Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC 4

Profesor: Enculescu Nicoleta

Clasa a VIII-a A

Școala gimnazială 97, sector 4

Disciplina: Limba latină

Subiectul lecției: Fabula Cicada et formica

Tipul lecției: mixtă

Scopul lecției: să-i familiarizeze pe elevi cu traducerea corectă a unor cuvinte și a unor enunțuri din limba latină în
limba română; să-și însușească noi cuvinte în limba latină, cu semnificația lor; să explice morala unui text epic

Obiective operaționale/competențe derivate:

a. Cognitive

La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:

- să-și reamintească care sunt trăsăturile fabulei

- să știe unde a apărut fabula și care sunt scriitori-autori de fabule, din vechime până în prezent

- să cunoască ce tipuri umane reprezintă furnica, greierele, vulpea, corbul

Strategia didactică
A. Metode și procedee: rebusul, conversația euristică, dezbaterea, ciorchinele, cvintetul

B. Mijloace de învățământ: manualul, fișe de lucru, tabla

C. Bibliografie: Limba latină. Manual pentru clasa a VIII-a, Editura Aramis Print

SCENARIUL DIDACTIC

I. Momentul organizatoric: salutul, notarea absențelor, pregătirea elevilor pentru lecție, asigurarea disciplinei clasei

II. Verificarea temei și a cunoștințelor dobândite anterior.

III. Captarea atenției elevilor pentru următoarea secvență didactică

Li se împarte elevilor câte o fișă de lucru, solicitându-li-se să completeze rebusul direct pe caietele lor, ceea ce face
trecerea la lecția de zi. Apoi, rebusul se completează la tablă.

1.Antonimul cuvântului adevărat.

2. Caz al substantivului din limba latină care nu apare și în română.

3. ”corvus” tradus în limba română.

4. ”formica” tradus în limba română.

5. Om fricos sau...

6. ”greier” tradus în limba latină.


A

----------- ----------- ----------- F A L S ----------- ------------ -----------


----------- ----------- ---------- A B L A T I V
C O R B ------------ --------- --------- ----------- ---------- ----------
---------- ----------- F U R N I C A ----------
----------- ---------- ---------- L A S ------------ ----------- ------------ -----------
C I C A D A ----------- ---------- ---------- -----------
B

IV. Anunțarea subiectului lecției noi și a obiectivelor operaționale/competențelor derivate.

V. Predarea propriu-zisă

- Profesorul împarte câtea o fișă de lucru, pe care elevii vor găsi o schemă, după metoda ciorchinelui. Completând
ciorchinele, își vor reaminti trăsăturile caracteristice ale fabulei. În centru stă cuvântul ”fabulă”.(ANEXA 1)

(trăsăturile fabulei: este un text scris în versuri sau în proză, care aparține genului epic; figura de stil predominantă
este personificarea; textul este alcătuit din întâmplarea propriu-zisă și morala; personajele sunt ființe
necuvântătoare, plante, obiecte, reprezentând tipuri umane)

- Se vor citi informațiile despre fabulă, de la pag.60, din manual, elevii reținând că:

 fabula a apărut, pentru prima dată, în India;


 la început, fabula a circulat pe cale orală, pătrunzând, astfel, în secolele al VII-lea - al VI-lea înainte de
Hristos, în Grecia;
 creatorul fabulei grecești este considerat a fi poetul ESOP;
 poeții latini care s-au inspirat din ESOP, scriind fabule, au fost FEDRU și AVIAN;
 poetul LA FONTAINE este cel mai mare fabulist al literaturii universale (sec. al XVII-lea);
 la noi, cei mai cunoscuți autori de fabule sunt Grigore Alexandrescu și George Topârceanu;
 furnica reprezintă tipul omului muncitor, harnic, preseverent, sârguincios, prevăzător;
 greierele reprezintă tipul omului lipsit de simț practic, nerprevăzător, lipsit de griji;
 corbul reprezintă tipul omului naiv, încrezător, îngâmfat;
 vulpea reprezintă tipul omului lingușitor, mincinos, șiret.

- Se citesc enunțurile textului suport.

- Se rețin cuvintele noi de la vocabular.

- Cu ajutorul profesorului, elevii traduc enunțurile textului suport.

- Se comentează morala (care, în manual, este deja tradusă în limba română).

VI. Asigurarea retenției și a transferului

După ce elevii sumt împărțiți în trei grupe, vor primi ca sarcină de lucru realizarea a trei cvintete, astfel:

- grupa I: cvintet cu subiectul fabula;

- graupa a II-a: cvintet cu subiectul furnica;

- grupa a III-a: cvintet cu subiectul greierele.

VII: Tema pentru acasă: de comentat morala fabulei de la pagina 92


ANEXA 1

S-ar putea să vă placă și