Sunteți pe pagina 1din 17

ARGUMENT

Într-una din zile la masa de prânz, copiii au primit, la felul trei, mere.
Unul dintre copii a exclamat: “ Mie îmi plac foarte mult merele şi sunt foarte
sănătoase! “. O fetiţa a spus: “ Mie îmi plac strugurii “, iar în continuare alţii
au completat: mie perele, mie nucile.... Eu am replicat: “ Mie îmi place
toamna pentru că mi le aduce pe toate şi, pe deasupra, e foarte frumoasă “.
S-au auzit mai multe glasuri: şi mie pentru că... şi mie pentru că...
Aşa ne-am hotărât să aflăm cât mai multe într-un proiect tematic
intitulat: “ Toamnă frumoasă, toamnă bogată “.

1
SCRISOARE DE INTENŢIE
Dragi părinţi,
“ S-a ivit pe culme toamna “, o zână cu părul auriu şi cu braţele
încărcate de bunătăţi, cu frunze frumos colorate pe rochia-i sclipind în
soarele călduţ şi molcom şi însoţită de corul păsărelelor care-şi iau “ la
revedere “ de la noi.
În următoarele două săptămâni vom sărbători frumuseţea şi bogăţia
acestei zâne prin jocuri şi activităţi pe care le vom desfăşura atât în sala
noastră, cât şi în afara ei.
Dacă doriţi să vă bucuraţi alături de noi, vă invităm să ne însoţiţi în
plimbări şi în excursie la Rezervaţia de la Pişchia.
Ne puteţi ajuta în toată această perioadă, aducându-ne materiale
diverse legate de această temă.

Vă mulţumim!
Educatoarele şi grupa PREGĂTITOARE D

2
RESURSE
MATERIALE: frunze divers colorate, fructe şi legume de toamnă, flori
(crizanteme, tufănele, dalii ), tablouri, jetoane, imagini, atlas botanic,
enciclopedia naturii, calculator, cd-uri, cd player, aparat foto, hârtie colorată,
creioane colorate, carioci, acuarele, plastilină, planşete, materiale din natură,
lipici, costume pentru minisceneta din activitatea de evaluare a proiectului.
UMANE: educatoare, copii, părinţi, pădurarul de la Rezervaţia Pişchia.
DE TIMP: două săptămâni.

METODE, PROCEDEE, TEHNICI:


Observaţia spontană şi dirijată
Experimentul
Jocul
Explicaţia
Conversaţia
Demonstraţia
Exerciţiul
Expunerea narativă
Problematizarea
Brainstorming-ul
Cubul
Termeni - cheie iniţiali

3
 OBIECTIVE CADRU:
- Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului
înconjurător precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia
- Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi
din mediul înconjurător
- Dezvoltare creativităţii şi expresivităţii limbajului oral
- Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea ăi utilizarea corectă a
semnificaţiilor structurilor verbale orale
- Educarea unei exprimări verbale orale corecte din punct de vedere
fonetic, lexical şi sintactic
- Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numerele şi cifrele
- Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei
atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi
- Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi,
modelaje
- Stimularea expresivităţii şi creativităţii prin desen, pictură, modelaj
- Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de
dezvoltare motrică
- Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi aplicativ –
utilitare

4
 OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

Copilul să poată:
- Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în
calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor
- Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze
că l-a înţeles
- Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei,
activităţii personale şi / sau a relaţiilor cu ceilalţi şi să utilizeze un limbaj
oral corect din punct de vedere gramatical
- Să perceapă şi să discrimineze între diferitele forme, mărimi, culori –
obiecte, imagini, forme geometrice, tipuri de contururi etc.
- Să realizeze scrieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el
însuşi
- Să stabilească relaţii între obiecte şi grupuri de obiecte, după diferite
criterii, realizând comparaţii
- Să numere corect de la unu la zece, recunoscând grupele cu unu...zece,
obiecte şi cifrele corespunzătoare
- Să recunoască şi să denumească formele geometrice: cerc, pătrat,
triunghi, dreptunghi
- Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare: plante,
animale, obiecte

5
- Să exploreze şi să descrie verbal şi / sau grafic obiecte, fenomene,
procese din mediul înconjurător folosind surse de informare diverse
- Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate
- Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei
omului şi naturii
- Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în
raport cu norme prestabilite şi cunoscute
- Să redea liber teme plastice în desen, pictură, modelaj
- Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic
- Să identifice, să proiecteze şi să găsească soluţii pentru realizarea unei
teme propuse în cadrul activităţilor practice
- Să capete abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur, respectând norme
de comportament corect şi util celorlalţi
- Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti
- Să-şi formeze o ţinută corporală corectă
- Să cânte acompaniaţi de educatoare şi de instrument
- Să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată

6
INVENTAR DE ACTIVITĂŢI
Luni Marţi Miercuri Joi Vineri
Activităţi Bibliotecă:Citim şi Bbliotecă: Vizionăm Ştiinţă:Fişe Bibliotecă: Citim Ştiinţă: Fişe cu
didactice de sortăm imagini de pe monitor imagini C.N.O.- Colorăm imagini de toamnă conţinut
dimineaţă toamnă de toamnă şi le doar imaginea de Scriem cu litere pe matematic-
Joc de masă: discutăm toamnă tabla magnetică Colorează atâtea
Reconstituim frunze Joc manipulativ:Loto Artă: Pictură- Joc manipulativ: fructe cât îşi
de diferite forme cu fructe Frunze de Puzzle arată cifra
Imaginaţie: De-a Construcţii: Piaţa cu toamnă Joc de masă: Cine Joc senzorial:
familia în anotimpul legume şi fructe Imaginaţie: De-a ştie, câştigă Frunze fine,
toamna şoferii frunze aspre
Construcţii: Temă
la alegere
Activităţi frontale Cunoaşterea Act. matematice: Educarea Activităţi Antrenament
mediului: Observare ( Exerciţii cu material limbajului: matematice: Joc grafic: Decorăm
în natură) Grădina în individual Formează Povestire Frunza didactic Cine frunze de toamnă
anotimpul toamna mulţimi cu 7,8,9 de E. Gârleanu aranjează frunzele Educaţie muzicală:
Activităţi practice: frunze; aşează-le în Educaţie fizică: mai frumos (şir Cântec: Toamna
Aplicaţie Covorul cu şir crescător şi Sărituri cu crescător şi (fixare)
frunze de toamnă descrescător desprindere de pe descrescător) Joc muzical:
Activităţi artistico- ambele picioare şi Educaţie pentru Culesul viilor
plastice: Desen Peisaj deplasare înainte societate: (predare)
de toamnă şi înapoi Memorizare
Balada unui greier
mic de G.
Topârceanu
Activităţi Plimbare în parc: Euritmie: Dansul Jocuri distractive: Repetarea unor Adunăm frunze
complementare Observăm copacii în frunzelor de toamnă Jocul mut jocuri muzicale: frumos colorate
anotimpul tomna Ghici ce facem Ciupercuţa din curtea
noi Ursul doarme grădiniţei

7
Joi Vineri
Luni Marţi Miercuri
Activităţi Joc senzorial: Bibliotecă: Citim Ştiinţă: Fişe Bibliotecă:Citim Ştiinţă: Fişe
didactice de Sortăm frunze de imagini de toamnă pentru cunoaşterea imagini cu matematice –
dimineaţă toamnă (după formă) Joc manipulativ: mediului - animale şi Colorează atâtea
Bibliotecă: Sortăm Reconstituim fructe Colorăm doar adăposturile legume câte fructe
imagini (jetoane) cu de toamnă fructe şi legume acestora pentru ai în mulţimea
fructe şi legume de Construcţii: de toamnă iarnă alăturată
toamnă Construim depozite Joc de masă: Cine Construcţii: Imaginaţie: De-a
Imaginaţie: De-a pentru legume şi ştie, câştigă Construim familia
gospodinele (salată fructe Artă: Modelaj - adăposturi pentru Activitate
de fructe) Tava cu fructele animale recuperatorie:
preferate Joc senzorial: Antrenament
Ghici ce-ai gustat grafic
Activităţi frontale Cunoaşterea Activităţi matematice: Educarea Activitate Educarea
mediului: Observare Exerciţii cu material limbajului scris: matematică: Joc limbajului:
(la piaţă) – Bogăţiile individual – Antrenament logic – Jocul cu Evaluarea
toamnei Formează mulţimi cu grafic – Decorăm trei cercuri proiectului –
Activitate practică: 8,9,10 frfucte sau tava pentru Educaţie pentru Convorbire –
(decupare şi lipire) – legume; aşează-le în fructe societate: Povestire Toamnă
Masca fructelor şir crescător şi Educaţie fizică: cu început dat – frumoasă, toamnă
descrescător Săritura în Fiecare pui are casa bogată
Activitate artistico- înălţime de pe loc lui
Educaţie
plastice: pictură Meri pentru atingerea
şi peri încărcaţi de unui obiect muzicală:
rod Joc dinamic:
Cântec: Trece
Culegem fructe
toamna (predare)
Joc muzical:
Culesul viilor
Activităţi Euritmie: Toamna Jocuri distractive: Repetarea unor Dramatizarea unor Dans tematic:
complementare (pe muzica lui Iepuraşii vin la varză cântece şi dansuri fragmente din
A.Vivaldi ) Cursa nucilor specifice toamnei poeziile învăţate Toamna

8
PROIECT DIDACTIC

Grupa: Pregătitoare

Aria curriculară: Educaţie pentru ştiinţă

Categoria de activitate: Cunoaşterea mediului

Denumirea activităţii: Convorbire

Tema activităţii: Toamnă frumoasă, toamnă bogată

Tipul activităţii: Verificare de cunoştinţe

Forma de realizare: Frontal

9
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

Să utilizeze cuvinte şi expresii adecvate subiectului în discuţie: (a


îngălbeni, a se vesteji, stropi de tină, pustiit etc. );

Să enumere fructe şi legume de toamnă, locurile de unde acestea se


recoltează, importanţa acestora în alimentaţia omului;

Să exemplifice pentru câteva specii de vieţuitoare modul în care se


pregătesc pentru sosirea iernii;

Să asocieze modificările apărute în natură cu comportamentul


vieţuitoarelor;

Să recite fragmente din poezii cunoscute şi care au ca temă anotimpul


toamna;

Să interpreteze în grup sau individual cântece învăţate anterior;

Să execute paşi de dans sugeraţi de muzica partiturii “Toamna” din


ciclul “Anotimpurile” de Antonio Vivaldi;

10
METODE ŞI PROCEDEE:
Surpriza, conversaţia, expunerea, exerciţiul, jocul, observaţia, problematizarea, cubul
MATERIAL DIDACTIC:
Decor specific anotimpului toamna, calculator, cd-uri, costume pentru miniscenetă, orgă, fructe de toamnă

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
1. M.E.C., 2005, Programa activităţilor instructiv – educative în grădiniţa de copii, Ed. V&I. Integral Bucureşti
2. Brebeu, Silvia şi colab., 2001, Cunoaşterea mediului – ghid pentru învăţământul preşcolar, Editura Radical,
Drobeta Turnu Severin
3. Florescu, Paraschiva şi colab., 2002, Proiecte Didactice – învăţământ preşcolar, Ed. Excelsior, Timişoara

EVENIMENTUL STRATEGII
DIDACTIC CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII DIDACTICE OBS.
METODE, MATERIAL
PROCEDEE, DIDACTIC
TEHNICI

1. ORGANIZAREA Pentru buna desfăşurare a activităţii voi asigura următoarele:


ACTIVITĂŢII - pregătirea decorului;
- aerisirea sălii;
- pregătirea materialului didactic;
- intrarea ordonată a copiilor;
- controlul ţinutei;

11
2. DESFĂŞURAREA
ACTIVITĂŢII Zâna Toamnă este
a) Introducerea în Costumul o fetiţă din grupă
activitate Se va realiza prin intrarea personajului ZÂNA TOAMNĂ cu un pentru Zâna care joacă acest
coş de fructe pe un fundal muzical adecvat ( melodia “ Gutuia “ Surpriza Toamnă, un rol în minisceneta
în interpretarea grupului Ecoul ). coş cu din sinteza finală
- Cine a venit la noi? ( Zâna Toamnă ) fructe de
b) Anunţarea toamnă
temei Pentru că Toamna este o zână frumoasă şi bogată astăzi vom
desfăşura o activitate de convorbire care se numeşte “ Toamnă Conversaţia
frumoasă, Toamnă bogată “. Vom discuta despre bogăţiile
toamnei, despre felul în care se schimbă natura în anotimpul
toamna şi despre felul în care oamenii dar şi celelalte vieţuitoare
se pregătesc toamna pentru sosirea iernii.

c) Secvenţa I Bogăţiile toamnei


- Ce fructe se coc în anotimpul toamna? Expunerea
- De unde se recoltează fructele?
- Cum se numesc locurile în care cresc mulţi pomi fructiferi?
- De unde se recoltează strugurii?
- Cum folosim fructele?
- Ce trebuie să facem cu fructele înainte de a le consuma? De ce?
- Ce prepară gospodinele din fructe?
- Care sunt legumele care se recoltează toamna?
- De unde recoltează oamenii legumele Conversaţia
- Ce prepară gospodinele din legume?
- Toate acestea se recoltează pentru hrana oamenilor, dar pentru
animale ce recoltează oamenii în anotimpul toamna? De ce?
- De unde se recoltează porumbul, floarea – soarelui, sfecla Problematiza
rea

Se va realiza prin cântecul “ Supa de zarzavat “ interpretat


d) Sinteza parţială concomitent cu casetofonul Casetofon,
Exerciţiul casetă
Cum se pregătesc animalele în anotimpul toamna pentru venirea
iernii.
- Am văzut că oamenii pregătesc pentru animalele domestice
12
e)Secvenţa II hrană să aibă iarna. Dar celelalte animale?
- Ce fac păsările călătoare? De ce?
- Ce fac păsările care nu pleacă? Problematiza
- Ce face veveriţa pentru a fi pregătită pentru sosirea iernii? rea
- Ce face ursul? Unde hibernează?
- Ce fac insectele?
- Ce face furnica? Conversaţia
- Ce face greieraşul?

Va fi realizată prin tehnica “ Cubul “. Câţiva copii vor rostogoli


cubul care va avea pe fiecare faţă câte un animal. Copiii vor Un cub care
f)Sinteza parţială II trebui să spună cum se pregăteşte pentru iarnă animalul care se are cate un
află pe faţa cubului după ce cubul s-a oprit din rostogolire. Cubul animal pe
fiecare din
Aspectul naturii în anotimpul toamna. cele şase
- De ce spunem că toamna e frumoasă? Ce culori au frunzele? feţe.
g)Secvenţa III - Ce se întâmplă cu copacii?
- Ce se întâmplă cu iarba? Dar cu florile?
- Care sunt florile de toamnă? Conversaţia
- Cum este vremea?
- Ce se depune pe jos în nopţile foarte reci?
- Cum este ziua faţă de noapte?

Va fi realizată prin vizionare unor peisaje de toamnă pe Calculator


monitorul calculatorului.
h) Sinteza parţială III

Va fi realizată prin interpretarea de către copii a unei Calculator


miniscenete şi a unui dans tematic. (vezi anexa) Jocul C.D.
i) Sinteza finală Exerciţiul Costume

13
Coş cu
Educatoarea va face aprecieri asupra comportării şi a participării fructe de
copiilor la activitate. Expunerea toamnă.
3. ÎNCHEIEREA Zâna toamnă va împărţii copiilor fructe. Explicaţia
ACTIVITĂŢII Se va ieşi în ordine din sală pe fond muzical. Recompensa Calculator.

ANEXA
Sinteză finală – miniscenetă

A-nceput să ruginească Ce te legeni, codrule,


fără ploaie, fără vânt,
Frunza-n codrii şi în vii, Cu crengile la pământ ?
Drumurile către şcoală De ce nu m-aş legăna
Sunt iar pline de copii. Dacă trece vremea mea?
Ziua scade, noaptea creşte
Codru-ncepe să rărească, Şi frunzişul mi-l răreşte…
Păsările au plecat,
A rămas pustiu, săracul, Bate vântul frunza-n dungă,
Toamna-n cuiburi s-a mutat. Cântăreţii mi-i alungă…
Bate vântul dintr-o parte,
14
Iarna-i ici, vara-i departe… - Ia, mă duc să caut veşti:
Sus în vie, jos în luncă,
Cântec: Să dau soarelui poruncă
Să-ncălzească viile,
Supărată-i pădurea Să coacă gutuile!
Că pică frunza din ea - Spune-mi, dacă te grăbeşti,
Supărat codrul semeţ Toamnă, când te odihneşti?
Că-i gol fără cântăreţi.
Bun venit, drăguţă toamnă,
Codrule cu frunza rară, Bun venit la noi!
Vei fi plin la primăvară, Ne-ai lipsit atâta vreme
Păsările s-or întoarce, Din grădini şi din zăvoi!
Bucurie îţi vor face.
Mere roşii, poame coapte,
Multe ne-ai adus!
Nu uita drăguţă toamnă,
Nucile-ndeajuns!

Merele sunt coapte-acum,


Toamnă, de ce vii la noi Strugurii sunt dulci şi buni,
Copacii de ni-i despoi, Toamnă, dragă-ţi mulţumim!
Cântăreţii ni-i alungi, Te rugăm mai vino! – Vin!
Nopţile ni le faci lungi?

Am venit ca să v-aduc Cântec: Culesul viilor


Poame multe, şi mă duc,
Dar să ştiţi că-n urma mea
Vine iarna, şi mai grea! Brr! Bum! Tună.
Pic, pic! Plouă.
- Toamnă, spune-mi un- te duci? - Cui îi place ploaia?
- Ia, mă duc să scutur nuci! - Nouă!
- Toamnă, unde te grăbeşti?
15
Raţa zice: - Mac, îmi place! La vecina mea furnică,
Plouă şi se fac băltoace! Fiindcă nu-mi dă niciodată
Broasca zice: - Oac, oac, oac,, Şi-apoi, umple lumea toată
Bună baie am să fac! Că m-am dus şi I-am cerut!

Cade ploaia: rop, rop, rop! Că eşti bondar sau greieruş,


Vai de noi, ce mai potop! Că eşti comod sau jucăuş,
- Of! Plâng bieţii gândăcei. Zâna toamnă, dragii mei,
Dar deodată, pentru ei, Pe toţi ne face sprintenei:
Toate ciupercuţele
Deschid umbreluţele! Veveriţa duce-alune
În scorbura din pădure;
Pe cărare-n jale mare, Furnica toată ziua cară
Plânge un bondar ceapcân: Grăunţe bune în cămară;
- Mor de foame şi n-am poame
Şi-aş munci, dar n-am stăpân! Ursul merge spre bârlog,
- Hai şi-mi cară din povară Lupul către vizuină,
Şi sunt gata să-ţi plătesc! Vulpea, cioara şi-un hârciog
- Cum n-aş merge, dar, pe lege, Culcuşu-şi lipesc cu tină.
Jur că nu pot să muncesc!
- Vai de tine, ce ruşine, Numai cucu-ntârziat,
Leneşule cerşetor! Care n-are altă treabă,
Nici de milă, nici de silă, Stă pe-o creangă de arţar
Nu ţi-aş da vreun ajutor! Şi pe toată lumea-ntreabă:
- Cu, cu?
- Cri, cri, cri, toamnă gri,
Nu credeam c-o să mai vii Toţi acei ce-ntreaga vară
Înainte de Crăciun, Au muncit din zori în seară,
Că puteam şi eu s-adun Toamna au roade bogate,
O grăunţă cât de mică, Au şi fructe şi bucate!
Ca să nu cer împrumut
16
Cântec: Toamnă harnică

Dans tematic: Toamna

17