Sunteți pe pagina 1din 7

Lil' Darlin

Neal Hefti
A B
Ballad q=75 G9 D‹7 D¨7(b5) C7(“4) C7(b9) A‹7 D7(b9)
4 ° ™ ‰ œ™ . . . .
&b 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ¢ ™ n œœœ ™™™ œœœ b œœœ b œœœ œœ œœœ # œœœ nn œœœ w
w # ˙˙˙ ™™™™
Œ
w
œ œ œ œœ œ n œ œ w # ˙
A
Ballad q=75 B
4 ° ™ ‰ -œ ™ . . . . - - >
Trumpet in Bb &b 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ¢™ œ œ œ œ œ œ œ w ˙™ Œ
p

° 4 °™‰ - . . . . - - >
Tenor Saxophone & b 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ™ œ™ œ b œ œ œ Œ
p
œ # œ nœ w #˙ ™

-
Tenor Saxophone
4
&b 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ™™ ‰ œ™ . . . . - - > Œ
¢ ¢ œ nœ b œ œ œ œ œ w ˙™
p

? b 44 ∑ ∑ ∑ ∑ ° ™ ‰ n-œ ™ œ. œ. œ. œ. -œ -œ >œ w #˙ ™ Œ
Trombone ¢™
p

G‹ C7(b9„ˆˆ13) œ G9 D‹7 D¨7(b5) C7(“4) C7(b9) A‹7 D7(b9) œ


4 ˙ ˙˙ œœ °™‰ -œ ™ . . . . - - > œœ
& 4 ˙˙
b ˙
˙˙ ˙˙
˙˙˙ ˙˙ ‰ j nœ
œ œ ¢™ œ œ œ œ œ œ œ w ˙ ‰ j nœ
œ œ
p
˙ ˙ ˙ #˙ n ˙˙ 3 3
+RS
Only piano
2
9 G9
.D‹7 D¨7(b5) G‹/C C7(b9) F13 F7(#5) C B¨6 B¨‹6 F6
> F7 B7 B¨6 B¨‹6 A‹7
nœ ™ . j
& b ‰n œœ ™™ œœœ b œœ œ œ œœ n œœ w ˙ ™™ # œœ œœ œœ ## œœ œœ b œœ œœ n n œœ ‰ >œ ™ Œ ‰# # œœj œœ œœ ## œœ œœ n œœœ n œœœ b nœœœ
n œ ™ n œœ œ œ #
b œœ œœœ œœ n œœ œ w # ˙˙ ™™™™ œœ œœ n œœ œœ œœ n œ b œœœ ™™™
nœ œ #œ w
w ˙ ™™ œœ n œœ nœ n œœ n œœ œœ œœ n œœ œ b œ n œ
C
-œ ™ . . . . - - > >
Tpt. & b ‰ œ œ œ œ œ œ w ˙ ™™ #œj œ œ #œ œ b œ œ > j
nœ ‰ œ ™ Œ ‰ #œ œ œ #œ œ œ œ œ
œ
° b ‰ - . . . . - - > > ‰> Œ ‰ j
Ten. Sax. & œ™ œ b œ œ j œ
œ œ #œ œ w # ˙ ™™ œ œ œ #œ œ œ œ nœ œ™ #œ œ œ #œ œ œ œ
- . - >
Ten. Sax. ¢ & b ‰ œ™
. . . - j > ‰> Œ ‰ j bœ
œ nœ b œ œ œ œ œ w ™™
˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ #œ œ
-
? b ‰ nœ ™ œ. nœ. œ. œ. -œ -œ #>œ w ˙ ™™ œJ œ œ œ œ œ œ n>œ ‰ b>œ ™ Œ ‰ nœJ œ œ œ œ
œ bœ nœ
Tbn.

G9 D‹7 D¨7(b5) G‹/C C7(b9) F13 F7(#5) A6 B¨6 B¨‹6 F6 F7 A6 B¨6 B¨‹6 A‹7
-œ ™ . . . . - - > >
&b ‰ œ œ œ œ w ˙ ™™ j œ œ #œ œ b œ œ ‰ > Œ ‰ j œ œ #œ œ œ œ œ
œ œ œ #œ nœ œ™ #œ

1. 2. 3
16 D7[áÁ] G9 - D‹7D¨7(b5)G‹/C G9 G‹7 C9 A‹7 D7 G9 - D‹7 D¨7(b5) G‹7/C C9 F6
. . . . ->
& b <b> ˙˙˙ n b ˙˙˙ ‰ nœœœ ™™™ . bn œœ œ œœœ œœœ œœ ˙˙ ˙˙ ∑ ™™ ü ‰ œœœ ™™™ œœ b œœ œœ .
˙ b˙ n œ™ œ œ œ œ
œ # n
œœ b œœ œœœ n œœ b œ n œ b œœ ˙˙ ˙˙ † nœ™ œ œœ b œœ œœœ n œœœœ œœœœ œœœ œœ
œ œ œ œœ
1.
-œ ™ . . . . -> ü™ 2.‰-œ ™ . . . . ->
Tpt. &b w ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ w ∑ ™† œ œ œ œ œ œœœ
° - . . -> - . .
Ten. Sax. & b ˙ b˙ ‰ nœ ™ œ b œ . . ∑ ™™ ü ‰ œ™ œ b œ œ. . ->
œ œ œ nœ œ œ w œ œ œœ
-
‰ œ™ . . . . -> ™™ ‰ -œ™ . . . . ->
¢ & b <b> ˙ n ˙
Ten. Sax. ∑
œ n œ b œ œ n œ bœ nœ b œ †
w œ nœ b œ œ œ œœ
n-œ ™ . œ. œ. œ. œ b œ n-œ >œ - ->
Tbn.
? b ˙ b˙ ‰ œ ˙ ˙ ∑ ™™ ü ‰ nœ ™ œ. œ. œ. œ. œ œ œ
† œ
D7[áÁ] G9 D‹7 D¨7(b5) G‹/C G9 G‹7 C9 A‹7 D7
œ œ G9 D‹7 D¨7(b5) G‹7/C C9 F6
. .
™™ ü
- . . . - > œ - . . - >
&b ˙ ˙ ‰ œ™ œ œ œ œ œ w Ó ‰ j œnœ ‰ œ™ œ œ
.
œ œ œ œ † œ œ œ œ œ œ
3
4 D
23 G9 C7(“4) C7(b9) A‹7 D7(b9) G9 D‹7 D¨7(b5) G‹/C C7(b9)F13 F7(#5)

&b w ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
w
w
w D
A‹7 D7(b9) G9 D¨9(#5) G‹7 C9 F^ A‹7 D7(b9) A¨9 G9 D¨7(#5) G‹/C C9 C‹ G7(#5)/C

Tpt. &b w V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
° œœ - -
Ten. Sax. &b ˙ b˙ ˙™ bœ œ ˙ ˙ ˙ ™ œ#œ ˙ b ˙ ˙
Œ bœ œ ˙ ˙ w
˙™
- Π-
¢ &b
Ten. Sax. ‰ j
œ ˙ ˙ n˙ ™ œb œ ˙ ˙ ˙™ œœ w n˙ œb œ ˙ ˙ bw
˙™
˙™ -œ œ ˙ ˙ ˙™ œœ ˙ - ˙ ˙ n˙
Tbn.
?
b ˙™ ‰ œJ ˙ b˙ b˙ ˙ Œ œ œ ˙
A‹7 D7(b9) G9 D¨9(#5) G‹7 C9 F^ A‹7 D7(b9) A¨9 G9 D¨7(#5) G‹/C C9 C‹ G7(#5)/C

&b w V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
5
32 B¨6 FROM B TO CODA

&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
C‹7(b5) F9 B¨6 B¨‹6 A‹7 F9 B¨6 B¨‹6 A‹7(b5) D7[áÁ] G9 D‹7 G9 G‹7 C9 A‹7 D7(b9)

Tpt. &b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
° œŒ
Ten. Sax. & b b˙ nœ Œ ‰
œ™ b ˙ nœ w bœ œ b˙ n˙ ™ œœ w ˙ ˙ ˙
˙ #œ

¢ & b <b> ˙ #œ Œ ‰
Ten. Sax.
œ™ ˙ ˙ #˙ nw n˙ ™ œ œ ˙ n˙ bw ˙ bœ Œ
w
˙
? b b˙ œŒ
‰ œ™ ˙ ˙ œ œ w ˙ b˙ ˙™ œœ w ˙ ˙ #œ Œ
Tbn.
C‹7(b5) F9 B¨6 B¨‹6 A‹7 F9 B¨6 B¨‹6 A‹7(b5) D7[áÁ] G9 D‹7 G9 G‹7 C9 A‹7 D7(b9)

&b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
6 rit.
 G9
41 D‹7
. D¨7(b5) G‹7/C C9 F6 G9 D‹7
.
° . . .

& b ¢ ™™ ‰ œœœ ™™ œœ ∑ ™™ ü ‰ œœœ ™™™ œœ
nœ™ œ b œœœ b œœœœ œœœ n œœœœ œœœœ œœœ œœ w † nœ™ œ b œœœ
œ œ w œ
œ œ œœ w œ
w
 . .
°b ™ ‰ . . - > .
Tpt. & ¢ ™
-œ ™
œ œ
. ∑ ™™ ü ‰ -œ ™
œ
œ œ œ œ œ œ w †
rit.
œ
 - -
° b° ™ ‰ . . . . - > ™™ ü ‰ . .
Ten. Sax. & ™ œ™ ∑ œ™
œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ
w

- . - > - .
b
Ten. Sax. ¢ & ¢

™ ‰ . . . ∑ ™™ ‰ .
œ™ œ nœ bœ œ œ † œ™ œ nœ
œ œ w
 - - >
? b ° ™™ ‰ nœ ™ œ. n-œ ™
Tbn. œ. nœ. œ. œ œ œ ∑ ™™ ü ‰ œ. œ.
¢ œ w †
G9  D‹7 D¨7(b5) G‹7/C C9 F6 A‹7 D7(b9) G9 D‹7 D¨7(b5)
°™‰ . .
™™ ü
. . .
b Ϫ Ϫ
& ¢™ œ œ œ œ œ œ œ œ w V V V V †
‰ œ œ
7
46 D¨7(b5) G‹7/C C9 F6 E¨‹7 D‹7 D¨^ C7(“4) F^
.
b ΠΠΠw
& œœ
b œœ œœœ n œœœ œœœ œœ
œ œ
œœ
œ
œœ b b œœœ œœ bb œœœ n œœœ nw
n
n œœ
œ œ œ bœ n w
œ bœ œ
œ œ w
. - > - - - - U U
b . Œ bœ Œ bœ Œ w
Tpt. & œ œ œ œ œ œ œ œ œ
° . - > - - - - U U
Ten. Sax. &b œ . Œ Œ Œ
œ œ œ bœ œ bœ nœ nw
œ œ
- > - U U
Ten. Sax. ¢ & b
. . Œ - - Œ - Œ
bœ œ œ œ œ œ œ w
œ œ œ
- -
? œ. œ. œ œ œ
>
Œ b -œ -œ Œ b -œ œ
U
Œ
U
Tbn. b œ œ w
G‹7/C C9 F6 E¨‹7 D‹7 D¨^ C7(“4) F^
. U U
&b œ Œ bœ Œ bœ Œ w
œ œ œ œ œ œ œ œ