Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Alois Gherguț, Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale, Polirom, 2011


2. Manea, L., (2008), Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi
3. Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, ratificată prin Legea nr.
221/2010
4. legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
5. (Unicef România, Raport de monitorizare a copiilor cu dizabilități, Septembrie 2013,
București).
6. (articol Protecția persoanelor cu dizabilități în deptul penal și procesual penal român,
dr. Alina Ioana Szabó, Universitatea George Bacovia, Bacău, România, volum 6,
Issue 2/2017).
7. Nagi SZ. Some conceptual issues in disability and rehabilitation. In: SussmanMB,
editor. Sociology and rehabilitation. Washington, DC: American Sociological
Association; 1965.
8. World Health Organization. The International Classification of Impairments,
Disabilities, and Handicaps—a manual relating to the consequences of disease.
Geneva: World Health Organization; 1980
9. World Health Organization. International Classification of Functioning, Disability
and Health (ICF). Switzerland: Geneva, 2001. URL:
www3.who.int/icf/icftemplate.cfm
10. Încălcarea drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilități prin lipsa de accesibilizare,
Material elaborat în anul 2015, în cadrul proiectului "Monitorizarea drepturilor omului prin
mecanisme internaţionale" finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în
România
11. Alexiu, Teodor Mircea (2009) Calitatea vieţii persoanelor cu dizabilităţi. Un model de
cercetare calitativă în asistenţa socială. Revista de Asistenta Sociala, Vol. 8 Issue 3/4, p41-67.
12. -Chelemen, Ioan, (2006). Impactul psiho-social asupra familiei ca urmare a dizabilităţii
copilului, Oradea: Editura Universităţii din Oradea.
13. Alexiu, TM, Baciu, EL, Bîrneanu, AG, Sandvin Tveit, J., Fylling, I., Breimo Paulsen, J., Lazăr, TA,
Dincă, M., Ungureanu, R. (2015) Hindrances and barriers to employment. Experiences of the
disabled persons in Romania. http://www.e-qual-see.ro/?page_id=270
14. Alexiu, Teodor Mircea (2009) Calitatea vieţii persoanelor cu dizabilităţi. Un model de
cercetare calitativă în asistenţa socială. Revista de Asistenta Sociala, Vol. 8 Issue 3/4, p41-67.
15. Enciclopedia Asistenței Sociale, George Neamțu)
16. Grupul de socializare apreciativ. Un model de creativitate sociale colaborativă, Simona
Ponea, Editura Lumen, Iași, 2011)
17. L Manea. Quality of Life 17 (1-2), 41-50, 2006. 6, 2006. Protecţia socială a persoanelor
cu handicap. L Manea. Bucureşti: Casa de Editură şi Presă Şansa, 2000.

18. • Goffman, E. (1990). Stigma - Notes on the Management of Spoiled Identity, Penguin Books,
New York.
19. André, Cristophe, (2009). Imperfecţi, liberi şi fericiţi - Practici ale stimei de sine, Bucureşti:
Editura Trei.
20. Luana Miruna Pop, Dicţionar de economie, Editura Expert, 2002, p. 552
21. Ana Maria Preoteasa, Cercetarea Politicilor Sociale, Editura Lumen, 2009, Iași