Sunteți pe pagina 1din 3

Literatură comparată - Anul I, sem.

al II-lea

Subiecte propuse pentru verificare (curs)1

Data-limită pentru transmiterea lucrărilor în format electronic: 5.05.2020

1. Călătoria şi lupta: de la epopeile Antichităţii la Romanele Mesei Rotunde. Modele


eroice. Semnificaţii simbolice.
2. Tema călătoriei în lumea de dincolo: de la literatura Antichităţii la Divina Comedie a
lui Dante Alighieri. Semnificaţii simbolice.
3. Literatura cavalerească şi curtenească în Evul Mediu european. Genuri şi specii,
teme, semnificaţii alegorice şi simbolice.
4. De la teatrul antic grec şi latin la dramaturgia Renaşterii şi a Barocului: genuri şi
specii, teme şi motive, personaje / caractere.
5. Spiritul parodic şi burlesc în literatura Prerenaşterii şi a Renaşterii. Genuri şi
specii, teme, personaje, semnificaţii.
6. Suprateme ale literaturii baroce: lumea ca teatru şi viaţa ca vis. Genuri şi specii,
texte de referinţă / modele.
7. Romanul picaresc: de la literatura spaniolă a „Secolului de aur” la romanele
Epocii Luminilor. Formule narative şi ficţionale, texte de referinţă / modele,
personaje.
8. Clasicism şi baroc în dramaturgia europeană a secolului al XVII-lea: specii, texte
de referinţă / modele, teme, personaje.
9. Romanul secolului al XVIII-lea: formule narative şi ficţionale, texte de referinţă /
modele, teme, personaje.
10. Dramaturgia Epocii Luminilor: între modelele clasice şi noua estetică a teatrului
„burghez”.
11. Poezia preromantismului european: genuri şi specii, teme şi motive, texte de
referinţă / modele.
12. Romanul gotic european: formule narative, teme şi motive, personaje, texte de
referinţă / modele.

Bibliografie selectivă
Braga, Corin, 10 studii de arhetipologie, Cluj-Napoca, Dacia, 1999
Călinescu, Matei, Clasicismul. Antologie, Bucureşti, Editura Tineretului, 1969
Chevalier, Jean, Gheerbrant, Alain, Dicționar de simboluri. Mituri, vise, obiceiuri, gesturi,
forme, figuri, culori, numere, Vol. I (A–D), vol. II (E–O), vol. III (P–Z), Bucureşti, Artemis,
1994
Comorovski, Cornelia, Literatura umanismului şi a Renaşterii, Bucureşti, Albatros, 1972
Curtius, Ernst Robert, Literatura europeană şi Evul Mediu latin, Bucureşti, Univers, 1970

1
Se vor selecta trei subiecte, la alegere.
Literatură comparată - Anul I, sem. al II-lea

De Rougemont, Denis, Iubirea şi Occidentul, Bucureşti, Univers, 1986


De Sanctis, Francesco, Istoria literaturii italiene, Bucureşti, Editura pentru literatură
universală, 1965
Drimba, Ovidiu, Istoria literaturii universale, Bucureşti, Saeculum I. O., 2008
Dumitrescu Buşulenga, Zoe, Renaşterea. Umanismul şi dialogul artelor, Bucureşti, Univers,
1979
Durand, Gilbert, Structurile antropologice ale imaginarului, Bucureşti, Univers, 1977
Eliade, Mircea, Ioan Petru Culianu, Dicţionar al religiilor, Bucureşti, Humanitas, 1993
Eliade, Mircea, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, Bucureşti, Univers Enciclopedic, 2000
Eliade, Mircea, Morfologia religiilor. Prolegomene, Bucureşti, Jurnalul literar, 1993
Grigore, Rodica, Literatura universală şi comparată. Puncte de reper în evoluţia romanului
universal. Note de curs, Cluj Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008
Huizinga, Johan, Amurgul Evului Mediu. Studiu despre formele de viaţă şi de gândire din
secolele al XIV-lea şi al XV-lea în Franţa şi în Ţările de Jos, Bucureşti, Humanitas, 2002
Le Goff, Jacques, Imaginarul medieval, Bucureşti, Meridiane, 1991
Le Goff, Jacques, Pentru un alt Ev Mediu. Valori umaniste în cultura şi civilizaţia Evului
Mediu, Bucureşti, Meridiane, 1986
Munteanu, Romul, Clasicism şi baroc în cultura europeană din secolul al XVII-lea, Bucureşti,
Univers, 1998
Munteanu, Romul, Cultura europeană în epoca Luminilor, Bucureşti, Univers, 1980
Munteanu, Romul, Iluminismul. Antologie, Bucureşti, Albatros, 1971
Olteanu, Tudor, Morfologia romanului european în secolul al XVIII-lea, Bucureşti, Univers,
1974
Pandolfi, Vito, Istoria teatrului universal, Bucureşti, Meridiane, 1971
Papu, Edgar, Barocul ca tip de existenţă, Bucureşti, Minerva, 1977
Papu, Edgar, Excurs prin literatura lumii, Bucureşti, Eminescu, 1990
Rousset, Jean, Literatura barocului în Franţa. Circe şi păunul, Bucureşti, Univers, 1976
Roznoveanu, Mirela, Civilizaţia romanului. Arhitecturi epice, Bucureşti, Cartea
Românească, 1991
Vlad, Ion, Aventura formelor: geneza şi metamorfoza „genurilor”, Bucureşti, EDP, 1996

*Note:
 Lucrările în care vor fi identificate pasaje copiate (fără menţionarea, în note, a
surselor) vor fi notate cu 2. Pentru toate citatele se vor folosi ghilimele. Fiecare
lucrare va fi însoţită de bibliografia consultată, în care se vor regăsi cel puţin 5
studii de specialitate (studii critice, articole ştiinţifice din reviste de
specialitate, istorii literare etc.). Citarea surselor electronice de tip „referat.ro,
referat.clopotel.ro., e-referate.ro” etc. va atrage depunctarea lucrărilor.
 Lectura şi citarea textelor corpusului propus spre analiză sunt obligatorii.
Literatură comparată - Anul I, sem. al II-lea

Prof. dr. Alina Iorga