Sunteți pe pagina 1din 1

cod F021, ed.1, rev.

0
Proces–verbal
de verificare tehnică DETINATOR
SC
nr. …………….

Încheiat astăzi 22.05 2019 cu ocazia admiterii functionarii efectuat(ă) în baza prevederilor Legea 64/2008, H.G.
nr. 1340/2001, modificată şi completată cu H.G. nr. 182/2005 şi prescripţiilor tehnice aplicabile PT R1-2010
Colecţia ISCIR, la transpaleta hidraulica manuala,producator Zhejiang Noblelift Ecuipment Joint Sto Co.Ltd
model DF 13011949-3/1548 2013 si cartea instalatiei I-1avind parametri ultimei verificari Qmax-
2500,Hmax=200mm

Detinatorul/solicitantul SC ...............................................cu sediul in

Verificarea sa facut la adresa..................................

Subsemnatul Ing.Calugar Teodor Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor am


constatat urmatoarele;

 D

___________________
1)
Funcţia, numele şi prenumele.
2)
Se va preciza: Hotărârea Guvernului de organizare şi funcţionare a ISCIR în vigoare la data întocmirii PV (de exemplu:
Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001, modificată şi completată cu Hotărârea Guvernului nr.182/2005) , care a stat la baza
efectuării verificării tehnice.
3)
Se va preciza: prescripţia tehnică aplicabilă, Colecţia ISCIR, care a stat la baza efectuării verificării tehnice.
4)
Se vor preciza parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.