Sunteți pe pagina 1din 2

PRAGUL DE SEMNIFICAŢIE

Această planificare îşi propune să sprijine auditorul în stabilirea unui nivel al pragului de semnificaţie
în scopul planificării, şi în întregistrarea motivelor pentru care a fost selectat nivelul planificat al pragului de
semnificaţie. Nivelul pragului de semnificaţie utilizat pentru evaluarea rezultatelor testelor şi în special la
nivelul situaţiilor financiare trebuie să reprezintă întotdeauna o parte a raţionamentului auditorului. Atunci
când este cazul, pot fi întocmite calcule separate ale pragului de semnificaţie pentru contul de profit şi
pierdere şi bilanţ. ISA 200 şi ISA 320.
Nivelul pragului de semnificaţie ar trebui revizuit la momente adecvate pe parcursul auditului. Atunci
când auditorul identifică factori care pot genera revizuirea pragului de semnificaţie planificat, auditorul ar
trebui să ia în considerare şi să documenteze impactul asupra abordării auditului. Pragul de semnificaţie ar
trebuie, de asemenea, revizuit, în etapa de finalizare.

Final Planificat Efectiv


Determinarea pragului de semnificaţie Anul curent Anul curent Anul precedent
lei lei lei
Profit înaintea impozitării, după ajustarea pentru
1,307,000 1,500,000 1,464,000
elemente excepţionale şi primele directorilor:
10 % din acesta 130,700 150,000 146,400
5 % din acesta 65,350 75,000 73,200

Cifra de afaceri: 2,984,000 2,900,000 2,884,000


2 % din acesta 59,680 58,000 57,680
1 % din acesta 29,840 29,000 28,840

Active brute: 50,000,000 52,000,000 45,000,000


2 % din acesta 1,000,000 1,040,000 900,000
1 % din acesta 500,000 520,000 450,000

Pragul de semnificaţie al auditului stabilit la 130,700 150,000 146,400

Baza de calcul
Pragul de semnificatie a fost calculat pe baza profitului actual (2014) inaintea impozitarii.

Justificarea nivelului de prag de semnificaţie ale


Pragul de semnificatie a fost calculat pe baza profitului actual deoarece compania a fost infiintata
cu scop lucrativ (scopul de a genera profit), iar actionarii sunt interesati de profitul anual realizat
atunci cand utilizeaza situatiile financiare.

Întocmit de Liana Popovici Data 10/01/2015


Revizuit de Mihai Georgescu Data 12/01/2015

Comentarii privind pragul de semnificaţie final


Pragul de semnificatie final (130,700 lei) este considerat adecvat pentru efectuarea auditului
situatiilor financiare aferente anului 2014.

Întocmit de Liana Popovici Data 10/01/2015


Revizuit de Mihai Georgescu Data 12/01/2015