Sunteți pe pagina 1din 4

Contabilitate financiară - Seminar 1 Specializarea CIG EG 2015-2016

APLICAŢIE PRACTICĂ RECAPITULATIVĂ


Pornind de la următoarele solduri iniţiale: 1012 „Capital subscris vărsat” 40.000 lei; 401 „Furnizori” 15.000 lei;
301 „Materii prime” 5.000 lei; 1621 „Credite bancare pe termen lung” 5.000 lei; 5121 „Conturi la bănci în lei”
40.000 lei; 5311 „Casa în lei” 10.000 lei; 371 „Mărfuri” 5.000 lei:
a) Întocmiți bilanțul inițial și deschideţi conturile aferente elementelor din bilanțul inițial;
b) înregistraţi în evidenţa cronologică (Registrul-Jurnal) şi evidenţa sistematică (Cartea-Mare)
următoarele operaţiuni economice:
1. se achiziţionează de la un furnizor, mat aux. în valoare de 5.000 lei, TVA 24%, cu plata ulterioară;
2. se achită, prin virament bancar, datoria faţă de furnizorul materialelor auxiliare;
3. în cadrul procesului de producţie se dau în consum materii prime în valoare de 4.000 lei şi
materiale auxiliare în valoare de 2.000 lei;
4. se înregistrează factura aferentă consumului de energie electrică folosit în procesul de producţie:
valoare energiei facturate 1.000 lei, TVA 24%;
5. din procesul de producţie se obţin 1.000 kg. produse finite, cost de producţie total:______, cost
de producţie unitar:___ lei/kg.;
6. se vând unui client 300 kg. din produsele finite obţinute, preţ de vânzare unitar 10 lei/kg., TVA
24%, încasarea având loc la o dată ulterioară;
7. se încasează de la client, prin virament bancar, contravaloarea produselor vândute (inclusiv TVA);
8. se vând, cu încasarea pe loc în numerar mărfurile din stoc, preţ de vânzare 7.000 lei, TVA 24%.
9. se închid conturile de venituri şi cheltuieli;
10. se regularizează TVA.
c) stabiliţi pentru fiecare cont deschis: rulajele, totalul sumelor şi soldul final, dacă este cazul;
d) întocmiţi bilanţul şi contul de profit sau pierdere.

REGISTRUL JURNAL
MODIFICĂRI
Nr. CONTURI
Crt.
Op. Explicaţia În BILANŢ În CPP SUME
A D Cp CH V Debitoare Creditoare

Titular de curs (CIG+EG): Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor


Seminar: Conf.univ.dr. Victor Müller victor.muller@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller,
Lect.univ.dr. Vasile Cardoş vasile.cardos@econ.ubbcluj.ro
Contabilitate financiară - Seminar 1 Specializarea CIG EG 2015-2016

REGISTRUL JURNAL - continuare


MODIFICĂRI
Nr. CONTURI
Crt.
Op. Explicaţia În BILANŢ În CPP SUME
A D Cp CH V Debitoare Creditoare

CARTEA MARE
D C A Bilanț inițial P D C

D C D C D C

D C D C D C

Titular de curs (CIG+EG): Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor


Seminar: Conf.univ.dr. Victor Müller victor.muller@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller,
Lect.univ.dr. Vasile Cardoş vasile.cardos@econ.ubbcluj.ro
Contabilitate financiară - Seminar 1 Specializarea CIG EG 2015-2016

D C D C D C

D TVA deductibilă C D TVA de____________ C D TVA colectată C

Cheltuieli cu Venituri af. costului


D materiile prime C D produselor C

Venituri din vânzarea


Cheltuieli cu mat aux
D C D Profit sau pierdere C D produselor finite C

Cheltuieli privind Venituri din vânzarea


D mărfurile C D mărfurilor C

Titular de curs (CIG+EG): Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor


Seminar: Conf.univ.dr. Victor Müller victor.muller@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller,
Lect.univ.dr. Vasile Cardoş vasile.cardos@econ.ubbcluj.ro
Contabilitate financiară - Seminar 1 Specializarea CIG EG 2015-2016

A Bilanţ final P

TOTAL ACTIV TOTAL PASIV

Cheltuieli Contul de Profit și Pierdere Venituri

TOTAL CHELTUIELI TOTAL VENITURI


REZULTATUL EXERCIȚIULUI =

Titular de curs (CIG+EG): Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor


Seminar: Conf.univ.dr. Victor Müller victor.muller@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller,
Lect.univ.dr. Vasile Cardoş vasile.cardos@econ.ubbcluj.ro