.

127.Printre alte consecințe, laringitele implică:


a.disfagie; b.strănut;
c.jetaj; d.variantele b și c.

128.Printre alte consecințe, laringitele implică:


a.disfagie; b.strănut;
c.jetaj; d.variantele b și c.

129.Care dintre următoarele condiții poate conduce la manifestarea hipoxiei hipoxice?


a.anemia; b.hemoglobine patologice;
c.insuficiența cardiacă; d.edem pulmonar.
130.Dispneea inspiratorie se întâlnește în condițiile:
a.afecțiunilor pulmonare inflamatorii; b.emfizemului pulmonar;
c.obstrucțiilor căilor respiratorii; d.hipoxiei grave.

131.Cauza rahitismului este:


a.hipercalcitoninemia; b.hipoparatiroisidmul;
c.hipovitaminoza D; d.variantele a și b.

132.Peroza este un sindrom cauzat de:


a.carența în fier; b.carența în cupru;
c.carența în zinc; d.carena în mangan.

133.Care dintre următoarele manifestări nu este caracteristică hipovitaminozei D?


a.decalcificarea oaselor; b.tetania;
c.leziuni ale membranelor celulare prin oxidarea lipoproteinelor constitutive;
d.variantele b și c.

134.Care dintre următoarele conjuncturi nu poate conduce la hipovitaminoză C?


a.insuficeința renală; b.malabsorbție;
c.dismicrobism intestinal; d.insuficiența hepatică.

135.Care dintre următoarele condiții nu poate conduce la instalarea unor aritmii cardiace?
a.endocardite; b.ischemii;
c.dezechilibre electrolitice; d.vagotonia.

136.Blocul atrio-ventricular de gradul III se manifestă prin:


a.stoparea ocazională a tranzitului influxului cardiac prin nodulul atrio-ventricular;
b.stoparea definitivă a tranzitului influxului cardiac prin nodulul atrio-ventricular;
c.scăderea vitezei influxului cardiac prin nodulul atrio-ventricular;
d.diminuarea ritmului sinusal.

137.Care dintre următoarele condiții patologice conduce la instalarea insuficienței renale, prin mecanism prerenal?
a.glomerulonefrita; b.insuficiență cardiacă stângă;
c.pielonefrita; d.litiaza urinară.

138.Care dintre următoarele evenimente participă la patogenia litiazei urinare?


a.inflamații locale; b.pH optim;
c.diminuarea fluxului urinar; d.variantele a, b și c.

139.Care dintre următoarele circumstanțe conduc la hipopotasemie?


a.distrugeri tisulare ample; b.vomă și diaree;
c.insuficiență renală; d.variantele a și c.

140.Care dintre următoarele consecințe nu este indusă de parathormon?


a.inhibarea absorbției intestinale a calciului;
b.stimularea reabsorbției renale a calciului;
c.hipercalcemie; d.extragerea calciului în oase.

141.Insuficiența mitrală are următoarele consecințe:


a.congestii; b.dilatație cardiacă stângă;
c.edeme; d.insuficiențe organice.

142.Care dintre următoarele manifestări nu este caracteristică hipovitaminozei E?


a.degenerescențe; b.hipercheratinizarea epiteliilor;
c.leziuni ale membranelor celulare prin oxidarea lipoproteinelor constitutive;
d.niciuna.
143.Carența în mangan se manifestă prin:
a.anemie; b.leziuni tendinoase și articulare;
c.tulburări nervoase; d.variantele a și c.

144.Care dintre următoarele manifestări nu este caracteristică hipovitaminozei D?


a.decalcificarea oaselor; b.tetania;
c.leziuni ale membranelor celulare prin oxidarea lipoproteinelor constitutive;
d.variantele b și c.

145.Care dintre următoarele cristale concretizează în urina alcalină?


a.oxalatul de calciu; b.cistina;
c.acidul uric; d.fosfatul de calciu.

146.Dispneile periodice se întâlnesc în condițiile:


a.variantele b și d; b.intoxicațiilor cu amoniac, hidrogen sulfurat etc.;
c.obstrucțiilor căilor respiratorii; d.hipoxiei grave.

147.Care dintre următoarele consecințe este urmarea retenției electroliților, manifestare consecutivă insuficienței
renale?
a.aritmii cardiace; b.hipertensiune arterială;
c.hipotermie; d.tulburări nervoase.

148.Care dintre următoarele efecte ale pneumoniilor, conduce la manifestarea amplificării duratei ciclului
respirator?
b.deficit de oxigenare; c.diminuarea suprafeței membranei respiratorii;
d.diminuarea numărului de capilare pulmonare;
d.variantele a și b.

149.Care dintre următoarele condiții patologice nu conduce la instituirea atelectaziei pulmonare de tip obstructiv?
a.lastmul bronșic; b.variantele a și d;
c.pneumotorax; d.bronșita.

150.Dispneea inspiratorie se întâlnește în condițiile:


a.afecțiunilor pulmonare inflamatorii; b.emfizemului pulmonar;
c.obstrucțiilor căilor respiratorii; d.hipoxiei grave.

151.Care dintre următoarele condiții poate conduce la manifestarea hipoxiei histotoxice?


a.anemia; b.intoxicația cu cianuri;
b.intoxicația cu nitrați; c.insuficiența cardiacă.

152.Care dintre următoarele implicații și manifestări nu este caracteristică fibrilației atriale?


a.compatibilitate cu viața; b.tromboză;
c.unde f (350-600/min); d.tulburări hemodinamice.

153.Care dintre următoarele sindroame nu se manifestă în condițiile hipovitaminozei E?


a.rahitismul; b.miodistrofia;
c.encefalomalacia; d.variantele b și c.

154.Care dintre următoarele circumstanțe conduc la hiperpotasemie?


a.hiperaldosteronism; b.vomă și diaree;
c.insuficiență renală; d.variantele a și b.

155.Care dintre următoarele consecințe nu este indusă de parathormon?


a.stimularea absorbției intestinale a calciului;
b.stimularea reabsorbției renale a calciului;
c.hipercalcemie; d.depunerea calciului în oase.
156.Care dintre următoarele condiții nu poate conduce la hipocalcemie?
a.hipocalcitoninemie; b.hipoparatiroidism;
c.hipervitaminoza D; d.variantele a și c.

157.Care dintre următoarele manifestări este caracteristică sindromului nefritic?


a.oligurie; b.diminuarea presiunii oncotice a sângelui;
c.hipoalbuminemie; d.poliurie.

158.Care dintre următoarele condiții conduc la sindromul denumit tetania puerperală?


a.deficitul de calciu; b.hipovitaminoza D;
c.hiperparatiroidismul; d.hipocalcitoninemia.

159.Care dintre următoarele manifestări nu este caracteristică hipotiroidismului?


a.stoparea creșterii; b.gușă;
c.tetania; d.infertilitate.

160.Care dintre următorii factori stimulează absorbția intestinală a calciului?


a.parathormonul; b.calcitonina;
c.vitamina D; d.variantele a și b.

161.Care dintre următoarele condiții patologice nu este caracterizată de hipocalcemie?


a.rahitismul; b.osteofibroza;
c.osteomalacia; d.variantele a și c.

162.Care dintre următoarele cauze poate induce emfizemul pulmonar?


a.uremia; b.bronșite;
c.insuficiența cardiacă; d.aspirarea accidentală a alimentelor sau apei.

163.Care dintre următoarele consecințe nu se datorează litiazei urinare?


a.scăderea ultrafiltrării glomerulare; b.alcaloză metabolică.
c.retrodifuzia filtratului glomerular; d.infecții locale.

164.Care dintre următoarele conjuncturi induce hipovitaminoza D, prin împiedicarea activării primare a vitaminei D
(prima hidroxilare – 25 hidroxicolecalciferol)?
a.insuficiența renală; b.insuficiența hepatică;
c.malabsorbție; d.enterita.

165.Care dintre următoarele evenimente se manifestă în urma derulării unui complex atrial prematur?
a.derularea unei perioade de repaus prelungit; b.pierderea unui stimul sinusal;
c.deplasarea influxului cardiac pe un traseu relativ normal;
d.manifestare contractilă doar la nivelul miocardului ventricular.

166.Atelectazia pulmonară presupune:


a.amplificarea lumenului alveolelor pulmonare;
b.diminuarea elasticității parenchimului pulmonar;
c.diminuarea lumenului alveolelor pulmonare;
d.atrofia pereților alveolari.

167.Care dintre următoarele condiții patologice nu conduce la afectarea funcției lubrefiante a pleurei?
a.pneumotoraxul; b.pleurita;
c.aderențele pleurale; d.variantele b și c.

168.Care dintre următoarele manifestări nu este caracteristică hipovitaminozei D?


a.decalcificarea oaselor; b.tetania;
c.leziuni ale membranelor celulare prin oxidarea lipoproteinelor constitutive;
d.variantele b și c.
168.Care dintre următoarele blocuri cardiace nu intră în categoria blocurilor cardiace fiziologice?
a.blocul unidirecțional, la nivelul NAV; b.blocul AV gr. I și II, la câine;
c.viteza de deplasare a influxului cardiac prin NAV;
d.blocul AV gr. I și II, la cal.

169.Care dintre următoarele conjuncturi poate conduce la instalarea dispnelor periodice?


a.obstrucții acute ale căilor respiratorii; b.insuficiența cardiacă;
c.fazele terminale; d.emfizemul pulmonar.

170.Care dintre următoarele cristale concretizează în urina acidă?


a.struvitul; b.oxalatul de calciu;
c.carbonatul de calciu; d.fosfatul de calciu.

171.Carența în mangan se manifestă prin:


a.leziuni tendinoase și articulare; b.anemie;
c.tulburări nervoase; d.variantele a și c.

172.Carența în cupru se manifestă prin:


a.anemie; b.hepatoză;
c.tulburări nervoase; d.variantele a și c.

173.Care dintre următoarele manifestări nu este caracteristică hipervitaminozei D?


a.osificarea țesuturilor moi; b.variantele a și d;
c.tetania; d.hipercalcemia.

174.Blocurile cardiace se manifestă prin:


a.scăderea vitezei influxului cardiac; b.stoparea definitivă a influxului cardiac;
c.stoparea temporară a influxului cardiac; d.variantele a, b și c.

175.Care dintre următoarele conjuncturi nu poate conduce la hipovitaminoză C?


a.insuficeința renală; b.malabsorbție;
c.dismicrobism intestinal; d.insuficiența hepatică.

176.Care dintre următoarele condiții nu poate conduce la instalarea unor aritmii cardiace?
a.endocardite; b.ischemii;
c.dezechilibre electrolitice; d.vagotonia.

177.Insuficiența mitrală are următoarele consecințe:


a.congestii; b.dilatație cardiacă stângă;
c.edeme; d.insuficiențe organice.

178.Care dintre următoarele manifestări nu este caracteristică hipovitaminozei E?


a.degenerescențe;
b.hipercheratinizarea epiteliilor;
c.leziuni ale membranelor celulare prin oxidarea lipoproteinelor constitutive;

179.Ce tip de dispnee periodică este caracterizată de perioade de respirație normală, întrerupte de perioade de apnee,
de 5-30 de secunde?
a.respirația Cheyne-Stokes; b.respirația Biot;
c.respirația Kussmaul; d.respirația Virchow.

180.Care dintre următoarele consecințe este urmarea retenției hidrice, manifestare consecutivă insuficienței renale?
a.aritmii cardiace; b.hipertensiune arterială;
c.hipotermie; d.tulburări nervoase.
181.Care dintre următoarele blocuri cardiace nu intră în categoria blocurilor cardiace fiziologice?
a.blocul unidirecțional, la nivelul NAV; b.blocul AV gr. I și II, la câine;
c.viteza de deplasare a influxului cardiac prin NAV;
d.blocul AV gr. I și II, la cal.

182.Printre alte consecințe, laringitele implică:


a.disfagie; b.strănut;
c.jetaj; d.variantele b și c.

183.Care dintre următoarele condiții patologice conduce la afectarea vidului pleural?


a.pneumotoraxul; b.pleurita;
c.aderențele pleurale; d.variantele a, b și c.

184.Care dintre următoarele evenimente participă la patogenia litiazei urinare?


a.inflamații locale; b.pH optim;
c.diminuarea fluxului urinar; d.variantele a, b și c.

185.Care dintre următoarele consecințe nu este indusă de calcitonină?


a.stimularea reabsorbției renale a calciului; b.inhibarea absorbției intestinale a calciului;
c.hipercalcemie; d.variantele a și c.

186.Osteoporoza este indusă în condițiile:


a.sedentarism; b.hiperparatiroidism;
c.dezechilibru Ca/P; d.hipervitaminoza D.
e.niciuna.

187.Mărirea atriului stâng se manifestă pe ECG prin:


a.mărirea complexului QRS; b.mărirea undei S;
c.unda P înaltă și ascuțită; d.unda P bifidă.

188.Blocul atrio-ventricular de gradul I se manifestă prin:


a.stoparea ocazională a tranzitului influxului cardiac prin nodulul atrio-ventricular;
b.stoparea definitivă a tranzitului influxului cardiac prin nodulul atrio-ventricular;
c.scăderea vitezei influxului cardiac prin nodulul atrio-ventricular;
d.diminuarea ritmului sinusal.

189.Care dintre următoarele condiții nu induc complexe ventriculare premature?


a.pancreatită; b.hepatită;
c.volvulus; d.miocardită.

190.Care dintre următoarele cristale concretizează în urina acidă?


a.struvitul; b.carbonatul de calciu;
c.fosfatul de calciu; d.acidul uric.

191.Edemul de tip nefrotic este indus de:


a.creșterea presiunii hidrostatice a sângelui;
b.creșterii presiunii osmotice a lichidului interstițial;
c.scăderea presiunii coloid-osmotice a sângelui; hipoalbuminemie
d.creșterea presiunii hidrostatice a limfei.

192.Carența în cupru se manifestă prin:


a.anemie; b.hepatoză;
c.tulburări nervoase; d.variantele a și c.
193.Care dintre următoarele condiții patologice nu conduce la afectarea funcției lubrefiante a pleurei?
a.pneumotoraxul; b.pleurita;
c.aderențele pleurale; d.variantele b și c.

194.Care dintre următoarele condiții nu poate conduce la manifestarea hipoxiei ischemice?


a.asfixie acută; b.insuficiența cardiacă;
c.pneumoniile; d.edem pulmonar.

195.Care dintre următoarele manifestări este caracteristică sindromului nefrotic?


a.poliurie; b.creșterea presiunii oncotice a sângelui;
c.azotemie; d.retenție hidro-salină.

196.Care dintre următoarele condiții nu poate conduce la manifestarea tusei?


a.rinita; b.faringita;
c.bronșita; d.laringita.

197.Blocurile cardiace se manifestă prin:


a.scăderea vitezei influxului cardiac; b.stoparea definitivă a influxului cardiac;
c.stoparea temporară a influxului cardiac; d.variantele a, b și c.

198.Atelectazia pulmonară presupune:


a.amplificarea lumenului alveolelor pulmonare;
b.diminuarea elasticității parenchimului pulmonar;
c.diminuarea lumenului alveolelor pulmonare;
d.atrofia pereților alveolari.

199.Care dintre următoarele consecințe nu este indusă de vitamina D?


a.stimularea absorbției intestinale a calciului;
b.stimularea reabsorbției renale a calciului;
c.hipocalcemie; d.depunerea calciului în oase.

200.Care dintre următoarele manifestări nu sunt caracteristice hipomagneziemiei?


a.amplificarea excitabilității neuromusculare; b.pareze;
c.tetanii; d.variantele a și c.

201.Care dintre următoarele manifestări nu este caracteristică hipovitaminozei A?


a.deficit de roropsină; b.hipercheratinizarea epiteliilor;
c.stoparea creșterii corporale; d.niciuna.

202. Bulimia este indusă în condiții de:


a.stres; b.tulburări nervoase;
c.carențe; d.boli cronice.

203.Indigestiile ruminale meteorizante pot fi:


a.simple; b.putride;
c.gazoase; d.acide.

204.Pseudoptialismul se instituie în condițiile:


a.hipersecreției salivare; b.variantele a și c.
c.disfagiei; d.sialoadenitei.

205.Diareea de tip malabsorbtiv poate fi cauzată de:


a.toxine bacteriene;
b.abundența, în intestin, a sărurilor minerale și a alimentelor nedigerate corespunzător la nivel gastric;
c.leziuni ale mucoasei intestinale. d.uremie.
206.Formarea crotinelor dure, de dimensiuni mici, pe parcursul derulării constripației, este cauzată de:
a.absorbției crescute a apei; b.hipoperistaltismului intestinal;
c.hipersecreției intestinale; d.variantele a și b.

207.Care dintre următoarele cauze nu pot conduce la malabsorbție?


a.maldigestia; b.leziuni intestinale;
c.obstrucții post-mucoase; d.niciuna.

208.Care dintre următoarele cauze, nu participă la instituirea litiazei biliare?


a.pH-ul bilei amplificat; b.exces de bilirubină;
c.colangita; d.bilă concentrată.

209.Care dintre următoarele cauze nu se înscrie între cele capabile să genereze diabetul zaharat de tipul I?
a.leziuni pancreatice; b.variantele c și d;
c.obezitatea (rezistență la insulină); d.exces de catecolamine.

210.Care dintre următoarele cauze nu poate conduce la hipoglicemie?


a.exces de insulină; b.simpaticotonie;
c.afecțiuni hepatice; d.variantele a și c.

211.Care dintre următoarele manifestări se constituie într-o consecință a hiperproteinemiilor?


a.deshidratare tisulară; b.acidoză;
c.coagulopatie; d.deficit imunitar.

212.Care dintre următoarele condiții nu este însoțită de hipocoagulabilitate sanguin?


a.hemofiliile; b.hepatopatiile;
c.nefropatiile; d.hipovitaminoza K.

213.Care dintre următoarele componente se găsesc cu preponderență în VLDL?


a.proteine; b.trigliceride;
c.colesterol; d.fosfolipide.

214.Hipotiroidismul acționează în sensul inducerii hiperhidratării extracelulare hipertone, prin amplificarea:


a.natremiei; b.glicemiei;
c.nivelului proteoglicanilor; d.lipidemiei.

215.Hipernatremia relativă se complică, în final, cu:


a.hipersecreție de ADH; b.hemoconcentrație;
c.retenție hidrică; d.variantele a și c.

216.Care dintre următoarele consecințe nu este indusă de ateroscleroza consecutivă hipercolesterolemiei?


a.hipertensiunea arterială; b.hemoragii;
c.tromboză; d.variantele a și b.

217.Centrul foamei din hipotalamusul ventro-lateral este stimulat de:


a.hiposecreția de STH; b.stres;
c.hipersecreția de parathormon; d.hipertiroidism.

218.Tulburările de deglutiție pot fi induse de:


a.hipersecreția de salivă; b.paralizii ale nervului vag;
c.hiposecreția de salivă; d.variantele b și c.

219.Indigestia ruminale putridă este o consecință directă a:


a.administrării de furaje acidifiante; b.acidozei ruminale;
c.indigestiilor biochimice simple; d.alcalozei ruminale.
220.Meteorismul ruminal gazos se poate institui în condițiile furajării cu:
a.furaje luxuriante, conținând saponione și substanțe pectice;
b.plante tinere din familia leguminoaselor;
c.obstrucții esofagiene; d.variantele b și c.

221.Care dintre următoarele cauze nu poate conduce la dilatație gastrică?


a.disfagia. b.volvulusul;
c.hiperfagia; d.hipotonia stomacului.

222.Diareea de tip hipersecretor poate fi cauzată de:


a.toxine bacteriene;
b.abundența, în intestin, a sărurilor minerale și a alimentelor nedigerate corespunzător la nivel gastric;
c.leziuni ale mucoasei intestinale. d.deficit enzimatic intestinal.

223.Care dintre următoarele manifestări nu este caracteristică constipației?


a.defecare rară; b.crotine dure;
c.sistarea defecării; d.crotine de dimensiuni mici.

224.Distoniile neurovegetative (orto și parasimpaticotonia) pot conduce la manifestarea:


a.Ileusului spastic; b.Ileusului paralitic;
c.ocluziilor intestinale mecanice; d.ocluziilor intestinale dinamice.

225.Care dintre următoarele implicații nu sunt caracteristice Insuficienței pancreatice exocrine?


a.coprostază; b.maldigestie;
c.steatoree; d.ninciuna.

226.Care dintre următoarele cauze, nu participă la instituirea litiazei biliare?


a.pH-ul bilei amplificat; b.exces de bilirubină;
c.colangita; d.bilă concentrată.

228.Care dintre următorii metaboliți, acumulați în condițiile insuficienței hepatice, nu conduc la manifestarea
sindromului hepato-encefalic?
a.amoniac; b.bilirubina neconjugată;
c.GABA; d.Acizii grași cu catenă scurtă.

229.Lipoliza intensă, specifică diabetului zaharat, conduce la:


a.cetonemie; b.uricemie;
c.hipolipemie; d.alcaloză metabolică.

230.Hipoproteinemiile relative pot fi induse în condițiile:


a.hemoragiilor; b.insuficienței renale;
c.variantele a și b; d.hepatopatiilor.

231.Care dintre următoarele condiții nu este însoțită de hipocoagulabilitate sanguin?


a.hemofiliile; b.hepatopatiile;
c.nefropatiile; d.hipovitaminoza K.

232.Care dintre următoarele cauze poate conduce la obezitate?


a.hipoglicemia; b.stresul;
c.hipotiroidismul; d.diabet zaharat.

233.Centrul sațietății din hipotalamusul ventro-medial este stimulat de:


a.hiposecreția de STH; b.maldigestie și malabsorbție;
c.hipersecreția de parathormon; d.hipertiroidism.
234.Jetajul alimentar poate fi constatat în:
a.disfagia bucală; b.disfagia faringiană;
c.disfagia esofagiană; d.variantele a și c.

.Furajele cu potențial alcalinizant stimulează multiplicarea la nivel ruminal a:


a.lactobacililor; b.bacteriilor Gram pozitive;
c.streptococilor; d.bacteriilor Gram negative.

235.Cauza meteorismului ruminal spumos este furajarea cu:


a.furaje luxuriante, conținând saponione și substanțe pectice;
b.furaje cu potențial gazogen (leguminoase);
c.furaje acidifiante;
d.variantele a și b.

236.Care dintre următoarele cauze nu poate conduce la hiposalivație?


a.deshidratarea; b.parasimpaticotonia.
c.febra; d.durerea.

237.Diareea de tip osmotic poate fi cauzată de:


a.toxine bacteriene;
b.abundența, în intestin, a sărurilor minerale și a alimentelor nedigerate corespunzător la nivel gastric;
c.leziuni ale mucoasei intestinale. d.deficit enzimatic intestinal.

238.Constripația obstructivă poate fi indusă de:


a.corpuri străine; b.stres;
c.evitarea defecării; d.distonii vegetative.

239. Parasimpaticotonia poate conduce la manifestarea:


a.Ileusului spastic; b.Ileusului paralitic;
c.ocluziilor intestinale mecanice; d.variantele b și c.

240.Diminuarea descărcării de bilei, de la nivelul ficatului, este indusă în condițiile:


a.cirozei; b.congestiei hepatice;
c.litiazei biliare; d.variantele a și c.

241.Care dintre următoarele manifestări nu se manifestă consecutiv alterării funcției metabolice a ficatului?
a.scăderea proteinemiei; b.scăderea factorilor plasmatici ai coagulării sângelui;
c.diminuarea nivelului sanguin al acidului uric;
d.creșterea amoniemiei.

242.Care dintre următoarele cauze nu poate conduce la hiperglicemie?


a.exces de insulină; b.simpaticotonie;
c.stres; d.exces de catecolamine.

243.Rigiditatea pereților vasculari, manifestare consecutivă diabetului zaharat, este indusă de:
a.cetonemie; b.glicozilarea proteinelor din peretele vascular;
c.depunerea endotelială a lipidelor și colesterolului;
d.variantele b și c.

244.Care dintre următoarele condiții induc cetoză, prin cetogeneză intensă la nivel ruminal?
a.afecțiuni hepatice; b.diabet zaharat;
c.dismicrobism; d.deshidratare.

245.Care dintre următoarele cauze conduce la hipergamaglobulinemie?


a.defect congenital; b.infecții;
c.carențe; d.colostru insuficient.
246.Care dintre următoarele cauze poate conduce la hepatosteatoză?
a.hipoglicemia; b.hipotiroidismul;
c.aport lipidic crescut; d.stresul.
.Adipsia este indusă în condiții de:
a.diabet zaharat; b.diabet insipid;
c.tulburări nervoase; d.febră, în Stadium decrementii.

247.Generarea indigestiilor ruminale biochimice simple, cauzate de furaje cu potențial alcalinizant, se produce în
condițiile:
a.furajării abundente cu fibroase; b.administrării de furaje mucegăite;
c.administrării în rație a ureei și azotaților;
d.administrării de furaje mărunțite excesiv.

c.dezechilibru Ca/P; d.variantele a și c.

248.Care dintre următoarele manifestări NU SUNT caracteristice hipermagneziemiei?


a.diminuarea excitabilității neuromusculare; b.pareze;
c.tetanii; d.variantele a și b.

249.Care dintre următoarele conjuncturi NU POATE conduce la hipovitaminoză C?


a.insuficeința renală; b.malabsorbție;
c.dismicrobism intestinal; d.insuficiența hepatică.

250.Blocul atrio-ventricular de gradul III se manifestă prin:


a.stoparea ocazională a tranzitului influxului cardiac prin nodulul atrio-ventricular;
b.stoparea definitivă a tranzitului influxului cardiac prin nodulul atrio-ventricular;
c.scăderea vitezei influxului cardiac prin nodulul atrio-ventricular;
d.diminuarea ritmului sinusal.

251.Printre alte consecințe, laringitele implică:


a.disfagie; b.strănut;
c.jetaj; d.variantele b și c.

252.Care dintre următoarele condiții poate conduce la manifestarea hipoxiei hipoxice?


a.anemia; b.hemoglobine patologice;
c.insuficiența cardiacă; d.edem pulmonar.

253.Care dintre următoarele cristale concretizează în urina alcalină?


a.oxalatul de calciu; b.cistina;
c.carbonatul de calciu; d.acidul uric.

254.Care dintre următoarele sindroame nu se manifestă în condițiile hipovitaminozei E?


a.rahitismul; b.miodistrofia;
c.encefalomalacia; d.variantele b și c.

255.Centrul sațietății din hipotalamusul ventro-medial este stimulat de:


a.hiposecreția de STH; b.maldigestie și malabsorbție;
c.hipersecreția de parathormon; d.hipertiroidism.

256.Generarea indigestiilor ruminale biochimice simple, cauzate de furaje cu potențial acidifiant, se produce în
condițiile:
a.furajării abundente cu fibroase; b.administrării de furaje mucegăite;
c.administrării în rație a ureei și azotaților; d.administrării de furaje mărunțite excesiv.
257.Care dintre următoarele manifestări este caracteristică ocluziei intestinale?
a.defecare rară; b.crotine dure;
c.sistarea defecării; d.crotine de dimensiuni mici.

258.Care dintre următoarele conjuncturi poate conduce la hipovitaminoză E?


a.consum de grăsimi râncede; b.sedentarism;
c.adăpost întunecat; d.nefrite.

259.Mărirea atriului drept se manifestă pe ECG prin:


a.mărirea complexului QRS; b.mărirea undei S;
c.unda P înaltă și ascuțită; d.unda P bifidă.

260.Care dintre următoarele condiții nu poate conduce la instalarea bradicardiei sinusale?


a.vagotonie; b.uremie;
c.hipotiroidism; d.hipertermie.

270.Care dintre următoarele condiții patologice conduce la diminuarea lumenului căilor respiratorii afectate?
a.bronșita; b.bronșiectazia;
c.faringita; d.variantele a și c.

271.Care dintre următoarele consecințe nu este indusă în condițiile pneumoniei?


a.dispnee; b.jetaj;
c.febră; d.variantele a și c.

272.Care dintre următoarele manifestări este caracteristică sindromului nefrotic?


a.poliurie; b.creșterea presiunii oncotice a sângelui;
c.azotemie; d.retenție hidro-salină.

273.Care dintre următoarele cauze, NU PARTICIPĂ la instituirea litiazei biliare?


a.pH-ul mare al bilei; b.exces de bilirubină;
c.colangita; d.bilă concentrată.

274.Care dintre următoarele cauze NU SE ÎNSCRIE între cele capabile să genereze diabetul zaharat de tipul I?
a.leziuni pancreatice; b.variantele c și d;
c.obezitatea (rezistență la insulină); d.exces de catecolamine.

275.Care dintre următoarele cauze NU POATE CONDUCE la hipoglicemie?


a.exces de insulină; b.simpaticotonie;
c.afecțiuni hepatice; d.variantele a și c.

276.Care dintre următoarele manifestări se constituie într-o consecință a hiperproteinemiilor?


a.deshidratare tisulară; b.acidoză;
c.coagulopatie; d.deficit imunitar.

277.Care dintre următoarele condiții NU ESTE însoțită de hipocoagulabilitate sanguina?


a.hemofiliile; b.hepatopatiile;
c.nefropatiile; d.hipovitaminoza K.

278.Care dintre următoarele componente se găsesc cu preponderență în VLDL?


a.proteine; b.trigliceride;
c.colesterol; d.fosfolipide.

279.Hiperhidratarea extracelulară hipertonă se instituie în următoarele condiții:


a.insuficiență renală; b.hiperinsulinism;
c.hipertiroidism; d.variantele b și c.
280.Care dintre următoarele circumstanțe conduc la hipopotasemie?
a.distrugeri tisulare ample; b.vomă și diaree;
c.insuficiență hepatica; d.variantele a și c.

281.Care dintre următoarele consecințe NU ESTE indusă de parathormon?


a.inhibarea absorbției intestinale a calciului;
b.stimularea reabsorbției renale a calciului;
c.hipercalcemie; d.extragerea calciului în oase.

282.Cauza rahitismului este:


a.hipercalcitoninemia; b.hipoparatiroisidmul;
c.hipovitaminoza D; d.variantele a și b.

283.Care dintre următoarele manifestări este caracteristică hipovitaminozei A?


a.decalcificarea oaselor; b.hipercheratinizarea epiteliilor;
c.leziuni ale membranelor celulare prin oxidarea lipoproteinelor constitutive;
d.variantele a și c.

284.Mărirea ventriculului drept se manifestă pe ECG prin:


a.mărirea complexului QRS; b.mărirea undei S;
c.unda P înaltă și ascuțită; d.unda P bifidă.

285.Care dintre următoarele condiții NU POATE conduce la manifestarea tusei?


a.rinita; b.faringita;
c.bronșita; d.laringita.

286.Care dintre următoarele efecte ale pneumoniilor, conduce la manifestarea hipertensiunii pulmonare?
a.hipoxiemie și hipercapnie; b.deficit de oxigenare;
c.diminuarea suprafeței membranei respiratorii;
d.diminuarea numărului de capilare.

287.Care dintre următoarele conjuncturi poate conduce la instalarea dispnelor periodice?


a.obstrucții acute ale căilor respiratorii; b.insuficiența cardiacă;
c.fazele terminale; d.emfizemul pulmonar.

288.Care dintre următoarele cristale concretizează în urina acidă?


a.struvitul; b.oxalatul de calciu;
c.carbonatul de calciu; d.fosfatul de calciu.

289.Care dintre următoarele blocuri cardiace NU INTRĂ în categoria blocurilor cardiace fiziologice?
a.blocul unidirecțional, la nivelul NAV; b.blocul AV gr. I și II, la câine;
c.viteza de deplasare a influxului cardiac prin NAV;
d.blocul AV gr. I și II, la cal.

290.Jetajul alimentar poate fi constatat în:


a.disfagia bucală; b.disfagia faringiană;
c.disfagia esofagiană; d.variantele a și c.

291.Furajele cu potențial alcalinizant stimulează multiplicarea la nivel ruminal a:


a.lactobacililor; b.bacteriilor Gram pozitive;
c.streptococilor; d.bacteriilor Gram negative.

292.Cauza meteorismului ruminal spumos este furajarea cu:


a.furaje luxuriante, conținând saponione și substanțe pectice;
b.furaje cu potențial gazogen (leguminoase);
c.furaje acidifiante; d.variantele a și b.
293. Care dintre următoarele cauze NU POATE conduce la hiposalivație?
a.deshidratarea; b.parasimpaticotonia.
c.febra; d.durerea.

294. Diareea de tip hipersecretor poate fi cauzată de:


a.toxine bacteriene;
b.abundența, în intestin, a sărurilor minerale și a alimentelor nedigerate corespunzător la nivel gastric;
c.leziuni ale mucoasei intestinale. d.deficit enzimatic intestinal.

295.Care dintre următoarele implicații NU SUNT caracteristice Insuficienței pancreatice exocrine?


a.coprostază; b.maldigestie;
c.steatoree; d.voma.

296.Care dintre următoarele cauze, NU PARTICIPĂ la instituirea litiazei biliare?


a.pH-ul bilei amplificat; b.exces de bilirubină;
c.colangita; d.bilă concentrată.

297.Care dintre următorii metaboliți, acumulați în condițiile insuficienței hepatice, NU CONDUC LA manifestarea
sindromului hepato-encefalic?
a.amoniac; b.bilirubina neconjugată;
c.GABA; d.Acizii grași cu catenă scurtă.

298.Care dintre următoarele condiții induc cetoză, prin cetogeneză intensă la nivel ruminal?
a.afecțiuni hepatice; b.diabet zaharat;
c.dismicrobism; d.deshidratare.

299.Care dintre următoarele cauze conduce la hipergamaglobulinemie?


a.defect congenital; b.infecții;
c.carențe; d.colostru insuficient.

300.Care dintre următoarele cauze poate conduce la hepatosteatoză?


a.hipoglicemia; b.hipotiroidismul;
c.aport lipidic crescut; d.stresul.

301.Care dintre următoarele circumstanțe conduc la hipopotasemie?


a.distrugeri tisulare ample; b.vomă și diaree;
c.insuficiență hepatica; d.variantele a și c.

302.Care dintre următoarele condiții patologice NU ESTE insotita de hipercalcemie?


a.rahitismul; b.osteofibroza;
c.osteomalacia; d.variantele a și c.

303.Creșterea umplerii distolice determină:


a.scăderea forței de contracție a inimii; b.creșterea volum bătăii;
c.tahicardie; d.variantele a, b și c.

304.Blocul atrio-ventricular de gradul II se manifestă prin:


a.stoparea ocazională a tranzitului influxului cardiac prin nodulul atrio-ventricular;
b.stoparea definitivă a tranzitului influxului cardiac prin nodulul atrio-ventricular;
c.scăderea vitezei influxului cardiac prin nodulul atrio-ventricular;
d.diminuarea ritmului sinusal.

305.Care dintre următoarele condiții patologice conduce la amplificarea lumenului căilor respiratorii afectate?
a.astmul broșic; b.emfizemul pulmonar;
c.edemul pulmonar; d.variantele a și c.
306.Care dintre următoarele condiții patologice nu conduce la afectarea funcției lubrifiante a pleurei?
a.pneumotoraxul; b.pleurita;
c.aderențele pleurale; d.variantele b și c.

307.Care dintre următoarele condiții NU POATE CONDUCE la manifestarea hipoxiei ischemice?


a.asfixie acută; b.insuficiența cardiacă;
c.pneumoniile; d.edem pulmonar.

308.Care dintre următoarele condiții patologice conduce la instalarea insuficienței renale, prin mecanism prerenal?
a.glomerulonefrita; b.insuficiență cardiacă stângă;
c.pielonefrita; d.litiaza urinară.

309.Care dintre următoarele evenimente participă la patogenia litiazei urinare?


a.inflamații locale; b.pH optim;
c.diminuarea fluxului urinar; d.variantele a, b și c. corectat

310.Centrul foamei din hipotalamusul ventro-lateral este stimulat de:


a.hiposecreția de STH; b.stres;
c.hipersecreția de parathormon; d.hipertiroidism.

311.Tulburările de deglutiție pot fi induse de:


a.hipersecreția de salivă; b.paralizii ale nervului vag;
c.hiposecreția de salivă; d.variantele b și c.

312.Indigestia ruminale putridă este o consecință directă a:


a.administrării de furaje acidifiante; b.acidozei ruminale;
c.indigestiilor biochimice simple; d.alcalozei ruminale.

313.Care dintre următoarele cauze NU POATE conduce la dilatație gastrică?


a.disfagia. b.volvulusul;
c.hiperfagia; d.hipotonia stomacului.

314.Diareea de tip osmotic poate fi cauzată de:


a.toxine bacteriene;
b.abundența, în intestin, a sărurilor minerale și a alimentelor nedigerate corespunzător la nivel gastric;
c.leziuni ale mucoasei intestinale. d.deficit enzimatic intestinal.

315.Constipația obstructivă poate fi indusă de:


a.corpuri străine; b.stres;
c.evitarea defecării; d.distonii vegetative.

316.Diminuarea descărcării de bilei, de la nivelul ficatului, este indusă în condițiile:


a.cirozei; b.congestiei hepatice;
c.litiazei biliare; d.variantele a și c.

317.Care dintre următoarele manifestări NU SE PRODUCE consecutiv alterării funcției metabolice a ficatului?
a.scăderea proteinemiei; b.scăderea factorilor plasmatici ai coagulării sângelui;
c.diminuarea nivelului sanguin al acidului uric;
d.creșterea amoniemiei.

318.Care dintre următoarele cauze NU POATE conduce la hiperglicemie?


a.exces de insulină; b.simpaticotonie;
c.stres; d.exces de catecolamine.
319.Care dintre următoarele condiții NU ESTE însoțită de hipocoagulabilitate sanguin?
a.hemofiliile; b.hepatopatiile;
c.nefropatiile; d.hipovitaminoza K.

320.Hiperpotasemia și hipopotasemia sunt însoțite de:


a.variantele b și c; b.deshidratare;
c.hemoconcentrație; d.tulburări comportamentale.

321.Osteoporoza este indusă în condițiile:


a.hiperparatiroidism; b.sedentarism;
c.dezechilibru Ca/P; d.hipervitaminoza D.

322.Care dintre următoarele condiții poate conduce la manifestarea hipoxiei histotoxice?


a.anemia; b.intoxicația cu cianuri;
b.intoxicația cu nitrați; c.insuficiența cardiacă.

323.Care dintre următoarele cristale concretizează în urina alcalină?


a.struvitul; b.oxalatul de calciu;
c.cistina; d.acidul uric.

324.Care dintre următoarele condiții conduc la hipomagneziemie?


a.hipovitaminoza D; b.hipocalcitoninemia;
c.hiperparatiroidismul; d.hiperaldosteronismul.

325.Care dintre următoarele conjuncturi induce hipovitaminoza A, prin anihilarea enzimei carotenaza?
a.tulburări intestinale; b.malabsorbție;
c.aport diminuat de caroten; d.afecțiuni hepatice.

326.Care dintre următoarele condiții NU POATE conduce la instalarea unor aritmii cardiace?
a.endocardite; b.ischemii;
c.dezechilibre electrolitice; d.vagotonia.

327.Care dintre următoarele cauze poate induce pneumonie?


a.uremia; b.reacție alergică;
c.aspirarea accidentală a alimentelor sau apei; d.variantele a, b și c.

328.Care dintre următoarele consecințe este urmarea retenției azotate, manifestare consecutivă insuficienței renale?
a.aritmii cardiace; b.hipertensiune arterială;
c.hipotermie; d.edem.

329.Care dintre următoarele condiții patologice conduce la instalarea insuficienței renale, prin mecanism postrenal?
a.glomerulonefrita; b.insuficiență cardiacă stângă;
c.deshidratări grave; d.litiaza urinară.

330.Anorexia este indusă în condiții de:


a.maldigestie; b.hipertiroidism;
c.malabsorbție; d.boli cronice.

331.Disfagia poate fi indusa de afecțiunile inflamatorii ale:


a.dinților; b.buzelor;
c.faringelui; d.variantele a și b.

332.Acidoza ruminală este inhibată de:


a.absorbția AGV de la nivelul rumenului; b.atonia ruminală;
c.multiplicarea bacteriilor Gram pozitive; d.variantele b și c.
333.Care dintre următoarele manifestări NU SUNT caracteristice indigestiilor ruminale meteorizante?
a.atonie ruminală; b.eupnee;
c.hipertensiune arterială; d.tahicardie.

334.Care dintre următoarele cauze poate induce hiperperistaltism gastric?


a.vagotonie. b.grăsimi abundente în rație;
c.alimente masticate insuficient; d.alimente prea reci.

335.Care dintre următoarele evenimente NU INTRĂ în categoria implicațiilor diareei?


a.deshidratare; b.hiperpotasemie;
c.hiponatremie; d.acidoză.

336.Formarea crotinelor dure, de dimensiuni mici, pe parcursul derulării constripației, este cauzată de:
a.absorbției scăzute a apei; b.hipoperistaltismului intestinal;
c.hipersecreției intestinale; d.variantele a și c.

337.Icterul mecanic poate fi indus în condițiile:


a.cirozei; b.hepatitei;
c.litiazei biliare; d.intoxicatiei cu toxice hemolitice.

338.Care dintre următoarele manifestări NU SE MANIFESTĂ consecutiv alterării funcției metabolice a ficatului?
a.scăderea proteinemiei;
b.amplificarea factorilor plasmatici ai coagulării sângelui;
c.creșterea nivelului sanguin al acidului uric;
d.creșterea amoniemiei.

339.Care dintre următoarele cauze NU SE ÎNSCRIE între cele capabile să genereze diabetul zaharat de tipul II?
a.leziuni pancreatice; b.gestatia;
c.obezitatea (rezistență la insulină); d.exces de catecolamine.

340.Care dintre următoarele locuri NU SE ÎNSCRIE între cele de elecție pentru depozitarea acidului uric, pe
parcursul derulării sindromului de gută?
a.nefronii; b.ficatul;
c.articulațiile; d.seroasele.

341.Prin ce mecanism se implică stresul în generarea obezității?


a.stimularea secreției de insulină; b.stimularea secreției de catecolamine;
c.stimularea secreției de hormoni corticosteroizi;
d.stimularea secreției de somatostatină.

342.Care dintre următorii factori inhibă absorbția intestinală a fosforului?


a.calciul; b.calcitonina;
c.vitamina D; d.variantele b și c.

343.Care dintre următoarele evenimente NU ESTE caracteristică osteoporozei?


a.apariția de nuclee de osificare în țesuturile moi;
b.fibrozarea matricei osoase;
c.diminuarea sintezei de oseină; d.variantele a și b.

344.Ataxia enzootică a mieilor este o manifestare a:


a.hipomagneziemiei; b.hipocalcemiei;
c.carenței în cupru; d.carenței în zinc.

345.Care dintre următoarele cristale concretizează în urina alcalină?


a.oxalatul de calciu; b.cistina;
c.acidul uric; d.fosfatul de calciu.
346.Care dintre următoarele sindroame NU SE MANIFESTĂ în condițiile hipovitaminozei E?
a.rahitismul; b.miodistrofia;
c.encefalomalacia; d.variantele b și c.

347.Care dintre următoarele condiții NU POATE CONDUCE la instalarea bradicardiei sinusale?


a.vagotonie; b.uremie;
c.hipertiroidism; d.hipotermie.

348.Care dintre următoarele manifestări este caracteristică sindromului nefritic?


a.oligurie; b.diminuarea presiunii oncotice a sângelui;
c.hipoalbuminemie; d.poliurie.

349.Care dintre următoarele blocuri cardiace NU INTRĂ în categoria blocurilor cardiace fiziologice?
a.blocul unidirecțional, la nivelul NAV; b.blocul AV gr. I și II, la câine;
c.viteza de deplasare a influxului cardiac prin NAV;
d.blocul AV gr. I și II, la cal.

350.Adipsia poate fi indusă în condiții de:


a.diabet zaharat; b.diabet insipid;
c.tulburări nervoase; d.febră, în Stadium decrementii.

351.Generarea indigestiilor ruminale biochimice simple, prin mecanism alcalinizant, se produce în condițiile:
a.furajării abundente cu fibroase; b.administrării de furaje mucegăite;
c.administrării în rație a ureei și azotaților;
d.administrării de furaje mărunțite excesiv.

352.Acidoza ruminală lactică are drept consecință:


a.alterarea epiteliului ruminal (ruminită);
b.scăderea solubilității Ca și Mg (tetanie);
c.hipertensiune venoasa; d.hemodiluție.

353.Remedierea brutală (rapidă) a meteorismului ruminal gazos poate conduce la:


a.hiperemie pasivă post vacuo; b.tromboză;
c.embolie gazoasă; d.hiperemie activă ex vacuo.

354.Disfagia esofagiană poate fi indusă de:


a.ectazie sau jabou; b.hiposecreție salivară;
c.afecțiuni dureroase; d.paralizia trigemenului (V).

355.Printre manifestările dispepsiilor hiperstenice se numără:


a.hipersperistaltism gastric; b.fermentații;
c.hiperperistaltism intestinal; d.hiperaciditate și gastrită.

356.Prezența nitriților în urină indică:


a.intoxicația cu nitrați; b.litiaza urinara;
c.infecții urinare; d.insuficiență hepatică.

357.Icterul hemolitic poate fi indus în condiții de:


a.parazitoza intrestinala; b.hepatită;
c.litiază biliară; d.parazitoza intraglobulara.

358.Care dintre următoarele cauze, NU PARTICIPĂ la instituirea litiazei biliare?


a.pH-ul bilei diminuat; b.bilirubinemie mare;
c.colangita; d.bilă concentrată.
359.Lipoliza intensă, specifică hipoglicemiei, conduce la:
a.cetonemie; b.uricemie;
c.hipolipemie; d.alcaloză metabolică.

360.Afibrinogenia se integrează în grupul:


a.disproteinemiilor totale; b.hiperprotenemiilor;
c.disproteinemiilor parțiale; d.hipoproteinemiilor.

361.Care dintre următoarele condiții NU POT CONDUCE la manifestarea hipolipidozelor?


a.subnutriția; b.maldigestia și malabsorbția;
c.afecțiunile cronice; d.hiperglicemia.

362.Care dintre următoarele componente se găsesc CU PREPONDERENȚĂ în HDL?


a.proteine; b.trigliceride;
c.colesterol; d.fosfolipide.

363.Care dintre următoarele consecințe NU ESTE indusă de parathormon?


a.stimularea absorbției intestinale a calciului;
b.stimularea reabsorbției renale a calciului;
c.hipercalcemie; d.depunerea calciului în oase.

364.Care dintre următoarele manifestări NU ESTE caracteristică hipovitaminozei D?


a.decalcificarea oaselor; b.tetania;
c.leziuni ale membranelor celulare prin oxidarea lipoproteinelor constitutive;
d.variantele a și b.

365.Care dintre următoarele cauze poate induce emfizemul pulmonar?


a.uremia; b.bronșite;
c.insuficiența cardiacă; d.aspirarea accidentală a alimentelor sau apei.

366.Care dintre următoarele consecințe NU SE POATE datora litiazei urinare?


a.scăderea ultrafiltrării glomerulare; b.alcaloză metabolică.
c.retrodifuzia filtratului glomerular; d.infecții locale.

367.Care dintre următoarele condiții patologice poate conduce la instalarea insuficienței renale, prin mecanism
prerenal?
a.glomerulonefrita; b.insuficiență cardiacă stângă;
c.pielonefrita; d.litiaza urinară.

368.Insuficiența mitrală are următoarele consecințe:


a.congestii in organe; b.acumularea sangelui in mica circulatie;
c.edeme generalizate; d.insuficiențe organice.

369.Care dintre următoarele manifestări NU ESTE caracteristică hipovitaminozei E?


a.hipercheratinizarea epiteliilor;
b.degenerescențe;
c.leziuni ale membranelor celulare prin oxidarea lipoproteinelor constitutive;
d.niciuna.

370.Prin ce mecanism se implică stresul în generarea obezității?


a.stimularea secreției de insulină; b.stimularea secreției de catecolamine;
c.hipersecretia de hormoni corticosteroizi; d.stimularea secreției de somatostatină.

371.Care dintre următoarele circumstanțe conduc la hiperpotasemie?


a.hiperaldosteronism; b.vomă și diaree;
c.insuficiență renală; d.variantele a și b.
372.Care dintre următoarele evenimente este caracteristică calcinozelor?
a.apariția de nuclee de osificare în țesuturile moi;
b.fibrozarea matricei osoase;
c.diminuarea sintezei de oseină; d.variantele b și c.

373.Carența în fier se manifestă prin:


a.anemie hipocromă; b.anemie hipercromă;
c.anemie normocromă; d.anemie macrocitară.

374.Acidoza ruminală lactică are drept consecință:


a.alterarea epiteliului ruminal (ruminită);
b.scăderea solubilității Ca și Mg (tetanie);
c.toxiemie; d.hemodiluție.

375.Remedierea brutală (rapidă) a meteorismului ruminal gazos poate conduce la:


a.hiperemie pasivă post vacuo; b.tromboză;
c.embolie gazoasă; d.hiperemie activă ex vacuo.

376.Disfagia esofagiană poate fi indusă de:


a.ectazie și jabou; b.hiposecreție salivară;
c.afecțiuni dureroase; d.paralizia trigemenului (V).

377.Care dintre următoarele evenimente nu intră în categoria implicațiilor diareei?


a.deshidratare; b.hiperpotasemie;
c.hiponatremie; d.acidoză.

378.Formarea crotinelor dure, de dimensiuni mici, pe parcursul derulării constripației, este cauzată de:
a.absorbției scăzute a apei; b.hipoperistaltismului intestinal;
c.hipersecreției intestinale; d.variantele a și b.

379.Care dintre următoarele cauze nu pot conduce la malabsorbție?


a.maldigestia; b.leziuni intestinale;
c.hipoperistaltismul intestinal; d.enterite.

380.Icterul mecanic poate fi indus în condițiile:


a.ciroză; b.hepatită;
c.litiază biliară; d.toxice hemolitice.

381.Care dintre următoarele manifestări nu se manifestă consecutiv alterării funcției metabolice a ficatului?
a.scăderea proteinemiei; b.amplificarea factorilor plasmatici ai coagulării sângelui;
c.creșterea nivelului sanguin al acidului uric; d.creșterea amoniemiei.

382.Care dintre următoarele cauze nu se înscrie între cele capabile să genereze diabetul zaharat de tipul I?
a.leziuni pancreatice; b.variantele c și d;
c.obezitatea (rezistență la insulină); d.exces de catecolamine.

383.Depunerea endotelială a lipidelor și colesterolului, consecutiv derulării manifestărilor cronice ale diabetului
zaharat, conduce la:
a.lipoliză; b.glicozilarea proteinelor din peretele vascular;
c.acumularea LDL în spațiul subendotelial;
d. variantele a și b.

384.Afibrinogenia se integrează în grupul:


a.disproteinemiilor totale; b.hiperprotenemiilor;
c.disproteinemiilor parțiale; d.hipoproteinemiilor.
385.Care dintre următoarele condiții nu pot conduce la manifestarea hipolipidozelor?
a.subnutriția; b.maldigestia și malabsorbția;
c.afecțiunile cronice; d.hiperglicemia.

386.Care dintre următoarele componente se găsesc cu preponderență în HDL?


a.proteine; b.trigliceride;
c.colesterol; d.fosfolipide.

387.Anorexia este indusă în condiții de:


a.maldigestie; b.hipertiroidism;
c.malabsorbție; d.boli cronice.

388.Tulburările de deglutiție pot fi induse de afecțiunile inflamatorii ale:


a.dinților; b.buzelor;
c.faringelui; d.variantele a și c.

389.Acidoza ruminală este inhibată de:


a.absorbția AGV de la nivelul rumenului; b.atonia ruminală;
c.multiplicarea bacteriilor Gram pozitive; d.variantele b și c.

390.Care dintre următoarele manifestări nu sunt caracteristice indigestiilor ruminale meteorizante?


a.atonie ruminală; b.eupnee;
c.hipertensiune arterială; d.tahicardie.

391.Care dintre următoarele cauze poate induce hiperperistaltism gastric?


a.vagotonie. b.grăsimi abundente în rație;
c.alimente masticate insuficient; d.alimente prea reci.

392.Printre manifestările dispepsiilor hiperstenice se numără:


a.hipersperistaltism; b.fermentații;
c.stimularea peristaltismului intestinal; d.hiperaciditate și gastrită.

393.Care dintre următoarele implicații nu sunt caracteristice coprostazei.


a.formarea de crotine dure de dimensiuni mici. b.falsa diaree;
c.autointoxicație. d.variantele a și b.

394.Care dintre următoarele cauze nu pot conduce la Insuficiență pancreatică exocrină?


a.pancreatita; b.calculi pancreatici;
c.inflamații gastro-intestinale; d.niciuna.

395.Prezența nitriților în urină indică:


a.intoxicația cu nitrați; b.prezența în urină a bacteriilor ureazo-pozitive;
c.infecții bacteriene; d.insuficiență hepatică.

396.Icterul hemolitic poate fi indus în condițiile:


a.paraziți intraglobulari; b.hepatită;
c.litiază biliară; d.paraziți intraglobulari.

397.Care dintre următoarele cauze, nu participă la instituirea litiazei biliare?


a.pH-ul bilei diminuat; b.nivel scăzut de bilirubină;
c.colangita; d.bilă concentrată.

398.Lipoliza intensă, specifică hipoglicemiei, conduce la:


a.cetonemie; b.uricemie;
c.hipolipemie; d.alcaloză metabolică.
399.Hiperproteinemiile relative pot fi induse în condițiile:
a.plasmoragii; b.deshidratări;
c.variantele a și b; d.aport alimentar crescut.

400.Care dintre următoarele locuri nu se înscrie între cele de elecție pentru depozitarea acidului uric, pe parcursul
derulării sindromului de gută?
a.nefronii; b.ficatul;
c.articulațiile; d.seroasele.

401.Prin ce mecanism se implică stresul în generarea obezității?


a.stimularea secreției de insulină; b.stimularea secreției de catecolamine;
c.stimularea secreției de hormoni corticosteroizi;
d.stimularea secreției de somatostatină.

402.Care dintre următoarele condiții nu poate conduce la manifestarea tusei?


a.rinita; b.faringita;
c.bronșita; d.laringita.
.Tulburările de deglutiție pot fi induse de afecțiunile inflamatorii ale:
a.dinților; b.buzelor;
c.faringelui; d.variantele a și c.

403.Indigestia ruminale putridă este o consecință directă a:


a.administrării de furaje acidifiante; b.acidozei ruminale;
c.indigestiilor biochimice simple; d.alcalozei ruminale.

404.Care dintre următoarele cauze poate induce hiperperistaltism gastric?


a.vagotonie. b.grăsimi abundente în rație;
c.alimente masticate insuficient; d.alimente prea reci.

405.Care dintre următoarele evenimente NU INTRĂ în categoria implicațiilor diareei?


a.deshidratare; b.hiperpotasemie;
c.hiponatremie; d.acidoză.

406.Care dintre următoarele manifestări, consecutive alterării funcției metabolice a ficatului, conduce la
manifestarea sindromului hepatoencefalic?
a.scăderea proteinemiei; b.scăderea factorilor plasmatici ai coagulării sângelui;
c.creșterea nivelului sanguin al acidului uric; d.amplificarea amoniemiei.

407.Lipoliza intensă, specifică diabetului zaharat, conduce la:


a.cetonemie; b.uricemie;
c.hipolipemie; d.alcaloză metabolică.

408.Hipoproteinemiile absolute pot fi induse în condițiile:


a.hemoragiilor; b.insuficienței renale;
c.variantele a și b; d.hepatopatiilor.

409.Care dintre următoarele disproteinemii parțiale conduce la edem carențial?


a.afibrinogenia; b.hipergamaglobulinemia;
c.hipoalbuminemia; d.deficit imunologic neonatal.

410.Care dintre următoarele condiții poate conduce către hipercolesterolemie?


a.inaniția; b. aport alimentar crescut;
c.hipotiroidismul; d.variantele a și c.
411.Hipotonia extracelulară se manifestă în faza inițială, prin:
a.hiperhidratare celulară; b.deshidratare celulara;
c.deshidratare interstițială; d.variantele a și c.

412.Care dintre următoarele lipoproteine au efect antiaterogen?


a.VLDL; b.LDL;
c.HDL; d.variantele a și b.

413.Care dintre următoarele consecințe NU ESTE indusă de vitamina D?


a.stimularea absorbției intestinale a calciului;
b.stimularea reabsorbției renale a calciului;
c.hipocalcemie; d.depunerea calciului în oase.

414.Care dintre următoarele evenimente NU ESTE caracteristic osteofibrozei?


a.creșterea resorbției calciului din oase; b.fibrozarea matricei osoase;
c.diminuarea sintezei de oseină; d.variantele a și c.

415.Care dintre următoarele condiții conduc la sindromul denumit Tetania de lapte a vițeilor?
a.hipovitaminoza D; b.deficit de magneziu;
c.deficitul de calciu; d.hipocalcitoninemia.

416.Scăderea umplerii distolice determină:


a.creșterea forței de contracție a inimii; b.creșterea volum bătăii;
c.tahicardie; d.variantele a, b și c.

417.Care dintre următoarele condiții NU POATE conduce la instalarea bradicardiei sinusale?


a.ortosimpaticotonie; b.uremie;
c.hipotiroidism; d.hipotermie.

418.Printre alte consecințe, rinitele implică:


a.tuse; b.dispnee;
c.jetaj; d.variantele b și c.

419.Care dintre următoarele manifestări este caracteristică sindromului nefritic?


a.poliurie; b.hematurie;
c.diminuarea presiunii oncotice a sângelui; d.hipoalbuminemie.

420.Care dintre următoarele cristale concretizează în urina acidă?


a.struvitul; b.carbonatul de calciu;
c.fosfatul de calciu; d.acidul uric.

421.Care dintre următoarele condiții patologice conduce la amplificarea lumenului căilor respiratorii afectate?
a.astmul broșic; b.emfizemul pulmonar;
c.edemul pulmonar; d.variantele a și c.

422.Indigestiile ruminale meteorizante pot fi:


a.simple; b.putride;
c.gazoase; d.acide.

423.Centrul sațietății din hipotalamusul ventro-medial este stimulat de:


a.stres; b.hipertiroidism.
c.hipersecreția de STH; d.maldigestie și malabsorbție;
424.Generarea indigestiilor ruminale biochimice simple, cauzate de furaje cu potențial alcalinizant, se produce în
condițiile:
a.furajării abundente cu fibroase; b.uree și azotați abundenti in ratie;
c.administrării de furaje mucegăite; d.administrării de furaje mărunțite excesiv.

425.Remedierea brutală (rapidă) a meteorismului ruminal gazos poate conduce la:


a.hiperemie pasivă post vacuo; b.tromboză;
c.embolie gazoasă; d.hiperemie activă ex vacuo.

426.Printre manifestările dispepsiilor hiperstenice se numără:


a.hipersperistaltism; b.fermentații;
c.stimularea peristaltismului intestinal; d.hiperaciditate și gastrită.

427.Care dintre următoarele manifestări NU ESTE caracteristică constipației?


a.defecare rară; b.crotine dure;
c.stoparea definitiva a defecării; d.crotine de dimensiuni mici.

428.Care dintre următoarele manifestări NU ESTE caracteristică icterului hepatic?


a.prurit; b.fecale decolorate;
c.amplificarea bilirubinei conjugate; d.pigmentarea pielii.

429.Care dintre următoarele cauze NU POATE conduce la hiperglicemie?


a.exces de insulină; b.simpaticotonie;
c.stres; d.exces de catecolamine.

430.Hiperproteinemiile relative pot fi induse în condițiile:


a.plasmoragii; b.deshidratări;
c.variantele a și b; d.aport alimentar crescut.

431.Care dintre următoarele cauze conduce la deficit imunologic neonatal?


a.defect congenital; b.infecții;
c.carențe; d.colostru insuficient.

432.Care dintre următoarele conjuncturi poate conduce la instalarea dispnelor periodice?


a.obstrucții acute ale căilor respiratorii; b.insuficiența cardiacă;
c.fazele terminale; d.emfizemul pulmonar.

433.Hiperfagia este indusă în condiții de:


a.stres; b.carențe;
c.boli cronice; d.hipertiroidism.

434.Alcaloza ruminală este indusă de multiplicarea la nivel ruminal a:


a.lactobacililor; b.bacteriilor Gram negative;
c.streptococilor; d.bacteriilor Gram pozitive.

435.Sialoreea se instituie în condițiile:


a.hipersecreției salivare; b.variantele a și c.
c.disfagiei; d.sialoadenitei.

436.Diareea de tip hipersecretor poate fi cauzată de:


a.toxine bacteriene;b.abundența, alimentelor nedigerate corespunzător la nivel gastric;
c.leziuni ale mucoasei intestinale. d.deficit enzimatic intestinal.

437.Formarea crotinelor dure, de dimensiuni mici, pe parcursul derulării constipației, este cauzată de:
a.absorbției scăzute a apei; b.hipoperistaltismului intestinal;
c.hipersecreției intestinale; d.variantele a și c.
438.Care dintre următoarele cauze, NU PARTICIPĂ la instituirea litiazei biliare?
a.pH-ul bilei diminuat; b.nivel scăzut de bilirubină;
c.colangita; d.bilă concentrată.

439.Care dintre următoarele locuri NU SE ÎNSCRIE între cele de elecție pentru depozitarea acidului uric, pe
parcursul derulării sindromului de gută?
a.nefronii; b.ficatul;
c.articulațiile; d.seroasele.

440.Care dintre următoarele condiții patologice conduce la diminuarea lumenului căilor respiratorii afectate?
a.astmul broșic; b.emfizemul pulmonar;
c.edemul pulmonar; d.variantele a și c.

441.Care dintre următoarele consecințe este indusă în condițiile astmului bronșic?


a.dispnee inspiratorie; b.jetaj;
c.febră; d.variantele b și c.

442.Care dintre următoarele manifestări NU CONSTITUIE o consecință a insuficienței renale?


a.retenția electroliților; b.retenție hidrică;
c.alcaloză metabolică; d.retentia ureei.

443.Printre alte consecințe, laringitele implică:


a.disfagie; b.strănut;
c.jetaj; d.variantele b și c.

444.Tulburările de deglutiție pot fi induse de:


a.hipersecreția de salivă; b.paralizii ale nervului vag;
c.hiposecreția de salivă; d.variantele b și c.

445.Cauzele concretizate prin împiedicarea eructației pot conduce la instalarea:


a.indigestiilor ruminale biochimice simple; b.indigestiilor ruminale meteorizante;
c.indigestiilor ruminale motorii; d.indigestiilor ruminale putride.

446.Printre manifestările dilatației gastrice se numără:


a.distensia stomacului; b.compresiuni vasculare abdominale;
c.compresiuni trandiafragmatice; d.variantele a, b și c.

447.Diareea de tip inflamator alergic se instituie prin mecanism:


a.malabsorbtiv; b.hipersecretor;
c.vasculo-exudativ. d.variantele a și b.

448.Icterul hepatic poate fi indus în condițiile:


a.paraziți intraglobulari; b.hepatită;
c.litiază biliară; d.toxice hemolitice.

449.Care dintre următoarele lipoproteine au efect aterogen?


a.VLDL; b.LDL;
c.HDL; d.variantele a și b.

450.Diabetul zaharat acționează în sensul inducerii hiperhidratării extracelulare hipertone, prin amplificarea:
a.natremiei; b.glicemiei;
c.nivelului proteoglicanilor; d.lipidemiei.
451.Care dintre următorii factori stimulează absorbția intestinală a calciului?
a.parathormonul; b.calcitonina;
c.vitamina D; d.variantele a și c.

452.Care dintre următoarele condiții patologice NU ESTE caracterizată de hipocalcemie?


a.rahitismul; b.osteofibroza;
c.osteomalacia; d.variantele a și c.

453.Care dintre următoarele condiții conduc la sindromul denumit Parezia de parturitie?


a.deficitul de calciu; b.hipovitaminoza D;
c.hiperparatiroidismul; d.hipocalcitoninemia.

454.Mărirea atriului stâng se manifestă pe ECG prin:


a.mărirea complexului QRS; b.mărirea undei S;
c.unda P înaltă și ascuțită; d.unda P bifidă.

455.Care dintre următoarele cauze NU SE ÎNSCRIE între cele capabile să genereze diabetul zaharat de tipul II?
a.leziuni pancreatice; b.factori genetici responsabili de scaderea receptorilor insulinici;
c.obezitatea (rezistență la insulină); d.exces de catecolamine.

456.Lipoliza intensă, specifică diabetului zaharat, conduce la:


a.cetonemie; b.uricemie;
c.hiperlipemie; d.variantele a și c.

457.Afibrinogenia se integrează în grupul:


a.disproteinemiilor totale; b.hiperprotenemiilor;
c.disproteinemiilor parțiale; d.hipofibroproteinemiilor.

458.Pseudoptialismul se instituie în condițiile:


a.hipersecreției salivare; b.variantele a și c.
c.disfagiei; d.sialoadenitei.

459.Diareea de tip malabsorbtiv poate fi cauzată de:


a.toxine bacteriene;
b.abundența, în intestin, a sărurilor minerale și a alimentelor nedigerate corespunzător la nivel gastric;
c.leziuni ale mucoasei intestinale. d.uremie.

460.Formarea crotinelor dure, de dimensiuni mici, pe parcursul derulării constripației, este cauzată de:
a.absorbției crescute a apei; b.hipoperistaltismului intestinal;
c.hipersecreției intestinale; d.variantele a și b.

461.Amplificarea descărcării bilei, de la nivelul ficatului, este indusă în condițiile:


a.cirozei; b.congestiei hepatice;
c.litiazei biliare; d.variantele a și c.

462.Care dintre următoarele manifestări NU SE MANIFESTĂ consecutiv alterării funcției metabolice a ficatului?
a.amplificarea proteinemiei; b.scăderea factorilor plasmatici ai coagulării sângelui;
c.creșterea nivelului sanguin al acidului uric; d.creșterea amoniemiei.

463.Care dintre următoarele simptome este caracteristică diabetului zaharat?


a.adipsie; b.polifagie;
c.oligurie; d.polipnee.
464.Hipoalbuminemia se integrează în grupul:
a.dipsproteinemiilor totale; b.disproteinemiilor parțiale;
c.hiperprotenemiilor; d.hipoalbuminuriilor.

465.Care dintre următoarele condiții NU POT conduce la manifestarea hipolipidozelor?


a.subnutriția; b.maldigestia și malabsorbția;
c.afecțiunile cronice; d.hiperglicemia.

466.Care dintre următoarele lipoproteine are rolul de a transporta trigliceridele și colesterolul din țesuturi, către
ficat?
a.VLDL; b.LDL;
c.HDL; d.HDH.

467.Hipotiroidismul acționează în sensul inducerii hiperhidratării extracelulare hipertone, prin amplificarea:


a.natremiei; b.glicemiei;
c.nivelului proteoglicanilor; d.lipidemiei.

468.Hiperpotasemia și hipopotasemia sunt însoțite de:


a.variantele b și c; b.deshidratare;
c.hemoconcentrație; d.tulburări comportamentale.

469.Osteofibroza este indusă în condițiile:


a.hiperparatiroidism; b.sedentarism;

470.Creșterea umplerii distolice determină:


a.creșterea forței de contracție a inimii; b.creșterea volum bătăii;
c.bradicardie; d.variantele a, b și c.

471.Care dintre următoarele blocuri cardiace nu intră în categoria blocurilor cardiace fiziologice?
a.blocul unidirecțional, la nivelul NAV; b.blocul AV gr. I și II, la câine;
c.viteza de deplasare a influxului cardiac prin NAV;
d.blocul AV gr. I și II, la cal.

472.Care dintre următoarele condiții patologice conduce la amplificarea lumenului căilor respiratorii afectate?
a.bronșiectazie; b.spasm laringian;
c.faringita; d.bronșita.

473.Care dintre următoarele cauze poate induce astmul bronșic?


a.intoxicații. b.obstrucții acute;
c.simpaticotonia; d.hipersensibilizarea.

474.Care dintre următoarele condiții poate conduce la manifestarea hipoxiei ischemice?


a.asfixie acută; b.pneumonii;
c.insuficiență cardiacă; d.edem pulmonar.

475.Care dintre următoarele manifestări este caracteristică sindromului nefrotic?


a.oligurie; b.diminuarea presiunii oncotice a sângelui;
c.azotemie; d.retenție hidro-salină.

476.Care dintre următoarele cauze, consecutive leziunilor hepatice și insuficienței acestui organ, concură la
generarea ascitei?
a.amplificarea nivelului sanguin al enzimelor hepatice. b.hipertensiune portală;
c.scăderea proteinemiei; d.variantele b și c.
477.Care dintre următoarele simptome ale diabetului zaharat, este indus de hiperglicemie?
a.polidipsie; b.polifagie;
c.poliurie; d.variantele a și c.

478.Care dintre următoarele manifestări NU ESTE o consecință a hipoproteinemiilor?


a.edem; b.acidoză;
c.coagulopatie; d.deficit imunitar.

479.Care dintre următoarele cauze conduce la afibrinogenie?


a.etiologie congenitala; b.infecții;
c.carențe; d.colostru insuficient.

480.Care dintre următoarele cauze poate conduce la hepatosteatoza?


a.lipsa factorilor lipotropi din rație; b.hipotiroidismul;
c.diabetul zaharat; d.stresul.

481.Care dintre următoarele lipoproteine au efect antiaterogen?


a.VLDL; b.LDL;
c.HDL; d.variantele a și b.

482.Osteoporoza este indusă în condiții de:


a.hiperparatiroidism; b.sedentarism;
c.dezechilibru Ca/P; d.hipervitaminoza D.

483.Care dintre următoarele manifestări NU ESTE caracteristică hipovitaminozei A?


a.deficit de roropsină; b.hipercheratinizarea epiteliilor;
c.stoparea creșterii corporale; d.anemie.
Hiperfagia este indusă în condiții de:
a.stres; b.carențe;
c.boli cronice; d.hipertiroidism.

484.Furajele cu potențial acidifiant stimulează multiplicarea la nivel ruminal a:


a.lactobacililor; b.variantele a, c și d.
c.bacteriilor Gram pozitive; d.cocilor;

485.Pseudoptialismul se instituie în condițiile:


a.hipersecreției salivare; b.variantele a și c.
c.disfagiei; d.sialoadenitei.

486.Diareea de tip inflamator bacterian se instituie prin mecanism:


a.malabsorbtiv; b.hipersecretor;
c.vasculo-exudativ. d.variantele a, b și c.

487.Care dintre următoarele cauze nu pot conduce la malabsorbție?


a.maldigestia; b.leziuni intestinale;
c.obstrucții post-mucoase; d.niciuna.

488.Care dintre următoarele manifestări nu este caracteristică icterului hepatic?


a.prurit; b.tahicardie;
c.amplificarea nivelului sanguin al bilirubinei neconjugate;
d.pigmentarea pielii.

489.Care dintre următoarele simptome este caracteristică diabetului zaharat?


a.polidipsie; b.anorexie;
c.oligurie; d.polipnee.
490.Hiperproteinemiile absolute pot fi induse în condițiile:
a.plasmoragii; b.deshidratări;
c.variantele a și b; d.aport alimentar crescut.

491.Care dintre următoarele procese și stări patologice nu poate constitui o consecință a derulării sindromului de
gută?
a.glomerulonefrită; b.artrită;
c.hepatită și insuficiență hepatică; d.pericardită și insuficiență cardiacă.

492.Hiperhidratarea extracelulară hipertonă se instituie în următoarele condiții:


a.insuficiență renală; b.hipercorticism;
c.hipertiroidism; d.variantele a și c.

493.Hiponatremia relativă se instituie în următoarele condiții:


a.hipersecreție de ADH; b.hipoaldosteronism;
c.exces de diuretice; d.variantele b și c.

494.Care dintre următoarele consecințe nu este indusă de ateroscleroza consecutivă hipercolesterolemiei?


a.hipertensiunea arterială; b.hemoragii;
c.tromboză; d.variantele a și b.

495.Hipernatremia absolută se complică, în final, cu:


a.hipersecreție de ADH; b.șoc hipovolemic;
c.hemoconcentrație; d.deshidratare globală.

496.Care dintre următoarele lipoproteine are rolul de a transporta trigliceridele și colesterolul din țesuturi, către
ficat?
a.VLDL; b.LDL;
c.HDL; d.HDH.

497.Care dintre următoarele cauze conduce la instalarea hipercolesterolemiei esențial (primare)?


a.acumularea sanguină a HDL, urmare a aportului alimentar crescut;
b.acumularea sanguină a VLDL, , urmare a unui deficit de captare a acestora la nivelul membranei hepatocitare;
c.acumularea sanguină a LDL, urmare a unui deficit de captare a acestora la nivelul membranei hepatocitare;
d.variantele b și c.

498. Anorexia este indusă în condiții de:


a.maldigestie; b.carențe;
c.hipertiroidism; d.malabsorbție.

499.Indigestia ruminală putridă are drept consecință:


a.alterarea epiteliului ruminal (ruminită); b.migrație bacteriană;
c.toxiemie; d.acidoză și hemoconcentrație.

500.Care dintre următoarele cauze nu poate induce hipoperistaltism gastric?


a.alimente masticate insuficient; b.grăsimi abundente în rație;
c.vagotonie. d.alimente prea reci.

501.Care dintre următoarele evenimente nu intră în categoria implicațiilor diareei?


a.deshidratare; b.hipopotasemie;
c.hiponatremie; d.alcaloză.

502.Care dintre următoarele implicații nu sunt caracteristice Insuficienței pancreatice exocrine?


a.maldigestie; b.malabsorbție;
c.diaree; d.ninciuna.
503.Care dintre următoarele manifestări nu se manifestă consecutiv alterării funcției metabolice a ficatului?
a.amplificarea proteinemiei;
b.scăderea factorilor plasmatici ai coagulării sângelui;
c.creșterea nivelului sanguin al acidului uric; d.creșterea amoniemiei.

504.Lipoliza intensă, specifică diabetului zaharat, conduce la:


a.acidoză metabolică; b.uricemie;
c.hipolipemie; d.variantele b și c.

505.Hiperproteinemiile relative pot fi induse în condițiile:


a.debutul infecțiilor; b.deshidratări;
c.variantele a și d; d.aport alimentar crescut.