Sunteți pe pagina 1din 1

Lista documente necesare incheierii contractului

individual de munca:

Acte originale si copii dupa:

1. Carte de identitate
2. Certificat de nastere
3. Certificat de casatorie/sentinta de divort
4. Certificat de nastere copii minori
5. Acte de studii si calificare
6. Cod IBAN/extras de cont
7. Adeverinta CASS de la ultimul loc de munca care sa cuprinda: nr. de zile
lucrate pe luna, venitul brut realizat, nr. de zile de concediu medical,
indemnizatie concediu medical pe ultimele 6 luni lucrate

10.Carnet munca
11.Adeverinta de vechime pt perioada 01.01.2011-prezent

Angajarea se va face incepand cu data de ______________________


Actele mentionate mai sus se aduc la departamentul Resurse Umane pana la data de
___________________________

12. Adeverinta CASS pe luna in curs (luna angajarii) se va aduce pana la data de
___________________________

Neprezentarea documentelor solicitate in termenul indicat poate avea consecinte cu


privire la data de inceperea activitatii sau de alta natura ( ex: refuzul justificat la plata a
indemnizatiei de concediu medical)

Am luat la cunostinta, inteleg si accept in mod expres cele de mai sus :

Nume Prenume______________________________________________

Data_______________________________________________________

Semnatura__________________________________________________