Sunteți pe pagina 1din 2

Se spun câteva ghicitori despre animalele de la munte:

,, Umblă moșul prin pădure


Să culeagă fragi și mure
Pe vâlcea și pe cărare
Se vaită mereu că moare.”

,, Grațioasă și frumoasă
Să o vezi, nu prea te lasă
Sus, în înălțimi trăiește Sunt atenți și ghicesc animalele.
Pe ea legea o ocrotește.”
conversația
,, Colți puternici, blană sură
Dă târcoale pe la stână,
Noaptea, ochiul îi sticlește
Și când urlă, te-ngrozește.”

Discut despre mediul lor de viaţă şi le spun elevilor ca în


această oră vom rezolva și vom compune probleme cu și despre
animalele din zona de munte.
Anunţ titlul lecţiei şi obiectivele urmărite. Elevii scriu data şi titlul în caiete. conversația
Scriu data şi titlul la tablă.
Prima sarcină pe care o propun constă în citirea unui tabel, Elevii citesc tabelul, îl analizează și conversația
formularea unor întrebări și răspunsuri pornind de la tabelul răspund la întrebările adresate de mine.
dat. (Anexa 1)

Propun elevilor un joc (problemă de organizare a datelor în Elevii lipesc numerele în tabel,
tabel), în care ei vor reprezenta datele problemei. apoi formulează întrebări potrivite și
Prezint elevilor un text în care sunt trecute datele problemei. rezolvă problema în funcție de acestea.
Elevii trebuie să completeze tabelul (anexa 2) şi să formuleze conversația
Realizează sarcina propusă. explicația
întrebări potrivite datelor, apoi să le adreseze celorlalte perechi.
jocul didactic
problemati-zarea
Propun elevilor să citească diagrama și să formuleze o
altă problemă pe baza acesteia, apoi să o rezolve. ( anexa
Elevii fiecărei grupe rezolvă
3)
sarcinile, apoi urmăresc modalitatea de
rezolvare corectă și fac modificări, dacă e
cazul.

Fiecare grupă de elevi primeşte o fișă din care lipsește o conversația euristică
rubrică a unui tabel. În funcție de datele existente în tabel, ei Elevii rezolvă sarcina, apoi verifică și problemati-
trebuie să identifice rubrica- lipsă și să refacă tabelul. ( Anexa corectează. zarea
4)

conversația
explicația
problemati-zarea