Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere de revenire din Concediu fara plata

Nr …………../………………….

Subsemnatul (a).........................................……………………., cu domiciliul


în………………………..……………………, legitimat(ă) cu CI seria……nr……,
CNP…………………………….., salariat(ă) a…................................., vă rog să-mi aprobați
revenirea din concediul fara plata incepand cu data de 27.12.2019

Vă mulțumesc,

Data Semnătura

…………….. ……………..

S-ar putea să vă placă și