Sunteți pe pagina 1din 11

PLAN DE AFACERI

LA EȘANU
privind inițierea afacerii a unui restaurant

Administrator: Spînu Adrian


Adresa juridică: Criuleni, Miclești
Tel.de contact: +37369214059
E-mail: adrianspinu0@gmail.com

Informatia inclusă în acest plan este confidențială și nu poate fi difuzată fără


permisiunea conducerii întreprinderii.

1
Nr. Compartimentul planului Pagina

Sumarul
1. Descrierea ideii de afaceri 3
1.1. Descrierea întrepriderii și a activității desfășurate 3
1.2. Scopul și obiectivele afacerii 3
1.3. Analiza SWOT 3
1.4. Strategia afacerii 3
1.5. Descrierea produsului/serviciului 4
2. Planul de marketing 4
2.1. Piața și consumatorii 4
2.2. Concurenții 4
2.3. Plasamentul și distribuția 4
2.4. Politica de preț 4
2.5. Promovarea 5
3. Planul operațional 5
3.1. Descrierea procesului tehnologic ( schema operațională ) 5
3.2. Schema fizică 6
3.3. Necesarul de spațiu, echipament, consumabile și costurile acestora 7
3.4. Furnizorii 7
4. Necesaru de resurse umane 7
4.1. Structura organizatorică 7
5. Planul de finanțare 8
5.1. Cheltuieli de lansare a afacerii 8
5.2. Bilanțul contabil 8
5.3. Prognoza veniturilor și cheltuielilor 9
5.4. Fluxul de numerar 11
5.5 Raportul privind rezultatul financiar 11

2
I. DESCRIEREA IDEII DE AFACERI

1.1 Descrierea întrepriderii și a activității desfășurate

Clădirea LA EȘANU este o creatie unica de arhitectura. Este un palat de basm, unde puteți sărbători
orice eveniment într-un mod distins și aristocrat. Atmosfera din interior Vă va dispune la o relaxare
desăvârșită. Oaspeții se vor simți membri ai familiei regale invitați la bal.

1.2 Scopul și obiectivele afacerii

Prin preajma satului se mai afla o afacere de acest tip, eu o sa ma interesez și voi face ca la mine să fie
mai atractiv.
Populația orașului este de 3000 locuitori, am tendința să vina lunar 30%. Vreau să am un venit de
9000 lei lunar. Din prima luna si apoi sa imi extind in continuare afacerea ca sa am deja a cite 20-
30.000 lei lunar . Pe timp de vara va fi deschis bazinul unde copii vor fi mulțumiți.

1.3 Analiza SWOT

Punctele tari Punctele slabe

 Locul propriu  Lipsa experientii


 Personal calificat  Finante minime
 Loc de parcare  Lipsa personaluilui in cazul
 Este in centrul satului îmbolnavirilor
 Va fi un local nou si mulți vor veni ca

vadă ce reprezintă
Opurtunitati Riscuri

 Ofer locuri de munca  Calamitati naturale


 Extinederea în alte regiuni  Conflicte intre clienti
 Venitul lunar sa creasca cu minimum  Scaderea nr. clientilor
7%  Intreruperea curentului electric
lunar  Incendii
 Concurentii prin apropiere

Ca riscurile să nu mă afecteze eu voi lua urmatoarele masuri :

 Conflictele între clienți vor fi rezolvate cu ajutorul paznicilor .


 Dacă numărul de clienți scade o să fac reduceri la anumite produse și diferite oferte.

1.4 Strategia afacerii

 Să fiu lider pe piață


 Pentru a obține succes, firma va folosi următoarele strategii de vânzări:
3
 Procurarea alimentației cu un preț mai mic apoi își creste suma de 6,4%
 Zone VIP cu intrarea ce are prețul X
 Marirea prețurilor la bucate cu 7,3%
 Să colaborăm cu compania X

În timpul unor evenimente vor fi reduceri pentru atragerea clienților

1.5 Descrierea produsului/serviciului

Produsul principal este comercializare este bucatele si deserturile


Bucatele vor si foarte gustoase si deserturile,care îți ridică dipoziția făcândute mai vesel și
încrezut in sine.

II. PLANUL DE MARKETING

2.1 Piața și consumatorii

Piața în acest domeniu este bine dezvoltată pentru ca mulți doresc sa se odihnească dupa o zi
de lucru . Consumatorii sunt toate persoanele ce au virsta cuprinsă între 17 și 45 de ani.

2.2 Concurenții
Este un concurent prin apropierea satului ceea ce o să mă ajute fiindcă mă interesez la ei ce

este și fac la mine mai bine. Concurentul este pe piață timp de 4 ani ceea ce înseamnă ca la el deja

utilajul s-a invechit și clienții deja nu sunt atrași de acel local ca in primele zile.

2.3 Plasamentul și distribuția

Amplasarea este în centrul satului, este loc populat. Distribuția este prin ajutorul clienților,

flayere, postere atragatore pe străzi, cartele de vizita.

2.4 Politica de preț

Politica de preţ a întreprinderii poate fi pe deplin utilizată în folosul întreprinderii doar în


condiţiile în care ea beneficiază de o viziune de perspectivă asupra evoluţiei pieţei-ţintă, la fel cum
stau lucrurile şi în cazul celorlalte componente ale mixului de marketing.

4
2.5 Promovarea

Metoda de prmovare Costulei (Lei) Eficiența


 panou publicitar  1000 Fiecare dintre aceste genuri de
 marcă   450 promovare sunt bine dezvoltate în

 manifestări promoţionale   500 planul său individual.

 clienți  ----
Acestea metode sunt pentru atragera
 cartel de vizită  200
clienților.
 sponsorizare   2500
 marketing direct  ----

Total 4650

III. PLANUL OPERATIONAL

3.1. Descrierea procesului tehnologic ( schema operațională )

1. Gătirea locului de 1. Toate materialele necesare sunt puse la locul necesar pentru ca în
lucru timpul cel mai popular totul să fie prin preajma de lucru.
2. Verificam daca toate lampile funcționeaza și nu sunt dereriorate.
2. Amenajarea sălii 1. Mobilierul este amplasat la locul necesar.
2. În timpul evanimentelor cum ar fi “Craciun” , amenajăm sala
conform evenomentului.
3. Deschiderea Dup ace am facut pașii de mai sus putem deschide usele de la intrare,
întreprinderii în acel moment clienții pot intra.
pentru lucru.
4. Deservirea 1. Clientul face comanda la cherneri.
clientului 2. Chelnerul o înscrie pe blacknote și își înseamna pe foaie de la ce
masa este comanda.
3. Chelnerul după ce a făcut comanda se duce la masa la carea a fost
făcută comanda și îi zice ca e gata și poate să o ea la el .
5. Chemarea Pe teritoriu vor fi amplasate 5 locuri special amenajate pentru taxi .
taxiurilor În cazul în care oamenii sunt în stare de ebrietate este interzis de a
merge la volan , prin aceasta noi prestăm serviciul de taxi. De la
taximetriști noi avem 30% din suma totala timp de 1 lună
6. Închiderea locului După ce toți au plecat din restaurant se face curat in interiorul salii, wc
de lucru , în teritoriul de parcare, prin ogradă.
Se verifica dacă nu s-au stricat (mobilierul, paharele, utilajul de
lumină etc.)
5
Se îmchide lumina pe tritoriu , așteptăm ziua 2 .
3.2 Schema fizică

6
3.3 Necesarul de spațiu, echipament, consumabile și costurile acestora

N.r Denumirea echipamentului Cantitatea Pret unitate Total


1 Mese 100 850 85.000
2 Scaune 120 300 36.000
3 Farfurii 500 50 25.000
4 Linguri furculițe 600 20 12.000
5 Stacane 600 30 18.000
6 Cești 300 25 7.500
7 Cuțite 100 15 1.500
Total

3.4 Furnizorii

Denumirea furnizorului Cantitatea Pret Total


SRL Apa Canal 2000t 24t 48.000
G.S legumărie 1500t 20kg 30.000
SRL.Gaz 500kg 10litru 5000
SRL.Gaz natural fenosa 1000 2.75 2.750

IV. NECESARUL DE RESURSE UMANE

4.1 Structura organizatorică

7
V. PLANUL DE FINANȚARE

5.1 Cheltuieli de lansare a afacerii

Înregistrarea afacerii (documentele de înregistrare) 2 100 200,00


Obținerea actelor permisive (licență, autorizație de funcționare 2 500 1 000,00
Reparația și amenajarea spațiului de producere (m.p.) 40 120 4 800,00
Procurare utilaj , inclusiv:      
mașină de cusut liniară 1 2000 2 000,00
mașină de brodat 1 3000 3 000,00
masă de croit 1 3500 3 500,00
Echipament și instrumente (foarfece, riglă, ace, etc) 1 set 1800 1 800,00
Mobilier sala de asteptare (canapia, dulap) 1 set 4000 4 000,00
Materie primă și materiale pentru 3 luni (m) 80 100 8 000,00
Cheltuieli de întreținere a spațiului de producere (arenda, plăți
  1500 1 500,00
comunale)
Salariu prima lună de activitate 1 2500 2 500,00
Total investiții     32 300,00

5.2. Bilanţul contabil


Active Suma Pasive Suma

Active pe teren lung 1.850 Capital propriu 41.500

Aparat de casă 19.800

Elevator 8.750

8
Compresor 4300

Cric mecanic 6.400

Aparat de colectare a uleiului 1.850

Aparat de pornire a motorului 3.200

Aparat de sudat 6.500

Unelte si scule mecanice si 14.000


pneumatice
Active curente Capital împrumutat (datorii) 23.600

Cheie dinamometrică 350

Total active 65.150 Total pasive 65.h150

Prognoza veniturilor

Produsul/serviciul Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec Ian. Total

Cantitate,
3 3 3 3 3 4 5 4 4 5 5 4 45
Buc.
Repararea
Motorului Preţ, lei
2500 2500 3000 2900 3000 3000 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Suma, lei
7500 7500 9000 8700 9000 12000 12500 10000 10000 12500 12500 10000 121200
Cantitate,
24 26 24 23 26 30 35 30 30 45 45 45 383
Buc.
Schimbarea
Preţ, lei 200 200 180 160 200 150 150 200 200 200 150 200
consumabilelor
Suma, lei
4800 5200 4320 3680 5200 4500 5250 6000 6000 9000 6750 9000 69700
Cantitate,
15 20 18 16 18 22 30 30 35 35 30 25 294
Buc.
Diagnostica Preţ, lei 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Suma, lei
1500 2000 1800 1600 1800 2200 3000 3000 3500 3500 3000 2500 29400

Total venit 13800 14700 15120 13980 16000 18700 20750 19000 19500 25000 22250 21500 220300
Prognoza cheltuielilor

Cheltuieli Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec Ian. Total

1.Investiţii/cheltuieli materiale
Instrumente, piese
300 300 250 250 350 400 450 450 500 600 500 550 4900

9
Energie electrică
400 400 500 300 350 550 600 650 650 700 500 450 6050
Combustibil
100 150 125 125 250 150 225 225 250 350 250 200 2400

2.Cheltueli cu salarii
Salariul angajaţilor. 920 920 920
9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 110400
0 0 0
Contribuţii 243 243 243
2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438 29256
sociale,medicale 8 8 8

3. General administrative
Taxa de amplasare a
225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 2700
obiectului
Asigurarea medicala a
104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1248
fondatorului
Promovarea
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600

4.Cheltuieli neprevăzute 300 300 300 500 500 500 600 600 600 600 600 500 5900
Total
13367 13417 13442 13442 13717 13867 14142 14192 14267 14517 14117 13967 166454

5.4. Fluxul de numerar

Fluxul de numerar Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec Ian. Total

Soldul iniţial 0 433 1716 3394 3932 6215 11048 17656 22464 27697 38180 46313 53846

Venituri băneşti
13800 14700 15120 13980 16000 18700 20750 19000 19500 25000 22250 21500 220300
Cheltuieli băneşti
13367 13417 13442 13442 13717 13867 14142 14192 14267 14517 14117 13967 166454
Soldul final
433 1716 3394 3932 6215 11048 17656 22464 27697 38180 46313 53846

5.5. Raportul privind rezultatul financiar

Rezultatul financiar Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec Ian. Total.

1. Venit vînzări 13800 14700 15120 13980 16000 18700 20750 19000 19500 25000 22250 21500 220300

2. Costul vînzărilor 13350


800 850 875 675 950 1100 1275 1325 1400 1650 1250 1200
3. Profit din vînzări 206950
13000 13850 14245 13305 15050 17600 19475 17675 18100 23350 21000 20300
(3=1-2)
4. Cheltuieli general 153104
12567 12567 12567 12767 12767 12767 12867 12867 12867 12867 12867 12767
- administrative
5. Profit pînă la 53846
433 1283 1678 538 2283 4833 6608 4808 5233 10483 8133 7533
impozitare (5=3-4)
6. Impozit pe venit 1257,9 975,9 6460,52
48,36 153,96 201,36 64,56 276,96 579,96 792,72 576,96 627,96 903,96
6 6

10
7. Profit net (7=5-6) 384,64 1129,04 1476,6 473,44 2006,04 4253,04 5815,2 4231,0 4605,0 9225,0 7157, 6629,0 47385
4 8 4 4 4 04 4

11