Sunteți pe pagina 1din 9

RAPORT DE EVALUARE

al proprietăţii imobiliare:
Apartament cu 2 camere
ÎNREGISTRARE LA ÎNREGISTRARE LA
Nr. 121 / 03.05.2015 Nr. 2568 / 04.05.2015
EVALUATOR BANCĂ

1. EVALUATOR SC EVA SA
Legitimaţie ANEVAR Nr. 123 / 2004
Asigurare profesională 30.000 / Nr.256 / 2004
nivel de acoperire/nr./an
Reprezentant - funcț ia Tudor Petre - administrator
Expert evaluator Iancu Cristina
Parafa Nr. 345 – valabilă 2020
Adresa evaluatorului ▪ Oraşul: București
▪ Strada: Sold. Ion Pârjolescu, nr.37A
▪ Telefon: 0725.896.321
▪ Fax: 031.251.23.25
▪ E-mail: iancu.cristina@gmail.com
2. CLIENT Persoană fizica : Sandu Ana Maria
Adresa Str. Sold. Nicolae Sebe, nr.13, bloc S20, sc.A, et.3, ap.13, sector 3,
București
DESTINATARUL
Banca Unicredit Tiriac Bank – Sucursala Mihai Bravu, București
RAPORTULUI

3. PROPRIETATEA Apartament cu 3 camere situat la etajul 3 al unui bloc cu regimul de


EVALUATĂ înălţime S+P+8E, Au: 75.00 mp, balcon: 3.70 mp , Ac: 82.00 mp
Apartamentul conform CF se compune din 2 dormitoare, 1 bucatarie, 1
sufragerie, 1 baie, 2 holuri, 1 debara si 1 balcon
Proprietari Proprietar asupra constructiei: Sandu Ana Maria
Adresa proprietăţii ▪ Oraşul: București
▪ Str. Sold. Nicolae Sebe
▪ Nr.: 13
▪ Bloc: S20
▪ Scara: A
▪ Etaj: 3
▪ Apartament: 13
▪ Sector: 3

4. DECLARAREA VALORII
VALOAREA DE PIAŢĂ ESTIMATĂ
80.000 EUR
PRIN ABORDAREA PRIN COMPARAŢII
echivalent 353.584 RON
VALOAREA NU ESTE INFLUENŢATĂ DE T.V.A. LA BAZA ESTIMĂRII AU STAT TRANZACŢIILE ÎNTRE PERSOANE FIZICE, MAJORITARE PE PIAŢA IMOBILIARĂ SPECIFICĂ

5. BAZA DE EVALUARE Valoarea de piaţă


SCOPUL EVALUĂRII Garantare credit Prima Casa
DATA DE REFERINŢĂ A 03.05.2015
EVALUĂRII
CURS DE SCHIMB BNR LA 1 EURO = 4.4198 RON
DATA DE REFERINŢĂ
DATA INSPECŢIEI Inspecţia a fost efectuată de către ec. Iancu Cristina în prezenţa
PROPRIETĂŢII reprezentantului solicitantului în data de 02.05.2015
6. DATE PRIVIND DREPTUL ▪ Dreptul de proprietate: cu titlu de drept de cumpărare ca bun propriu în
DE PROPRIETATE, favoarea lui Sandu Ana Maria in baza Contract de vanzare – cumparare cu
SUPRAFAŢA ŞI COTE incheierea de autentificare nr. 568/15.10.2001
INDIVIZE În ANEXA nr. 1 este prezentată copia documentului de atestare a dreptului de
proprietate.
▪ Dreptul de proprietate: Deplin
▪ Cartea funciară: nr. 123/15.10.2001, sector 3, București
▪ Nr. cadastral: 302 / 2001
▪ Extras de carte funciară: nr. 123/15.10.2001, ANCPI București
În ANEXA nr. 2 este prezentată copia xerox a Extrasului de Carte.

7. DATE PRIVIND • Evaluatorul a avut la dispoztie Documentatia Cadastrala vizata de ANCPI


DOCUMENTATIA București
CADASTRALA • Au: 75.00 mp , Abalcon: 3.70 mp, Ac: 82.00 mp
În ANEXA nr. 3 este prezentată copia xerox a planului de situație.
În ANEXA nr. 4 este prezentată copia xerox a releveului proprietății
8. SITUAŢIA ACTUALĂ A ▪ Ocupat de proprietar
APARTAMENTULUI
9. DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE
ZONA DE AMPLASARE ▪ Proprietatea este amplasată într-o zona mediana „2” a municipiului
cunoscuta sub denumirea de „Zona TITAN”;
▪ În zonă sunt amplasate preponderent blocuri cu regimul de înălţime
S+P+8E
▪ Distanţa faţă de proprietăţi complementare (pieţe, magazine, instituţii de
învăţământ etc.) este relativ mică.
▪ Supermarket MegaImage este amplasat la o distanţă reletiv mica.
▪ Accesul este facil, iar mijloacele de transport în comun sunt la distanţă
mica.
▪ Utilităţile aferente existente pe amplasamente sunt cele uzuale necesare:
apă -canalizare, energie electrică, gaz metan, telefonie, TV cablu , Internet
ARTERE IMPORTANTE ▪ Auto:
DE CIRCULAŢIE ÎN - B-dul. Basarabiei
APROPIERE - B-dul Nicolae Grigorescu
- Str. Baba Novac
▪ Magistrale metrou: magistrala 1, stația TITAN
▪ Calitatea rețelelor de transport: asfaltate și cu benzi suficiente
CARACTERUL EDILITAR Tipul zonei: cartier cu blocuri de locuințe
AL ZONEI În zonă se află:
▪ Reţea de transport în comun: la o distanţă medie, cu mijloace de transport
suficiente
▪ Unităţi comerciale: sunt amplasate la distanţă relativ mică: supermarket
MegaImage și Centru comercial TITAN
▪ Unităţi de învăţământ medii sunt amplasate la distanţa relativ mica;
▪ Unităţi medicale: Spitalul Județean de Urgență Ilfov, Spitalul de copii
Victor Gomoiu
▪ Sedii de bănci: la distanţă relativ mică Agentie BCR, Agentie Transilvania,
Agenție BRD.
▪ Parcul „Alexandru Ioan Cuza”
▪ Lacul „Titan”
UTILITĂŢI EDILITARE ▪ Reţea urbană de energie electrică: existentă
▪ Reţea urbană de apă: existentă
▪ Reţea urbană de termoficare: existentă
▪ Reţea urbană de gaze: existentă
▪ Reţea urbană de canalizare: existentă
▪ Reţea urbană de telefonie, cablu tv şi internet: existentă
AMBIENT ▪ Civilizat și liniștit

CONCLUZIE PRIVIND ▪ Zona de referință are o amplasare favorabilă, dotările și rețelele edilitare
ZONA DE AMPLASARE sunt satisfăcătoare. Poluarea este redusă, iar ambientul civilizat și
liniștitor.
10. DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI DE BAZĂ (BLOCUL)
AMPLASAMENT ▪ Bloc de locuinţe tip S+P+8E
▪ Apartament situat la etajul 3 a unui bloc cu 8 etaje
ANUL PIF ▪ Aprox. 1986
LOCUINTE PE PALIER ▪ 4
ORIENTARE ▪ Cardinal: Sud
CARACTERISTICI ▪ Structură: fundaţii din beton armat
▪ Închideri perimetrale: pereţi portanţi din panouri prefabricate din beton armat
▪ Planşee din beton armat
▪ Acoperişul este tip sarpanta
▪ Finisaj exterior: tencuieli şi zugrăveli simple
▪ Uşa de acces în bloc: pvc cu geam termopan
▪ Aspect exterior: îngrijit
▪ Aspect interior: îngrijit
▪ Blocul este recent reabilitat
CONCLUZIE PRIVIND ▪ Starea generală a blocului este bună, aspectul este îngrijit.
CONSTRUCŢIA DE BAZĂ
11. DESCRIEREA APARTAMENTULUI
BILANȚUL DE • Apartament cu 3 camere situat la etajul 3 al unui bloc cu regimul de
SUPRAFAŢĂ înălţime S+P+8E, Au: 75.00 mp , Abalcon: 3.70 mp , Ac: 82.00 mp
• Apartamentul conform CF se compune din 2 dormitoare, 1 bucatarie, 1
sufragerie, 1 baie, 2 holuri, 1 debara si 1 balcon
În ANEXA nr. 5 este prezentat bilanțul de suprafață conform releveului
Cadastral.
GRADUL DE CONFORT ▪ Confort 1
TÂMPLĂRIE ▪ Exterioară: din PVC cu geam termopan, balcon inchis cu tamplarie din
PVC cu geam termopan
▪ Interioară: uşi celulare , uşa de acces este din metal
FINISAJE ▪ Apartamentul are grad de finisaj mediu.
▪ Pardoseli: gresie in balcon, bucatarie(partial) si baie; parchet in
dormitoare, sufragerie, holuri.
▪ Faianta in bucatarie si baie
▪ Tencuieli simple, zugrăveli simple
INSTALAŢII ŞI DOTĂRI ▪ Normale
ELECTRICE ▪ Instalaţii în stare bună
INSTALAŢII ŞI DOTĂRI ▪ Încăzirea se face cu registri din metal alimentati la termoficare oraș
ÎNCĂLZIRE ▪ Instalaţii în stare bună
INSTALAŢII ŞI DOTĂRI ▪ De la reţeaua oraşului
ALIMENTARE CU APĂ ▪ Instalaţiile sunt întreţinute bine
INSTALAŢII ŞI DOTĂRI ▪ Din reţeaua oraşului
ALIMENTARE CU GAZE ▪ Alimentează centrala termica si aragazul
▪ Instalaţiile sunt întreţinute bine
CONCLUZIE PRIVIND ▪ Aspect îngrijit, utilităţi complete .
APARTAMENTUL ▪ Stare tehnică generală este bună .
▪ Deprecieri identificate : nu e cazul
12. ANALIZA PIEŢEI IMOBILIARE
DEFINIREA PIEŢEI ŞI ▪ Piaţa locuinţelor rezidenţiale cu 3 camere amplasate în blocuri de locuinţe.
SUBPIEŢEI ▪ Delimitarea pietei : municipiul București – zona Titan
NATURA ZONEI ▪ Zonă rezidenţială de blocuri de locuințe
▪ Din punct de vedere edilitar: zona stabilă
▪ Din punct de vedere economic: oraş cu economie în dezvoltare cu şomaj
ridicat
OFERTA DE LOCUINŢE ▪ Medie
SIMILARE
CEREREA DE LOCUINŢE ▪ In scadere
SIMILARE
ECHILIBRUL PIEŢEI ▪ Echilibru între cerere și ofertă
(RAPORTUL CERERE/
OFERTĂ)
PREŢURI ÎN ZONĂ ▪ Minim: 70.000 EURO echivalent 309.386 RON
PENTRU APARTAMENTE ▪ Maxim: 100.000 EURO echivalent 441.980 RON
CU 3 camere
CHIRII ÎN ZONĂ PENTRU ▪ Minim: 300 EURO / lună
APARTAMENTE CU 3 ▪ Maxim: 350 EURO / lună
camere
CONCLUZII ŞI TENDINŢE PRIVIND ▪ Trend descendent al valorilor pe piaţa specifică, număr redus de tranzacţii.
PIAŢA PROPRIETĂŢII În Anexa nr. 6 cuprinde extrase privind preţurile / chiriile pe segmentul de
piaţă al proprietăţii
13. CEA MAI BUNĂ UTILIZARE

Conceptul de cea mai buna utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietăţii selectata din diferite variante posibile care
va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare in capitolele următoare
ale lucrării.
Cea mai buna utilizare - este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă şi legală a unui teren liber sau construit care este fizic
posibila, fundamentată adecvat, fezabilă financiar şi are ca rezultat cea mai mare valoare.
Cea mai bună utilizare este analizată uzual în una din următoarele situaţii:
o cea mai bună utilizare a terenului liber
o cea mai bună utilizare a terenului construit.

Cea mai bună utilizare a unei proprietăţi imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii. Ea trebuie sa fie:
o permisibilă legal
o posibila fizic
o fezabilă financiar
o maxim productivă
Practic, ţinând cont de tipul clădirii şi de amplasarea acesteia, cea mai bună alternativă posibilă pentru proprietatea evaluată
este cea de proprietate imobiliară rezidenţială. Prin prisma criteriilor care definesc noţiunea de C.M.B.U. aceasta abordare:
o este permisibilă legal;
o îndeplineşte condiţia de fizic posibilă.
o este fezabilă financiar.
o este maxim productivă se refera la valoarea proprietăţii imobiliare in condiţiile celei mai bune utilizări (destinaţii).

14. EVALUARE

REGLEMENTĂRI ŞI CADRU LEGAL


STANDARDE ▪ IVS 1 – Valoarea de piaţă – tip de valoare
INTERNAŢIONALE DE ▪ IVS 3 – Raportarea evaluării
EVALUARE – EDIŢIA A ▪ IVA 2 – Evaluarea pentru garantarea împrumutului
OPTA, 2007 ▪ GN 1 – Evaluarea proprietăţii imobiliare
CADRU LEGAL ▪ Legislatia in vigoare

14.1. ABORDAREA PRIN COMPARAŢIA VÂNZĂRILOR


În Anexa nr. 7 este prezentată determinarea valorii de piață prin comparația vânzărilor.
VALOAREA DE PIAŢĂ DETERMINATĂ
PRIN ANALIZA COMPARATIVĂ 80.000 EUR
echivalent 353.584 RON
VALOAREA NU CONȚINE TVA.

14.2. ABORDAREA PRIN COST


În Anexa nr. 8 este prezentată determinarea valorii prin abodarea prin cost.
VALOAREA ESTIMATĂ PRIN ABORDAREA PRIN 82.000 EUR
COST echivalent 362.424 RON
VALOAREA NU CONȚINE TVA.

14.3. ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITULUI


In ANEXA nr. 9 este prezentata determinarea valorii de pia ă prin capitalizarea venitului generat de
proprietate din chirie/ pe baza MCB.
VALOAREA DE PIAȚĂ ESTIMATĂ PRIN 70.000 EUR
ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITULUI echivalent 309.386 RON
VALOAREA NU CONȚINE TVA.

15. DEFINI II, IPOTEZE, CONDI II LIMITATIVE ŞI ALTELE


15.1 DEFINIȚII

VALOAREA DE PIAȚĂ
Valoarea de piaț ă reprezintă suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data
evaluării, între un cumpărător decis şi un vânzător hotărât, într-o tranzacț ie cu preț ul determinat
obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care păr țile implicate au acț ionat în
cunoştin ță de cauză, prudent şi fără constrângere.

15.2 IPOTEZE ŞI CONDIȚ II LIMITATIVE:

1. Prezentul raport este întocmit la cererea clientului şi în scopul precizat. Nu este


recomandată folosirea raportului de către o terț ă persoană fără obț inerea în prealabil a
acordului scris al clientului, autorului evaluării şi evaluatorului verificator, aşa cum se
precizează la punctul 10 de mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nici o altă
persoană în afara clientului, destinatarilor evaluării şi celor care au obț inut acordul scris şi
nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de
persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui
raport. Responsabilitatea se consideră asumată numai față de destinatarii raportului de
evaluare.
2. Raportul de evaluare îşi păstrează valabilitatea numai în situația în care condițiile de piață,
reprezentate de factorii economici, sociali şi politici, rămân nemodificate în raport cu cele
existente la data evaluării.
3. Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală care afectează fie
proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia şi care nu sunt
cunoscute de către evaluator. În acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări
specifice în arhive, iar evaluatorul presupune că titlul de proprietate este valabil şi se poate
tranzacționa, că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată şi aceasta nu
este ipotecată sau închiriată. În cazul în care există o asemenea situație, aceasta este
menționată în raport. Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei că aceasta se
află în posesie legală şi responsabilă.
4. Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind
documentațiile de urbanism, legile de construcție şi regulamentele sanitare, iar în cazul în
care nu sunt respectate aceste cerințe, valoarea de piață va fi afectată.
5. Proprietatea nu a fost expertizată detaliat. Orice schiță din raportul de evaluare prezintă
dimensiunile aproximative ale proprietății şi este realizată pentru a ajuta cititorul raportului
să vizualizeze proprietatea. În cazul în care există documente relevante (măsurători de
cadastru, expertize) acestea vor avea prioritate.
6. Dacă nu se arată altfel în raport, evaluatorul nu are cunoştin ă asupra stării ascunse sau
invizibile a proprietă ii (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea, starea şi structura
solului, structura fizică, sistemele mecanice şi alte sisteme de funcționare, fundația, etc.)
sau asupra condițiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o
proprietate învecinată, inclusiv prezența substanțelor periculoase, substanțelor toxice, etc.)
care pot majora sau micşora valoarea proprietății. Se presupune că nu există astfel de
condiții dacă ele nu au fost observate la data inspecției sau nu au devenit vizibile în
perioada efectuării analizei obişnuite, necesară pentru întocmirea raportului de evaluare.
Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport detaliat al stării
proprietății, astfel de informații depăşind sfera acestui raport şi/sau calificarea
evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanții explicite sau implicite în privința stării în care se
află proprietatea şi nu este responsabil pentru existența unor astfel de situații şi nici pentru
eventualele procese de testare necesare descoperirii lor.
7. Evaluatorul obține informații, estimări şi opinii necesare întocmirii raportului de evaluare,
din surse pe care evaluatorul le consideră a fi credibile şi evaluatorul crede că ele sunt
adevărate şi corecte. Evaluatorul nu îşi asumă responsabilitatea în privința acurateței
informațiilor furnizate de terțe părți.
8. Opiniile privind valoarea precum şi alte concluzii incluse în raport presupun încheierea în
mod satisfăcător a oricăror alte sarcini care trebuie finalizate într-o manieră responsabilă.
Poate fi necesară efectuarea unei alte inspecții pentru a confirma încheierea acestor sarcini.
9. Conținutul acestui raport este confidențial şi autorul nu îl va dezvălui unei terțe persoane,
cu excepția situațiilor prevăzute de Standardele Internaționale de Evaluare şi/sau atunci
când proprietatea a intrat în atenția unui corp judiciar calificat.
10. Evaluatorul a fost de acord să-şi asume realizarea misiunii încredințate de către clientul
numit în raport, în scopul utilizării precizate de către client, care de asemenea este precizat
în raport. Clientul a fost de acord că realizarea evaluării şi formatul raportului sunt adecvate
destinației evaluării.
11. Consimțământul scris al evaluatorului şi al evaluatorului verificator (dacă al acestuia din
urmă este necesar), trebuie obținut înainte ca oricare parte a raportului de evaluare să poată
fi utilizată în orice scop de către orice persoană, cu excepția clientului şi a altor destinatari
ai evaluării care au fost precizați în raport, precum şi a agentului de asigurări şi creditorului,
dacă aceştia au plătit onorariul pentru evaluare, în situația în care obiectivul clientului este
un creditor ipotecar. Consimțământul scris şi aprobarea trebuie de asemenea obținute
înainte ca raportul de evaluare (sau oricare parte a sa) să poată fi modificat sau transmis
unei terțe păr i, inclusiv altor creditori ipotecari, alții decât clientul sau altor categorii de
public prin prospecte, memorii, publicitate, relații publice, informații, vânzare sau alte
mijloace.

15.3 ALTE PRECIZĂRI

Raportul de evaluare va fi completat cu cel puțin 2 fotografii din care să rezulte încadrarea
blocului în zona în care se afla proprietatea şi minimum 3 fotografii din interiorul apartamentului. In
mod necesar şi când este cazul, fotografiile de interior vor prezenta imagini cu aspecte negative
care au influență asupra valorii, prin reducerea acesteia (ANEXA nr. 10).

16. DECLARA IE DE CONFORMITATE

În calitate de elaborator, declar că raportul de evaluare pe care îl semnez a fost realizat în


concordanță cu reglementările Standardelor Internaționale de Evaluare şi cu ipotezele şi condițiile
limitative cuprinse în prezentul raport. Declar că nu am nici o relație particulară cu clientul şi niciun
interes actual sau viitor față de proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu
se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venită din partea clientului sau a
altor persoane care au interese legate de client sau de produsul bancar garantat, iar remunerarea
evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări. In aceste condiții,
subsemnatul, în calitate de elaborator, îmi asum responsabilitatea pentru datele şi concluziile
formulate în prezentul raport de evaluare.

17. CERTIFICARE

Subsemnatul certific în cunoştinț ă de cauză şi cu bună credință, că:


1. Afirmațiile privind faptele cuprinse în prezentul raport sunt adevărate şi corecte.
2. Analizele, opiniile şi concluziile sunt limitate doar de ipotezele şi concluziile limitative
menționate şi sunt analizele, opiniile şi concluziile mele profesionale personale, imparțiale
şi nepărtinitoare.
3. Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare în privința proprietății imobiliare care face
obiectul prezentului raport de evaluare şi nu am nici un interes personal privind părțile
implicate în prezenta misiune, excepție făcând rolul menționat aici.
4. Implicarea mea în această misiune nu este condiționată de formularea sau prezentarea unui
rezultat prestabilit, în funcție de mărimea valorii estimate, de direcția de evaluare care
favorizează cauza clientului, de atingerea unui rezultat stabilit sau de producerea unui
eveniment, în funcție de opinia mea.
5. Analizele, opiniile şi concluziile mele au fost formulate, la fel ca şi întocmirea acestui raport,
în concordanță cu Standardele Internaționale de Evaluare.
6. Posed cunoştințele şi experiența necesare îndeplinirii misiunii în mod competent. Cu
excepția persoanelor menționate in raportul de evaluare, nici o altă persoană nu mi-a
acordat asistență profesională în vederea îndeplinirii acestei misiuni de evaluare.

18. RECONCILIEREA VALORILOR. OPINIA FINALA

ÎN URMA EVALUĂRII EFECTUATE DE MINE (NOI), A ANALIZEI INFORMAȚIILOR


APLICABILE ŞI A FACTORILOR RELEVANȚI, OPINIA MEA (NOASTRĂ) ESTE CĂ VALOAREA DE
PIAȚĂ A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE DESCRISE (SAU DREPTULUI EVALUAT) ESTE:

VALOAREA DE PIAŢĂ 80.000 EUR


DETERMINATĂ PRIN ANALIZA COMPARATIVĂ echivalent 353.584 RON
VALOAREA NU CONȚINE TVA.

EXPERT EVALUATOR ȘTAMPILA DE EVALUATOR


nume şi prenume Semnătura

SOCIETATEA COMERCIALĂ ȘTAMPILĂ SOCIETATE


Reprezentant/Administrator Semnătura
ANEXE:

ANEXA nr. 1: Contract de vanzare – cumparare cu încheierea de autentificare


nr. 568/15.10.2001
ANEXA nr. 2: Extras de carte funciară: nr. 123/15.10.2001, ANCPI București
ANEXA nr. 3: Plan de situație
ANEXA nr. 4: Releveul proprietății
ANEXA nr. 5: Bilanțul de suprafețe conform releveului cadastral
ANEXA nr. 6: Extrase privind prețurile/ chiriile pe segmentul de piață al
proprietății
ANEXA nr. 7: Determinarea valorii de piață prin comparația vânzărilor
ANEXA nr. 8: Determinarea valorii prin abordarea prin cost
ANEXA nr. 9: Determinarea valorii de piață prin capitalizarea venitului
ANEXA nr.10: Fotografii color ale proprietății