Sunteți pe pagina 1din 3

ULTRASTRUCTURA MITOCONDRIE SI FUNCTII

1.Membrana externă

2.Mambrana internă

3.Matrice mitocondrială

4.Spațiul intermembranar

1. MEMBRANA EXTERNĂ:

 aspect neted, funcționează ca un filtru molecular


 permeabilitatea membranei pentru molecule mici sub
10.000 Da
 se datorează prezenței în structura membranei unei
proteine canal( PORI) numite PORINE
 compoziția chimică – PROTEINE, COLESTEROL și
FOSFOLIPIDE
 50 % PROTEINE 50% LIPIDE
 enzima marker - monoanin oxidaza
 caracteristica membranei externe - prezintă rigiditate mai
mare

MEMBRANA INTERNĂ
 din punct de vedere chimic - 20-30% lipide și 70-80% proteine
 15% un bistrat lipidic
 fosfolipidul marker – CARDIOLIPINA
 CITOCROMOXIDAZA
 caracteristic este însă faptul că această membrană este plisată,
formând numeroase creste sau criste mitocondriale care
proemină în interiorul matricei mitocondriale
 nr cristelor variază de la un tip de celulă la altul
 impermeabila chiar si pt trecerea ionilor
 la care se mai adaugă ca enzime specifice:
 succinat-dehidrogenaza, care este singura enzimă a ciclului
Krebs
 enzimele β-oxidării acizilor graşi
 faţa internă a cristelor sunt tapisate cu numeroase formaţiuni
pediculare – sferice
 care reprezintă un element extrem de important al mitocondriei
 respectiv complexul enzimatic de sinteză al ATP-ului, numit şi
ATP-sintetază sau F0F1-ATP-ază
 MATRICEA MITOCONDRIALĂ
 substanţă fundamentală a mitocondriei, conţine o mare
cantitate de proteine (aproximativ 60%)
 starea sa fizică este apropiată de gel
 enzimele responsabile de sinteza ADN, ARN şi a diferitelor
proteine
 enzimele ciclului Krebs (izocitrat-dehidrogenază, citrat-sintetază,
malat-dehidrogenază)
 glutamat oxidaza
 o parte din enzimele β-oxidării acizilor grasi
 piruvat-dehidrogenază
 conține o cantitate mare de proteine, de aceea starea ei fizică
este cea de gel
 conține granulații de Ca2+ şi Mg2+ ,
 ribozomi mitocondriali, ARNr, ARNt, ADN mitocondrial (ADNmt).
 SPAŢIUL INTERMEMBRANAR MITOCONDRIAL
 are în medie un diametru de 8 nm
 la ME conţinutul acestui spaţiu apare clar şi omogen
 constituit din soluţii apoase de ioni şi molecule
 în care este localizată enzima marker adenilat-kinaza ce
catalizează reacţia:
 ATP + AMP = 2ADP
 de reţinut faptul că membrana internă mitocondrială este
permeabilă numai pentru ATP şi ADP, nu şi pentru AMP
FUNCȚIILE MITOCONDRIEI

 a mitocondriei este să creeze energie pentru activitatea celulară


pe lângă procesul de respiraţie aerobă

 au fost evidențiate cinci complexe proteice, simbolizate prin cifre


romane: I – V

 primele patru aparțin fenomenului pe care-l denumim lanț


transportor de electroni, sau lanț respirator

 Complexul I, numit și complexul NADH-dehidrogenazei

 Complexul al II-lea, numit și complexul succinat-dehidrogenazei

 Complexul al III-lea, nimit și complexul citocromilor b-c1

 Complexul al IV-lea, numit și complexul citocromilor a-a3, sau


complexul citocrom-c oxidaza

 Complexul al V-lea, numit și ATP sintază, sau F1F0 ATP-ază