Sunteți pe pagina 1din 54

 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

 
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
PROGRAMUL PHARE TVET RO 2002/000-586.05.01.02.01.01

AUXILIAR CURRICULAR
CLASA A X-A
DOMENIUL:Comerţ
CALIFICAREA:
NIVELUL:1 Lucrător în comerţ

MODULUL: ECONOMIA ÎNTREPRINDERII COMERCIALE

2005

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 1/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

AUTOR:
Prof. STAN ELENA- Colegiul Economic “ION GHICA”
Târgovişte

CONSULTANŢĂ:
STROIE DANA - expert CNDIPT
TANISLAV CRISTINA MARIA – expert local

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 2/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

CUPRINS

Pag.
Introducere 2
Lista competenţelor vizate 4
Obiectivele modulului 5

Exemplu de fişă pentru înregistrarea progresului şcolar 6


Fişa documentară nr.1- LOTUL COMERCIAL 7
Fişa documentară nr.2- DEPOZITAREA MĂRFURILOR 10
Fişa documentară nr.3- UTILAJE COMERCIALE 12
Fişa de documentară nr.4- DEZAMBALAREA MĂRFURILOR 17
GlosarS 20
Activitatea nr. 1- Fişă de lucru 22
Activitatea nr. 2- Fişă de evaluare 27
Activitatea nr. 3- Fişă de lucru 28
Activitatea nr. 4- Fişă de evaluare 33
Activitatea nr. 5- Fişă de lucru 34
Activitatea nr. 6- Fişă de evaluare 39

Activitatea nr. 7- Fişă de lucru 40


Activitatea nr.8- Fişă de evaluare 43
Soluţii şi sugestii metodologice 44
BIBLIOGRAFIE 53

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 3/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

 
INTRODUCERE

Auxiliarele curriculare sunt destinate elevilor Şcolii de Arte şi Meserii care se


pregătesc să devină lucrători în comerţ, calificare de nivel I, precum şi profesorilor şi
maiştrilor instructori implicaţi în pregătirea acestora.
Acest material a fost elaborat pe baza unităţilor de competenţe şi a
competenţelor prevăzute în S.P.P., ţinând cont de conţinuturile tematice din
programele şcolare.
Materialele cuprind conţinuturi ce vizează aceleaşi competenţe, iar profesorii
le pot adapta şi dezvolta, în funcţie de resursele de care dispun.
Auxiliarele curriculare nu acoperă în totalitate unităţile de competenţă, pentru
obţinerea certificatului de competenţe fiind necesară acoperirea integrală a
competenţelor.
Auxiliarul curricular are următoarea structură:
1. Materiale de referinţă- care conţine modele de folii de prezentare a
conţinuturilor structurate sub forma unor fişe documentare, fişe de înregistrare a
progresului şcolar, glosar de termeni, lista cuvintelor cheie relevante pentru
conţinuturi.
Metodele didactice propuse au în vedere diferitele stiluri de învăţare şi
respectarea principiilor educaţiei centrate pe elevi.
Metodele didactice propuse sunt interactive, bazate pe cunoaşterea directă a
realităţii: studiu de caz, observarea dirijată, exerciţiul, jocul de rol.
2. Activităţi pentru elevi-cuprinde fişe de lucru şi teste de evaluare.

Exemplele din ghidul elevului se pot constitui în dovezi suplimentare pentru


portofoliul elevului.
Prin fişele de evaluare se urmăreşte mai ales demonstrarea competenţelor
practice, lucrul în echipă, asumarea de responsabilităţi, capacitatea de identificare şi
de completare a unor documente, furnizarea de informaţii privind diferite oferte
(turistică, produse etc.).
3. Soluţii şi sugestii metodologice- cuprinde soluţiile exerciţiilor propuse,

dar şi sugestii metodologice de rezolvare a exerciţiilor. 

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 4/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

MODULUL : ”ECONOMIA ÎNTREPRINDERII


COMERCIALE” 

COMPETENŢE VIZATE

MODULUL Unităţi de competenţă Competenţe


individuale
UC. 1: Citeşte şi C5: Realizează calcule
utilizează documente simple
simple
U.C 17: Sortarea, C1: Execută operaţii de
depozitarea şi descărcare, transport şi
pregătirea mărfurilor manipulare
 în a mărfurilor
spaţii de depozitare
C2: Dezambalează
mărfurile primite de la
furnizori

C3: Formează lotul


comercial în vederea
expedierii către
beneficiari
C4: Aplică criteriile de
depozitare şi păstrare
U.C 18: Administrează C1:Identifică tipuri de
ambalajele şi mărfurile ambalaje în vederea
recuperării
C2:Pregăteşte mărfurile
 în vederea inventarierii
C3:Administrează
stocurile de ambalaje
DOMENIUL: COMERT 4
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 5/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

OBIECTIVE:

După parcurgerea acestei unităţi elevul va fi capabil să:

•   Manipuleze corect mărfurile în funcţie de mijloacele de muncă,


•   Utilizeze mijloacele de transport a mărfurilor în spaţiile de depozitare,
•   Formeze unităţile de încărcătură în funcţie de natura mărfurilor,

•   Recunoască
Utilizeze semnele
uneltele de averizare
de lucru de pe ambalaje,
pentru dezambalarea mărfurilor în condiţii de siguranţă,
•   Sorteze ambalajele pe tipuri în vederea recuperării,
•   Preia mărfurile din stelaje şi rafturi,
•   Formeze partizii în vederea livrării,
•   Transporte loturile la rampa de încărcare-descărcare în condiţii de siguranţă,
•   Să respecte condiţile de păstrare şi depozitare a mărfurilor,
•   Efectueze operaţii de întreţinere a mărfurilor,
•   Aplice criteriile de depozitare a mărfurilor,
•   Recunoască tipurile de ambalaje,
•   Sorteze ambalajele,
•   Gestioneze ambalajele recuperabile,
•   Identifice tipurile de mărfuri,
•   Să examineze integritatea ambalajelor.

DOMENIUL: COMERT 5
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 6/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

EXEMPLU DE FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE A PROGRESULUI ELEVILOR

FIŞA DE ÎNREGISTRARE A PROGRESULUI


MODULUL: ……..
UNITATEA DE COMPETENŢĂ: ……..

Competenţe Criterii de Evaluare 1 Rezultatul Evaluare 2 Rezultatul


performanţă Proba/data evaluării Proba/data evaluării
Calificativul Calificativu
Practică/
scrisă
Practică/
scrisă
Practică/
scrisă
Practică/
scrisă

Comentariile profesorului/ evaluatorului…………………

DOMENIUL: COMERT 6
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 7/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE


CUVINTE CHEIE
FIŞA DE DOCUMENTARE NR.1 •   LOT COMERCIAL
•   GRUPE
•   SUBGRUPE
LOTUL COMERCIAL  •   ARTICOLE
•   AMBALAJE

  INSTRUMENTE DE LUCRU
PENTRU FORMAREA
PARTIZILOR

TIPURI DE MĂRFURI ALIMENTARE


MĂRFURI MĂRFURI NEALIMENTARE 

Procesul de sortare presupune:

•   Procese de sortare la încărcare 

•   Procese de sortare la descărcare 

•   Concentrare şi asortare a lotului


comercial

SORTAREA Sortarea se realizează după următoarea


ordonare:
MĂRFURILOR •  Sectorul (familia):produse alimentare,
produse nealimentare
•   Grupa: carne şi produse din carne, mărfuri
textile, etc.
•   Subgrupa: conserve din carne, confecţii
pentru bărbaţi
•   Articol: pateu, pantalon, etc
•   Sortul: pateu de pasăre, pantalon de lână

Condi iile de admisibilitate ale ambalajelor :


  Să nu fie rupte sau deformate;
INTEGRITATEA   Să nu fie deteriorate;
AMBALAJELOR   Să nu prezinte lovituri;
  Să nu prezinte scurgeri sau alt defect

care ar duce la deteriorarea calităţii 

DOMENIUL: COMERT 7
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 8/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

PRELUAREA
MĂRFURILOR ÎN   Numărare
  Sortare
EXPEDIERII
VEDEREA   Cântărire, măsurare 
CĂTRE
BENEFICIARI se
realizează prin:

CÂNTARUL

BALANŢA
INSTRUMENTE COMERCIALĂ
DE LUCRU
UTILIZATE
PENTRU
FORMAREA
PARTIZILOR
LECTORUL OPTIC

SCANNER

DOMENIUL: COMERT 8
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 9/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

•   CĂRUCIOARE

•   MOTOSTIVUITOARE
TRANSPORTUL
LOTURILOR LA
RAMPA DE
 ÎNCĂRCARE –
DESCĂRCARE se
face cu ajutorul:

•   ELECTROSTIVUITOARE 

Fişa documentară poate fi folosită şi ca folie pentru retroproiector, putându-se


fragmenta în funcţie de succesiunea lecţiilor din propria planificare calendaristică.
Pentru rezolvarea exerciţilor şi desfăşurarea activităţilor propuse, puteţi folosi
următoarele surse de informare: manuale, pliante, reviste de specialitate.
Adrese INTERNET:
www.satecgroup.ro 
www.stivuitoare.ro 

DOMENIUL: COMERT 9
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 10/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

FIŞA DOCUMENTARĂ NR.2 CUVINTE CHEIE


•   Depozitare
•   Temperatură
DEPOZITAREA MĂRFURILOR  •   Umiditate
•   Circulaţia aerului
•   Stivuire

  Ştergere
•   Dezinfectare

TEMPERATURA

PĂSTRAREA UMIDITATEA

MĂRFURILOR este
influenţată de:
CIRCULAŢIA 
AERULUI 

- Stivuire
- Verificarea termenului de
valabilitate
-- Ştergerea
Verificareade praf
vecinătăţilor
- Asigurarea condiţiilor de
 ÎNTREŢINEREA igienă în depozit
MĂRFURILOR se - Asigurarea parametrilor
de păstare:(umiditate,
realizează prin: temperatura, circulaţia
aerului)

- Ordonarea mărfurilor pe
grupe, subgrupe, articole,
sortimente
- Depozitarea în stive,
rafturi sau vrac,
CRITERII DE - Accesul uşor la mărfuri,
- Depozitarea mărfurilor în
DEPOZITARE ordinea intrării şi a
termenelor de valabilitate

DOMENIUL: COMERT 10
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 11/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE


Fişa documentară poate fi folosită ca folie de retroproiector.
Pentru rezolvarea exerciţilor şi desfăşurarea activităţilor propuse, puteţi folosi
următoarele surse de informare: manuale, pliante, reviste de specialitate.

DOMENIUL: COMERT 11
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 12/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

FIŞA DOCUMENTARĂ NR.3 CUVINTE CHEIE


•   Utilaje comerciale
•   Palete
UTILAJE COMERCIALE  •   Recipienţi
•   Cărucioare
•   Motostivuitoate

  Electrostivuitoare 

Utilajele comerciale - reprezintă totalitatea uneltelor, aparatelor,


instrumentelor, maşinilor necesare pentru efectuarea operaţiilor
de depozitare

C •

R DUPĂ
NATURA LOR
  RECIPIENŢI
I  
• MIJLOACE TEHNICE 
T
E
R •   Mijloace pentru
I DUPĂ FUNCŢIILE depozitare
I PE CARE LE •  Mijloace pentru
 ÎNDEPLINESC păstrarea
mărfurilorşi depozitarea
D •  Mijloace de transport şi
E ambalare 

C
L •   Staţionare
A DUPĂ

S MOBILITATEA LOR   Mobile 


I
F
I •   Utilaje pentru transportul
DUPĂ DIRECŢIA pe orizontală
C DE REALIZARE A •  Utilaje pentru transportul
A TRANSPORTULUI pe verticală
R •  Utilaje pentru transportul

E pe orizontală
vericală  dar şi pe
DOMENIUL: COMERT 12
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 13/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE


 

M
I
J
L •   STAŢIONARE:
O rafturi , grătare
MIJLOACE
A PRINCIPALE
C •   MOBILE:

E silozuri,rotative
rafturi tancuri,
 

D
E
D
E
P
O
Z
I
  MIJLOACE DE
T •

PRELUARE A
A  ÎNCĂRCĂTURII:
palete, recipienţi,
R
E MIJLOACE
AJUTĂTOARE
lăzi;
•  ALTE MIJLOACE:
huse, chingi,
frânghii. 

DOMENIUL: COMERT 13
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 14/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE


 

MIJLOACE DE DEPOZITARE

PALETE

RAFTURI

DOMENIUL: COMERT 14
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 15/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE


 
MIJLOACE DE TRANSPORT UTILIZATE ÎN SPAŢIILE
DE DEPOZITARE

LIZĂ TRASPALETĂ MANUALĂ

ELECTROTRANSPALETĂ TRANSPALETĂ MANUALĂ


CU FURCĂ CU FURCĂ

DOMENIUL: COMERT 15
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 16/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

CĂRUCIOR

ELECTROCAR ELECTROSTIVUITOR CU
FURCĂ

DOMENIUL: COMERT 16
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 17/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

FIŞA DOCUMENTARĂ NR.4 CUVINTE CHEIE


DEZAMBALAREA MĂRFURILOR •   Ambalaje
•   Recuperabile
•   Semn de avertizare
•   Dezambalare

Conform STAS 5845/1986, AMBALAJUL reprezintă un ”mijloc (sau


ansamblu de mijloace) destinat să cuprindă sau să învelească un produs sau un
ansamblu de produse, pentru a le asigura protecţia temporară din punct de
vedere fizic, chimic, mecanic, biologic în scopul men inerii calită ii şi integrită ii
acestora în starea de livrare, în decursul manipulării, transportului, depozitării
şi desfacerii – până la consumator sau până la expirarea termenului de garanţie. 

AMBALAREA mărfurilor este definită conform STAS 5845/1 – 1986 ca fiind „


operaţia, temporară
 protecţia procedeul asau metoda prin
produsului, care se asigură
în decursul cu ajutorul
manipulării ambalajului,
(transportului,
depozitării ), contribuind şi la înlesnirea acestora până la consumare sau până la
expirarea termenului de garanţie”.

C   Ambalaje din hârtie-carton


L   Ambalaje din sticlă


A   Ambalaje din metal


S MATERIA PRIMĂ   Ambalaje din materiale


plastice
FI   Ambalaje din materiale textil

I   Ambalaje din materiale


complexe
C
A
R
E
A   Ambalaje fixe

MODUL DE   Ambalaje demontabile


PLIERE   Ambalaje pliabile


A •

M
B
A
L
A
J CARACTERUL •   Ambalaje refolosibile
E RECUPERABIUL •   Ambalaje nerefolosibile
L
O
R
DOMENIUL: COMERT 17
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 18/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

SEMNE DE AVERTIZARE IMPRIMATE PE AMBALAJE

Produse toxice
Ambalajul trebuie
păstrat într-un
mediu uscat

Amplasarea
cleştilor de
prindere pentru Produse
manipularea fragile
ambalajului

Amplasarea
Manipularea ambalajului de
mărfurilor în transport
poziţia verticală departe de
sursele de
căldură

Ambalaj Produse
reciclabil inflamabile

DOMENIUL: COMERT 18
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 19/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

 
UNELTE DE LUCRU FOLOSITE LA DEZAMBALAREA
MĂRFURILOR

FOARFECĂ

CUTTER

CIOCAN

CLEŞTE

Adrese utile INTERNET :


www.youngerarom.ro, www. inglass.com, www.sorretti.ro, www.ambalaje-carton.ro,
www.dunapack.ro ,www.eurobacs.co

DOMENIUL: COMERT 19
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 20/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

GLOSAR
Sortarea •   proces de grupare a mărfurilor după
diferite criterii.

Integritatea ambalajelor   proprietatea


nedeformate. ambalajelor de a fi intacte,
Depozit •   spaţiu folosit pentru păstrarea mărfurilor
Utilaje comerciale •   unelte şi maşini folosite la depozitarea
mărfurilor
Ambalaj •   mijloc folosit la protejarea mărfurilor
Ladă •   cutie mare din lemn sau tablă în care se
păstrează sau se transportă diferite
obiecte.
Palete cu montanţi •   palete care au piese de susţinere
Recipienţi •   vase care servesc la păstrarea sau
transportul mărfurilor
Huse •    învelitoare de pânză, de material plastic cu
care se protejează mărfurile.
Chingi •   piese de lemn, piele sau metal cu care se
fixează părţile componente ale unui obiect
Container •   ladă sau cutie folosită pentru transportul

Impermeabilitatea •   mărfurilor
proprietatea unor mărfuri de a nu lăsa să
treacă prin ele apa, vaporii şi gazele.
Ambalaj recuperabil •   ambalaj colectat în vederea refolosirii sau
reciclării.
Stivă •   mulţime de mărfuri de acelaşi fel (şi cu
aceleaşi dimensiuni) aşezate ordonat unele
peste altele pentru a forma o grămadă
Semne de avertizare •   simboluri grafice care ne informează care
sunt condiţile de păstrare şi manevrare ale
mărfurilor.
Ambalaje de transport •   ambalaje folosite pentru transportul
mărfurilor

După parcurgerea fiecărei unităţi, elevii îşi pot constitui propriul


 glosar de termeni.
DOMENIUL: COMERT 20
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 21/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

ACTIVITATEA NR. 1  

FIŞĂ DE LUCRU 
Exercitiul nr. 1 LUCRU ÎN ECHIPĂ
Grupaţi-vă în echipe şi realizaţi colaje cu imagini de produse alimentare şi
nealimentare (decupate din reviste sau ambalaje).
Colajele vor fi expuse în faţa clasei.

Exercitiul nr.2 LUCRU INDIVIDUAL


În fişa documetară nr.1 vă sunt prezentate principiile de sortare a
mărfurilor. Pe baza acestor principii completaţi tabelul de mai jos. Primul rând
completat este un exemplu.

Mărfuri Sectorul Grupa Subgrupa Articol Sort

Carne şi Conserve Pateu  Pateu de Produse

carne  din din carne 


produse pasăre alimentare

Bluză

 
Detergent

Pâine

Rezolvaţi sarcina de lucru individual în caietul de notiţe.


Timp de lucru- 10 minute
DOMENIUL: COMERT 21
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 22/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

Exercitiul nr.3 LUCRU INDIVIDUAL

Aplicând principiile de sortare a mărfurilor, completaţi tabelul de mai jos,


conform modelului.

SORT Pantaloni lână Ciocolata Săpun ” Branză


Fluturaş” 100 telemea
gr.

 
ARTICOL Pantaloni
SUBGRUPA Confecţii
pentru bărbaţi
GRUPA Mărfuri
textile
SECTOR Mărfuri
nealimentare

Rezolvaţi sarcina de lucru individual în caietul de notiţe.


Timp de lucru- 10 minute
.

DOMENIUL: COMERT 22
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 23/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

 
Exercitiul nr. 4 LUCRU INDIVIDUAL/ ECHIPĂ

Profesorul vă proiectează imaginile alăturate.


Priviţi cu atenţie imaginile.

Sarcinile voastre de lucru sunt:


a) identificaţi denumirea instrumentele de lucru,
b) descrieţi rolul instrumentelor de lucru la formarea partizilor de mărfuri,
Rezolvarea acestui exerciţiu presupune consultarea cu atenţie a materialului
documentar pus la dispoziţia voastră de profesor. Lucraţi individual şi apoi discutaţi
în perechi soluţiile găsite. Timp de lucru- 10 minute.

DOMENIUL: COMERT 23
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 24/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

Exerciţiul nr.5 LUCRUL ÎN ECHIPĂ


Clasa va fi împărţită pe echipe. Fiecărei echipe i se va repartiza prin tragere
la sorţi, un produs la care va trebui să se analizeze integritatea ambalajului.
Fiecare echipă va prezenta în faţa celorlalte echipe la sfârşitul exerciţiului
concluziile.
Exerciţiul nr. 6 LUCRU INDIVIDUAL
Acest exerciţiu este tema voastră pentru acasă!

Completaţi spaţiile goale de pe verticală, astfel încât pe orizontală să se


obţină sintagma: AMBALAJ.
1 2 3 4 5 6 7

A M B A L A J

Verticală
1. Instrument de lucru folosit pentru cântărirea produselor alimentare şi
calcularea preţului.
2. Unitate de măsură pentru lungimi.
3. Cărucior cu pereţi …………………………….
4. Sortarea se face după:sector, grupă, subgrupă,………, sort.
5. Bluza este un produs nealimentar. Oul este un produs………………….
6. Mijloc de transport intern folosit în depozite şi magazine.
7. Mărfuri pentru sport,……… şi turism.

DOMENIUL: COMERT 24
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 25/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

Exerciţiul nr.7 (exerciţiu suplimentar) DEZBATERE

La depozitul ” Doi ursuleţi” a fost primită comada pentru un lot comercial de


100 saci făină, 100 cutii detergent şi 20 kg peşte.
Sarcinile voastre de lucru sunt:

a)Formaţi lotul.

Explicaţi ce etape trebuie să parcurgeţi, realizând un plan de acţiune sub


următoarea formă:

ETAPE CE TREBUIE FĂCUT? CE AM FĂCUT?

b) Argumentaţi ce utilaje veţi folosi pentru transportul lotului la rampa de


 încărcare şi care sunt avantajele utilizării acestora.

Pentru
alte surse rezolvarea lucrând
de informare, exerciţiul consultaţi caietele de notiţe, manualele sau
în echipă.
Timp de lucru 2O minute.
La expirarea timpului de lucru, reprezentantul fiecărei echipe va prezenta
în faţa clasei ( pe o planşă) concluziile, argumentându-le .

DOMENIUL: COMERT 25
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 26/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

 
ACTIVITATEA NR.2
FIŞA DE EVALUARE

1p I.Încercuiţi răspunsul corect!


1.  Sortarea mărfurilor se realizează după următoarele criterii:
a)  familie, grupă, subgrupă, articol, sort;
b)  familie, articol, sort;
c)  grupa, subgrupa, articol;
d)  familia, articol,sort.
1p 2.  Condiţiile de admisibilitate ale ambalajelor prevăd:
a)  să nu fie rupte sau deformate;
b)  să nu fie colorate;
c)  să nu miroasă;
d)  să nu fie însemnate pe ele data fabricaţiei.
1p
3.  Instrumentele de lucru utilizate pentru formarea partizilor de
mărfuri sunt:
a)  lopata şi roaba;
b)  sacii;
c)
d)   cântarul, lectorul optic, scanner-ul;
motostivuitorul.
2p
II. Aşezaţi în ordinea logică etapele procesului de sortare.
I) sortarea la încărcare;
II) sortarea la descărcare;
III) concentrarea şi asortarea lotului comercial.
4p III. Notaţi cu A dacă afirmaţia este corectă şi cu F dacă afirmaţia este
falsă!
1.  Produsele cu ambalajele deformate sunt admise.
2.  Procesul de sortare la încărcare presupune cântărirea şi numărarea
mărfurilor.
3.  Electrostivuitoarele sunt utile la transportul mărfurilor din rafturi la
rampa de încărcare.
4.  Căruciorul este mijlocul de transport manual folosit în depozite. 

Timp de lucru 15 min. Se acordă din oficiu 1 punct. Total 10 puncte.


Pentru verificare confruntaţi răspunsurile cu cele prezentate de
 profesor pe folie!
DOMENIUL: COMERT 26
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 27/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

ACTIVITATEA NR.3

FIŞĂ DE LUCRU

Exerciţiul nr. 1 LUCRU INDIVIDUAL


Identificaţi factorii care influenţează păstrarea mărfurilor!

 ______________ 
 ______________ 
 ______________ 
 _____________
 ______________ 
 ______________   ________________ 
 ______________  ________________ 
 ________________

PĂSTRAREA
MĂRFURILOR

Rezolvaţi sarcina de lucru individual în caietul de notiţe.


Timp de lucru- 10 minute

DOMENIUL: COMERT 27
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 28/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

Exerciţiul nr. 2 LUCRU ÎN EHIPĂ/INDIVIDUAL

Temperatura necorespunzătoare şi umiditatea excesivă, influenţează negativ


calităţile mărfurilor.
Identificaţi care sunt modificările care apar la următoarelor mărfuri în
cazul nerespectării condiţiilor de păstrare: făină, alcool, săpun, fructe, folosind
următorul tabel:

MĂRFURI MODIFICĂRI PROVOCATE DE:


TEMPERATURĂ UMIDITATE

FĂINĂ 

ALCOOL 

SĂPUN 
FRUCTE 

Rezolvaţi acest exerciţiu în caietul de notiţe, lucrând individual. După


rezolvare, confruntaţi-vă răspunsurile cu cele puse la dispoziţia voastră de
 profesor.
Timp de lucru 10 minute.
DOMENIUL: COMERT 28
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 29/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

  Exerciţiul nr.3 (exerciţiu suplimentar) LUCRU INDIVIDUAL/ ECHIPĂ

În tabelul de mai jos, identificaţi operaţiile de întreţinere a mărfurilor şi


efectele nerespectării acestora .

OPERAŢII DE CUM ? DE CE ? EFECTELE


ÎNTREŢINERE A NERESPECTĂRII
MĂRFURILOR OPERAŢIILOR
DE
ÎNTREŢINERE

Rezolvarea acestui exerciţiu presupune consultarea cu atenţie a materialului


documentar pus la dispoziţia voastră de profesor.
Lucraţi individual şi apoi discutaţi în perechi soluţiile găsite.
Timp de lucru: 15 minute. Confruntaţi-vă răspunsurile cu cele prezentate de
 profesor pe folie. Corectaţi cu roşu eventualele greşeli sau casete rămase
necompletate .

DOMENIUL: COMERT 29
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 30/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

Exerciţiul nr. 4 LUCRU INDIVIDUAL

Pe baza fişei de documentare nr. 2, precizaţi care sunt criteriile de


depozitare a mărfurilor.
Rezolvaţi sarcina de lucru individual în caietul de notiţe.
Timp de lucru- 5 minute

CRITERII DE DEPOZITARE

DOMENIUL: COMERT 30
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 31/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

Exerciţiul nr.5
Completaţi spaţiile goale de pe orizontală,astfel încât pe verticală să se
obţină sintagma: PĂSTRARE.

A
P 1
A 2
S 3
T 4
R 5
A 6
R 7
E 8
B
1.  Spaţiu de păstrare a mărfurilor.
2.  Factor care influenţează păstrarea mărfurilor.
3.  Mod de organizare amărfurilor în depozit.
4.   Pe
5. Efectele excesului
el se aşează de apă.
mărfurile.
6.  Termen de………(până când mărfurile pot fi comercializate).
7.  Se îndepărtează cu ajutorul aspiratoarelor.
8.  “Îngrijirea” mărfurilor.

Confruntaţi-vă răspunsurile cu cele prezentate de profesor pe folie.


Corectaţi cu roşu eventualele greşeli sau casete rămase necompletate  .

DOMENIUL: COMERT 31
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 32/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

ACTIVITATEA NR. 4
FIŞA DE EVALUARE

5p Notaţi cu A dacă afirmaţia este adevărată şi cu F dacă


I. 
afirmaţia este falsă!
1. Ordonarea mărfurilor se face pe grupe, subgrupe, articole şi sortiment.
2. Păstrarea mărfurilor este influenţată  de: temperatură, umiditate, circulaţia
aerului.
3.Depozitarea mărfurilor se face în ordinea ieşirii.
4.  La depozitarea mărfurilor nu trebuie avut în vedere nici un criteriu de
depozitare.
5.  Verificarea termenului de valabilitate se realizează periodic.
3p II. Încercuiţi răspunsul corect!
1.  Păstrarea mărfurilor este influenţată de următorii factori:
a)  temperatura, umiditatea, circulaţia aerului;
b)  lumină, umiditate;
c)  curenţii de aer;
d)  spaţiul de depozitare.

2.  Întreţinerea mărfurilor se realizează prin:


a)  verificarea termenului de valabilitate;
b)  aerisire;
c)  mutarea lor prin depozit;
d)  mărfurile nu necesită întreţinere,

3.  Criteriile de depozitare a mărfurilor sunt:


a)  ordonarea mărfurilor pe grupe, subgrupe, articole şi sortimente;
b)  asigurarea parametrilor de păstrare;
c)  în funcţie de mărime;
d)  în funcţie de greutate.
1p III.Enumeraţi criteriile de depozitare a mărfurilor.

După completarea individuală a fişei de lucru, colegii de bancă îşi vor schimba
lucrările între ei şi vor corecta, conform punctajului şi a fişei cu soluţiile corecte pusă la
dispoziţie de profesor, lucrarea colegului, stabilind nota. Se va argumenta acordarea punctajului.

DOMENIUL: COMERT 32
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 33/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

ACTIVITATEA NR. 5

FIŞĂ DE LUCRU 
Exerciţiul nr.1 LUCRU INDIVIDUAL
Corelaţi mijloacele de transport din coloana A, cu tipurile de mijloace de transport
din coloana B.

A B
a. cărucioare 1. cu instalaţii de ridicare

b.transpaletă manuală 2. cu instalaţii de ridicare pe înălţimi mici

c. electrocar 3.mijloc de transport mecanizat

d. electrostivuitor cu furcă 4. utilaje de transport manual

Exerciţiul nr.2 (exerciţiu suplimentar) STUDIU DE CAZ

Realizaţi un studiu comparativ între caracteristicile funcţionale ale


electrotranspaletei cu furcă  şi cele ale transpaletei manuale cu furcă,
completând tabelul de mai jos:

DOMENIUL: COMERT 33
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 34/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

Caracteristici Electrotranspaletă cu Transpaletă manuală cu furcă


funcţionale furcă

Mod de
deplasare

Operaţii la
care sunt
folosite
Greutatea pe
care o poate
ridica
Viteza de
deplasare

DACĂ AVEŢI NELĂMURIRI NU EZITAŢI SĂ


ÎNTREBAŢI PROFESORUL!

DOMENIUL: COMERT 34
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 35/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

  Exerciţiul nr.3 LUCRU INDIVIDUAL


Corelaţi caracteristicile mijloacelor de transport din coloana A cu utilajele
comerciale din coloana B.

A B
a. Este mecanizat în întregime 1. electrocar
b. Este semimecanizat 2. electrostivuitor cu furcă
c. Este folosit intensiv pentru transportul 3. electrotranspaletă cu furcă
pe distanţe mari, pe orizontală
d. Este folosit pentru transport pe
distanţe mici
e.
f. Este o maşină
Capacitate de ridicat mare
de transport pe înălţimi mici
(630kg)

g. Viteza de deplasare 4 km/ oră

h. Are putere ridicată de remorcare


i. Înălţimea de ridicare este de 3, 3 m
 j. Capacitate de manevrare în spaţii
 înguste
k.,Mijloc ideal pentru activitatea de
stivuire
Rezolvaţi sarcina de lucru individual în caietul de notiţe.
Timp de lucru- 10 minute  

Pentru că aţi rezolvat corect exerciţiile anterioare, primiţi un


BONUS!

DOMENIUL: COMERT 35
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 36/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

Exerciţiul nr.4 BONUS 


Completaţi spaţiile goale de pe orizontală astfel încât pe verticală să
rezulte sintagma CĂRUCIOR.

1 f u r C a
2 l A d a
3 R e g u l i
4 U t i l a j e
5 C h i n g i
6 s t I v a
7 e l e c t r O c a r
8 t r a n s p o R t

1.  Electrostivuitor cu………………….


2.  Cutie mare de lemn în care se păstrează mărfurile.
3.  Trebuie respectate pentru transportul şi depozitarea mărfurilor în condiţii
de siguranţă şi securitate.
4.  Unelte, aparate şi maşini necesare pentru efectuarea operaţiilor de
depozitare.
5.  Mijloace ajutătoare de prindere a mărfurilor.
6.  “Grămadă” ordonată de mărfuri.
7.  Deplasează mărfurile dintr-un loc în altul.
8.  Operaţia de deplasare a mărfurilor dintr-un loc în altul

DOMENIUL: COMERT 36
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 37/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

Exerciţiul nr.5 LUCRU INDIVIDUAL


În diagrama de mai jos sunt ascunse 8 denumiri de mijloace de transport
utilizate în depozite. Citiţi pe orizontală şi le veţi descoperi!
E L E C T R O T R A N S P A L E T Ă Z Ş
D F G H L I Z Ă R T Z U I O O A D T Z U
E R T Z D F A S D R E C Ă R U C I O R W
E R T E L E C T R O S T I V U I T O R A
S D R T Z U I O E L E C T R O C A R R J
T R A N S P A L E T Ă M A N U A L Ă M K
U O P C A R U C I O R P L A T F O R M Ă
U Z W E R C Ă R U C I O R L A D A I L Ş

Exerciţiul nr.6 LUCRU ÎN ECHIPĂ

Lucrând în grupe de câte 3 elevi, consultaţi SITE-uri de pe INTERNET ,


folosind un motor de căutare: GOOGLE SAU ALTAVISTA sau alte motoare de
căutare şi:
  Selectaţi imagini cu utilaje comerciale,

  Selectaţi imagini cu utilaje folosite la transportul mărfurilor în depozite. 


Exerciţiul nr. 7 LUCRU INDIVIDUAL/ ECHIPĂ

Realizaţi o listă cu toate utilajele existente la locul unde efectuaţi


practica.Această listă o veţi prezenta colegilor la sfârşitul săptămânii.
Confruntaţi lista voastră cu listele colegilor şi stabiliţi ce utilaje din cele
prezentate la clasă nu le-aţi regăsit la locul vostru de practică.

DOMENIUL: COMERT 37
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 38/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

ACTIVITATEA NR. 6
FIŞA DE EVALUARE

2p I.Completaţi spaţiile libere: 


1.Utilajele comerciale reprezintă totalitatea ………………..…., aparatelor,
……………….., maşinilor necesare pentru efectuarea operaţiilor de………………..

2. După mobilitatea lor, utilajele comerciale se clasifică în:


mijloace……………….. şi mijloace ………….……..

3p II.Încercuiţi răspunsul corect:


1.Utilizarea eficientă a utilajelor comerciale permite:
a)  mecanizarea proceselor de conservare;
b)  automatizarea proceselor de sortare;
c)  mecanizarea şi automatizarea proceselor de muncă;
d)  paletizarea mărfurilor.

2.  Din grupa mijloacelor de păstrare a mărfurilor fac parte:


a)  aparatele de aer condiţionat;
b)  rafturile;
c)  maşinile de ambalat;
d)  maşini de călcat.

3.După direcţia de realizare a transportului, utilajele se clasifică în:


a)utilaje pentru transport pe diagonală;
b)utilaje pentru transport pe verticală;
c)aparate de
d)mijloace ridicat;
staţionare.

4p III.Clasificaţi mijloacele de depozitare.

Timp de lucru 15 min. Se acordă din oficiu 1 punct. Total 10 puncte.


Pentru verificare confruntaţi răspunsurile cu cele prezentate de
 profesor pe folie!

DOMENIUL: COMERT 38
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 39/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE


 

ACTIVITATEA NR.7

FIŞĂ DE LUCRU

Exerciţiul nr.1 LUCRU INDIVIDUAL

Asociaţi expresiile din prima coloană, cu expresiile din a doua, dacă între ele
există o corelaţie:

1. După natura a)  ambalaje fixe, ambalaje demontabile, ambalaje


ambalajului 
2. După modul de pliabile.
b) ambalaje pentru produse alimentare,
pliere  ambalaje pentru produse industriale, ambalaje pentru
produse toxice.
3. După caracterul c) ambalaje refolosibile, ambalaje nerefolosibile.
recuperabil 
d) carton, mase plastice, lemn, sticlă

Rezolvaţi sarcina de lucru individual în caietul de notiţe.


Timp de lucru- 10 minute  

DOMENIUL: COMERT 39
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 40/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

Exerciţiul nr.2 LUCRU ÎN ECHIPĂ

Analizaţi imaginile de mai sus şi:

•   Identificaţi tipul ambalajului după domeniul de utilizare,  Identificaţi tipul de ambalaj după natura materialului din care este
confecţionat,
•   Identificaţi tipul de ambalaj după caracterul reciclabil.

DOMENIUL: COMERT 40
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 41/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

Exerciţiul nr.3 STUDIU DE CAZ

Pe baza fişei de documentare nr.4 (semne de averizare de pe ambalaje),


analizaţi mai multe ambalaje de produse alimenatare şi nealimentare, realizând un
studiu în care să identificaţi semnele specifice produselor alimenatare şi cele
specifice produselor nealimentare.
Puteţi realiza colaje cu semne decupate de pe ambalaje.
Aceste colaje pot constitui fişe de lucru individuale sau colective.

Timp de lucru 20 minute.

Exerciţiul nr.4 JOC DE ROL

Imaginaţi-vă următorul scenariu :


Vă aflaţi într-un depozit de mărfuri nealimentare şi primiţi următoarele
mărfuri : 10 ambalaje colective cu cutii detergent, 5 lăzi cu farfurii de faianţă, 50
lăzi cuie.
Sarcinile tale de lucru sunt următoarele :
  Dezambalează mărfurile primite folosind în condiţii de siguranţă

uneltele corespunzătoare.
  Sortează ambalajele primite după natura materialului din care sunt

confecţionate;
  Returnează către furnizori ambalajele recuperabile.

Poţi folosi următorul tabel, pentru aţi monitoriza activitatea:

Sarcina de lucru Cum trebuie făcut ? Cum am făcut ? Modalităţi de


remediere a
greşelilor

DOMENIUL: COMERT 41
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 42/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

  Exerciţiul nr.5 LUCRU ÎN ECHIPĂ 

Lucrând în grupe de câte 3 elevi, consultaţi SITE-uri de pe INTERNET ,


folosind un motor de căutare : GOOGLE sau ALTAVISTA sau alte motoare de
căutare şi:
  Selectaţi imagini cu ambalaje de măfuri,

  Grupaţi imaginile cu ambalajele după natura materiei prime din care sunt

confecţionate ambalajele. 

Exerciţiul nr.6 (exerciţiu suplimentar) STUDIU INDIVIDUAL

Realizaţi un eseu de 2 pagini, în care să evidenţiaţi multiplele utilizări ale


ambalajelor din materiale complexe.

DOMENIUL: COMERT 42
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 43/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

ACTIVITATEA NR. 8
FIŞA DE EVALUARE

3,75p
I. Apreciaţi cu A (adevărat) sau F (fals) următoarele enunţuri:
a) Ambalajele  se depozitează în spaţii special amenajate în
funcţie de natură, tip, mod de circulaţie, grad de rigiditate etc.
b) Cleştii sunt unelte utilizate la prelucrări prin lovire. Având forme, greutăţi
şi dimensiuni diferite, se utilizează pentru demontarea ambalajelor de transport.
c) Primirea ambalajelor  de la furnizori este urmată obligatoriu de
recepţionarea acestora în scopul verificării cantitative şi calitative şi a
integrităţii lor.
d) După caracterul recuperabil, ambalajele sunt recuperabile şi nerecuperabile.
e) Lăzile sunt ambalaje fixe.

2,25p II.Clasificaţi ambalajele după natura materiei prime, modul de pliere


şi caracterul recuperabil.

3p III.Completaţi spaţiile libere:

AMBALAJUL reprezintă: …………….destinat să cuprindă sau …………un produs sau


un ansamblu de produse, pentru a le asigura ………….din punct de vedere fizic,
chimic, mecanic, biologic în scopul menţinerii ………şi ……….. acestora .

AMBALAREA mărfurilor este …………, procedeul sau metoda prin care se


asigură cu ajutorul ambalajului, ………………. temporară a produsului, în decursul
………………………….(transportului, depozitării )

Timp de lucru 15 min. Se acordă din oficiu 1 punct. Total 10 puncte.


Pentru verificare confruntaţi răspunsurile cu cele prezentate de
 profesor pe folie!

DOMENIUL: COMERT 43
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 44/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

SOLUŢII ŞI SUGESTII METODOLOGICE


ACTIVITATEA NR.1
FIŞĂ DE LUCRU- LOTUL COMERCIAL

Solutia exercitiului nr. 2

Mărfuri Sectorul Grupa Subgrupa Articol Sort

Pateu Produse Carne şi Conserve Pateu Pateu de


alimentare produse din carne pasăre
din carne
Bluza Produse Mărfuri Confecţii Bluza Bluza “INA”,
nealimentare textile model
221,mărime femei
40, culoare
roz
Detergent Produse Mărfuri Produse de Detergent Detergent
nealimentare chimice spălat si “VAX” 150
curatat gr., manual
Pâine Produse Mărfuri de Produse de Pâine Pâine albă
alimentare morărit si panificaţie 250 gr.
panificaţie
Soluţia exercitiului nr. 3

SORT Pantaloni lânâ Ciocolată cu Sapun Brânză


cremă şi alune “Fluturaş” telemea
ARTICOL Pantaloni Ciocolată Săpun Brânză
SUBGRUPA Confecţii Ciocolată Produse de Brânzeturi
pentru bărbaţi igienă
GRUPA Mărfuri Produse Produse Lapte şi
textile zaharoase igienice produse
lactate
SECTOR Mărfuri Mărfuri Mărfuri Mărfuri
nealimentare alimentare nealimentare alimentare

DOMENIUL: COMERT 44
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 45/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

Soluţia exerciţiului nr.4

a)

cântar balanţă comercială 

lector optic

b) Cântarul - se utilizează la determinarea greutăţii, pentru mărfurile livrate


sau comercializate în vrac.
Balanţa comercială – este folosită pentru cântărirea produselor alimentare şi
calcularea preţului 

Lectorul optic - se utilizează pentru citirea codurilor de bare în scopul identificării


sortimentului de mărfuri. Lectorul poate fi folosit şi la inventarierea mărfurilor.

Sugestie metodologică exerciţiul nr.5

Fiecare echipă va avea un “purtător de cuvânt” care va prezenta concluziile în


faţa celorlate echipe şi un “secretar” care va nota concluziile.
Sugestie de produse al căror ambalaj ar putea fi analizat: ciocolată, sticle de
răcoritoare, pungi de făină, cutii de răcoritoare, conserve etc.
*** Se pot accepta şi sugestii din partea elevilor.

DOMENIUL: COMERT 45
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 46/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

Soluţia exerciţiului nr. 6

1 2 3 4 5 6 7
V
B O
A R I
L A A C A
A M B A L A J
N E A R I R
T T T T M U
A R A I E C
U B C N I
I O T O

IL L RA R

Sugestie metodologică exerciţiul nr.7


*** Această aplicaţie poate fi folosită şi de maiştrii instructori în cadrul orelor de
instruire practică, urmărind dezvoltarea abilităţilor practice ale elevilor.

ACTIVITATEA NR. 2
TEST DE EVALUARE

I. 1 a, 2 a, 3 c Soluţiile testului de evaluare


II. 1 a, 2 b, 3 c
III. 1 F, 2 A, 3A, 4 A

ACTIVITATEA NR. 3
FIŞĂ DE LUCRU - DEPOZITAREA MĂRFURILOR
Soluţia exerciţiului nr.1 
- circulaţia aerului
- temperatura
- umiditatea 

DOMENIUL: COMERT 46
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 47/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

 
Soluţia exerciţiului nr.2 
MĂRFURI MODIFICĂRI PROVOCATE DE:
TEMPERATURĂ UMIDITATE
FĂINĂ Aglomerarea, uscarea,
infestarea Umectare, mucegăire
ALCOOL Evaporarea conţinutului de ------------------------
alcool, dilatarea lichidelor
SĂPUN Clivaj, crăpare Umectare şi înmuiere

FRUCTE Coacere excesivă, uscare, Putrefacţia


umectare, mucegăire,
 îngheţare

Soluţia exerciţiului nr. 3

OPERAŢII DE CUM ? DE CE ?
EFECTELE
ÎNTREŢINERE NERESPECTĂRII
A MĂRFURILOR OPERAŢIILOR
DE
ÎNTREŢINERE
Stivuire În stive, rafturi, Pentru păstrarea Defecte
vrac corespunzătoare a caliatative ale
mărfurilor mărfurilor
Verificarea Citirea termenelor Identificarea Expirarea
termenului de de valabilitate şi a mărfurilor care mărfurilor,
valabilitate datelor de expiră sau au pierderi
fabricaţie expirat cantitative

Asigurarea
condiţiilor de Aspiratoare,
de praf cârpe  întreţinerea
Păstrarea şi Degradarea
ambalajelor
igienă mărfurilor
Verificarea Verificarea Mărfurile pot Mărfurile
vecinătăţilor locurilor unde sunt  împrumuta  împrumută
depozitate mirosuri străine de mirosuri străine,
mărfurile la alte mărfuri nemaifiind apte
(peşte, detergent, pentru consum
sodă)

DOMENIUL: COMERT 47
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 48/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

Asigurarea Verificarea Asigurarea Degradarea


parametrilor de temperaturii şi a condiţiilor optime mărfurilor
păstrare umidităţii de păstrare

Soluţia exerciţiului nr. 4


- Ordonarea mărfurilor pe grupe, subgrupe, articole, sortimente
- Depozitarea în stive, rafturi sau vrac,
- Accesul uşor la mărfuri,
- Depozitarea mărfurilor în ordinea intrării şi a termenelor de valabilitate

Soluţia exerciţiului nr. 5

d e P o z i t 1
t e m p e r a t u r A 2
S t i v a 3
u m i d i t a T e 4
R a f t 5
v A l a b i l i t a t e 6
p R a f 7
i n t r E t i n e r e 8

ACTIVITATEA NR. 4
FIŞA DE EVALUARE
Soluţiile testului de evaluare

I.1A, 2A, 3 F, 4 F, 5 A
II. 1 a, 2 a, 3 a
III.
- Ordonarea mărfurilor pe grupe, subgrupe, articole, sortimente
-- Depozitarea
Accesul uşor înla stive, rafturi sau vrac,
mărfuri,
- Depozitarea mărfurilor în ordinea intrării şi a termenelor de valabilitate

DOMENIUL: COMERT 48
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 49/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

ACTIVITATEA NR.5
FIŞĂ DE LUCRU-UTILAJE COMERCIALE
Soluţia exerciţiului nr.1 a.4,b.2,c.c,d.1 
Soluţia exerciţiului nr.2
Caracteristici Electrotranspaletă cu Transpaletă manuală cu furcă
funcţionale furcă

Mod de Mijloc semimecanizat, Mijloc manual de ridicare şi


deplasare specializat pentru transport pe distanţe mici
transportul pe distanţe
mici
Operaţii la Ridicarea şi deplasarea Ridicarea şi tranportul mărfurilor
care sunt mărfurilor paletizate
folosite
Greutatea pe 1000 kg. 250-1200 kg
care o poate
ridica
Viteza de 5,5 m sau 4 km /oră ---------
deplasare
Clasa se va împărţi în echipe.
Fiecare echipă va avea un “purtător de cuvânt” care va prezenta concluziile în
faţa celorlate echipe şi un “secretar” care va nota concluziile.

Soluţia exerciţiului nr.3


1.a,c,j
2.a,d,f,g,k
3.b,e,g,
Soluţia
1 exerciţiului nr.4
f u r C a
2 l A d a
3 R e g u l i
4 U t i l a j e
5 C h i n g i
6 s t I v a
7 e l e c t r O c a r
8 t r a n s p o R t

DOMENIUL: COMERT 49
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 50/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

  Soluţia exerciţiului nr.5

E L E C T R O T R A N S P A L E T Ă Z Ş
D F G H L I Z Ă R T Z U I O O A D T Z U
E R T Z D F A S D R E C Ă R U C I O R W
E R T E L E C T R O S T I V U I T O R A
S D R T Z U I O E L E C T R O C A R R J
T R A N S P A L E T Ă M A N U A L Ă M K
U O P C A R U C I O R P L A T F O R M Ă
U Z W E R C Ă R U C I O R L A D A I L Ş

Sugestie metodologică exerciţiul nr. 6


Din maginile selectate se vor realiza fişe de lucru care vor fi ataşate
portofoliului personal.
Aceste fişe vor constitui dovezi suplimentare pentru evaluare.
Din maginile selectate se vor realiza fişe de lucru care vor fi ataşate
portofoliului personal.
Aceste fişe vor constitui dovezi suplimentare pentru evaluare.

ACTIVITATEA NR. 6 
TEST DE EVALUARE
Soluţia testului de evaluare

I.1.Utilajele comerciale - reprezintă totalitatea uneltelor, aparatelor,


instrumentelor, maşinilor necesare pentru efectuarea operaţiilor de depozitare
2.După mobilitatea lor, utilajele comerciale se clasifică în mijloace fixe şi
mijloace mobile.

II.  1.c, 2 b, 3.b


III.   • Mijloace de depozitare principale:
staţionare;
 • mobile.

Mijloace de depozitare ajutătoare:


  mijloace de preluare a încărcăturii;

  alte mijloace.

DOMENIUL: COMERT 50
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 51/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

 
ACTIVITATEA NR.7
FIŞĂ DE LUCRU -DEZAMBALAREA MĂRFURILOR

Soluţia exerciţiului 1 :1.d, 2.a, 3c


Soluţie exerciţiului nr. 2
Ambalaje pentru produse alimentare.
Ambalaje din carton, metal, sticlă, materiale complexe, plastic
Ambalaje reciclabile

Sugestie metodologică la exerciţiul nr. 2


Clasa va fi împărţită în echipe.
Fiecare echipă va avea un “purtător de cuvânt” care va prezenta concluziile în
faţa celorlate echipe şi un “secretar” care va nota concluziile.
Timp de lucru 15 minute.
***** Profesorul poate folosi alte exemple de ambalaje sau elevii pot aduce
ambalaje sau imagini de ambalaje care vor fi analizate în clasă
***** Se poate propune în şcoală o “Săptămână a naturii”, în care elevii vor colecta
toate ambalajele reciclabile din şcoală (hârtie, carton, sticle de plastic etc).

Sugestie metodologică la exerciţiul nr. 3


Clasa va fi împărţită în echipe. Fiecare echipă va avea un “purtător de cuvânt”
care va prezenta concluziile în faţa celorlate echipe şi un “secretar” care va nota
concluziile studiului de caz .
“Purtătorul de cuvânt ” va prezenta concluziile studiului de caz celorlalte
echipe.

Sugestie metodologică la exerciţiul nr. 4


Clasa va fi împărţită în echipe.
Fiecare echipă va desemna un ”reporter”, care va fi imparţial.
Acest ”reporter”, va observa modul în care rezolvă sarcinile de lucru celelalte
echipe.
La sfârşitul exerciţiului, va prezenta concluziile, argumentându-le.
Acest exerciţiu este indicat şi pentru orele de instruire practică, elevii
dezvoltându-şi cunoştinţele practice

Sugestie metodologică la exerciţiul nr. 5


Din imaginile selectate se vor realiza fişe de lucru care vor fi ataşate
portofoliului personal.
Aceste fişe vor constitui dovezi suplimentare pentru evaluare.

DOMENIUL: COMERT 51
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 52/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

ACTIVITATEA NR. 8
TEST DE EVALUARE
Soluţia testului de evaluare

I.a A, b F, c A , d A, c A
II. MATERIA PRIMĂ: 
  Ambalaje din hârtie-carton

  Ambalaje din sticlă


  Ambalaje din metal


  Ambalaje din materiale plastice


  Ambalaje din materiale textil


  Ambalaje din materiale complexe


•   MODUL DE PLIERE :

  Ambalaje fixe
•   Ambalaje demontabile
•   Ambalaje pliabile

CARACTERUL RECUPERABIL :
•   Ambalaje recuperabile
•   Ambalaje nerecuperabile

III. AMBALAJUL reprezintă un mijloc destinat să cuprindă sau să învelească un


produs sau un ansamblu de produse, pentru a le asigura protecţia din punct de
vedere fizic, chimic, mecanic, biologic în scopul menţinerii calităţii şi integrităţii
acestora

AMBALAREA mărfurilor este operaţia, procedeul sau metoda prin care se


asigură cu ajutorul ambalajului, protecţia temporară a produsului, în decursul
manipulării (transportului, depozitării ). 

DOMENIUL: COMERT 52
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 53/54
 

5/20/2018 95850190 Come r t Ec onomia Intre pr inde r ii Come rc ia le 1 - slide pdf.c om

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

BIBLIOGRAFIE:

1. Standarde
2 A. de pregătire
L. Ristea, C Tudose, profesională-
- A fi sauComerţ,
a nu fi nivel 1
comerciant, Editura Didactică şi
V. Ioan - Franc  Pedagogică. R.A., Bucureşti, 1996

3. Ana - Lucia Ristea, - Tehnologie Comercială, Editura Expert,


Constantin Tudose, Bucureşti, 1999
Valeriu Ioan- Franc 
4. Ana–Lucia Ristea, - Tehnologie Comercială, Editura Expert,
Constantin Tudose, Bucureşti, 1995
Valeriu Ioan – Franc 
5. Dumitru Dima, Rodica - Mărfurile alimentare în comerţul internaţional,
Pamfilie, Roxana Editura Economică, Bucureşti, 2001
Procopie 
6. - Criterii cadru de etalare a mărfurilor şi prezentare
deosebită a magazinelor, Oficiul de informare
documentară pentru comerţ interior, Bucureşti-
1985

DOMENIUL: COMERT 53
CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

http://slide pdf.c om/re a de r/full/95850190-c ome r t-e c onomia -intre pr inde r ii-c ome rc ia le 1 54/54