Sunteți pe pagina 1din 3

Nume

client
Dogfood S.A. Perioada contabilă 31.12.2014 Ref B 4/1

EVALUAREA RISCULUI INERENT


ISA 315, ISA 200

Riscul inerent reprezintă susceptibilitatea ca un sold de cont sau clasă de tranzacţii să fie
denaturate semnificativ şi este împărţit în următoarele componente:
 Risc inerent general (risc inerent pur şi risc de mediu). Acest lucru derivă din aspectele
referitoare la mangement, funcţia de contabilitate, natura de afaceri şi experienţa auditorului
precedent al acestui client;
 Risc inerent specific. Aceasta derivă din aspectele referitoare la experienţa anterioară a
auditorului şi înţelegerea curentă a fiecărui domeniu de audit.

Lista de verificare de mai jos a fost elaborată pentru a vă sprijini în evaluarea nivelului riscului inerent
adecvat pentru această misiune. Ar trebui să fie completată cu referinţă la Programul de Cunoaştere a
Clientului şi Evaluarea Riscului de la B3 şi evaluarea proprie privind mediul de control de la B3/2.

1 2 3 4 5
Factor de risc Foarte Foarte Comentarii
Scăzut Mediu Ridicat
scăzut ridicat
Elemente manageriale
Măsura în care conducerea cuprinde şi acţionari 
Poziţia financiară a clientului 
Lichiditatea clientului 
Evaluarea noastră asupra integrităţii conducerii 
Măsura în care sunt folosite situaţiile financiare de 
către un terţ
Experienţa conducerii şi cunoştinţele de conducere a 
activităţii
Importanţa cifrei de afaceri asupra conducerii 
Accentul pus pe păstrarea nivelului veniturilor 
Atitudinea conducerii asupra raportării financiare 
Schimbarea frecventă a consultanţilor 
Experienţa trecută asupra competenţei controlului 
conducerii
Istoric al încălcării legilor sau regulamentelor 
Niveluri adecvate ale remunerării pentru natura şi 
performanţele activităţilor
Mediul contabil
Competenţa personalului contabil 
Atitudinea personalului contabil 
Probabilitatea unor informaţii financiare eronate, 
inadecvate sau întârziate
Măsura în care tranzacţii materiale sau ajustări apar 
la sau în apropierea încheierii perioadei contabile
Dovezi mai vechi asupra cosmetizării situaţiilor 
Frecvenţa şi importanţa tranzacţiilor dificile pentru 
audit
Politici contabile noi sau complexe 
Nume client Perioada contabilă Ref B 4/2

EVALUAREA RISCULUI INERENT - continuare

1 2 3 4 5
Factor de risc Foarte Foarte Comentarii
Scăzut Mediu Ridicat
scăzut ridicat
Complexitatea structurii corporative şi contabile, 
aferente dimensiunii clientului
Întreruperi sau căderi ale sistemului contabil 
Probe prin care se prevede probabilitatea apariţiei 
de probleme în legătură cu înregistrările contabile
Mediul operaţional
Natura domeniului de activitate – creştere / scădere, 
nou/ vechi
Afirmaţii şi/sau acţiuni iniţiale împotriva companiei 
sau conducerii de către părţi terţe / reglementatori
Modificări ale profitabilităţii / lichidităţii 
Confirmitate cu termenele finanţării externe 
Relaţia cu banca / finanţatorii externi 
Probabilitatea cedării unei părţi semnificative a 
activităţilor, sau vânzarea intereselor deţinute de
către un investitor semnificativ
Ameninţări la rentabilitatea activităţilor 
Intenţia de noi creştere semnificative ale finanţărilor 
Dovezi ale comercializării excesive 
Planuri privind achiziţii semnificative / investiţii 
externe
Nivelul de performanţă aferent unui sector, ca 
ansamblu
Client important / Client de renume 
Aspect de audit
Înregistrări privind calificările sau modificărilor 
anterioare (referitor la opinii şi/sau rapoarte)
Raportarea incertitudinilor funamentale, inclusiv 
aspectele legate de continuitatea activităţii
Relaţia cu conducerea superioară 
Probabilitatea întâmplării de dificultăţi în obţinerea 
de probe de audit
Tranzacţii neobişnuite sau specifice domeniului de 
activitate şi practici care sunt dificil de auditat

Evaluarea generală – încercuiţi, după caz Foarte scăzută (1), Scăzută (2), Medie (3), Ridicată (4) şi Foarte
ridicată (5)
Jusfiticarea evalurăii generale ar trebui documentată mai jos, iar nivelul adecvat ar trebui transferat în
Planificarea Auditului de la B9 şi în Sumarul aferent Evaluării Riscului şi Planului de Eşantionarea de la B7.

Evaluarea generala a riscului inerent este intre foarte scazut si scazut datorita faptului ca sunt 26 factori de risc
evaluati la un nivel foarte scazut si 14 factori de risc evaluati la un nivel scazut.

Întocmit de Liana Popovici Data 15/12/2014

Revizuit de Mihai Georgescu Data 22/12/2014