Sunteți pe pagina 1din 5

Monografie contabilitate societatilor agricole

Achizitia de materii prime si materiale pentru infiintarea culturii


% = 401
3025
3022
3028
Consumul materiilor prime si materialelor in proces
6025 = 3025
6022 = 3022
6028 = 3028
si concomitent
331 = 711
Este indicat ca evidenta sa se tina pe analitice pentru fiecare cultura.
Aici se mai pot repartiza cu ajutorul coeficientilor de repartizare, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu
piesele de schimb pentru masinile agricole, cheltuieli cu energia electrica, cheltuieli cu apa, etc.
La recoltare
345 = 331
De foarte multe ori producatorul nu are suficient spatiu de depozitare.
In aceasta situatie productia se depoziteaza la terti.
354 = 345
Vinzarea se poate produce in doua moduri:
din depozitele proprii:
411 = 701
711 = 345
sau din depozitele tertilor
411 = 701
711 = 354
In cazul folosirii cupoanelor agricole pentru plata / incasarea contravalorii unor facturi
Primirea cupoanelor
In situatia in care cupoanele sunt primite de proprietarii de teren
5328 = 4551 - analitic pentru fiecare titular de contract de arenda
In situatia in care sunt primite direct de societatea agricola (caz rar)
5328 = 7411
Plata unor facturi cu cupoane agricole
401 = 5328
Plata drepturilor cuvenite fiecarui titular de contract de arenda 4551 = %
5311 - in bani
345 - in natura
La furnizorii de bunuri sau de servicii 5113 = 4111 - la primirea cupoanelor agricole
5131 = 5113 - la incasarea efectiva a cupoanelor agricole
La recoltare, pe camp, se intocmesc avize de expeditie catre depozitul propriu(daca exista) sau catre cele
ale tertilor(inchiriate).
Aici, pe baza notelor de cantar, se poate sti exact cantitatea produsa.
Atentie la modul de lucru pe cantitati: in agricultura se poate lucra pe cantitati fizice sau pe cantitati
utile. Determinarea cantitatii utile se poate face numai dupa analizarea calitatii produselor, in
laboratoare specializate si se foloseste atunci cand nu dispuneti de depozite proprii. Daca aveti depozite,
ca producator este recomandat sa lucrati la fizic.
In baza notelor de cantar, veti intocmi fisa de magazie pe fiecare produs in parte.
In cazul in care plata arendei se face in natura, se intocmeste un borderou, pentru fiecare produs in
parte, care trebuie sa cuprinda:
-numele si prenumele proprietarului
-act de identitate, serie, nr.,eliberat la data..., organul emitent
-suprafata de teren aferenta culturii respective
-kg/ha
-cantitate cuvenita
-semnatura.
In baza acestui borderou (totalizat), va scadeti din fisa de magazie.
Va recomand sa nu distribuiti decat persoanei titulare plata arendei, indiferent daca este in natura sau
bani, iar in lipsa acesteia, doar cu procura notariala.
Va scuteste de neplaceri ulterioare, de pierdere de timp si bani.

Nu uitati, ca la fiecare transport, sa luati tara mijloacelor de transport.

Predarea produselor agricole catre arendatori, chiar daca se face in contul arendei datorate, reprezinta
transfer al dreptului de proprietate asupra produselor detinute de societate catre beneficiar si in
consecinta constituie operatiune impozabila. Societatea in calitate de platitoare de TVA are obligatia sa
consemneze aceste operatiuni impozabile in facturi fiscale, facturand cu TVA. Stingerea obligatiilor
contractuale privind plata arendei, se face prin compensare cu drepturile de creanta ce decurg din
facturile emise pentru produsele agricole predate in contul arendei.
Cheltuielile cu arenda sunt deductibile la calculul profitului impozabil, numai daca contractele de
arendare sunt inregistrate la organul fiscal in raza caruia sunt situate terenurile agricole.
Obligatia de a inregistra contractul cu arenda la organul fiscal, revine proprietarului in termen de 15 zile
de la incheierea acestuia.

Ca introducere se recomanda evidenta pe conturi analitice pentru fiecare cultura, cel putin pentru
conturile 331 si 711. Din practica a reiesit ca si in cazul celorlate conturi, atunci cand se lucreaza
cu analitice, evidenta si urmarirea este mult mau buna. Inregistrarea cantitativ-valorica este de
preferat celei global valorice.
Achizitia de materii prime, materiale:

%
=
401

301 Achizitia de materii prime

3022

Achizitia de combustibili

3025 Achizitia de seminte


3028 Achizitia de alte materiale
4426 TVA aferent

Consumul acestora si inregistrarea productiei neterminate

601 = 301 Consumul de materii prime

6022
=
3022
Consumul de combustibili

6025
=
3025
Consumul de seminte

6028

= 3028 Consumul de alte materiale

331
=
711

Inregistrarea productiei in curs


Repartizarea celorlalte cheltuieli (603, 604, 605, 608, 611, 612, 613, 614, 622, 623, 624, 625,
626, 628, etc.) se poate face proportional cu suprafata cultivata atunci cind este vorba de
cheltuieli de regie. Cheltuielile specifice se repartizeaza pe cultura pentru care au fost efectuate.
De exemplu: cheltuielile cu amortizarea tractoarelor se pot repartiza proportional pe toate
culturile dar cheltuielile cu depozitarea griului nu pot fi repartizate pe cultura de rapita.

Inregistrarea 331 = 711 se va face cu suma produselor, serviciilor si altor cheltuieli (preferabil pe
analitice)

Atentie: atunci cind societatea are mai multe culturi (de ex griu, porumb, orz) aceste cheltuieli si
implicit productia neterminata, se vor inregistra proportional cu suprafata cultivata, in cazul
cheltuielilor comune tuturor culturilor. Cheltuielile specifice fiecarei culturi se vor inregistra
numai pe aceasta cultura.
Nu uitati: o cultura se incheie cu lucrari de desfiintare a culturii. Si acestea trebuiesc repartizate
pe cultura respectiva.
La recoltare
Pe baza notelor de cintar se poate sti exact cantitatea produsa. Atentie la modul de lucru pe
cantitati: in agricultura se poate lucra pe cantitati fizice sau pe cantitati utile. Determinarea
cantitatii utile se poate face numai dupa analizarea calitatii produselor. Ca producator este
recomandat sa lucrati la fizic.

Inregistrarile sunt urmatoarele: (se poate folosi ca intermediar contul 711, daca nu doriti o

inregistrare de genul 345 = 331)

711 = 331 Descarcarea contului de produ

345 = 711 Incarcarea conturilor de produs

sau
345 = 331 O alternativa la cele doua inreg

Daca nu aveti spatii de stocare proprii, va trebui sa depozitati produsele in custodie:

711 = 345 Descarcarea contului de produ


354 = 711 Incarcarea conturilor de produs sau
354 = 345 O alternativa la cele doua inreg

Uneori, din cultura curenta, se pastreaza material pentru seminte.


3025 =
711
Incarcarea conturilor de seminte

711 = 345 Descarcarea conturilor de prod

Vinzarea produselor

4111 = % Vinzarea produselor finite

701
4427
711 = 345 Descarcarea contului de produ

711 = 354 Descarcarea contului de produ

S-ar putea să vă placă și