Sunteți pe pagina 1din 3

Entitatea auditată: Dogfood S.A. Data: 31.12.

2014

Date de identificare şi pentru corespondenţă

Nr. Date de identificare şi


Informaţiile culese
crt. pentru corespodenţă
1 Denumirea clientului Dogfood S.A.
Codul unic de înregistrare
2 12345678
(codul fiscal)
3 Adresa Bulevardul Poligrafiei, nr. 2, Sector 1, Bucuresti

4 Telefon 0724 233 802

5 Fax 021 305 71 25

6 E-mail office@dogfood.com

7 Cod poştal 137095

8 Banca-cont RO45 BRDE 280S V333 4270 4999


Entitatea auditată: Dogfood S.A. Data: 31.12.2014

Proprietatea şi managementul

Nr.
Date de identificare Informaţiile culese
crt.
-privată X
1 Tipul proprietăţii -publică
-mixtă

2 Tipul societăţii -societate comercială pe acţiuni (SA)


- Iulia Bucur - 70%
Proprietarii şi structura
3 - Marius Bucur – 30%
capitalului
4 Părţi afiliate - Catfood S.A.

5 Structura organizatorică Compania este organizata in departamente: Financiar – Contabilitate,


Operational, Marketing

Obiectivele manageriale,
6
planurile strategice Extinderea companiei pe pietele europene

Potentiala achizitie a unei companii producatoare de produse alimentare


Achiziţii, fuziuni, divizări
pentru rasa canina din Bulgaria
7 efectuate recent sau
planificate

-proprii – 50%

-împrumutate – 30%
8 Surse de finanţare
-atrase – 20%

Adunarea Generală a
9 - (nr. întrunirilor în ultimul an) 2 intrunir1
Acţionarilor
Experienţă (profrsia; perioada în
Numele şi prenumele consiliu, în funcţii de conducere, în
afaceri etc.)
- Director executiv, membru al
- Irina Mateescu consiliului incepand cu anul
2000
- Director Financiar, membru al
alcătuire - Ana Stoica
consiliului incepand cu anul 2000
- Presedintele Comitetului de
- Vlad Georgescu
Audit, incepand cu anul 2000
- Presedintele Comitetului de
- Dan Ivanescu Remunerare, incepand cu anul
2001
10 Consiliul de administraţie
Da 
-este independent faţă acţionari?
nu
-exercită controlul asupra conducerii Da 
operative? nu
-există un comitet de audit pe lângă Da 
consiliul de administraţie? nu
-există o politică de conducere a Da 
consiliului de administraţie? nu
Da 
-are consultanţi profesionali?
nu
- membrii consiliului de administraţie da
au fost schimbaţi în ultimul an? Nu 
Entitatea auditată: Dogfood S.A. Data: 31.12.2014

Managementul operaţional

Nr.
Date de identificare Informaţiile culese
crt.
Irina Mateescu Director executiv 14 ani

Ana Stoica Director financial 14 ani


Conducerea Adrian Popescu Director operational 12 ani
1
executivă Alin Ionescu Director marketing 14 ani
- a fost schimbată conducerea în ultimul -da
an? -nu 
(şef contabil) (nr. pers.în compartiment) (experienţa şefului contabil-
- Iulia Cernea - 5 ani)
Compartimentul de - 8 ani
2
contabilitate - a fost schimbată conducerea în ultimul da
an? Nu 
Da 
3 Există stimulente condiţionate de rezultatele obţinute?
nu
Există prognoze (financiare, producţie, comerciale etc.) Da 
4
referitoare la activitatea entităţii? nu
Da 
5 Se folosesc bugetele la conducerea entităţii?
nu
Da 
6 Activitatea financiar – contabilă este informatizată?
nu
Da 
7 Există audit sau control intern?
nu
Echipa de audit sau control intern se bucură de respect în Da 
8
entitate? nu