Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluarea riscului inerent specific

Foarte
Nr. Factor de risc scăzut
Scăzut
crt.
0 1 2
1 Sistem contabil expus erorilor / sistem inadecvat / sistem manual (necomputerizat)? a
2 Contabil responsabil pentru acest domeniu slab pregătit profesional? a
3 Operaţiuni complexe (natura operaţiunii, nu modul cum este ea înregistrată)? a
4 Risc de pierderi / deturnări de fonduri / fraudă? a
5 Multe judecăţi profesionale / calcule? a
6 Operaţiuni neobişnuite (natura operaţiunii sau natura procesului în afara sistemului)? a
Evaluarea generală – încercuiţi, după caz 1 2

Evaluarea riscului de control

Foarte
Nr. Factor de risc scăzut
Scăzut
crt.
0 1 2
1 Compartimentul de control intern este funcţional? a
2 Procedurile de control intern sunt adecvate? a
3 Mediu de control permite îndeplinirea sarcinilor acestuia? a
4 Plan de control intern satisface nevoile de informaţii ale conducerii? a
5 Există rapoarte de control bine întocmite pentru perioada auditată? a
6 Controlul intern a verificat funcţionarea sistemului contabil? a
7 Controlul intern a verificat situaţiile financiare? a
8 Auditul intern este activ in entitate? a
9 Rapoartele auditorilor interni fac referiri la calitatea controlului intern? a
10 Recomandările auditorilor interni sunt aplicate? a
Evaluarea generală – încercuiţi, după caz 1 2
Foarte
Mediu Ridicat
ridicat
Comentarii
3 4 5

3 4 5 si 6

Foarte
Mediu Ridicat
ridicat
Comentarii
3 4 5

3 4 5 si 6