Sunteți pe pagina 1din 18

Protecţia persoanelor cu dizabilităţi / Protection of Disabled Persons

Evoluţii în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi

La 31 martie 2019 numărul total de persoane cu dizabilităţi comunicat Autorităţii Naţionale pentru
Persoanele cu Dizabilităţi din cadrul Ministerului Muncii şi Justiției Sociale, prin direcţiile generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a fost de 826.197
persoane. Dintre acestea, 97,85 % (808.455 persoane) se află în îngrijirea familiilor şi/sau trăiesc independent
(neinstituţionalizate) şi 2,15 % (17.742 persoane) se află în instituţiile publice rezidenţiale de asistenţă socială
pentru persoanele adulte cu dizabilităţi (instituţionalizate) coordonate de Ministerul Muncii şi Justiției Sociale
prin Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi.

Grafic 1. Numărul persoanelor cu dizabilităţila 31 martie 2019

NUMĂR TOTAL PERSOANE


826.197

NEINSTITUTIONALIZATE INSTITUTIONALIZATE1
808.455 17.742

1Numărul persoanelor instituţionalizate în instituţiile rezidentiale publice de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi
aflate în coordonarea metodologică a MMJS-ANPD

Grafic 2. Evoluţia numărului persoanelor cu dizabilităţi, decembrie 2006 – martie 2019

900,000

800,000

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

1
Protecţia persoanelor cu dizabilităţi / Protection of Disabled Persons

La 31 martie 2019, rata persoanelor cu dizabilităţi la populaţia României a fost de 3,73%, diferenţiată pe
regiuni astfel:

Grafic 3. Rata persoanelor cu dizabilităţi1, pe regiuni de dezvoltare, la 31 martie 2019 (%)

Bucureşti-Ilfov, 3.13 Nord-Est, 3.10

Centru, 3.55 Sud-Est , 3.45

Nord-Vest, 4.11 Sud-Muntenia, 4.25

Vest , 3.88 Sud-Vest Oltenia, 4.75

Calculată la populaţia judeţului conform Institutului Naţional de Statistică TEMPO ONLINE BAZE DE DATE "Populatia dupa domiciliu
la 1 ianuarie 2019".

Faţă de rata de 3,73% persoane cu dizabilităţi la 100 de locuitori, calculată la nivelul României, regiunile
Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia şi de Nord-Vest înregistrează cele mai mari rate (grafic 3).

Grafic 4. Numărul persoanelor cu dizabilităţi, pe regiuni de dezvoltare, la 31 martie 2019

135,709 NUMAR PERSOANE


122,197
116,309
102,632
97,396 93,271
80,403 77,575

SUD- NORD-EST NORD-VEST SUD-VEST- SUD-EST CENTRU BUCURESTI- VEST


MUNTENIA OLTENIA ILFOV
REGIUNI DE DEZVOLTARE

Pe judeţe/municipii, numărul cel mai mare de persoane cu dizabilităţi se înregistrează în municipiul


Bucureşti (67.676 persoane) urmat de judeţul Prahova (37.255 persoane), iar cel mai mic număr se înregistrează în
judeţul Covasna (6.101 persoane) (grafic 5).

2
Protecţia persoanelor cu dizabilităţi / Protection of Disabled Persons

Grafic 5. Numărul persoanelor cu dizabilităţi pe judeţe, la 31 martie 2019


BUCURESTI
VRANCEA 19142 67.676
VILCEA 25993
VASLUI 18735
TULCEA 9798
TIMIS 26221
TELEORMAN 13091
SUCEAVA 22935
SIBIU 16595
SALAJ 14852
SATU-MARE 16122
PRAHOVA 37255
OLT 25302
NEAMT 19276
MURES 21122
MEHEDINTI 21339
MARAMURES 19266
ILFOV 12727
IASI 27896
IALOMITA 9843
HUNEDOARA 21142
HARGHITA 11651
GORJ 13107
GIURGIU 10273
GALATI 15265
DOLJ 16891
DIMBOVITA 19028
COVASNA 6101
CONSTANTA 21548
CLUJ 27481
CALARASI 14251
CARAS-SEV. 14473
BUZAU 18221
BRAILA 13422
BRASOV 19233
BOTOSANI 14382
BISTRITA 17938
BIHOR 20650
BACAU 19678
ARGES 31968
ARAD 15739
ALBA 18569
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000

Conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi,
republicată, tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA,
asociat, boli rare.
Grafic 6. Numărul persoanelor cu dizabilităţi, pe tipuri de handicap, la 31 martie 2019

250,000

201,907
200,000

146,775
150,000

Copii
120,713

Adulţi

100,000 92,295 90,756

76,623

50,000

21,699
14,070 10,117 15,065 15,891 1,947 82
7,669
4,372 1,864 2,719 1,429
195 9
0
Fizic Somatic Auditiv Vizual Mintal Psihic Asociat HIV/SIDA Boli rare Surdocecitate

3
Protecţia persoanelor cu dizabilităţi / Protection of Disabled Persons

Grafic 7. Numărul persoanelor cu dizabilităţi, pe grupe de vârstă şi sex, la 31 martie 2019


-48,000
-46,000
-44,000
-42,000
-40,000
-38,000
-36,000
-34,000
-32,000
-30,000
-28,000
-26,000
-24,000
-22,000
-20,000
-18,000
-16,000
-14,000
-12,000
-10,000

10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000
28,000
30,000
32,000
34,000
36,000
38,000
40,000
42,000
44,000
46,000
48,000
50,000
52,000
54,000
-8,000
-6,000
-4,000
-2,000

2,000
4,000
6,000
8,000
0
85 ani si peste
80-84 ani
75-79 ani
70-74 ani
65-69 ani
60-64 ani
55-59 ani
50-54 ani
45-49 ani
40-44 ani
35-39 ani
30-34 ani FEMININ
25-29 ani MASCULIN
20-24 ani
18-19 ani (adult)
15-17 ani (copil)
10-14 ani GRUPA DE VIRSTA
5-9 ani
0-4 ani

Femeile reprezintă 53,04% din totalul persoanelor cu dizabilităţi.


Numărul persoanelor cu vârsta de peste 50 ani reprezintă 71,59% din totalul persoanelor adulte cu dizabilităţi.
Din centralizarea datelor pe grupe de vârstă rezultă că 54,92% sunt persoane cuprinse între 18-64 ani (417.657
persoane) şi 45,08% au peste 65 ani (342.809 persoane), în total persoane adulte cu dizabilităţi.

Grafic 8. Ponderea persoanelor cu dizabilităţi, pe grupe de vârstă, la 31 martie 2019

5-9 ANI 10-14 ANI


2.270% 2.647%
15-17 ANI
0-4 ANI 1,54%
1.573%
18-19 ANI
85 SI PESTE 0,98%
5.744%
20-24 ANI
80-84 ANI 2.123%
7.402%
25-29 ANI
2.960%
75-79 ANI
30-34 ANI
8.203%
4.351%
35-39 ANI
4.444%
70-74 ANI
8.949% 40-44 ANI
5.531%

45-49 ANI
5.962%
65-69 ANI
11.194%
50-54 ANI
6.429%

60-64 ANI 55-59 ANI


10.935% 7.042%

Conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, republicată,
gradele de handicap sunt: grav, accentuat, mediu şi uşor.

4
Protecţia persoanelor cu dizabilităţi / Protection of Disabled Persons

Numărul persoanelor cu handicap grav reprezintă 39,14% din total (faţă de 38,41% la 31 martie 2018), cele cu
handicap accentuat 49,64% (faţă de 50,39% la 31 martie 2018) iar cele cu handicap mediu şi uşor 11,22% (faţă de
11,20% la 31 martie 2018) (Grafic 9).

Grafic 9. Numărul persoanelor cu dizabilităţi, pe tipuri şi grade de handicap, la 31 martie 2019

110,000

100,000

90,000

80,000

70,000

Grav
60,000

Accentuat
50,000

Mediu
40,000

Uşor
30,000

20,000

10,000

Fizic Somatic Auditiv Vizual Mintal Psihic Asociat HIV/SIDA Boli rare Surdocecitate

Grafic 10. Instituţii publice de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi rezidenţiale şi
nerezidenţiale – aflate în coordonarea Ministerului Muncii şi Justiției Sociale prin Autoritatea Națională pentru
Persoanele cu Dizabilităţi - 31 martie 2019 (număr şi % )
Centre de servicii de
recuperare
neuromotorie de tip
ambulatoriu, 29, Echipa mobilă, 1,
Centre cu profil 5.84% 0.20%
ocupaţional, 2, 0.40% Servicii la domiciliu,
Centre de zi, 24, 2, 0.40% Centre de consiliere
4.83% psihosociala/orientare
Centre de criză, 2, profesionala, 5, 1.01%
0.40% Centre de îngrijire şi
asistenţă, 122, 24.55%
Centre respiro, 4,
0.80% Centre de integrare
prin terapie
Centru de pregatire pt ocupaţională, 19,
viata independenta, 3, 3.82%
0.60%
Centre pilot de
recuperare şi
Centre de recuperare şi reabilitare persoane cu
Locuinţe protejate, reabilitare handicap, 2, 0.40%
137, 27.57% Centre de recuperare şi neuropsihiatrică, 74,
reabilitare persoane cu 14.89%
handicap, 71, 14.29%
5
Protecţia persoanelor cu dizabilităţi / Protection of Disabled Persons

Numărul instituţiilor publice de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi la 31 martie 2019
este de 497 (faţă de 487 la 31 martie 2018), dintre care: 434 rezidenţiale (faţă de 426 la 31 martie 2018) şi 63
nerezidenţiale – de zi (faţă de 61 la 31 martie 2018).
Aproximativ două treimi (59,68%) din instituţiile rezidenţiale publice pentru persoanele adulte cu
dizabilități sunt: a) centre de îngrijire şi asistenţă (28,11%), având 6.327 de beneficiari, și b) locuințe protejate
(31,57%), având 988 de beneficiari. Aceștia reprezentă 41,23% din numărul total de 17.742 persoane aflate în
instituţiile rezidenţiale.
Un număr semnificativ de beneficiari există şi în cele 74 de centre de recuperare şi reabilitare
neuropsihiatrică, respectiv 6.350 persoane (35,79%).

6
Protecţia persoanelor cu dizabilităţi / Protection of Disabled Persons

1. Evoluţia trimestrială a numărului persoanelor cu handicap, la 31 martie 2019


Quarterly evolution number of disabled person, on March 31, 2019
31 martie 2019 faţă de:
(To March 31, 2019 (+/-)
Total
31 decembrie 2018 31 martie 2018
(December 31, 2018) (March 31, 2018)
Număr persoane, total
826.197 2.241 21.038
(Number of persons, total)
din care: femei
438.184 1.272 11.634
(out of which: women
din total:
(out of total:)
- copii1
65.731 730 2.514
(children1
- adulţi
760.466 1.511 18.524
(adults
În familie - neinstituţionalizate
808.455 2.407 21.357
(In family - non- institutionalised)
din care: femei
429.272 1.356 11.810
(out of which: women
din total:
(out of total:)
- copii1
65.731 730 2.514
(children1
- adulţi
742.724 1.677 18.843
(adults
Instituţionalizate
17.742 -166 -319
(Institutionalised)
din care: femei
8.912 -84 -176
(out of which: women
din total:
(out of total:)
- copii1
- - -
(children1
- adulţi
17.742 -166 -319
(adults
1 Copii care primesc alocaţia de stat dublă (neinstituţionalizaţi) la care se adaugă copiii aflaţi în instituţiile publice de protecţie socială
pentru persoanele adulte cu handicap coordonate metodologic de Ministerul Muncii și Justiției Sociale – Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi (instituţionalizaţi) prin Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului judeţene şi ale
sectoarelor municipiului Bucureşti.
Children reciving double State allowance, living in family - non-institutionalised children -, to which are added the children living in
the public residential institutions of social protection for the adult persons with handicap co-ordinate methodologic by the Ministry of
Labour and Social Justice - National Authority for Disabled Persons by the General Departmens for Social Asistance and Child
Protection at the country leve land at the local level for the districts of Bucharest - institutionalised children

Sursa: Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
Source: General Departmens for Social Asistance and Child Protection at the country leve land at the local level for the districts of
Bucharest

7
Protecţia persoanelor cu dizabilităţi / Protection of Disabled Persons

2. Numărul şi rata persoanelor cu handicap, pe regiuni/judeţe, la 31 martie 2019


Number and rate of disabled persons, by regions/counties, on March 31, 2019
din care (out of which):
din care: din total:
În familie - neinstituţionalizate Instituţionalizate
femei (out of total:) Rata1
Regiune/Judeţ (In family - non- institutionalised) (Institutionalised)
Total (out of  Rate1
(Region/County) din care: femei din care: femei
which: Copii Adulţi Copii Adulţi Copii Adulţi %
Total out of which: Total out of which:
women (Children1 (Adults Children) Adults (Children) Adults
women women:
TOTAL 826.197 438.184 65.731 760.466 808.455 429.272 65.731 742.724 17.742 8.912 - 17.742 3,73
Nord-Est 122.902 62.164 13.267 109.635 119.100 60.290 13.267 105.833 3.802 1.874 - 3.802 3,10
Bacău 19.678 10.096 1.862 17.816 18.942 9.759 1.862 17.080 736 337 - 736 2,66
Botoşani 14.382 7.214 2.396 11.986 13.990 7.006 2.396 11.594 392 208 - 392 3,17
Iaşi 27.896 13.909 2.880 25.016 27.264 13.585 2.880 24.384 632 324 - 632 2,94
Neamţ 19.276 9.999 1.801 17.475 18.598 9.618 1.801 16.797 678 381 - 678 3,39
Suceava 22.935 11.921 2.101 20.834 22.097 11.556 2.101 19.996 838 365 - 838 3,02
Vaslui 18.735 9.025 2.227 16.508 18.209 8.766 2.227 15.982 526 259 - 526 3,78
Sud-Est 97.396 50.759 7.643 89.753 95.066 49.639 7.643 87.423 2.330 1.120 - 2.330 3,45
Brăila 13.422 6.956 807 12.615 13.251 6.870 807 12.444 171 86 - 171 3,89
Buzău 18.221 9.322 1.780 16.441 17.987 9.204 1.780 16.207 234 118 - 234 3,91
Constanţa 21.548 11.589 1.882 19.666 20.821 11.256 1.882 18.939 727 333 - 727 2,82
Galaţi 15.265 7.300 1.361 13.904 15.159 7.251 1.361 13.798 106 49 - 106 2,44
Tulcea 9.798 4.952 527 9.271 9.138 4.654 527 8.611 660 298 - 660 4,14
Vrancea 19.142 10.640 1.286 17.856 18.710 10.404 1.286 17.424 432 236 - 432 4,97
Sud-Muntenia 135.709 72.462 10.036 125.673 133.143 71.100 10.036 123.107 2.566 1.362 - 2.566 4,25
Argeş 31.968 17.946 1.954 30.014 31.397 17.576 1.954 29.443 571 370 - 571 5,03
Călăraşi 14.251 7.679 976 13.275 14.006 7.558 976 13.030 245 121 - 245 4,60
Dâmboviţa 19.028 9.593 1.559 17.469 18.769 9.461 1.559 17.210 259 132 - 259 3,65
Giurgiu 10.273 5.416 754 9.519 10.112 5.359 754 9.358 161 57 - 161 3,78
Ialomiţa 9.843 4.944 1.052 8.791 9.671 4.855 1.052 8.619 172 89 - 172 3,43
Prahova 37.255 20.504 2.668 34.587 36.226 19.979 2.668 33.558 1.029 525 - 1.029 4,70
Teleorman 13.091 6.380 1.073 12.018 12.962 6.312 1.073 11.889 129 68 - 129 3,52
Sud-Vest Oltenia 102.632 54.710 6.962 95.670 100.933 53.797 6.962 93.971 1.699 913 - 1.699 4,75
Dolj 16.891 8.259 1.802 15.089 16.657 8.123 1.802 14.855 234 136 - 234 2,45
Gorj 13.107 6.782 1.032 12.075 12.750 6.603 1.032 11.718 357 179 - 357 3,66
Mehedinţi 21.339 11.774 909 20.430 21.210 11.713 909 20.301 129 61 - 129 7,63
Olt 25.302 13.376 1.623 23.679 24.869 13.119 1.623 23.246 433 257 - 433 5,80
Vâlcea 25.993 14.519 1.596 24.397 25.447 14.239 1.596 23.851 546 280 - 546 6,55
Vest 77.575 41.345 5.958 71.617 76.129 40.660 5.958 70.171 1.446 685 - 1.446 3,88
Arad 15.739 8.280 1.496 14.243 15.491 8.172 1.496 13.995 248 108 - 248 3,34
Caraş-Severin 14.473 7.623 1.296 13.177 14.291 7.531 1.296 12.995 182 92 - 182 4,55
Hunedoara 21.142 11.597 1.258 19.884 20.801 11.424 1.258 19.543 341 173 - 341 4,62
Timiş 26.221 13.845 1.908 24.313 25.546 13.533 1.908 23.638 675 312 - 675 3,48
- continuare(continued)-

8
Protecţia persoanelor cu dizabilităţi / Protection of Disabled Persons

- continuare (continued) -
din care (out of which):
din care: din total:
În familie - neinstituţionalizate Instituţionalizate
femei (out of total:) Rata1
Regiune/Judeţ (In family - non- institutionalised) (Institutionalised)
Total (out of  Rate1
(Region/County) Copii din care: femei din care: femei
which: Adulţi Copii Adulţi Copii Adulţi %
 Total out of which: Total out of which:
women (Children (Adults Children) Adults (Children) Adults
1
women women:
Nord-Vest 116.309 63.390 7.978 108.331 113.940 62.186 7.978 105.962 2.369 1.204 - 2.369 4,11
Bihor 20.650 11.512 1.197 19.453 20.093 11.207 1.197 18.896 557 305 - 557 3,35
Bistriţa-Năsăud 17.938 9.696 851 17.087 17.693 9.583 851 16.842 245 113 - 245 5,47
Cluj 27.481 14.876 1.947 25.534 27.106 14.671 1.947 25.159 375 205 - 375 3,75
Maramureş 19.266 9.934 2.084 17.182 18.876 9.734 2.084 16.792 390 200 - 390 3,69
Satu Mare 16.122 9.001 1.049 15.073 15.735 8.801 1.049 14.686 387 200 - 387 4,16
Sălaj 14.852 8.371 850 14.002 14.437 8.190 850 13.587 415 181 - 415 6,07
Centru 93.271 49.674 7.059 86.212 90.535 48.335 7.059 83.476 2.736 1.339 - 2.736 3,55
Alba 18.569 9.718 1.504 17.065 17.990 9.463 1.504 16.486 579 255 - 579 4,94
Braşov 19.233 10.174 1.378 17.855 19.052 10.089 1.378 17.674 181 85 - 181 3,03
Covasna 6.101 3.187 623 5.478 6.062 3.167 623 5.439 39 20 - 39 2,69
Harghita 11.651 6.159 1.085 10.566 11.484 6.087 1.085 10.399 167 72 - 167 3,52
Mureş 21.122 11.376 1.540 19.582 20.076 10.858 1.540 18.536 1.046 518 - 1.046 3,57
Sibiu 16.595 9.060 929 15.666 15.871 8.671 929 14.942 724 389 - 724 3,55
Bucureşti-Ilfov 80.403 43.680 6.828 73.575 79.609 43.265 6.828 72.781 794 415 - 794 3,13
Mun. Bucureşti 67.676 36.945 5.802 61.874 67.151 36.658 5.802 61.349 525 287 - 525 3,18
Ilfov 12.727 6.735 1.026 11.701 12.458 6.607 1.026 11.432 269 128 - 269 2,91
1Calculată la populaţia judeţului conform Institutului Naţional de Statistică lucrarea "Populatia Romaniei pe localitati la 1 ianuarie 2019" Calculated to the population of the county according

National Institute for Statistics paper " The Romanian population in localities from 1 January 2019 ").

Sursa: Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
Source: General Departmens for Social Asistance and Child Protection at the country leve land at the local level for the districts of Bucharest 

9
Protecţia persoanelor cu dizabilităţi / Protection of Disabled Persons

3. Persoane cu handicap, pe grupe de vârstă, la 31 martie 2019


Disabled persons, by age groups, on March 31, 2019
Faţă de 31 martie 2018
(To march 31, 2018) din total out of total:
Grupa de vârstă din care: femei (+/-)
Age group TOTAL out of which: În familie
din care: femei din care: femei din care: femei
women (neinstituţionalizate) Instituţionalizate
TOTAL out of which: out of which: out of which:
In family – Institutionalised
women women women
non-institutionalised
TOTAL 826.197 438.184 21.038 11.634 808.455 429.272 17.742 8.912
0-4 ani 0-4 years 12.996 5.460 509 169 12.996 5.460 - -
5-9 ani 5-9 years 18.751 7.245 569 191 18.751 7.245 - -
10-14 ani 10-14 years 21.870 8.778 575 112 21.870 8.778 - -
15-17 ani 15-17 years 12.114 5.105 862 391 12.114 5.105 - -
18-19 ani 18-19 years 6.405 2.693 -63 -109 6.191 2.598 214 95
20-24 ani 20-24 years 17.540 7.728 149 85 16.257 7.126 1.283 602
25-29 ani 25-29 years 24.458 11.124 -3.472 -1.618 22.753 10.306 1.705 818
30-34 ani 30-34 years 35.946 16.454 2.172 1.015 33.290 15.027 2.656 1.427
35-39 ani 35-39 years 36.714 16.878 -1.476 -717 35.077 16.017 1.637 861
40-44 ani 40-44 years 45.697 21.775 1.526 694 44.080 20.957 1.617 818
45-49 ani 45-49 years 49.255 24.487 -1.926 -1.103 47.811 23.804 1.444 683
50-54 ani 50-54 years 53.115 27.377 6.207 3.135 51.921 26.849 1.194 528
55-59 ani 55-59 years 58.182 30.602 -2.527 -1.221 57.202 30.210 980 392
60-64 ani 60-64 years 90.345 47.554 1.117 612 89.085 47.053 1.260 501
65-69 ani 65-69 years 92.485 49.155 4.440 2.402 91.340 48.662 1.145 493
70-74 ani 70-74 years 73.936 41.231 5.242 2.819 73.150 40.821 786 410
75-79 ani 75-79 years 67.777 41.017 -422 -464 67.106 40.595 671 422
80-84 ani 80-84 years 61.158 40.255 3.573 2.393 60.540 39.805 618 450
85 ani şi peste 85 years and over 47.453 33.266 3.983 2.848 46.921 32.854 532 412
Sursa: Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
Source: General Departmens for Social Asistance and Child Protection at the country leve land at the local level for the dist ricts of Bucharest 

10
Protecţia persoanelor cu dizabilităţi / Protection of Disabled Persons

4. Persoane cu handicap, pe grade de handicap, la 31 martie 2019


Disabled persons, by degrees of deficiencies, on March 31, 2019
În familie (neinstituţionalizate) Instituţionalizate
Faţă de: (To:) In family - non-institutionalised) Institutionalised
(+/-) Faţă de: (To:) Faţă de: (To:)
(+/-) (+/-)
Total
31 decembrie 31 martie 31 decembrie 31 martie 31 decembrie 31 martie
Total Total
2018 2018 2018 2018 2018 2018
(December 31, (March 31, (December 31, (March 31, (December 31, (March 31,
2018) 2018) 2018) 2018) 2018) 2018)
Număr persoane, total
826.197 2.241 21.038 808.455 2.407 21.357 17.742 -166 -319
(Number of persons, total)
din care, pe grade de handicap:
(out of which, by degrees of
deficiencies:)
- grav severe 323.365 1.584 14.141 316.056 1.588 14.064 7.309 -4 77
- accentuat marked  410.103 212 4.381 401.515 350 4.608 8.588 -138 -227
- mediu medium 84.655 447 2.592 82.955 427 2.621 1.700 20 -29
- uşor minor 8.074 -2 -76 7.929 42 64 145 -44 -140
din total: (out of total:)
- Copii (Children) 65.731 730 2.514 65.731 730 2.514 - - -
- grav severe 40.100 578 2.077 40.100 578 2.077 - - -
- accentuat marked  9.437 -2 -72 9.437 -2 -72 - - -
- mediu medium 15.047 155 576 15.047 155 576 - - -
- uşor minor 1.147 -1 -67 1.147 -1 -67 - - -
- Adulţi Adults 760.466 1.511 18.524 742.724 1.677 18.843 17.742 -166 -319
- grav severe 283.265 1.006 12.064 275.956 1.010 11.987 7.309 -4 77
- accentuat marked  400.666 214 4.453 392.078 352 4.680 8.588 -138 -227
- mediu medium 69.608 292 2.016 67.908 272 2.045 1.700 20 -29
- uşor minor 6.927 -1 -9 6.782 43 131 145 -44 -140
Sursa: Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
Source: General Departmens for Social Asistance and Child Protection at the country leve land at the local level for the dist ricts of Bucharest 

11
Protecţia persoanelor cu dizabilităţi / Protection of Disabled Persons

5. Persoane cu handicap, pe grade de handicap şi pe regiuni/judeţe, la 31 martie 2019


Disabled persons, by degrees of deficiencies and by regions/counties, on March 31, 2019
din care:  out of which:
Total În familie (neinstituţionalizate) Instituţionalizate
Regiune/Judeţ
In family (non-institutionalised)  Institutionalised
(Region/County
Grav Accentuat Mediu Uşor Grav Accentuat Mediu Uşor Grav Accentuat Mediu Uşor
Total Total Total
 Severe  Marked  Medium  Minor  Severe  Marked  Medium  Minor  Severe  Marked  Medium  Minor
TOTAL 826.197 323.365 410.103 84.655 8.074 808.455 316.056 401.515 82.955 7.929 17.742 7.309 8.588 1.700 145
Nord-Est 122.902 48.936 60.515 12.341 1.110 119.100 47.502 58.499 12.002 1.097 3.802 1.434 2.016 339 13
Bacău 19.678 7.632 9.782 2.134 130 18.942 7.392 9.371 2.050 129 736 240 411 84 1
Botoşani 14.382 4.626 8.105 1.530 121 13.990 4.543 7.850 1.476 121 392 83 255 54 -
Iaşi 27.896 11.172 12.617 3.587 520 27.264 10.890 12.379 3.479 516 632 282 238 108 4
Neamţ 19.276 7.478 9.907 1.740 151 18.598 7.189 9.537 1.723 149 678 289 370 17 2
Suceava 22.935 10.126 11.398 1.335 76 22.097 9.846 10.887 1.291 73 838 280 511 44 3
Vaslui 18.735 7.902 8.706 2.015 112 18.209 7.642 8.475 1.983 109 526 260 231 32 3
Sud-Est 97.396 35.947 49.414 11.237 798 95.066 35.070 48.216 10.991 789 2.330 877 1.198 246 9
Brăila 13.422 5.244 7.300 842 36 13.251 5.142 7.231 842 36 171 102 69 - -
Buzău 18.221 5.835 10.095 2.179 112 17.987 5.778 10.001 2.096 112 234 57 94 83 -
Constanţa 21.548 8.348 10.209 2.617 374 20.821 8.082 9.801 2.572 366 727 266 408 45 8
Galaţi 15.265 6.905 6.830 1.486 44 15.159 6.817 6.816 1.482 44 106 88 14 4 -
Tulcea 9.798 3.209 5.009 1.537 43 9.138 3.008 4.599 1.489 42 660 201 410 48 1
Vrancea 19.142 6.406 9.971 2.576 189 18.710 6.243 9.768 2.510 189 432 163 203 66 -
Sud-Muntenia 135.709 56.299 64.938 13.076 1.396 133.143 55.324 63.573 12.868 1.378 2.566 975 1.365 208 18
Argeş 31.968 9.417 17.190 4.781 580 31.397 9.289 16.871 4.670 567 571 128 319 111 13
Călăraşi 14.251 7.057 6.399 787 8 14.006 6.923 6.305 770 8 245 134 94 17 -
Dâmboviţa 19.028 9.903 7.958 1.073 94 18.769 9.766 7.847 1.064 92 259 137 111 9 2
Giurgiu 10.273 5.495 3.962 539 277 10.112 5.410 3.895 530 277 161 85 67 9 -
Ialomiţa 9.843 3.919 4.703 1.110 111 9.671 3.843 4.623 1.094 111 172 76 80 16 -
Prahova 37.255 14.587 18.647 3.763 258 36.226 14.233 18.013 3.723 257 1.029 354 634 40 1
Teleorman 13.091 5.921 6.079 1.023 68 12.962 5.860 6.019 1.017 66 129 61 60 6 2
Sud-Vest Oltenia 102.632 40.202 53.750 7.890 790 100.933 39.380 53.031 7.744 778 1.699 822 719 146 12
Dolj 16.891 6.356 7.967 2.315 253 16.657 6.241 7.886 2.280 250 234 115 81 35 3
Gorj 13.107 5.709 6.555 800 43 12.750 5.495 6.441 779 35 357 214 114 21 8
Mehedinţi 21.339 7.409 12.472 1.308 150 21.210 7.341 12.419 1.300 150 129 68 53 8 -
Olt 25.302 10.076 13.436 1.684 106 24.869 9.909 13.212 1.642 106 433 167 224 42 -
Vâlcea 25.993 10.652 13.320 1.783 238 25.447 10.394 13.073 1.743 237 546 258 247 40 1
Vest 77.575 32.228 37.273 7.387 687 76.129 31.561 36.605 7.287 676 1.446 667 668 100 11
Arad 15.739 7.133 6.878 1.599 129 15.491 7.036 6.754 1.575 126 248 97 124 24 3
Caraş-Severin 14.473 5.893 7.241 1.235 104 14.291 5.797 7.161 1.229 104 182 96 80 6 -
Hunedoara 21.142 8.725 10.277 1.964 176 20.801 8.606 10.096 1.925 174 341 119 181 39 2
Timiş 26.221 10.477 12.877 2.589 278 25.546 10.122 12.594 2.558 272 675 355 283 31 6
- continuare(continued)-- continuare(continued)-
12
Protecţia persoanelor cu dizabilităţi / Protection of Disabled Persons

din care:  out of which:


Total
Regiune/Judeţ În familie (neinstituţionalizate) Instituţionalizate
(Region/County  in family - non-institutionalised)  Institutionalised
Grav Accentuat Mediu Uşor Grav Accentuat Mediu Uşor Grav Accentuat Mediu Uşor
Total Total Total
 Severe  Marked  Medium  Minor  Severe  Marked  Medium  Minor  Severe  Marked  Medium  Minor
Nord-Vest 116.309 45.477 58.760 11.376 696 113.940 44.311 57.826 11.153 650 2.369 1.166 934 223 46
Bihor 20.650 8.450 10.793 1.340 67 20.093 8.137 10.626 1.270 60 557 313 167 70 7
Bistriţa-Năsăud 17.938 6.278 9.879 1.705 76 17.693 6.114 9.817 1.698 64 245 164 62 7 12
Cluj 27.481 11.536 12.556 3.282 107 27.106 11.360 12.411 3.242 93 375 176 145 40 14
Maramureş 19.266 7.256 9.051 2.827 132 18.876 7.050 8.907 2.787 132 390 206 144 40 -
Satu Mare 16.122 7.575 7.307 1.168 72 15.735 7.394 7.134 1.145 62 387 181 173 23 10
Sălaj 14.852 4.382 9.174 1.054 242 14.437 4.256 8.931 1.011 239 415 126 243 43 3
Centru 93.271 31.742 47.214 12.670 1.645 90.535 30.734 45.914 12.277 1.610 2.736 1.008 1.300 393 35
Alba 18.569 5.912 10.419 2.107 131 17.990 5.814 10.014 2.033 129 579 98 405 74 2
Braşov 19.233 6.827 10.227 2.105 74 19.052 6.716 10.171 2.091 74 181 111 56 14 -
Covasna 6.101 2.444 2.434 1.099 124 6.062 2.427 2.419 1.092 124 39 17 15 7 -
Harghita 11.651 3.385 5.436 2.329 501 11.484 3.344 5.351 2.302 487 167 41 85 27 14
Mureş 21.122 7.811 9.706 3.028 577 20.076 7.420 9.194 2.898 564 1.046 391 512 130 13
Sibiu 16.595 5.363 8.992 2.002 238 15.871 5.013 8.765 1.861 232 724 350 227 141 6
Bucureşti-Ilfov 80.403 32.534 38.239 8.678 952 79.609 32.174 37.851 8.633 951 794 360 388 45 1
Mun. Bucureşti 67.676 26.289 32.586 7.902 899 67.151 25.993 32.389 7.871 898 525 296 197 31 1
Ilfov 12.727 6.245 5.653 776 53 12.458 6.181 5.462 762 53 269 64 191 14 -
Sursa: Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
Source: General Departmens for Social Asistance and Child Protection at the country leve land at the local level for the districts of Bucharest 

13
Protecţia persoanelor cu dizabilităţi / Protection of Disabled Persons

6. Persoane cu handicap, pe tipuri şi grade de handicap, la 31 martie 2019


Disabled persons, by types and degrees of deficiencies, on March 31, 2019
faţă de 31 din total, pe grade de handicap: out of total, by degree of deficiencies:
Total martie din total:
Grav Accentuat Mediu Uşor
- persoane - out of which:
2018 Severe Marked Medium Minor
Total - (to March
persons 31, 2018) Copii Adulţi Copii Adulţi Copii Adulţi Copii Adulţi Copii Adulţi
(+/-) (Children) Adults (Children) Adults (Children) Adults (Children) Adults (Children) Adults
TOTAL 826.197 21.038 65.731 760.466 40.100 283.265 9.437 400.666 15.047 69.608 1.147 6.927
Fizic
206.279 8.088 4.372 201.907 2.108 74.691 904 101.130 1.213 24.666 147 1.420
Physical
Somatic
160.845 4.928 14.070 146.775 6.970 29.761 2.522 94.414 3.956 19.205 622 3.395
Somatic
Auditiv
23.563 120 1.864 21.699 756 95 649 19.671 430 1.878 29 55
Auditive
Vizual
95.014 -1.569 2.719 92.295 851 50.240 486 35.542 1.326 5.920 56 593
Visual
Mintal
130.830 1.801 10.117 120.713 5.304 58.638 1.523 53.413 3.181 7.895 109 767
Mental
Psihic
91.688 35 15.065 76.623 10.882 21.378 1.401 51.853 2.705 3.150 77 242
Psychic
Asociat
106.647 7.374 15.891 90.756 11.791 42.025 1.804 41.809 2.190 6.518 106 404
Associated
HIV/SIDA
7.864 214 195 7.669 164 5.832 31 1.678 - 114 - 45
HIV/AIDS)
Boli rare
3.376 50 1.429 1.947 1.269 587 113 1.095 46 259 1 6
Rare diseases
Surdocecitate
(Deafness- 91 -3 9 82 5 18 4 61 - 3 - -
blindness)
Sursa: Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti
Source: General Departmens for Social Asistance and Child Protection at the country leve land at the local level for the dist ricts of Bucharest 

14
Protecţia persoanelor cu dizabilităţi / Protection of Disabled Persons

7. Persoane cu handicap aflate în familie


(neinstituţionalizate), pe tipuri şi grade de handicap, la 31 martie 2019
Disabled persons residing in family (non - institutionalised), by types and degrees of deficiencies, on March 31, 2019
Total din total, pe grade de handicap: out of total, by degree of deficiencies:
persoane cu din care:
Grav Accentuat Mediu Uşor
Tipuri de  out of which:
handicap
handicap Severe Marked Medium Minor
Total
Type of deficiencies Copii Adulţi Copii Adulţi Copii Adulţi Copii Adulţi Copii Adulţi
disabled
persons (Children)  Adults  (Children)  Adults  (Children)  Adults  (Children)  Adults  (Children)  Adults
TOTAL 808.455 65.731 742.724 40.100 275.956 9.437 392.078 15.047 67.908 1.147 6.782
Fizic
205.022 4.372 200.650 2.108 74.084 904 100.635 1.213 24.542 147 1.389
Physical 
Somatic
160.649 14.070 146.579 6.970 29.722 2.522 94.319 3.956 19.156 622 3.382
Somatic
Auditiv
23.460 1.864 21.596 756 70 649 19.602 430 1.869 29 55
Auditive
Vizual
94.726 2.719 92.007 851 50.056 486 35.477 1.326 5.886 56 588
Visual
Mintal
120.854 10.117 110.737 5.304 54.309 1.523 48.883 3.181 6.833 109 712
Mental
Psihic
88.231 15.065 73.166 10.882 20.595 1.401 49.478 2.705 2.875 77 218
Psychic
Asociat
104.306 15.891 88.415 11.791 40.796 1.804 40.859 2.190 6.373 106 387
Associated
HIV/SIDA
7.776 195 7.581 164 5.752 31 1.672 - 112 - 45
HIV/AIDS)
Boli rare
3.346 1.429 1.917 1.269 560 113 1.092 46 259 1 6
Rare diseases
Surdocecitate
85 9 76 5 12 4 61 - 3 - -
(Deafness-blindness)
Sursa: Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti
Source: General Departmens for Social Asistance and Child Protection at the country leve land at the local level for the dist ricts of Bucharest 

15
Protecţia persoanelor cu dizabilităţi / Protection of Disabled Persons

8. Persoane cu handicap instituţionalizate, pe tipuri şi grade de handicap, la 31 martie 2019


Institutionalised disabled persons, by types and degrees of deficiencies, on March 31, 2019
Total din total, pe grade de handicap: out of total, by degree of deficiencies:
persoane cu din care:
Grav Accentuat Mediu Uşor
Tipuri de  out of which:
handicap
handicap Severe Marked Medium Minor
Total
Type of deficiencies Copii1 Adulţi Copii Adulţi Copii Adulţi Copii Adulţi Copii Adulţi
disabled
persons (Children)  Adults (Children) Adults (Children) Adults (Children) Adults (Children) Adults
TOTAL 17.742 - 17.742 - 7.309 - 8.588 - 1.700 - 145
Fizic
1.257 - 1.257 - 607 - 495 - 124 - 31
Physical 
Somatic
196 - 196 - 39 - 95 - 49 - 13
Somatic
Auditiv
103 - 103 - 25 - 69 - 9 - -
Auditive
Vizual
288 - 288 - 184 - 65 - 34 - 5
Visual 
Mintal
9.976 - 9.976 - 4.329 - 4.530 - 1.062 - 55
Mental 
Psihic
3.457 - 3.457 - 783 - 2.375 - 275 - 24
Psychic
Asociat
2.341 - 2.341 - 1.229 - 950 - 145 - 17
Associated
HIV/SIDA
88 - 88 - 80 - 6 - 2 - -
HIV/AIDS)
Boli rare
30 - 30 - 27 - 3 - - - -
Rare diseases
Surdocecitate
6 - 6 - 6 - - - - - -
(Deafness-blindness)
1Copiii aflaţi în instituţiile publice de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu handicap (The children in the social assistance institututions for the adult persons with handicap)

Sursa: Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti
Source: General Departmens for Social Asistance and Child Protection at the country leve land at the local level for the dist ricts of Bucharest 

16
VII. Protecţia persoanelor cu handicap / Protection of Disabled Persons

9. Instituţii publice de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu handicap aflate


în coordonarea Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, la 31 martie 2019
Public social assistance institutions for the adult persons with handicap coordinated by the
Ministry of Labour and Social Justice - National Authority for Disabled Persons,
on March 31, 2019
Număr de
Număr
beneficiari
Number
Number of beneficiaries
faţă de 31 faţă de 31 martie
martie 2018 2018
Total (To March 31, Total (To March 31,
2018) 2018)
(+/-) (+/-)
TOTAL 497 10 19.728 -339
Centre rezidenţiale
434 8 17.742 -319
(Residential centers)
Centre de îngrijire şi asistenţă
122 4 6.327 -200
Care and assistance centres
Centre de integrare prin terapie ocupaţională
19 - 1.108 -40
Integration centres for occupational therapy 
Centre pilot de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap
2 - 81 -12
Disabled persons recovery and rehabilitation pilot centres
Centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică
74 - 6.350 10
Neuropsychiatric recovery and rehabilitation centres
Centre de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap
71 1 2.830 -127
Disabled persons recovery and rehabilitation centres
Locuinţe protejate
137 4 988 64
Shelter houses
Centre de pregătire pentru o viaţă independentă (Training
3 - 29 -12
centres for living an independent life)
Centre respiro
4 - 9 3
(Respite care centre)
Centre de criză
2 -1 20 -5
(Crisis centers)
Centre nerezidenţiale (regim de zi)
63 2 1.986 -20
(Day care non-residential centers)
Centre de zi
24 1 542 76
Day centres
Centre cu profil ocupaţional
2 - 66 2
(Centers with occupational character)
Centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip
ambulatoriu (Centers for ambulatory neuromotory 29 - 1.233 4
rehabilitation services)
Echipa mobilă (mobile team) 1 - 22 4
Servicii la domiciliu (Home social services) 2 - 82 20
Centre de consiliere psihosocială pentru persoane cu
handicap (Psychic-social counselling centres for the persons 5 1 41 -126
with handicap)
Centre de recuperare şi integrare socială – recuperare
neuromotorie (Recovery and social inclusion centres – - -
neurological recovery)
Sursa: Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti
(Source:General Departmens for Social Asistance and Child Protection at the country leve land at the local level for the districts
of Bucharest)

179
10. Persoane cu handicap instituţionalizate, pe tipuri de handicap, la 31 martie 2019
Institutionalised disabled persons, by types of deficiencies, on March 31, 2019
Centre de recuperare
Centre de îngrijire Centre de integrare
Centre de recuperare şi
şi asistenţă prin terapie ocupaţională Locuinţe protejate Centre respiro Centre de zi2
reabilitare1
(Care and assistance (Integration centers by Shelter houses (Respite care centre) Day centres2
Tipuri de (Recovery and
centers) occupational therapy)
rehabilitation centers1)
handicap
faţă de 31 faţă de 31 faţă de 31 faţă de 31 faţă de 31 faţă de 31
Type of
martie martie martie martie martie martie
deficiency
2018 2018 2018 2018 2018 2018
Total Total Total Total Total Total
(To March (To March (To March (To March (To March (To March
31, 2018) 31, 2018) 31, 2018) 31, 2018) 31, 2018) 31, 2018)
(+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-)
TOTAL 6.327 -200 1.108 -40 9.310 -146 988 64 9 3 1.986 -20
Fizic Physical  996 48 13 1 212 -23 33 0 3 2 823 -40
Somatic Somatic 157 -47 4 -2 24 -1 11 -1 - - 143 26
Auditiv Auditive 39 -3 6 1 58 30 - -2 - - 17 5
Vizual  Visual 201 -24 6 3 69 -87 12 -2 - - 52 -5
Mintal Mental  3.095 -96 710 -27 5.456 -174 712 55 3 - 423 -48
Psihic Psychic 909 -109 280 -9 2.141 -51 127 17 - -2 237 20
Asociat Associated 854 36 89 -5 1.305 130 90 -1 3 3 282 26
HIV/SIDA HIV/AIDS) 71 -3 - -2 14 -1 3 -2 - - 7 -3
Boli rare
5 -2 - - 25 25 - - - - 2 -
Rare diseases
Surdocecitate
- - - - 6 6 - - - - - -1
(Deafness-blindness)
1 Includ: centre pilot de recuperare şi reabilitare pentru persoanele cu handicap; centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică; centre de recuperare şi reabilitare pentru persoanele cu handicap, centre de

pregătire pentru o viaţă independentă, centre de criză.


(Include: Disabled people recovery and rehabilitation pilot centers; neuropsychiatric recovery and rehabilitation centers; disabled people recovery and rehabilitation centers; training centres for living an
independent life; crisis centres)
2 Includ centrele nerezidenţiale: centre de zi; centre cu profil ocupaţional; centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu; echipa mobilă, Centre de consiliere psihosocială pentru persoanele cu

handicap, Centre de recuperare şi integrare socială – recuperare neuromotorie.


(Include day care non-residential centres: day centres; centres with occupational character; Centers for ambulatory neuromotory rehabilitation services; mobile team; Psychic-social counselling centres for
the persons with handicap; Recovery and social inclusion centres – neurological recovery)
Sursa: Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
Source: General Departmens for Social Asistance and Child Protection at the country leve land at the local level for the districts of Bucharest 